Отстраняване на проблеми с безжични мрежови връзки в Windows XP Service Pack 2

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 870702 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Важно Тази статия съдържа информация, която показва как да намалите степента на защита или да изключите защитните функции на компютъра. Можете да правите такива промени с цел временно решаване на конкретен проблем. Преди да предприемете тези промени, ви препоръчваме да прецените рисковете, свързани с използването на временното решение във вашата конкретна среда. Ако решите да използвате заобиколно решение, вземете подходящи допълнителни мерки за защита на вашата система.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

ВЪВЕДЕНИЕ

Отстраняването на проблеми при работата с безжична мрежа в Windows XP изисква събиране на информация, проверка на устройствата, проверка на съвместимия хардуер и конфигуриране на настройките за безжична връзка.

Информация, която се събира

Преди да започнете отстраняване на неизправности, се уверете, че сте отговорили на следните въпроси:
 • Какъв е симптомът? Ако това е съобщение за грешка, отбележете пълното съобщение за грешка.
 • Каква безжична карта се използва? Обърнете внимание на производителя и номера на модела.
 • Каква е версията на драйвера за картата? Потърсете в диспечера на устройствата или щракнете върху Конфигуриране в диалоговия прозорец Свойства на безжичната връзка.
 • Каква точка за достъп се използва? Обърнете внимание на производителя и номера на модела.
 • Настройките на безжичната връзка конфигурирани ли са с помощта на Windows или на програма на друг производител? Ако се използва програма на друг производител, каква е програмата и номерът на нейната версия?
 • Работи ли услугата за нулева конфигурация на безжична връзка? За да установите дали услугата за нулева конфигурация на безжичната връзка работи, изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху бутона Старт, след което изберете Изпълнение. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   Снимката на екрана за тази стъпка


  2. В полето Отваряне въведете cmd, след което щракнете върху OK. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   Снимката на екрана за тази стъпка


  3. Въведете sc query wzcsvc, след което натиснете ENTER. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   Снимката на екрана за тази стъпка


  4. Ако услугата на Windows за нулева конфигурация се изпълнява, ще се покажат думите "STATE : # RUNNING". (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   Снимката на екрана за тази стъпка


 • Ако проблемът е в потребителския интерфейс, направете екранна снимка на проблема, ако можете. За да направите екранна снимка, натиснете клавишите ALT + PRINT SCRN.

Допълнителна информация

Основно отстраняване на неизправности

За да отстраните проблеми с безжичните мрежови връзки в Windows XP, изпълнете следните стъпки:
 1. Прегледайте каталога на Windows на сайта http://www.windowsmarketplace.com, за да проверите дали има съвместим с Windows XP драйвер за вашата безжична карта.
  • Ако е наличен съвместим драйвер, инсталирайте актуализирания драйвер, преди да изпълните каквито и да е допълнителни процедури по отстраняване на неизправности.
  • Ако няма съвместим драйвер, вероятно ще можете да използвате мрежовата карта, но нейната конфигурация и функция може да са ограничени.
 2. Определете дали драйверът, който използвате, разпознава услугата за нулева конфигурация на безжична връзка на Windows XP. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Старт, след което щракнете върху Контролен панел. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   Снимката на екрана за тази стъпка


  2. В десния прозорец щракнете върху Мрежови и интернет връзки. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   Снимката на екрана за тази стъпка


  3. В десния прозорец щракнете върху Мрежови връзки. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   Снимката на екрана за тази стъпка


  4. Щракнете с десния бутон върху Безжична мрежова връзка, след което щракнете върху Свойства. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   Снимката на екрана за тази стъпка


  5. Вижте наличните опции:

Проблеми при инсталиране на драйвери

Ако не виждате иконата за безжична мрежова връзка в папката за мрежови връзки или ако не можете да прегледате свойствата на иконата за безжична мрежова връзка, това означава, че може да има проблем с инсталирането на драйвера. За разрешаване на този проблем проверете, дали имате най-новия драйвер, предоставен от производителя на устройството, след което изпълнете следните стъпки, за да установите причината за проблема:
 1. Щракнете върху Старт, щракнете с десния бутон върху Моят компютър, след което щракнете върху Управление. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Снимката на екрана за тази стъпка


 2. Щракнете върху Диспечера на устройствата, след което щракнете двукратно върху Други устройства и потърсете мрежовата карта за безжична връзка. Ако намерите картата в папката за други устройства, това означава, че не е инсталиран драйвер. За да разрешите този проблем, се сдобийте с и инсталирате драйвер от производителя на устройството. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Снимката на екрана за тази стъпка


 3. Ако не намерите картата в папката за други устройства, потърсете в папката с мрежови карти. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Снимката на екрана за тази стъпка


 4. Когато намерите мрежовата карта за безжична връзка, запишете името на производителя и модела на картата.
 5. С десния бутон щракнете върху иконата за мрежова карта за безжична връзка, след което щракнете върху Свойства. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Снимката на екрана за тази стъпка


 6. Проверете дали се показва съобщението "Устройството работи правилно" в Състояние на устройството. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Снимката на екрана за тази стъпка


 7. Ако картата за безжична мрежа не е в папката "Мрежови връзки", това означава, че има проблем с устройството или че драйверът не може да се инсталира. В този случай ще видите съобщение за грешка под Състояние на устройството.

  За да отстраните проблема, можете да потърсите информация за кода на грешката в базата знания на Microsoft. За търсене в базата знания посетете следния уеб сайт на Microsoft:
  http://support.microsoft.com/gp/gsssearchhelp

Драйвери, които не поддържат услугата за нулево конфигуриране на безжичната връзка

Ако можете да прегледате свойствата на иконата за безжична мрежова връзка, но не виждате раздела за безжични мрежи, това означава, че драйверът на мрежовата карта не поддържа изцяло услугата за нулева конфигурация на безжична връзка или тази услуга не е стартирана. Възможно да успеете да конфигурирате Windows XP да използва връзката, но опциите за конфигурация могат да се различават в зависимост от мрежовата карта и използвания драйвер. За да разрешите този проблем, опитайте да създадете работеща връзка, като изпълните стъпките по-долу.

Забележка Ако не можете да създадете работеща връзка, свържете се с производителя на устройството за инструкции относно конфигурирането на адаптера за Windows XP.
 1. Уверете се, че услугата за нулева конфигурация на безжичната връзка се изпълнява. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху бутона Старт, след което изберете Изпълнение. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   Снимката на екрана за тази стъпка


  2. В полето Отваряне въведете cmd, след което щракнете върху OK. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   Снимката на екрана за тази стъпка


  3. Въведете sc query wzcsvc, след което натиснете ENTER. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   Снимката на екрана за тази стъпка


  4. Ако услугата на Windows за нулева конфигурация се изпълнява, ще се покажат думите "STATE : # RUNNING". (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   Снимката на екрана за тази стъпка


 2. Щракнете върху Старт, изберете Контролен панел, след което щракнете върху Мрежови и интернет връзки. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Снимката на екрана за тази стъпка


 3. Щракнете с десния бутон върху Безжична мрежова връзка, след което щракнете върху Свойства. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Снимката на екрана за тази стъпка


 4. В раздела Общи щракнете върху Конфигуриране. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Снимката на екрана за тази стъпка


 5. Щракнете върху раздела Разширени, след което конфигурирайте безжичната мрежа с помощта на наличните опции за конфигуриране. Наличните опции и техните наименования могат да се различават според производителя на драйвера. Следният списък съдържа описание на основните опции за конфигуриране в раздела Свойства:
  • Мрежово име (SSID): Тази настройка трябва да съвпадне с конфигурацията на вашата безжична точка за достъп или маршрутизатор. Ако нямате точка за достъп, тази стойност ще е еднаква на всички компютри във вашата безжична мрежа. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   Снимката на екрана за тази стъпка


  • WEP протокол или шифроване

   Предупреждение Стъпката по-долу може да изложи компютъра или мрежата на по-голям риск от атаки на злонамерени потребители или на злонамерен софтуер, като например вируси. Не препоръчваме тази опция, но предоставяме тази информация, за да можете да използвате тази опция по своя преценка. Извършването на тази стъпка е на ваша отговорност.

   За тестовите цели изключете WEP в точката за достъп и в тези свойства.

   Забележка WEP протоколът е предназначен за защита на компютъра от атаки на злонамерени потребители или злонамерен софтуер, като например вируси, които използват нежелани входящи съобщения за атакуване на компютъра. Ако решите да изпълните тази стъпка, предприемете подходящите допълнителни мерки за защита на системата. Включете WEP протокола отново, след като завършите отстраняването на проблемите с мрежовите връзки.
  • Режим или тип мрежа: Ако имате точка за достъп, задайте значението "Инфраструктурна" (Infrastructure) за тази опция. Ако нямате точка за достъп и свързвате един компютър с друг, задайте тази опция на Специална. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   Снимката на екрана за тази стъпка


  • Скорост на данните: Задайте за тази опция на Автоматично или на 11 Mbps.
  • Икономия на енергия: За целите на откриването и отстраняването на проблеми задайте Икономия на енергия на Изкл. или на Забранено. Когато връзката започне да функционира правилно, можете да промените тази настройка. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   Снимката на екрана за тази стъпка


 6. След като конфигурирате тези опции, щракнете върху OK, за да запишете извършените промени.
 7. Изпробвайте дали връзката работи. Ако се показва червен "X" върху иконата за връзка в папката за мрежови връзки или ако не можете да се свържете, продължете отстраняването на неизправности.
 8. Щракнете върху Старт, щракнете с десния бутон върху Моят компютър, след което щракнете върху Управление. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Снимката на екрана за тази стъпка


 9. В Управление на компютъра щракнете двукратно върху Услуги и приложения, след което щракнете върху Услуги. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Снимката на екрана за тази стъпка


 10. Щракнете с десния бутон върху Нулева конфигурация на безжична връзка, след което щракнете върху Свойства. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Снимката на екрана за тази стъпка


 11. В полето Тип стартиране щракнете, за да изберете Забранено, след което щракнете върху OK. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Снимката на екрана за тази стъпка


 12. Затворете Управление на компютъра, след което рестартирайте компютъра. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Снимката на екрана за тази стъпка
С тази конфигурация можете да се свързвате към безжична мрежа, ако другата мрежова конфигурация е правилна. Ако иконата за безжична връзка се показва в областта за уведомяване като работеща връзка, безжичната връзка ще функционира. За елиминиране на оставащите проблеми използвайте стандартните методи за намиране и отстраняване на проблеми в TCP/IP мрежи.

За допълнителна информация относно отстраняването на проблеми с TCP/IP щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
314067 Отстраняване на проблеми с TCP/IP връзки в Windows XP

Драйверите, които поддържат услугата за нулева конфигурация на безжични връзки

Ако разделът Безжични мрежи в свойствата на безжичната мрежова връзка е достъпен, драйверът разпознава поддръжката на нулевата конфигурация на Windows XP за безжични мрежи. За да конфигурирате Windows XP за вашата безжична мрежа, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, изберете Контролен панел, след което щракнете върху Мрежови и интернет връзки. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Снимката на екрана за тази стъпка


 2. Щракнете с десния бутон върху Безжична мрежова връзка, след което щракнете върху Преглед на наличните безжични мрежи. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Снимката на екрана за тази стъпка


 3. Щракнете върху мрежата, с която искате да се свържете, след което щракнете върху Свържи се. Следвайте стъпките в съветника за конфигуриране на мрежата. Ако мрежата не се показва, проверете дали точката за достъп е включена и конфигурирана, преместете компютъра и точката за достъп на по-близко разстояние, след което опитайте отново. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Снимката на екрана за тази стъпка


 4. Ако мрежата все още не се показва като достъпна мрежа, щракнете върху Промяна на разширените настройки, за да отворите свойствата на безжичната мрежова връзка. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Снимката на екрана за тази стъпка


 5. В раздела Безжични мрежи щракнете върху Добавяне за ръчно конфигуриране на настройките за дадена мрежа. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Снимката на екрана за тази стъпка


  След като запишете тези настройки, ще можете да ги използвате автоматично при наличие на мрежата. Наличните настройки включват следното:
  • Име на мрежата (SSID): Настройката за мрежово име (SSID) обикновено съвпада с конфигурацията на вашата безжична точка за достъп или маршрутизатор. Ако нямате точка за достъп, тази стойност трябва да е еднаква на всички компютри безжичната мрежа.
  • Мрежово удостоверяване и Шифроване на данни: Опциите тук включват Отворено, Споделено, WPA и WPA-PSK. Ако използвате WPA, не е необходимо допълнително конфигуриране. Ако използвате WPA-PSK, се изисква парола от 8 до 63 знака.
   Ако използвате Отворено или Споделено удостоверяване, можете да въведете ключ или да укажете, че ключът се предоставя автоматично. В конфигурациите на домашни мрежи, които използват WEP, ключът обикновено се въвежда ръчно. Можете също така да изберете опция без защита, като зададете Шифроване на данни на Забранено. Въпреки това не се препоръчва да правите това, освен като стъпка за отстраняване на проблеми.

   Предупреждение Тази стъпка може да направи вашия компютър или вашата мрежа по-уязвима за атаки от злонамерени потребители или злонамерен софтуер, например вируси. Не препоръчваме тази опция, но предоставяме тази информация, за да можете да използвате тази опция по своя преценка. Използвате тази опция на своя отговорност.

   Ако се налага да забраните защитата за отстраняване на неизправности, изключете WEP на компютъра и н точката за достъп. Изключете WEP на точката за достъп и в тези свойства с цел тестване.

   Забележка WEP протоколът е предназначен за защита на компютъра от атаки на злонамерени потребители или злонамерен софтуер, като например вируси, които използват нежелани входящи съобщения за атакуване на компютъра. Ако решите да изпълните тази стъпка, предприемете подходящите допълнителни мерки за защита на системата. Включете WEP протокола отново, след като завършите отстраняването на проблемите с мрежовите връзки. (снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу).

   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   Снимката на екрана за тази стъпка   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   Снимката на екрана за тази стъпка


  • Индекс с ключове (разширено): Това е настройка по избор, която указва в коя от четири позиции се съхранява ключът: 0, 1, 2 или 3.
  • Ключът ми се предоставя автоматично: Тази опция указва, че ключът се предоставя от мрежата или се съхранява в мрежовата карта. Трябва да разрешавате този ключ само когато мрежовият администратор или документацията на мрежовата карта указва да го разрешите.
  • Това е мрежа "компютър към компютър"; не се използват безжични точки на достъп: Тази опция се използва, за да укажете мрежа "компютър към компютър", която не включва точка за достъп. Ако тази опция не е достъпна, щракнете върху Разширени в раздела за безжични мрежи. В диалоговия прозорец Разширени можете да щракнете, за да изберете Само мрежи с точки за достъп (инфраструктурен режим), за да разрешите мрежа "компютър към компютър".
 6. След запаметяването на тази конфигурация повторете процеса с другите компютри в мрежата.
 7. След като конфигурирате настройките за другите компютри, ще видите мрежовото име SSID в списъка Предпочитани мрежи. Ако видите син кръг, това означава, че мрежата е намерена. Ако се показва червен "X", е възможно да има проблем с радиосигнала между станциите в мрежата или конфигурацията е неправилна. Потвърдете, че настройките на вашата мрежа са правилни, след което преместете компютъра по-близо към точката за достъп или маршрутизатора или по-близо към другия компютър в безжичната мрежа.

  Когато приключите с изпълнението на стъпките, безжичната връзка ще бъде конфигурирана правилно.

  Ако възникнат проблеми, когато се опитате да се свържете към мрежата, щракнете двукратно върху иконата за безжична мрежова връзка в папката за мрежови връзки, за да прегледате прозореца Състояние на връзката. В прозореца Състояние на връзката има измервател на силата на сигнала, който можете да използвате, за да проверите силата на сигнала между компютрите.

Силен сигнал

Ако продължавате да имате проблеми със свързването, но силата на сигнала е добра, възможно е друг проблем, свързан с мрежовата конфигурация, да възпрепятства комуникациите. За да разрешите този проблем, използвайте стандартните методи за намиране и отстраняване на проблеми в TCP/IP мрежи.

Слаб сигнал

Ако продължавате да имате проблеми със свързването и силата на сигнала не е добра или сигналът изобщо не се приема, опитайте да изпълните стъпките, описани в раздела Драйвери, които не поддържат услугата за нулево конфигуриране на безжични връзки. Ако описаният в този раздел метод не отстранява проблема, свържете се с производителя, за да определите, дали адаптерите за безжична мрежа и точката за достъп функционират правилно.

Свойства

ID на статията: 870702 - Последна рецензия: 31 януари 2014 г. - Редакция: 4.0
Важи за:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
Ключови думи: 
kbnomt kbgraphxlink kbscreenshot kbwizard kbwireless kbsettings kbperformance kbconfig kbconnectivity kbbroadband kbfirewall kberrmsg kbenv kbinfo kbnetwork kbtshoot KB870702

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com