Μια συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται όταν την συνδέσετε αμέσως μετά την επαναφορά του υπολογιστή σας με Windows XP από κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 871233 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Συμπτώματα

Όταν συνδέσετε μια συσκευή USB σε έναν υπολογιστή με Windows XP αμέσως μετά την επαναφορά του υπολογιστή από κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης, ο υπολογιστής ενδέχεται να μην αναγνωρίζει τη συσκευή USB. Όταν συμβεί αυτό, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα προειδοποίησης:
Εντοπίστηκε άγνωστη συσκευή. (Unrecognized device has been found.)

Αιτία

Όταν ο υπολογιστής επαναφέρεται από κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα πέντε με δέκα δευτερολέπτων, όπου η δυνατότητα επιλεκτικής αναμονής του προγράμματος οδήγησης USB παρεμποδίζει τη λειτουργία εντοπισμού της νέας συσκευής USB. Η χρονική καθυστέρηση εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες:
 • Υλικό κεντρικού ελεγκτή
 • Συνδεδεμένοι διανομείς
 • Συνδεδεμένες συσκευές
 • Εκδόσεις προγραμμάτων οδήγησης USB
 • Υποστήριξη για USB 2.0
 • Πρόσθετο υλικό συστήματος ή ρυθμίσεις παραμέτρους που ενδέχεται να έχουν αλλάξει το χρόνο
Για άλλες αιτίες που εμποδίζουν τον εντοπισμό μιας συσκευή USB, μεταβείτε στην ενότητα "Παρόμοια προβλήματα και λύσεις", για να προβάλετε τα σχετικά άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Αποσυνδέστε τη συσκευή USB και, στη συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή ξανά στον υπολογιστή ή το διανομέα. Εάν ο υπολογιστής σας εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει τη συσκευή, μεταβείτε στην ενότητα "Λύσεις".

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Εάν ο υπολογιστής σας δεν αναγνωρίζει τη συσκευή USB, δοκιμάστε πρώτα τη μέθοδο 1 για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα.

Μέθοδος 1: Έναρξη διαδικασίας αναγνώρισης της συσκευής USB με τη χρήση της Διαχείρισης συσκευών (Device Manager)

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αναγνώρισης της συσκευής USB με τη χρήση της Διαχείρισης συσκευών (Device Manager), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε Devmgmt.msc και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Ανοίγει το παράθυρο Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 2. Κάντε κλικ για να επιλέξετε τον υπολογιστή σας ως θέση για τη σάρωση.
 3. Στο μενού Ενέργεια (Action), κάντε κλικ στην εντολή Ανίχνευση για νέο υλικό (Scan for New Hardware).

  Τα Windows XP αναγνωρίζουν τη νέα συσκευή.
 4. Κλείστε το παράθυρο "Διαχείριση συσκευών".
Αν αυτή η μέθοδος επιλύσει το ζήτημα, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

Εάν αυτή η μέθοδος δεν επιλύσει το πρόβλημα, μεταβείτε στη Μέθοδο 2.

Μέθοδος 2: Απενεργοποίηση της διαχείρισης ενέργειας του διανομέα USB

Σημείωση Εάν εκτελέσετε την ακόλουθη διαδικασία, ενδέχεται να μειωθεί επίσης η διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε ένα φορητό υπολογιστή.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο, εάν η μέθοδος 1 δεν λειτουργεί. Για την απενεργοποίηση της διαχείρισης ενέργειας στο διανομέα USB, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε Devmgmt.msc και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Ανοίγει το παράθυρο Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 2. Αναπτύξτε το στοιχείο Ελεγκτές ενιαίου σειριακού διαύλου (Universal Serial Bus controllers).
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο ριζικό διανομέα USB (USB Root Hub) στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του ριζικού διανομέα (USB Root Hub Properties).
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση ενέργειας (Power Management).
 5. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ο υπολογιστής μπορεί να απενεργοποιήσει τη συσκευή για την εξοικονόμηση ενέργειας (Allow the computer to turn off this device to save power), για να καταργήσετε την επιλογή του, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 6 για κάθε ριζικό διανομέα USB στη λίστα.
 7. Στο μενού Ενέργεια (Action), κάντε κλικ στην εντολή Ανίχνευση για νέο υλικό (Scan for New Hardware).

  Τα Windows XP αναγνωρίζουν τη νέα συσκευή.
 8. Κλείστε το παράθυρο Διαχείριση συσκευών (Device Manager).
Εάν αυτή η μέθοδος δεν επιλύσει το πρόβλημα, μεταβείτε στη Μέθοδο 3.

Μέθοδος 3:

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αναγνώρισης της συσκευής USB, αρχικά αποσυνδέστε τη συσκευή USB και επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Στη συνέχεια, περιμένετε πέντε με δέκα δευτερόλεπτα προτού συνδέσετε τη συσκευή USB στον υπολογιστή ή το διανομέα. Τα Windows XP αναγνωρίζουν τη νέα συσκευή.

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με αυτήν τη μέθοδο, διαβάστε τα άρθρα στην ενότητα "Παρόμοια προβλήματα και λύσεις" ή επικοινωνήστε με την υποστήριξη. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=el#tab3

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις μεθόδους που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, δοκιμάστε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που παρέχονται σε παρόμοια άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους για γενικά προβλήματα συσκευών USB, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
310575 Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους σχετικά με γενικά προβλήματα συσκευών USB στα Windows XP
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων άγνωστων συσκευών στα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
314464 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων άγνωστων συσκευών που αναγράφονται στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) στα Windows XP
Αν το ζήτημα δεν επιλυθεί με τη βοήθεια αυτών των άρθρων, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την υποστήριξη:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=el#tab3
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 871233 - Τελευταία αναθεώρηση: Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
 • Microsoft Basic Optical Mouse
 • Microsoft Comfort Optical Mouse 1000
 • Microsoft Comfort Optical Mouse 3000
 • Microsoft Habu Laser Gaming Mouse
 • Microsoft IntelliMouse Explorer 4.0
 • Microsoft Laser Mouse 6000
 • Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000
 • Microsoft Compact Optical Mouse 500 v2.0
 • Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 v2.0
 • Microsoft Mobile Memory Mouse 8000
 • Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 6000
 • Microsoft Notebook Optical Mouse 3000
 • Microsoft Optical Mouse by Starck
 • Microsoft SideWinder Mouse
 • Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 7000
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 7000
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 5000
Λέξεις-κλειδιά: 
kbresolve kbtshoot kbpowerman kbusb kbprb KB871233

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com