Jak rozwiązywać problemy z połączeniami sieci bezprzewodowej w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 870702 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ważne Niniejszy artykuł zawiera informacje, które opisują, jak obniżyć poziom zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Zmiany te można wprowadzić, aby obejść określony problem. Przed ich wprowadzeniem zaleca się dokonanie oceny zagrożeń związanych z zastosowaniem danego obejścia w określonym środowisku. Jeżeli to obejście zostanie zastosowane, należy wykonać odpowiednie czynności dodatkowe celem zabezpieczenia systemu.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową w systemie Windows XP wymaga zgromadzenia informacji, sprawdzenia sterowników, sprawdzenia zgodności sprzętu i skonfigurowania ustawień sieci bezprzewodowej.

Potrzebne informacje

Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów należy upewnić się, że są znane odpowiedzi na poniższe pytania:
 • Jakie są symptomy? Jeżeli jest to komunikat o błędzie, należy zapisać jego pełną treść.
 • Jaka bezprzewodowa karta sieciowa jest używana? Zapisz nazwę producenta i numer modelu.
 • Jaka jest wersja sterownika karty? Informacje te można znaleźć w Menedżerze urządzeń lub też można w oknie dialogowym Właściwości połączenia bezprzewodowego kliknąć przycisk Konfiguruj.
 • Jaki punkt dostępu jest używany? Zapisz nazwę producenta i numer modelu.
 • Czy ustawienia sieci bezprzewodowej zostały skonfigurowane przez system Windows czy za pomocą programu innej firmy? Jeżeli za pomocą programu innej firmy, jaki to program i jaki jest jego numer wersji?
 • Czy działa usługa konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej? Aby sprawdzić, czy ta usługa działa, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

   Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
   Zrzut ekranu z tym krokiem


  2. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

   Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
   Zrzut ekranu z tym krokiem


  3. Wpisz polecenie sc query wzcsvc, a następnie naciśnij klawisz ENTER. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

   Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
   Zrzut ekranu z tym krokiem


  4. Jeśli usługa konfiguracji zerowej systemu Windows jest uruchomiona, zostanie wyświetlony tekst „STATE : # RUNNING”. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

   Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
   Zrzut ekranu z tym krokiem


 • Jeżeli problem dotyczy interfejsu użytkownika, zapisz zdjęcie ekranu, gdy ten problem wystąpi (jeżeli to możliwe). Aby zapisać zdjęcie ekranu, naciśnij klawisze ALT+PRINT SCRN.

Więcej informacji

Rozwiązywanie podstawowych problemów

Aby rozwiązać problemy z połączeniami sieci bezprzewodowej w systemie Windows XP, wykonaj następujące czynności:
 1. Sprawdź w katalogu systemu Windows pod adresem http://www.windowsmarketplace.com, czy dla używanej karty sieci bezprzewodowej jest dostępny sterownik zgodny z systemem Windows XP.
  • Jeżeli zgodny sterownik jest dostępny, zainstaluj zaktualizowany sterownik przed wykonaniem innych procedur rozwiązywania problemów.
  • Jeżeli zgodny sterownik jest niedostępny, karta sieciowa może działać, jednak z bardzo ograniczonymi możliwościami konfigurowania i funkcjami.
 2. Sprawdź, czy używany sterownik rozpoznaje usługę konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej systemu Windows XP. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

   Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
   Zrzut ekranu z tym krokiem


  2. W okienku po prawej kliknij pozycję Połączenia sieciowe i internetowe. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

   Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
   Zrzut ekranu z tym krokiem


  3. W okienku po prawej kliknij pozycję Połączenia sieciowe. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

   Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
   Zrzut ekranu z tym krokiem


  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij polecenie Właściwości. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

   Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
   Zrzut ekranu z tym krokiem


  5. Przejrzyj dostępne opcje:
   • Jeżeli ikona Połączenie sieci bezprzewodowej jest niewidoczna w folderze Połączenia sieciowe lub jeżeli nie można wyświetlić okna właściwości, źródłem problemu jest sterownik bezprzewodowej karty sieciowej. Aby rozwiązać ten problem, zobacz sekcję Problemy z instalacją sterowników .
   • Jeżeli można wyświetlić właściwości ikony Bezprzewodowe połączenie sieciowe, ale nie jest wyświetlana karta Sieci bezprzewodowe, zobacz sekcję Sterowniki nieobsługujące usługi konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej w celu kontynuowania rozwiązywania problemów.
   • Jeżeli można wyświetlić właściwości i korzystać z karty Sieci bezprzewodowe, zobacz sekcję Sterowniki obsługujące usługę konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej w celu kontynuowania rozwiązywania problemów.
   • Jeżeli we właściwościach Połączenia sieci bezprzewodowej nie ma karty Uwierzytelnianie, sprawdź, czy działa usługa konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej.

Problemy z instalacją sterownika

Jeżeli ikona Połączenie sieci bezprzewodowej jest niewidoczna w folderze Połączenia sieciowe lub jeżeli nie można wyświetlić właściwości ikony Połączenie sieci bezprzewodowej, mógł wystąpić problem z instalacją sterownika. Aby rozwiązać ten problem, sprawdź, czy jest to najnowszy dostępny sterownik od producenta sprzętu, a następnie wykonaj następujące czynności w celu określenia przyczyny problemu:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem


 2. Kliknij pozycję Menedżer urządzeń, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Inne urządzenia i znajdź kartę sieci bezprzewodowej. Jeżeli znajduje się ona w folderze Inne urządzenia, znaczy to, że nie zainstalowano żadnego sterownika. Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj sterownik od producenta sprzętu i zainstaluj go. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem


 3. Jeżeli karty nie ma w folderze Inne urządzenia, poszukaj w folderze Karty sieciowe. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem


 4. Jeżeli bezprzewodowa karta sieciowa znajduje się tam, zanotuj nazwę producenta i model karty.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę bezprzewodowej karty sieciowej, a następnie kliknij polecenie Właściwości. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem


 6. Sprawdź, czy w obszarze Stan urządzenia jest wyświetlany komunikat „To urządzenie działa poprawnie”. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem


 7. Jeżeli bezprzewodowej karty sieciowej nie ma w folderze Połączenia sieciowe, problem dotyczy urządzenia albo nie został zainstalowany sterownik. W takim przypadku w obszarze Stan urządzenia zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

  W celu rozwiązania tego problemu można poszukać w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base informacji dotyczących danego kodu błędu. Aby przeszukać bazę wiedzy Knowledge Base, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  http://support.microsoft.com/gp/gsssearchhelp/pl

Sterowniki nieobsługujące usługi konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej

Jeśli można wyświetlić okno Właściwości ikony Połączenie sieci bezprzewodowej, ale brak w nim karty Sieci bezprzewodowe, oznacza to, że sterownik karty sieciowej nie w pełni obsługuje usługę konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej lub że usługa konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej nie została uruchomiona. W tym przypadku możliwe jest skonfigurowanie systemu Windows XP w taki sposób, aby korzystał z połączenia, lecz opcje konfiguracyjne mogą być bardzo różne w zależności od używanej karty sieciowej i sterownika. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj utworzyć połączenie robocze, wykonując poniższe czynności.

Uwaga Jeżeli nie można utworzyć działającego połączenia, należy skontaktować się z producentem sprzętu w celu uzyskania porady dotyczącej konfigurowania karty w systemie Windows XP.
 1. Sprawdź, czy usługa konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej działa. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

   Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
   Zrzut ekranu z tym krokiem


  2. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

   Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
   Zrzut ekranu z tym krokiem


  3. Wpisz polecenie sc query wzcsvc, a następnie naciśnij klawisz ENTER. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

   Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
   Zrzut ekranu z tym krokiem


  4. Jeśli usługa konfiguracji zerowej systemu Windows jest uruchomiona, zostanie wyświetlony tekst „STATE : # RUNNING”. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

   Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
   Zrzut ekranu z tym krokiem


 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij ikonę Połączenia sieciowe. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem


 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij polecenie Właściwości. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem


 4. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Konfiguruj. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem


 5. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie skonfiguruj sieć bezprzewodową przy użyciu dostępnych opcji konfiguracyjnych. Dostępne opcje i ich nazwy mogą być różne, zależnie od producenta sterownika. Poniższa lista zawiera opisy podstawowych opcji konfiguracji dostępnych w obszarze Właściwość:
  • Identyfikator SSID (Service Set Identifier): To ustawienie musi odpowiadać konfiguracji danego bezprzewodowego punktu dostępu lub routera. Jeżeli w sieci nie ma punktu dostępu, ta wartość będzie taka sama na wszystkich komputerach w danej sieci bezprzewodowej. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

   Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
   Zrzut ekranu z tym krokiem


  • Protokół WEP (Wireless Equivalent Protocol) lub szyfrowanie

   Ostrzeżenie Wykonanie poniższych czynności może spowodować wzrost zagrożenia komputera lub sieci atakami złośliwych użytkowników lub szkodliwych programów, np. wirusów. Nie zaleca się korzystania z tej opcji, chociaż należy ją przedstawić, aby użytkownik mógł ewentualnie zdecydować się na jej zastosowanie, jeżeli będzie chciał. Czynność tę wykonuje się na własną odpowiedzialność.

   Podczas testowania funkcja WEP powinna być wyłączona w punkcie dostępu i w tych właściwościach.

   Uwaga Protokół WEP służy do ochrony komputera przed atakami złośliwych użytkowników lub szkodliwych programów, np. wirusów, które atakują komputer, korzystając z przychodzącego ruchu w sieci. Jeżeli to rozwiązanie zostanie zastosowane, należy wykonać odpowiednie czynności dodatkowe celem zabezpieczenia systemu. Protokół WEP należy włączyć natychmiast po zakończeniu rozwiązywania problemów z połączeniami sieciowymi.
  • Tryb lub typ sieci: Jeżeli w sieci jest punkt dostępu, ustaw w tej opcji wartość Infrastruktura. Jeżeli w sieci nie ma punktu dostępu i komputery są połączone bezpośrednio ze sobą, ustaw w tej opcji wartość Ad-hoc. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

   Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
   Zrzut ekranu z tym krokiem


  • Szybkość transmisji: Ustaw w tej opcji wartość Auto lub 11 Mb/s.
  • Oszczędzanie energii: W celu ułatwienia rozwiązywania problemów ustaw opcję Oszczędzanie energii jako Wył. lub Wyłączone. Gdy połączenie działa poprawnie, to ustawienie można zmienić. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

   Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
   Zrzut ekranu z tym krokiem


 6. Po skonfigurowaniu tych opcji kliknij przycisk OK, aby zapisać dokonane zmiany.
 7. Sprawdź, czy połączenie działa. Jeżeli nad ikoną połączenia w folderze Połączenia sieciowe wyświetlany jest czerwony znak X lub jeżeli nie można nawiązać połączenia, kontynuuj rozwiązywanie problemów.
 8. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem


 9. W węźle Zarządzanie komputerem kliknij dwukrotnie pozycję Usługi i aplikacje, a następnie kliknij pozycję Usługi. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem


 10. Kliknij prawym przyciskiem myszy element Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij polecenie Właściwości. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem


 11. W polu Typ uruchomienia zaznacz opcję Wyłączony, a następnie kliknij przycisk OK. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem


 12. Zamknij okno Zarządzanie komputerem, a następnie ponownie uruchom komputer. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem
Przy tej konfiguracji nawiązanie połączenia z siecią bezprzewodową powinno być możliwe, jeżeli pozostałe elementy konfiguracji sieci są prawidłowe. Jeżeli ikona Połączenie sieci bezprzewodowej jest wyświetlana w obszarze powiadomień jako działające połączenie, połączenie bezprzewodowe działa. Aby rozwiązać pozostałe problemy, należy wykorzystać standardowe procedury rozwiązywania problemów z siecią TCP/IP.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o rozwiązywaniu problemów z siecią TCP/IP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314067 Jak rozwiązywać problemy z łącznością TCP/IP w systemie Windows XP

Sterowniki obsługujące usługę konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej

Jeżeli karta Sieci bezprzewodowe jest dostępna w oknie właściwości połączenia sieci bezprzewodowej, sterownik rozpoznaje obsługę konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej w systemie Windows XP. Aby skonfigurować sieć bezprzewodową w systemie Windows XP, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij ikonę Połączenia sieciowe. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem


 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy element Połączenie sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij polecenie Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem


 3. Kliknij sieć, z którą chcesz się połączyć, a następnie kliknij przycisk Połącz. Postępuj zgodnie ze wskazówkami kreatora, aby skonfigurować sieć. Jeżeli sieci nie ma na liście, sprawdź, czy punkt dostępu jest włączony i skonfigurowany, zbliż komputer i punkt dostępu, a następnie ponownie wykonaj test. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem


 4. Jeśli Twoja sieć nadal nie jest pokazywana jako dostępne połączenie, kliknij przycisk Zmień ustawienia zaawansowane, aby otworzyć właściwości połączenia z siecią bezprzewodową. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem


 5. Na karcie Sieci bezprzewodowe kliknij przycisk Dodaj, aby ręcznie skonfigurować ustawienia sieci. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem


  Po zapisaniu ustawienia te mogą być automatycznie używane, gdy dana sieć jest dostępna. Dostępne są następujące ustawienia:
  • Nazwa sieci (SSID): Ustawienie Nazwa sieci (SSID) zazwyczaj jest zgodne z konfiguracją bezprzewodowego punktu dostępu lub routera. Jeżeli punkt dostępu nie istnieje, wartość ta musi być taka sama na wszystkich komputerach tworzących sieć bezprzewodową.
  • Uwierzytelnianie sieci i Szyfrowanie danych: dostępne opcje — Otwarte, Udostępnione, WPA i WPA-PSK. Jeżeli używasz opcji WPA, nie musisz wykonywać dalszych czynności konfiguracyjnych. Jeżeli używasz opcji WPA-PSK, wprowadź hasło składające się z od 8 do 63 znaków.
   Jeżeli używasz uwierzytelniania typu Otwarte lub Udostępnione, możesz wprowadzić klucz lub określić, że klucz będzie wprowadzany automatycznie. W konfiguracjach domowych, w których wykorzystywany jest protokół WEP, klucz zazwyczaj wprowadza się ręcznie. Można także nie włączać żadnych zabezpieczeń, konfigurując dla opcji Szyfrowanie danych ustawienie Wyłączone. Nie zaleca się jednak wyłączania zabezpieczeń z wyjątkiem sytuacji dotyczących rozwiązywania problemów.

   Ostrzeżenie Wykonanie tych czynności może spowodować wzrost zagrożenia komputera lub sieci atakami złośliwych użytkowników lub szkodliwych programów, np. wirusów. Nie zaleca się korzystania z tej opcji, chociaż należy ją przedstawić, aby użytkownik mógł ewentualnie zdecydować się na jej zastosowanie, jeżeli będzie chciał. Czynność tę wykonuje się na własną odpowiedzialność.

   Jeżeli w celu rozwiązania problemu trzeba wyłączyć zabezpieczenia WEP, należy je wyłączyć zarówno na komputerze, jak i w punkcie dostępu. Podczas testowania funkcja WEP powinna być wyłączona w punkcie dostępu i w tych właściwościach.

   Uwaga Protokół WEP służy do ochrony komputera przed atakami złośliwych użytkowników lub szkodliwych programów, np. wirusów, które atakują komputer, korzystając z przychodzącego ruchu w sieci. Jeżeli to rozwiązanie zostanie zastosowane, należy wykonać odpowiednie czynności dodatkowe celem zabezpieczenia systemu. Protokół WEP należy włączyć natychmiast po zakończeniu rozwiązywania problemów z połączeniami sieciowymi. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

   Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
   Zrzut ekranu z tym krokiem   Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
   Zrzut ekranu z tym krokiem


  • Indeks klucza (zaawansowane): Jest to ustawienie opcjonalne określające jedną z czterech pozycji, w której przechowywany jest klucz: 0, 1, 2 lub 3.
  • Otrzymuję klucz automatycznie: Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że klucz pochodzi z sieci lub jest zapisany w pamięci karty sieciowej. Należy go włączyć jedynie w sytuacji, gdy wymaga tego administrator sieci lub dokumentacja karty sieciowej.
  • To jest sieć typu komputer-komputer (ad hoc); punkty dostępu bezprzewodowego nie są używane: To pole wyboru służy do konfigurowania sieci typu komputer-komputer, w której nie ma punktu dostępu. Jeżeli ta opcja jest niedostępna, kliknij opcję Zaawansowane na karcie Sieci bezprzewodowe. W oknie dialogowym Zaawansowane można zaznaczyć opcję Tylko sieci z punktem dostępu (tryb infrastrukturalny), aby włączyć sieć typu ad-hoc.
 6. Po zapisaniu tej konfiguracji powtórz tę procedurę na innych komputerach w danej sieci.
 7. Po skonfigurowaniu ustawień na innych komputerach nazwa sieciowego identyfikatora SSID znajduje się na liście Sieci preferowane. Jeżeli wyświetlane jest niebieskie kółko, sieć została znaleziona; jeżeli wyświetlany jest czerwony znak X, może to oznaczać problem z przekazem sygnału radiowego między stacjami w sieci lub nieprawidłową konfigurację. Sprawdź poprawność ustawień sieci i umieść komputer bliżej punktu dostępu lub routera albo innego komputera w sieci bezprzewodowej.

  Po wykonaniu tych kroków konfiguracyjnych połączenie bezprzewodowe będzie skonfigurowane poprawnie.

  Jeżeli podczas próby nawiązania połączenia siecią występują problemy, kliknij dwukrotnie ikonę połączenia sieci bezprzewodowej w folderze Połączenia sieciowe, aby wyświetlić okno Stan połączenia. W oknie Stan połączenia znajduje się miernik siły sygnału, na którym można sprawdzić siłę sygnału między komputerami.

Silny sygnał

Jeżeli nadal nie można połączyć się z siecią, ale siła sygnału jest właściwa, może to być spowodowane innym problemem konfiguracyjnym. Aby go rozwiązać, należy wykonać standardowe procedury rozwiązywania problemów z siecią TCP/IP.

Słaby sygnał

Jeżeli nadal nie można połączyć się z siecią i sygnał jest zbyt słaby lub nie ma go wcale, należy spróbować wykonać czynności opisane w sekcji Sterowniki nieobsługujące usługi zerowej konfiguracji sieci bezprzewodowej. Jeżeli to nie pomoże, należy skontaktować się z producentem, aby sprawdzić, czy bezprzewodowe karty sieciowe i punkt dostępu działają poprawnie.

Właściwości

Numer ID artykułu: 870702 - Ostatnia weryfikacja: 25 marca 2014 - Weryfikacja: 7.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
Słowa kluczowe: 
kbnomt kbgraphxlink kbscreenshot kbwizard kbwireless kbsettings kbperformance kbconfig kbconnectivity kbbroadband kbfirewall kberrmsg kbenv kbinfo kbnetwork kbtshoot KB870702

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com