วิธีคำนวณภาษีในการประมวลผลใบสั่งซื้อ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 874084
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหา TechKnowledge

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีคำนวณภาษีในการประมวลผลใบสั่งซื้อ

ข้อมูลเพิ่มเติมขั้นตอนที่ 1 ขั้นสูงและกำหนดเวลาเดียว

ไปยังตัวเลือกการตั้งค่าบริษัท (บริษัท -บริษัท- - ตัวเลือกการติดตั้ง) ถ้าใช้จัดส่งวิธีการเมื่อตัวเลือกตารางเวลาเริ่มต้นภาษีที่เลือกถูกทำเครื่องหมาย ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงกำหนดการภาษีที่จะเริ่มต้นบนใบสั่งซื้อในรายการบัญชีของใบสั่งซื้อ (ธุรกรรม -ซื้อ - การซื้อ รายการใบสั่ง) ถ้าไม่ได้กำหนด กำหนดการภาษีค่าเริ่มต้นที่กำหนดให้กับที่อยู่การซื้อของผู้ขายจะเป็นค่าเริ่มต้น

ที่ คำนวณภาษีตัวเลือกที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้จะอยู่ภายในตัวซื้อใบสั่งประมวลผลเลือก(ตั้งค่า - ตัวเลือก - Proc. ใบสั่งซื้อ - การซื้อ)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ตัวเลือกการคำนวณภาษีชนิดของใบสั่งซื้อวิธีการจัดส่งกำหนดการภาษีค่าเริ่มต้นชื่อข้อความรอรับ
ขั้นสูงหล่นการจัดส่งไม่เกี่ยวข้องว่างเปล่าตารางเวลาภาษี
ขั้นสูงมาตรฐานบรรทุกสินค้ากำหนดการภาษีที่กำหนดให้กับที่อยู่การซื้อของผู้ขายกำหนดการภาษีช่วงวันใบสั่งซื้อ
ขั้นสูงมาตรฐานไม่มีวิธีการจัดส่งกำหนดการภาษีที่กำหนดให้กับที่อยู่การซื้อของผู้ขายกำหนดการภาษีช่วงวันใบสั่งซื้อ
ขั้นสูงมาตรฐานจัดส่งกำหนดการภาษีซื้อที่กำหนดในการตั้งค่าของบริษัท (การตั้งค่าบริษัทบริษัท)กำหนดการภาษีของบริษัท
ตารางเวลาเดียวไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง

ตารางเวลาของภาษีที่ถูกกำหนดให้เป็นตารางเวลาเดียวในตัวเลือกการตั้งค่า (การตั้งค่าซื้อซื้อใบสั่ง Proc.-ตัวเลือก) การประมวลผลการใบสั่งซื้อ

ID ตารางเวลาภาษี


ขั้นตอนที่ 2 ตัวเลือกซื้อภาษีของสินค้า

ในการบำรุงรักษาสินค้า (บัตร -สินค้าคงคลัง - สินค้า) ให้ดูที่เว็บไซต์ของสินค้า ตัวเลือกภาษีการซื้อที่บรรทัด ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงซึ่งกำหนดการภาษีจะเริ่มต้นสำหรับสินค้าในการซื้อสินค้ารายการรายละเอียด (ธุรกรรม - กล่องขยาย -รายการใบสั่งซื้อ - การซื้อทางด้านขวาของรายการ)

ตารางเวลาของภาษีระบุไว้ในรายการการบำรุงรักษา (บัตร -สินค้าคงคลัง - สินค้าถูกเปรียบเสมอเทียบกับกำหนดภาษีที่แสดงรายละเอียดการใช้งาน ตารางเวลาภาษีของสินค้าที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับสินค้าในการซื้อสินค้ารายการรายละเอียด (ธุรกรรม - กล่องขยาย -รายการใบสั่งซื้อ - การซื้อทางด้านขวาของสินค้า) ได้อธิบายไว้ด้านล่างนี้:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
สินค้ากำหนดการภาษีค่าเริ่มต้น
สินค้า inventoried - ที่ต้องเสียภาษีกำหนดการภาษีซื้อที่กำหนดให้กับสินค้าใน การบำรุงรักษาสินค้า (บัตร -สินค้าคงคลัง - สินค้า)
สินค้า inventoried - Nontaxableว่างเปล่า
สินค้า - inventoried ขึ้นอยู่กับผู้จัดจำหน่ายกำหนดการภาษีค่าเริ่มต้นที่กำหนดให้กับที่อยู่การซื้อของผู้ขาย
สินค้าที่ไม่ใช่ inventoriedกำหนดการภาษีที่กำหนดให้กับสินค้าที่ไม่ใช่ inventoried ที่อยู่ในหน้าต่างตัวติดตั้งของการประมวลผลใบสั่งซื้อ

ขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลังสินค้าของผู้ขาย:
ถ้าวิธีการจัดส่งที่ถูกกำหนดให้กับธุรกรรมที่เป็นชนิดรับ ภาษีจะถูกคำนวณสำหรับแต่ละรายละเอียดในตารางเวลาที่กำหนดให้กับการซื้อที่อยู่ของผู้จัดจำหน่าย ทำการเปรียบเทียบไม่ ถ้าวิธีการจัดส่งที่ถูกกำหนดให้กับธุรกรรมที่มีชนิดการจัดส่ง ภาษีจะถูกคำนวณสำหรับแต่ละรายละเอียดในตารางเวลาที่กำหนดให้กับไซต์เริ่มต้น ทำการเปรียบเทียบไม่

ตารางเวลาของภาษี Comparing ขั้นตอนที่ 3

ตารางเวลาของภาษี defaulting ภายในรายการรายละเอียดสินค้าที่ซื้อ (ธุรกรรม - ซื้อกล่องขยาย -รายการใบสั่งซื้อ - ทางด้านขวาของรายการ) จะเปรียบเทียบตารางเวลาภาษีอื่น กำหนดการภาษีอื่น ๆ ใช้สำหรับการเปรียบเทียบอยู่ในตารางต่อไปนี้:

หมายเหตุจะใช้รายละเอียดภาษีที่ใช้กันทั่วไประหว่างสองตารางเวลา
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ตัวเลือกการคำนวณภาษีการควบคุมสินค้าคงคลังวิธีการจัดส่งกำหนดการภาษีค่าเริ่มต้นชื่อข้อความรอรับ
ขั้นสูงไม่เกี่ยวข้องไม่มีวิธีการจัดส่งกำหนดการภาษีที่กำหนดให้กับใบสั่งซื้อในรายการบัญชีใบสั่งการซื้อกำหนดการภาษีช่วงวันใบสั่งซื้อ
ขั้นสูงไม่เกี่ยวข้องบรรทุกสินค้ากำหนดการภาษีที่กำหนดให้กับใบสั่งซื้อรายการใบสั่งซื้อกำหนดการภาษีช่วงวันใบสั่งซื้อ
ขั้นสูงการลงทะเบียนจัดส่งกำหนดการภาษีซื้อที่กำหนดให้กับไซต์ในการบำรุงรักษาไซต์ (บัตร -สินค้าคงคลัง - ไซต์)รหัสตารางเวลาภาษีของไซต์
ขั้นสูงไม่ได้ลงทะเบียนจัดส่งกำหนดการภาษีซื้อที่กำหนดในการตั้งค่าของบริษัท (การตั้งค่าบริษัทบริษัท)กำหนดการภาษีของบริษัท
ตารางเวลาเดียวไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องตารางเวลาของภาษีที่ถูกกำหนดให้เป็นตารางเวลาของภาษีเดียวในตัวเลือกซื้อใบสั่งประมวลผลการตั้งค่า (การตั้งค่าซื้อซื้อใบสั่ง Proc.-ตัวเลือก)ID ตารางเวลาภาษี


บทความนี้มี ID ของ เอกสาร TechKnowledge: 26277

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 874084 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กุมภาพันธ์ 2555 - Revision: 0.1
Keywords: 
kbmbsmigrate kbmt KB874084 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:874084
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com