Poradce při potížích s rozpoznáním a připojením zařízení Bluetooth v systému Windows XP Service Pack 2

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 883258
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Po instalaci aktualizace Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) se může stát, že nebude správně pracovat zařízení Bluetooth, které dříve správně pracovalo v systému Windows XP s aktualizací SP1, nebo že nebude správně pracovat podporované bezdrátové zařízení Bluetooth. V tomto článku naleznete postupy k odstranění následujících problémů:
 • problémy s rozpoznáním zařízení Bluetooth,
 • problémy s rozpoznáním služby,
 • problémy s rozpoznáním a připojením zařízení.

ÚVOD

Další informace

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Co mohu udělat, pokud zařízení Bluetooth nefunguje?

Jestliže zařízení Bluetooth správně pracovalo v systému Windows XP SP1, nedošlo pravděpodobně ke správné aktualizaci některých ovladačů zařízení Bluetooth.

Při řešení tohoto problému postupujte následovně:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Nabídka Start


 2. Zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Dialogové okno Spustit


 3. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{e0cbf06c-cd8b-4647-bb8a-263b43f0f974}
 4. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Odstranit.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Okno programu Editor registru


 5. Ukončete Editor registru klepnutím na příkaz Konec v nabídce Soubor.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Okno programu Editor registru


 6. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Nabídka Start


 7. Zadejte text devmgmt.msc a klepněte na tlačítko OK.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Dialogové okno Spustit


 8. Vyhledejte bezdrátové zařízení Bluetooth a klepněte na ně.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Okno Správce zařízení


 9. Odeberte zařízení Bluetooth klepnutím na příkaz Odinstalovat v nabídce Akce.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Okno Správce zařízení


 10. Po odebrání zařízení Bluetooth klepněte v nabídce Akce na příkaz Vyhledat změny hardwaru.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Okno Správce zařízení


 11. Jakmile bude zařízení Bluetooth správně rozpoznáno, budou pro ně nainstalovány ovladače Bluetooth aktualizace Windows XP SP2. Ukončete Správce zařízení klepnutím na příkaz Konec v nabídce Soubor.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Okno Správce zařízení


Co mohu udělat, pokud zařízení Bluetooth není rozpoznáno při přidání?

Příčinou tohoto problému může být nedostatečné napájení zařízení, poškozená instalace softwaru zařízení Bluetooth, vadný hardware nebo nepodporovaný hardware.

Chcete-li problémy vyřešit, postupujte následujícím způsobem:
 1. Ověřte, zda je nainstalovaná aktualizace Windows XP SP2. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.

   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Nabídka Start


  2. Do pole Otevřít zadejte příkaz winver.exe a klepněte na tlačítko OK.

   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Dialogové okno Spustit


  3. V dialogovém okně O systému Windows zkontrolujte, zda je zde uvedena verze Windows XP SP2.

   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Dialogové okno O systému Windows


 2. Ujistěte se, že je zařízení Bluetooth skutečně nainstalováno. To lze provést tak, že klepnete na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadáte text bthprops.cpl a klepnete na tlačítko OK. Zobrazí se vlastnosti zařízení Bluetooth.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Nabídka Start  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Dialogové okno Spustit


 3. Ve vlastnostech zařízení Bluetooth se ujistěte, že je zaškrtnuté políčko Povolit zařízením Bluetooth připojení k tomuto počítači.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Dialogové okno Zařízení Bluetooth


 4. Prostudujte si dokumentaci k zařízení Bluetooth a ujistěte se, že se nachází v dosahu, který je zde specifikován.
 5. Ověřte, zda je zařízení Bluetooth napájené a zapnuté a zda je povolené.
 6. Ověřte, zda je zařízení Bluetooth zjistitelné. Aby bylo možné zařízení Bluetooth rozpoznat, je třeba v systému Windows XP s aktualizací SP2 zapnout možnost zjišťování zařízení Bluetooth. Postupujte následujícím způsobem:
  1. V oznamovací oblasti klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu zařízení Bluetooth a potom klepněte na příkaz Otevřít nastavení zařízení Bluetooth.

   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Ikona zařízení Bluetooth


   Pokud ikona zařízení Bluetooth není v oznamovací oblasti zobrazena, klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte text bthprops.cpl a klepněte na tlačítko OK.

   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Nabídka Start   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Dialogové okno Spustit


  2. Na kartě Možnosti zaškrtněte políčko Zapnout zjišťování a potom klepněte na tlačítko Použít.

   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Dialogové okno Zařízení Bluetooth


  3. Chcete-li umožnit připojení k počítači dalším zařízením Bluetooth, zaškrtněte políčko Povolit zařízením Bluetooth připojení k tomuto počítači a potom klepněte na tlačítko OK.

   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Dialogové okno Zařízení Bluetooth


 7. Není připojení rušeno něčím v okolí? Bezdrátová technologie je náchylná k rušení okolními vlivy. Zkuste zařízení Bluetooth připojit znovu.
 8. Není jedno ze zařízení přetíženo nebo zaneprázdněno? Není k němu navázáno příliš mnoho připojení? K tiskárně mohou být například připojená další zařízení, která brání v připojení vašemu zařízení.
 9. Ve Správci zařízení vyhledejte položku Radiostanice Bluetooth a ověřte, zda je zde daná radiostanice uvedena. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.

   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Nabídka Start


  2. Zadejte text devmgmt.msc a klepněte na tlačítko OK.

   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Dialogové okno Spustit


  3. Vyhledejte bezdrátové zařízení Bluetooth a klepněte na ně.

   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Okno Správce zařízení


 10. Zjistěte, jaká další zařízení USB jsou aktuálně připojená. Je možné, že zařízení Bluetooth není dostatečně napájeno. Pokud se pro zařízení ve Správci zařízení ani v Ovládacích panelech nenachází žádná položka, nemá zařízení dostatečné napájení k tomu, aby mohlo být zjištěno. Zkuste odpojit ostatní zařízení USB.
 11. Jestliže se ve Správci zařízení a v Ovládacích panelech pro dané zařízení nachází položka, ale zařízení není rozpoznáno nebo se správně nepřipojuje, je možné, že zařízení nebylo ověřeno softwarem.

  Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  811797 Při použití klávesnice nebo myši zařízení Wireless Optical Desktop for Bluetooth nemusí fungovat vstupní zařízení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  811800 Nerozpoznání zařízení Bluetooth Desktop (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Poznámky:
 • Pokud zařízení odpojíte, systém Windows odebere kategorii Radiostanice Bluetooth ze Správce zařízení, ale ikona Zařízení Bluetooth v Ovládacích panelech zůstane zachována.
 • Zařízení Bluetooth obvykle vyžadují napájení proudem 500 miliampérů (mA). Zjistěte, jaká další zařízení USB jsou připojena. Je možné, že bude třeba přidat rozbočovač s vlastním napájením, který by podporoval další zařízení na portu USB.
 • Pokud zařízení není během procesu rozpoznání ověřeno, odeberte je a potom je přidejte znovu bez klíče.
 • Není-li problém vyřešen předchozími kroky, vyzkoušejte zařízení s jiným počítačem. Pokud zařízení s jiným počítačem nepracuje, jedná se o problém v systému Windows.

Co mohu udělat, pokud je spojení se zařízením Bluetooth pomalé nebo se zařízení odpojuje?

Pokud je spojení se zařízením Bluetooth pomalé nebo se zařízení odpojuje, ověřte následující skutečnosti:
 • Jsou zařízení ve správné vzdálenosti od sebe? Zařízení se mohou nacházet na hranici svého dosahu. Umístěte zařízení blíže k sobě. Může se také stát, že jsou zařízení k sobě příliš blízko. V takovém případě zařízení umístěte dále od sebe. Prostudujte si také dokumentaci dodanou výrobcem a zjistěte v ní dosah zařízení.
 • Není jedno ze zařízení přetíženo nebo zaneprázdněno? K tiskárně mohou být například připojena další zařízení, která brání v připojení vašemu zařízení. Chcete-li zabránit vzniku příliš velkého počtu připojení, nastavte zařízení tak, aby nemohla být zjištěna. Postupujte následujícím způsobem:
  1. V oznamovací oblasti klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu zařízení Bluetooth a potom klepněte na příkaz Otevřít nastavení zařízení Bluetooth.

   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Ikona zařízení Bluetooth


   Pokud ikona zařízení Bluetooth není v oznamovací oblasti zobrazena, klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte text bthprops.cpl a klepněte na tlačítko OK.

   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Nabídka Start   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Dialogové okno Spustit


  2. Na kartě Možnosti zrušte zaškrtnutí políčka Zapnout zjišťování, klepněte na tlačítko Použít a potom klepněte na tlačítko OK.

   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Dialogové okno Zařízení Bluetooth


 • Nepracují v blízkosti jiná zařízení na stejné frekvenci jako zařízení Bluetooth? Technologie Bluetooth pracuje na frekvenci 2,4 gigahertzů (GHz). Mezi jiná zařízení pracující na stejné frekvenci mohou patřit následující:
  • bezdrátové telefony používající frekvenci 2,4 GHz,
  • mikrovlnné trouby,
  • zařízení X10, například ovladače automatického osvětlení a univerzální dálkové ovladače,
  • sítě využívající bezdrátový protokol 802.11 (tyto sítě jsou známé také jako sítě Wi-Fi).
  Poznámka: Na přenosy na frekvenci zařízení Bluetooth mohou mít vliv také voda a zdi.

Co mohu udělat, pokud některé funkce zařízení Bluetooth nadále nefungují?

K tomuto problému může dojít proto, že ovladače zařízení Bluetooth poskytované společností Microsoft podporují jinou sadu profilů než ovladače poskytované některými jinými dodavateli. Ovladače poskytované společností Microsoft jsou podepsané, a proto mohou být nainstalovány namísto nepodepsaných ovladačů pro podporované adaptéry Bluetooth od jiných výrobců. Instalační program aktualizace Windows XP SP2 se pokusí zjistit, zda jsou nainstalovány ovladače jiných výrobců. Pokud je nainstalovaný nějaký ovladač od jiného výrobce, ovladače zařízení Bluetooth poskytované společností Microsoft nebudou nainstalovány. Tím se zajišťuje, aby nedošlo ke změně stávající konfigurace. Pokud by byly nainstalovány oba ovladače a zařízení Bluetooth by bylo připojeno k počítači, byl by zaveden ovladač od společnosti Microsoft, protože je podepsaný.

Je-li chybějící funkce důležitá, můžete obnovit příslušný ovladač jiného výrobce. Použijte následující postup.

Poznámka: Následující kroky jsou platné za předpokladu, že je nainstalován software jiného výrobce. Pokud není, nainstalujte jej podle pokynů od výrobce. Potom proveďte tyto kroky od bodu v procesu instalace, kdy je adaptér připojen k počítači.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Nabídka Start


 2. Zadejte text devmgmt.msc a klepněte na tlačítko OK.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Dialogové okno Spustit


 3. Vyhledejte položku Radiostanice Bluetooth a rozbalte ji.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Okno Správce zařízení


 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na adaptér Bluetooth a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Okno Správce zařízení


 5. Na kartě Ovladač klepněte na tlačítko Aktualizovat ovladač.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Dialogové okno Vlastnosti modulu Bluetooth


 6. Nainstalujte aktualizovaný ovladač ručně. To lze provést tak, že v průvodci klepnete na tlačítko Z diskety. Vyhledejte umístění instalačních souborů od výrobce a potom vyhledejte soubor INF, který je nutný k instalaci ovladače.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Průvodce aktualizací hardwaru  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Průvodce aktualizací hardwaru


 7. Proveďte všechny kroky nutné k instalaci daného ovladače.
Nyní by měly ovladače jiného výrobce fungovat. Pokud v libovolném bodě znovu vytvoříte výčet adaptérů Bluetooth, bude nainstalován ovladač od společnosti Microsoft a bude nutné celou proceduru zopakovat. K tomuto problému dojde pouze v případě, že bude ovladač jiného výrobce odebrán nebo že bude nainstalován jiný model adaptéru.

Co je vhodné zvážit, pokud mám problémy s připojením k síti PAN (Personal Area Network)?

Zkuste zvážit následující příčiny:
 • Zařízení možná není v dosahu. Dojde-li k tomuto problému, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Systém Windows se nemůže připojit k síťovému zařízení Bluetooth. Je možné, že zařízení je vypnuto, mimo dosah nebo není nakonfigurováno k přijímání připojení. V dokumentaci zařízení zjistěte, jak nastavit konfiguraci pro přijetí spojení.
 • Může být nutné opětovné ověření zařízení. Dojde-li k tomuto problému, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Síťové zařízení Bluetooth vyžaduje opětovné ověření. Přejete si pokračovat dále?

  Tlačítkem Ano znovu ověříte zařízení.

  Tlačítkem Ne se vrátíte do dialogového okna Síťová zařízení Bluetooth.
 • V případě jiných problémů se může zobrazit následující chybová zpráva:
  Připojení k síťovému zařízení Bluetooth se nezdařilo. V dokumentaci zařízení vyhledejte návod, jak vyřešit tento problém.

Co je vhodné zvážit, pokud zařízení Bluetooth nemůže najít přidružené služby?

Pokud pro zařízení nemůžete nastavit určitou službu, ověřte následující skutečnosti:
 • Provádí zařízení Bluetooth správně filtrování? Po instalaci a ověření zařízení Bluetooth může zařízení poskytovat několik služeb, které nejsou specifické pro daný typ zařízení. Tyto služby umožňují provádění různých akcí mezi počítačem a zařízením. Zařízení může například umožňovat telefonické připojení k síti. Telefonické připojení k síti může poskytovat také další zařízení, například váš počítač. V takovém případě je třeba odfiltrovat další zařízení pro telefonické připojení k síti a zabránit jim v připojení.

  Pokud nainstalujete tiskárnu Bluetooth pomocí Průvodce přidáním tiskárny, nebude filtrování k dispozici. Jestliže nemůžete najít dané zařízení, zkuste tiskárnu nainstalovat pomocí ovládacího panelu Bezdrátové spojení.
 • Je daná služba k dispozici? Nabízí zařízení službu, kterou hledáte? Zařízení Bluetooth poskytují různé služby. V závislosti na daném zařízení se mohou tyto služby lišit a ne všechna zařízení poskytují stejné služby. K dispozici mohou být například různé tiskové profily. Systém Windows XP ale při tisku pomocí tiskárny Bluetooth podporuje pouze profil HRCP (Hardcopy Cable Replacement Profile).
 • Jsou k dispozici další služby? Je k dispozici nějaká platná služba, kterou můžete použít? Je možné, že zařízení Bluetooth neposkytuje žádné služby. Zařízení může provádět filtrování pro službu, kterou podporuje, ale která není podporována počítačem. Pokud zařízení nemůže danou službu najít, obraťte se na výrobce a požádejte jej o radu či pomoc se zprovozněním zařízení. Je možné, že budete potřebovat další software.

  Zařízení může nejprve vyžadovat ověření a až potom může být možné vybrat služby. Chcete-li se například připojit k Internetu prostřednictvím mobilního telefonu Bluetooth, musí být povolena služba pro telefonické připojení k síti. Aby bylo možné službu pro telefonické připojení k síti vybrat, je třeba nejprve mobilní telefon nainstalovat a ověřit. V takovém případě nainstalujte zařízení pomocí ovládacího panelu Bezdrátové spojení.

Co mohu udělat, pokud zařízení Bluetooth ztratí připojení?

K tomuto problému může dojít, pokud zařízení Bluetooth nerozpozná párování s počítačem se systémem Windows XP. Informace o párování zařízení mohou být někdy ztraceny. Důvodem může být skutečnost, že zařízení bylo resetováno nebo že se vyskytly jiné problémy.

Jestliže se zařízení nemůže připojit k počítači se systémem Windows XP, použijte následující postup:
 1. Otevřete ovládací panel Zařízení Bluetooth a ujistěte se, že je zde zařízení uvedeno. Pokud zde zařízení najdete, systém Windows XP informace o párování neztratil.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Průvodce aktualizací hardwaru


 2. Zjistěte, zda informace o párování neztratilo zařízení.
  • Pokud jsou informace o párování dostupné i v zařízení, zkuste provést kroky popsané v části Co mohu udělat, pokud je spojení se zařízením Bluetooth pomalé nebo se zařízení odpojuje?
  • Pokud zařízení informace o párování ztratilo, použijte následující postup:
   1. Odeberte zařízení pomocí ovládacího panelu Zařízení Bluetooth.

    Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
    Dialogové okno Zařízení Bluetooth
   2. Zařízení znovu přidejte.

    Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
    Dialogové okno Zařízení Bluetooth

Vlastnosti

ID článku: 883258 - Poslední aktualizace: 10. června 2013 - Revize: 3.3
Klíčová slova: 
kbnomt kbgraphxlink kbscreenshot kbhardware kbwireless kbtshoot KB883258

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com