Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων ασύρματων συνδέσεων δικτύου στο Windows XP Service Pack 2

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 870702 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που σας δείχνουν τον τρόπο μείωσης των ρυθμίσεων ασφαλείας ή τον τρόπο απενεργοποίησης των δυνατοτήτων ασφαλείας ενός υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές για να αντιμετωπίσετε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Πριν κάνετε αυτές τις αλλαγές, συνιστάται να εκτιμήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του εναλλακτικού τρόπου αντιμετώπισης στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εάν αποφασίσετε να εφαρμόσετε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης, λάβετε τα κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για την προστασία του συστήματός σας.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αντιμετώπιση προβλημάτων ασύρματου δικτύου με τα Windows XP απαιτεί συλλογή πληροφοριών, έλεγχο των προγραμμάτων οδήγησης, επαλήθευση συμβατότητας υλικού και ρύθμιση παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας.

Συλλογή πληροφοριών

Πριν ξεκινήσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων, βεβαιωθείτε ότι έχετε τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:
 • Ποιο είναι το σύμπτωμα; Εάν πρόκειται για μήνυμα λάθους, σημειώστε το πλήρες κείμενο του μηνύματος.
 • Ποια κάρτα ασύρματης σύνδεσης χρησιμοποιείται; Σημειώστε τον κατασκευαστή και τον αριθμό του μοντέλου.
 • Ποια είναι η έκδοση του προγράμματος οδήγησης της κάρτας; Αναζητήστε τη στη "Διαχείριση συσκευών" (Device Manager) ή κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων (Configure) του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες (Properties) της ασύρματης σύνδεσης.
 • Ποιο σημείο πρόσβασης χρησιμοποιείται; Σημειώστε τον κατασκευαστή και τον αριθμό του μοντέλου.
 • Η ρύθμιση παραμέτρων της ασύρματης σύνδεσης γίνεται από τα Windows ή κάποιο πρόγραμμα άλλου κατασκευαστή; Εάν χρησιμοποιείται πρόγραμμα άλλου κατασκευαστή, ποιο είναι το πρόγραμμα και τι αριθμό έκδοσης έχει;
 • Εκτελείται η υπηρεσία Αρχικής ρύθμισης παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας (Wireless Zero Configuration); Για να προσδιορίσετε εάν εκτελείται η υπηρεσία Αρχικής ρύθμισης παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας (Wireless Zero Configuration), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

   Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
   Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


  2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε cmd και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

   Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
   Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


  3. Πληκτρολογήστε sc query wzcsvc και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

   Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
   Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


  4. Εάν εκτελείται η υπηρεσία Αρχικής ρύθμισης παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας (Wireless Zero Configuration), εμφανίζονται οι λέξεις "STATE : # RUNNING". (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

   Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
   Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


 • Εάν το ζήτημα έγκειται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη, κρατήστε ένα στιγμιότυπο οθόνης του ζητήματος, εάν μπορείτε. Για να πάρετε ένα στιγμιότυπο οθόνης, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+PRINT SCRN.

Περισσότερες πληροφορίες

Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να αντιμετωπίσετε ζητήματα συνδέσεων ασύρματου δικτύου στα Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ελέγξτε τον Κατάλογο των Windows στην τοποθεσία http://www.windowsmarketplace.com για να προσδιορίσετε αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα οδήγησης συμβατό με τα Windows XP, το οποίο να είναι διαθέσιμο για τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου που διαθέτετε.
  • Εάν υπάρχει συμβατό πρόγραμμα οδήγησης, εγκαταστήστε το ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης πριν να εκτελέσετε οποιαδήποτε πρόσθετη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων.
  • Εάν δεν υπάρχει συμβατό πρόγραμμα οδήγησης, ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα δικτύου, αλλά οι δυνατότητες ρύθμισης παραμέτρων και λειτουργικότητας θα είναι περιορισμένες.
 2. Προσδιορίστε εάν το πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιείτε αναγνωρίζει την υπηρεσία Αρχικής ρύθμισης παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας (Wireless Zero Configuration) των Windows XP. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

   Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
   Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


  2. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Συνδέσεις δικτύου και Internet (Network and Internet Connections). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

   Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
   Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


  3. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, επιλέξτε Συνδέσεις δικτύου (Network Connections). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

   Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
   Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


  4. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Ασύρματη σύνδεση δικτύου (Wireless Network Connection) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

   Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
   Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


  5. Δείτε τις διαθέσιμες επιλογές:

Ζητήματα εγκατάστασης προγραμμάτων οδήγησης

Εάν δεν μπορείτε να δείτε το εικονίδιο "Ασύρματη σύνδεση δικτύου" (Wireless Network Connection) στο φάκελο "Συνδέσεις δικτύου" (Network Connections) ή εάν δεν μπορείτε να προβάλετε τις ιδιότητες του εικονιδίου "Ασύρματη σύνδεση δικτύου" (Wireless Network Connection), ίσως υπάρχει κάποιο ζήτημα που αφορά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης. Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης που διατίθεται από τον κατασκευαστή της συσκευής και, στη συνέχεια, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να προσδιορίσετε την αιτία του ζητήματος:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση (Manage). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση συσκευών (Device Manager) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Άλλες συσκευές (Other Devices) και αναζητήστε τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου. Εάν εντοπίσετε τον προσαρμογέα στο φάκελο "Άλλες συσκευές" (Other Devices), δεν έχει εγκατασταθεί κανένα πρόγραμμα οδήγησης. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αποκτήστε και εγκαταστήστε ένα πρόγραμμα οδήγησης από τον κατασκευαστή της συσκευής. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


 3. Εάν δεν εντοπίσετε τον προσαρμογέα στο φάκελο "Άλλες συσκευές" (Other Devices), αναζητήστε τον στο φάκελο "Προσαρμογείς δικτύου" (Network Adapters). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


 4. Όταν εντοπίσετε τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου, σημειώστε το όνομα του κατασκευαστή και το μοντέλο.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο του προσαρμογέα ασύρματου δικτύου και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


 6. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το μήνυμα "Αυτή η συσκευή λειτουργεί κανονικά" (The device is working properly) στην περιοχή Κατάσταση συσκευής (Device status). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


 7. Εάν ο προσαρμογέας ασύρματου δικτύου δεν εμφανίζεται στο φάκελο "Συνδέσεις δικτύου" (Network Connections), υπάρχει κάποιο ζήτημα που αφορά τη συσκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης. Σε αυτήν την περίπτωση, θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους στην περιοχή Κατάσταση συσκευής (Device status).

  Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) για πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό σφάλματος, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Για να κάνετε αναζήτηση στη Γνωσιακή βάση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  http://support.microsoft.com/gp/gsssearchhelp/el

Προγράμματα οδήγησης που δεν υποστηρίζουν την υπηρεσία Αρχικής ρύθμισης παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας (Wireless Zero Configuration)

Εάν μπορείτε να προβάλετε τις ιδιότητες για το εικονίδιο "Ασύρματη σύνδεση δικτύου" (Wireless Network Connection), αλλά δεν μπορείτε να δείτε την καρτέλα "Ασύρματα δίκτυα" (Wireless Networks), ο προσαρμογέας ασύρματου δικτύου δεν υποστηρίζει πλήρως την υπηρεσία Αρχικής ρύθμισης παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας (Wireless Zero Configuration) ή δεν έχει εκκινηθεί η υπηρεσία Αρχικής ρύθμισης παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας (Wireless Zero Configuration). Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των Windows XP για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση, αλλά οι επιλογές ρύθμισης παραμέτρων ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον προσαρμογέα δικτύου και το πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιείτε. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, προσπαθήστε να δημιουργήσετε μια λειτουργική σύνδεση, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Σημείωση Εάν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια λειτουργική σύνδεση, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής για συμβουλές σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων του προσαρμογέα για τα Windows XP.
 1. Βεβαιωθείτε ότι εκτελείται η υπηρεσία Αρχικής ρύθμισης παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας (Wireless Zero Configuration). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

   Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
   Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


  2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε cmd και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

   Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
   Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


  3. Πληκτρολογήστε sc query wzcsvc και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

   Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
   Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


  4. Εάν εκτελείται η υπηρεσία Αρχικής ρύθμισης παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας (Wireless Zero Configuration), εμφανίζονται οι λέξεις "STATE : # RUNNING". (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

   Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
   Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου (Network Connections). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


 3. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Ασύρματη σύνδεση δικτύου (Wireless Network Connection) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


 4. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο κουμπί Ρύθμιση παραμέτρων (Configure). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και ρυθμίστε τις παραμέτρους του ασύρματου δικτύου σας χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης παραμέτρων. Οι διαθέσιμες επιλογές και τα ονόματα των επιλογών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή της συσκευής. Στην ακόλουθη λίστα περιγράφονται οι βασικές επιλογές ρύθμισης παραμέτρων, στην περιοχή Ιδιότητα (Property):
  • Αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (Service Set Identifier - SSID): Αυτή η ρύθμιση πρέπει να αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις παραμέτρων του σημείου ασύρματης πρόσβασης ή του δρομολογητή. Εάν δεν διαθέτετε σημείο πρόσβασης, αυτή η τιμή θα είναι ίδια σε όλους τους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο ασύρματο δίκτυο. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

   Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
   Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


  • Πρωτόκολλο ή κρυπτογράφηση WEP (Wireless Equivalent Protocol (WEP) or Encryption)

   Προειδοποίηση Το ακόλουθο βήμα ενδέχεται να καταστήσει τον υπολογιστή σας ή το δίκτυό σας πιο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Αυτή η επιλογή δεν συνιστάται, αλλά παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να την εφαρμόσετε κατά την κρίση σας. Κάντε αυτό το βήμα με δική σας ευθύνη.

   Για να πραγματοποιήσετε έλεγχο, απενεργοποιήστε το WEP και στο σημείο πρόσβασης και σε αυτές τις ιδιότητες.

   Σημείωση Το WEP έχει σχεδιαστεί για την προστασία του υπολογιστή σας από επιθέσεις κακόβουλων χρηστών ή επιβλαβούς λογισμικού, όπως οι ιοί που χρησιμοποιούν ανεπιθύμητη εισερχόμενη κίνηση δικτύου για να επιτεθούν στον υπολογιστή σας. Εάν αποφασίσετε να εφαρμόσετε αυτό το βήμα, λάβετε τα κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για την προστασία του συστήματός σας. Ενεργοποιήστε εκ νέου το πρωτόκολλο WEP μόλις ολοκληρώσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων στις συνδέσεις δικτύου.
  • Κατάσταση λειτουργίας ή τύπος δικτύου (Mode or Network Type): Εάν διαθέτετε σημείο πρόσβασης, ορίστε την τιμή Υποδομή (Infrastructure). Εάν δεν διαθέτετε σημείο πρόσβασης και συνδέετε τον υπολογιστή σας με άλλο υπολογιστή, ορίστε για αυτήν την επιλογή την τιμή Ad-Hoc. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

   Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
   Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


  • Ταχύτητα δεδομένων (Data Rate): Ορίστε την τιμή Αυτόματη (Auto) ή 11 Mbps.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας (Power Save): Για να αντιμετωπίσετε το ζήτημα, ορίστε για την επιλογή Εξοικονόμηση ενέργειας (Power Save) την τιμή Απενεργοποίηση (Off) ή Ανενεργή (Disabled). Όταν η σύνδεση λειτουργήσει σωστά, θα μπορέσετε να αλλάξετε τη ρύθμιση. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

   Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
   Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


 6. Αφού ρυθμίσετε αυτές τις παραμέτρους, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που πραγματοποιήσατε.
 7. Δοκιμάστε τη σύνδεση για να διαπιστώσετε εάν λειτουργεί. Εάν στο εικονίδιο της σύνδεσης στο φάκελο "Συνδέσεις δικτύου" (Network Connections) εμφανίζεται ένα κόκκινο X ή εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε, συνεχίστε την αντιμετώπιση του ζητήματος.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση (Manage). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


 9. Στην περιοχή Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management), κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Υπηρεσίες και εφαρμογές (Services and Applications) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Υπηρεσίες (Services). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


 10. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Αρχική ρύθμιση παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας (Wireless Zero Configuration) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


 11. Στο πλαίσιο Τύπος εκκίνησης (Startup type), κάντε κλικ για να επιλέξετε το στοιχείο Ανενεργός (Disabled) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


 12. Κλείστε το παράθυρο Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management) και στη συνέχεια ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα
Με αυτήν τη ρύθμιση παραμέτρων, θα πρέπει να είστε σε θέση να συνδεθείτε με το ασύρματο δίκτυο, εάν οι ρυθμίσεις παραμέτρων του υπόλοιπου δικτύου είναι σωστές. Εάν το εικονίδιο "Ασύρματη σύνδεση δικτύου" (Wireless Network Connection) εμφανίζεται στην περιοχή ειδοποιήσεων ως λειτουργική σύνδεση, η ασύρματη σύνδεση θα λειτουργεί. Για να επιλύσετε διάφορα άλλα ζητήματα, χρησιμοποιήστε τις συνηθισμένες τεχνικές αντιμετώπισης προβλημάτων δικτύου TCP/IP.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων πρωτοκόλλου TCP/IP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
314067 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων σύνδεσης TCP/IP στα Windows XP

Προγράμματα οδήγησης που υποστηρίζουν την υπηρεσία Αρχικής ρύθμισης ασύρματης επικοινωνίας (Wireless Zero Configuration)

Εάν η καρτέλα Ασύρματα δίκτυα (Wireless Networks) στο παράθυρο με τις ιδιότητες της Ασύρματης σύνδεσης δικτύου είναι διαθέσιμη, το πρόγραμμα οδήγησης αναγνωρίζει την υποστήριξη της Αρχικής ρύθμισης (Zero Configuration) των Windows XP για ασύρματα δίκτυα. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των Windows XP για το ασύρματο δίκτυο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου (Network Connections). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


 2. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ασύρματη σύνδεση δικτύου (Wireless Network Connection) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Προβολή διαθέσιμων ασύρματων δικτύων (View Available Wireless Networks). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


 3. Κάντε κλικ στο δίκτυο με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση (Connect). Ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται στον οδηγό, για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του δικτύου. Σε περίπτωση που το δίκτυό σας δεν υπάρχει στη λίστα, βεβαιωθείτε ότι το σημείο πρόσβασης είναι ενεργοποιημένο και ρυθμισμένο, μετακινήστε τον υπολογιστή και το σημείο πρόσβασης σε κοντινότερη απόσταση μεταξύ τους και στη συνέχεια δοκιμάστε ξανά. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


 4. Εάν το δίκτυο εξακολουθεί να μην υπάρχει στη λίστα των διαθέσιμων δικτύων, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων για προχωρημένους (Change advanced settings) για να ανοίξετε τις ιδιότητες ασύρματης σύνδεσης δικτύου. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


 5. Στην καρτέλα Ασύρματα δίκτυα (Wireless Networks), κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add) για να ρυθμίσετε μη αυτόματα τις παραμέτρους ενός δικτύου. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


  Μόλις αποθηκεύσετε αυτές τις ρυθμίσεις, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε αυτόματα όταν είναι διαθέσιμο το δίκτυο. Στις διαθέσιμες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται οι εξής:
  • Όνομα δικτύου (SSID) (Network name (SSID)): Η ρύθμιση "Όνομα δικτύου (SSID)" (Network name (SSID)) κανονικά αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις παραμέτρων του σημείου ασύρματης πρόσβασης ή του δρομολογητή. Εάν δεν διαθέτετε σημείο πρόσβασης, αυτή η τιμή πρέπει να είναι ίδια σε όλους τους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο ασύρματο δίκτυο.
  • Έλεγχος ταυτότητας δικτύου (Network Authentication) και Κρυπτογράφηση δεδομένων (Data encryption): Εδώ περιλαμβάνονται οι επιλογές Ανοικτή (Open), Κοινόχρηστη (Shared), WPA και WPA-PSK. Εάν χρησιμοποιείτε την επιλογή WPA, δεν χρειάζεται πρόσθετη ρύθμιση παραμέτρων. Εάν χρησιμοποιείτε την επιλογή WPA-PSK, απαιτείται κωδικός πρόσβασης από 8 έως 63 χαρακτήρες.
   Αν χρησιμοποιείτε την επιλογή Ανοικτή (Open) ή Κοινόχρηστη (Shared) για τον έλεγχο ταυτότητας, μπορείτε να εισαγάγετε ένα κλειδί ή να υποδείξετε την αυτόματη παροχή κλειδιού. Στις ρυθμίσεις παραμέτρων οικιακού δικτύου που χρησιμοποιούν WEP, το κλειδί συνήθως εισάγεται με μη αυτόματο τρόπο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μην υπάρχει ασφάλεια, ορίζοντας για τη ρύθμιση Κρυπτογράφηση δεδομένων (Data encryption) την επιλογή Απενεργοποιημένο (Disabled). Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνιστάται παρά μόνο ως βήμα αντιμετώπισης προβλημάτων.

   Προειδοποίηση Αυτό το βήμα ενδέχεται να καταστήσει τον υπολογιστή σας ή το δίκτυο πιο ευάλωτα σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Αυτή η επιλογή δεν συνιστάται, αλλά παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να την εφαρμόσετε κατά την κρίση σας. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή με δική σας ευθύνη.

   Εάν πρέπει να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για να εφαρμόσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων, απενεργοποιήστε το WEP και στον υπολογιστή και στο σημείο πρόσβασης. Απενεργοποιήστε το WEP και στο σημείο πρόσβασης και σε αυτές τις ιδιότητες για να πραγματοποιήσετε τον έλεγχο.

   Σημείωση Το WEP έχει σχεδιαστεί για την προστασία του υπολογιστή σας από επιθέσεις κακόβουλων χρηστών ή επιβλαβούς λογισμικού, όπως οι ιοί που χρησιμοποιούν ανεπιθύμητη εισερχόμενη κίνηση δικτύου για να επιτεθούν στον υπολογιστή σας. Εάν αποφασίσετε να εφαρμόσετε αυτό το βήμα, λάβετε τα κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για την προστασία του συστήματός σας. Ενεργοποιήστε εκ νέου το πρωτόκολλο WEP μόλις ολοκληρώσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων στις συνδέσεις δικτύου. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

   Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
   Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα   Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
   Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα


  • Ευρετήριο κλειδιού (για προχωρημένους) (Key index (advanced)): Πρόκειται για μια προαιρετική ρύθμιση η οποία καθορίζει σε ποια από τις τέσσερις θέσεις είναι αποθηκευμένο το κλειδί: 0, 1, 2 ή 3.
  • Αυτόματη παροχή κλειδιού (The key is provided for me automatically): Αυτό το πλαίσιο ελέγχου υποδεικνύει ότι το κλειδί παρέχεται αυτόματα από το δίκτυο ή είναι αποθηκευμένο στον προσαρμογέα δικτύου. Αυτό το κλειδί πρέπει να ενεργοποιείται μόνο όταν καθορίζεται από το διαχειριστή του δικτύου ή την τεκμηρίωση του προσαρμογέα δικτύου.
  • Αυτό είναι ένα δίκτυο υπολογιστή-προς-υπολογιστή (ad hoc). Δεν χρησιμοποιούνται ασύρματα σημεία πρόσβασης (This is a computer-to-computer (ad-hoc) network; wireless access points are not used): Αυτό το πλαίσιο ελέγχου χρησιμοποιείται για τον καθορισμό ενός δικτύου από υπολογιστή προς υπολογιστή, το οποίο δεν περιλαμβάνει σημείο πρόσβασης. Εάν αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced) στην καρτέλα "Ασύρματα δίκτυα" (Wireless Networks). Στο παράθυρο διαλόγου Για προχωρημένους (Advanced), μπορείτε να κάνετε κλικ για να επιλέξετε το στοιχείο Δίκτυα σημείου πρόσβασης (υποδομής) μόνο (Access point (infrastructure mode) networks only).
 6. Αφού αποθηκεύσετε αυτές τις ρυθμίσεις παραμέτρων, επαναλάβετε τη διαδικασία στους άλλους υπολογιστές του δικτύου.
 7. Αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους για τους υπόλοιπους υπολογιστές, θα δείτε το όνομα δικτύου SSID στη λίστα Προτιμώμενα δίκτυα (Preferred Networks). Εάν βλέπετε έναν μπλε κύκλο, το δίκτυο έχει εντοπιστεί. Εάν βλέπετε ένα κόκκινο X, ενδέχεται να υπάρχει κάποιο ζήτημα που αφορά το ραδιοσήμα μεταξύ των σταθμών του δικτύου ή ενδέχεται να είναι εσφαλμένες οι ρυθμίσεις παραμέτρων. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του δικτύου είναι σωστές και μετακινήστε τον υπολογιστή πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης, το δρομολογητή ή τον άλλο υπολογιστή του ασύρματου δικτύου.

  Αφού ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, οι ρυθμίσεις παραμέτρων της ασύρματης σύνδεσης πρέπει να είναι σωστές.

  Εάν προκύψουν ζητήματα κατά την προσπάθεια σύνδεσης στο δίκτυο, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Ασύρματη σύνδεση δικτύου" (Wireless Network Connection) στο φάκελο "Συνδέσεις δικτύου" (Network Connections) για να προβάλετε το παράθυρο Κατάσταση σύνδεσης (Connection Status). Στο παράθυρο Κατάσταση σύνδεσης (Connection Status), υπάρχει ένας μετρητής έντασης σήματος τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε την ένταση του σήματος μεταξύ των υπολογιστών.

Ισχυρό σήμα

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες σύνδεσης, αλλά η ένταση του σήματος είναι ικανοποιητική, ίσως υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα ρύθμισης παραμέτρων δικτύου που εμποδίζει την επικοινωνία. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε τις συνηθισμένες τεχνικές αντιμετώπισης προβλημάτων δικτύου TCP/IP.

Αδύναμο σήμα

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες σύνδεσης και η ένταση του σήματος δεν είναι ικανοποιητική ή δεν λαμβάνεται καθόλου σήμα, εκτελέστε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα Προγράμματα οδήγησης που δεν υποστηρίζουν την υπηρεσία Αρχικής ρύθμισης παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας (Wireless Zero Configuration). Εάν το ζήτημα δεν λυθεί με τη μέθοδο που περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να ελέγξετε εάν οι προσαρμογείς ασύρματου δικτύου και το σημείο πρόσβασης λειτουργούν σωστά.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 870702 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014 - Αναθεώρηση: 8.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
Λέξεις-κλειδιά: 
kbnomt kbgraphxlink kbscreenshot kbwizard kbwireless kbsettings kbperformance kbconfig kbconnectivity kbbroadband kbfirewall kberrmsg kbenv kbinfo kbnetwork kbtshoot KB870702

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com