อุปกรณ์ USB ไม่เป็นที่รู้จัก เมื่อคุณทำการต่ออุปกรณ์ในทันทีหลังจากที่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ของคุณเพิ่งออกจากโหมดสแตนด์บายหรือโหมดไฮเบอร์เนต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 871233 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ของคุณในทันทีหลังจากที่คอมพิวเตอร์เพิ่งออกจากโหมดสแตนด์บาย (S3) หรือโหมดไฮเบอร์เนต (S4) คอมพิวเตอร์อาจจะไม่รู้จักอุปกรณ์ USB นั้น เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าว อุปกรณ์ USB อาจจะอยู่หรืออาจจะไม่อยู่ในรายการอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักของ 'ตัวจัดการอุปกรณ์' และคุณอาจจะได้รับหรืออาจจะไม่ได้รับข้อความเตือนดังต่อไปนี้:
ตรวจพบอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อคอมพิวเตอร์ออกจากโหมด S3 หรือ S4 จะมีช่วงเวลาห้าถึงสิบวินาทีที่คุณสมบัติการหยุดทำงานชั่วคราวแบบเลือกของโปรแกรมควบคุม USB จะไปรบกวนการตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ USB ที่เข้ามาใหม่ ระยะเวลานี้จะขึ้นกับหลายปัจจัยดังต่อไปนี้:
 • ฮาร์ดแวร์ตัวควบคุมโฮสต์
 • ฮับที่เชื่อมต่ออยู่
 • อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
 • รุ่นของโปรแกรมควบคุม USB
 • ส่วนสนับสนุนสำหรับ USB 2.0
 • ฮาร์ดแวร์หรือการกำหนดค่าของระบบเพิ่มเติมที่อาจจะเปลี่ยนแปลงการกำหนดเวลา

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

วิธีที่ 1

หลังจากที่คอมพิวเตอร์ออกจากโหมด S3 หรือ S4 ให้รอประมาณห้าถึงสิบวินาทีก่อนที่จะต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือฮับ

วิธีที่ 2

หลังจากที่คอมพิวเตอร์ออกจากโหมด S3 หรือ S4 ให้ถอดอุปกรณ์ USB ออก แล้วต่ออุปกรณ์กลับเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือฮับใหม่อีกครั้ง

วิธีที่ 3

ใช้ 'ตัวจัดการอุปกรณ์' ในการตรวจสอบหาฮาร์ดแวร์ใหม่ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. พิมพ์ Devmgmt.msc ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 3. ที่เมนู การกระทำ คลิก สแกนหาการเปลี่ยนแปลงของฮาร์ดแวร์ ซึ่งจะทำให้ Windows รู้จักอุปกรณ์ใหม่
 4. ปิด 'ตัวจัดการอุปกรณ์' และ 'แผงควบคุม'

วิธีที่ 4

ปิดใช้งานการจัดการพลังงานของฮับ USB

หมายเหตุ ถ้าคุณทำตามกระบวนการต่อไปนี้ คุณอาจจะลดอายุการใช้งานแบตเตอรีของคอมพิวเตอร์แบบพกพาของคุณด้วย

เมื่อต้องการปิดใช้งานการจัดการพลังงานของฮับ USB ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. พิมพ์ devmgmt.msc ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 3. ขยายโหนด ตัวควบคุม Universal Serial Bus และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับ USB Root Hub แต่ละตัวที่ปรากฏในรายการ:
  1. คลิกขวาที่ USB Root Hub แล้วคลิก คุณสมบัติ
  2. คลิกแท็บ การจัดการพลังงาน
  3. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้คอมพิวเตอร์ปิดอุปกรณ์นี้เพื่อประหยัดพลังงาน แล้วคลิก ตกลง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 871233 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 มีนาคม 2550 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
Keywords: 
kbtshoot kbpowerman kbusb kbprb KB871233

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com