คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด "เซิร์ฟเวอร์ RPC ไม่พร้อมใช้งาน" เมื่อคุณเปิดการจัดการดิสก์ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 884564 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อครั้งแรกที่คุณเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ Microsoft Windows XP จากกล่องประสบการณ์การใช้งาน (OOBE) เสร็จสิ้น และจากนั้น คุณเปิดการจัดการดิสก์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
เซิร์ฟเวอร์ RPC ไม่พร้อมใช้งาน
คุณไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง Logical Disk Manager บน ชื่อคอมพิวเตอร์
นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจถูกบันทึกในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ใน Event Viewer:

รหัสเหตุการณ์: 10009
แหล่งที่มา: DCOM
ชนิด: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย: Dcom ไม่สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ ชื่อคอมพิวเตอร์ โดยใช้โพรโทคอลที่จัดโครงแบบใด ๆ

ถ้าคุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ และจากนั้น คุณเปิดการจัดการดิสก์ คุณไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการที่ไม่ตรงกันในชื่อคอมพิวเตอร์และชื่อที่คาดว่าจะเป็นบริการ RPC ไม่ตรงกันนี้อาจเกิดขึ้นถ้าชื่อคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • เครื่องมือ Microsoft การการเตรียมระบบ (Sysprep) ถูกใช้เพื่อสร้างรูปแบบ Windows XP ที่คุณใช้เพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์
 • คุณสามารถเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ในระหว่างประสบการณ์ใช้ใน Windows XP สำนักงาน
 • อย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • คุณสามารถถอดสายเคเบิลเครือข่ายในระหว่างประสบการณ์ใช้ใน Windows XP สำนักงาน
  • คุณไม่รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจาก Windows XP จากกล่องประสบการณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
  • คุณเปิดการจัดการดิสก์

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เริ่มคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งครั้งหลัง จาก Windows XP จากกล่องประสบการณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และ ก่อนที่คุณเปิดการจัดการดิสก์ใหม่

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"Microsoft กำลังทำการวิจัยปัญหานี้ และจะโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมในบทความนี้เมื่อข้อมูลที่พร้อมใช้งาน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 884564 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มิถุนายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbwinxpsp3fix kbpending kbbug kbmt KB884564 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:884564

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com