Popis čtyř metod, které lze použít k vložení videa do prezentace aplikace PowerPoint

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 885915 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

K Vložení videa do prezentace, můžete použít libovolnou z následujících metod:
 • Vložte video ze souboru.
 • Filmový soubor vložte jako objekt.
 • Pomocí doplňku Wmp.ppa.
 • Vložte film jako balíček.
Tento článek obsahuje podrobné informace o jednotlivých metod. To zahrnuje jak dojde k přehrávání videa s každou metodu. Kromě toho tento článek popisuje problémy, které mohou nastat během přehrávání videa při odeslání prezentace obsahující filmu na jiného uživatele.

ÚVOD

Tento článek popisuje metody, které lze vložit film do prezentace aplikace Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Aplikace PowerPoint 2002 a v aplikaci Microsoft PowerPoint 2000.

Další informace

Metoda 1: Vložte video ze souboru

Vložení videa do prezentace aplikace PowerPoint, použijte Video ze souboru možnost v Vložit nabídka. Pokud prezentace nachází kdekoli v Cesta k souboru, ve kterém je umístěn soubor videa, aplikace PowerPoint ukládá soubor filmu jako relativní cestu v prezentaci. Pokud prezentace není cesta k umístění, ve kterém je uložen soubor videa, aplikace PowerPoint ukládá jako soubor filmu absolutní cesta v prezentaci. Například máte prezentaci, je umístěn v následující složce:
C:\Documents a Dokumenty Settings\User\My
Vložit video z následující složky do tohoto prezentace:
C:\Documents and Settings\User\My jméno\Dokumenty\Poznámkový filmy
V tomto příkladu se vkládá následující cestu prezentace:
. \My Movies\Movie_nameAVI
Pokud soubor videa je umístěn na serveru, aplikace PowerPoint ukládá soubor jako absolutní cesta v prezentaci. Pokud aplikace PowerPoint nemůže najít filmový soubor v \\Název_serveru\Název_sdílené_položky\Název_složky složky, hledá aplikace PowerPoint soubor \\Název_serveru\Název_sdílené_položky složka. V případě, že aplikace PowerPoint soubor videa v této složce nenalezne, vyhledá aplikace PowerPoint v relativní cestě prezentace. Například PowerPoint vyhledá mé Dokumenty, pokud prezentace je umístěn v následující složce:
C:\Documents a Dokumenty Settings\User\My
Pokud aplikace PowerPoint nemůže najít soubor videa ve složce Dokumenty Video nelze přehrát.

Přehrávání videa

Při použití této metody pro vložení videa, ovládací prvky aplikace PowerPoint Proces přehrávání videa pomocí MCI (Media Control rozhraní). Proto tato metoda je nejvhodnější způsob vložení videa do prezentace.

Při přehrávání filmu v prezentace aplikace PowerPoint nejprve hledá název souboru filmu. Pokud Aplikace PowerPoint nalezne soubor, který má stejný název, kontroluje aplikace PowerPoint velikost soubor. Aplikace PowerPoint soubor nenalezne, jsou-li následující podmínky TRUE:
 • Filmový soubor byl přesunut z původního umístění.
 • Můžete vytvořit soubor, který má stejný název. Ale soubor je různé velikosti.
Pokud video nelze přehrát v jiném počítači, soubor videa Možná nepoužíváte standardní kodek. Budete muset použít software pro úpravu videa pro uložení souboru filmu pomocí jiný kodek nebo možnost komprese. Kodek Cinepak můžete použít, pokud je Cinepak možnost pro soubory AVI. Pokud Cinepak není, zkuste uložit video jako soubor ve formátu MPEG nebo jiného podporovaného formátu.

Metoda 2: Vložení souboru videa jako objekt

Po vložení videa jako objekt aplikace PowerPoint není zapojen v procesu. Proces dochází v programu Microsoft Windows Media Player. Systém Windows Program Media Player obsahuje sadu rozhraní API, která aplikace PowerPoint 2003 se používá především pro film přehrávání. Program Windows Media Player udržuje vlastní sadu kodeků. A pomocí systému Windows typy souborů registru určit, který formát a kodek, který chcete použít. Windows Media Přehrávač vypadá kodek podpis v souboru a potom porovnává daný kodek je najde. Pokud program Windows Media Player nemůže najít příslušný kodek, vyhledávání na webu platné kodek.

Program Windows Media Player uloží jako soubor videa absolutní cesta v prezentaci. Pokud program Windows Media Player nemůže najít původní soubor na původní absolutní cesta vypadá cestu k souboru která má stejnou příponu názvu souboru a stejnou velikost. Například pokud přejmenujte původní soubor z "mymovie.avi" na "yourmovie.avi", program Windows Media Player můžete najít soubor. Však Pokud přesunete soubor do jiné složky, by program Windows Media Player nenalezl soubor. Program Windows Media Player nelze použít relativní cestu základní protože neví, že film je propojena do aplikace PowerPoint prezentace. Program Windows Media Player nevíte, kde tato aplikace PowerPoint prezentace je uložena.

Pokud vložíte soubor filmu jako objekt, objekt propojit do prezentace. Nelze vložit objekt do prezentace. Při pokusu o vložení objektu zrušíte Odkaz Kontrola pole vložíte objekt, velikost prezentaci obsahující objekt bude stejná jako velikost prezentace, který je vytvořen při Klepnutím vyberte Odkaz Zaškrtávací políčko. Objekt nebyl byla vložena.

Pro objekt, který chcete vložit, musí mít daný objekt rozhraní s OLE2, budete moci vytvořit datovému proudu OLE do aplikace PowerPoint prezentace. Vložený objekt přečtěte proudu OLE je zpět do paměti. Potom proudu OLE je načten do objektu application server OLE. Však Windows Media Player nemá rozhraní prostřednictvím OLE2. Proto jsou všechny soubory videa propojen. Toto je výchozí chování.

Poznámka: Na Odkaz Zaškrtávací políčko je zvukové soubory. Je možné Vložení zvukové soubory v prezentaci, protože ve skutečnosti vytváří aplikace PowerPoint speciální proud pro zvukové soubory. Avšak pokud zvukový soubor je větší než 100 KB, prezentace pravděpodobně nespustí podle očekávání. Proto při vložení zvuku soubory, které jsou větší než 100 KB do prezentace, tyto soubory jsou automaticky propojené s prezentací.

Přehrávání videa

Při přehrávání filmového souboru, který byl vložen jako objekt se spustí aplikace PowerPoint MCI MCI. potom zvolí nejlepší program pro přehrávání videa.

Pokud jste Klepněte na odkaz na film, film přehráván v zobrazeném okně nebo v programu pro přehrávání médií, který se používá v počítači. Film přehrávání nedochází v aplikaci PowerPoint. Při použití této metody je odebrat všechny ovládací dané aplikace PowerPoint má přes objekt. Jestliže uživatel nainstaloval media třetích stran přehrávání program, který převezme všechna rozšíření z programu Windows Media Player to třetí strany program se spustí, když uživatel klepne na odkaz na video v Prezentace aplikace PowerPoint. Nelze řídit, jaký program přehraje film, je-li použít metodu 2.

Metoda 3: Použití doplňku Wmp.ppa

Ve výchozím nastavení se při použití doplňku Wmp.ppa k vložení souboru videa do prezentace aplikace PowerPoint PowerPoint ukládá soubor videa jako absolutní Cesta v prezentaci. Pokud soubor videa není absolutní cesta Video nelze přehrát. Doplněk obsahuje také možnost, která slouží k Zkopírujte soubor videa do stejné složky jako prezentaci. Při použití této Možnosti aplikace PowerPoint ukládá soubor filmu jako relativní cestu prezentace. Při přehrávání souboru videa v prezentaci aplikace PowerPoint Vzhled prezentace ve složce, která je definována při prezentaci je vytvořen. Soubor videa není v této složce, video se nepřehraje.

Nedoporučujeme používat tento doplněk používáte Aplikace PowerPoint 2003. Aplikace PowerPoint 2003 používá program Windows Media Player k přehrávání videa.

Metoda 4: Vložte film jako balíček

Jste jako balíček v prezentaci aplikace PowerPoint můžete vložit soubor filmu. Postup: postupujte takto:
 1. V Vložit nabídky, klepněte na tlačítkoObjekt.
 2. Klepněte na tlačítko Vytvořit novýa klepněte na tlačítkoBalíček ve skupinovém rámečku Typ objektu.
Když jste Vložení videa jako balíček v prezentaci aplikace PowerPoint, video je veden uvnitř balíček, který je vložen do prezentace. Pokud přesunete prezentaci jiné umístění balíčku je také přesunuta do tohoto umístění.

To Metoda je jediný způsob, jakým lze vložit do filmu aplikace PowerPoint prezentaci. A balíček je objekt obálky OLE2, který vloží OLE proud do souboru. Tento soubor zaregistruje jako balírna objekt. Když Balíčkovač objektů otevření objektu jsou-li číst obsah. Potom, příslušné rozšíření sloveso je volat. Obvykle soubor AVI je aktivován příkaz programu Windows Media Player.

Chcete tuto možnost použijte, pokud nemáte obavy o velikosti prezentace aplikace PowerPoint nebo o rychlost, kterou prezentace bude hrát. Při použití této Metoda, ujistěte se, že veškerý obsah je v jednom souboru. Používáte-li to způsob vložení větší soubory AVI, může dojít k počítači problémy s výkonem.

Přehrávání videa

Vytvoření programu Balíčkovač objektů funkce prezentace, postupujte takto:
 1. Klepněte pravým tlačítkem na vložený objekt a klepněte na tlačítkoNastavení akce.
 2. Klepněte na tlačítko Objekt akcí. Klepněte na tlačítkoAktivovat obsah v Objekt akcíseznam.
Klepnete-li objekt Balíčkovač objektů v prezentaci, přehraje video zpět v samostatném okně nad prezentace.

Problémy s přehráváním, které mohou nastat při prezentaci odeslat jinému uživateli

Problémy s propojenými filmové soubory

Při použití metody 1, metoda 2 nebo metody 3 Vložení videa do prezentace aplikace PowerPoint, PowerPoint vytvoří odkaz soubor filmu. Při přehrávání videa, aplikace PowerPoint spouští film z původního umístění. Film v prezentace se nepřehraje, pokud platí některá z následujících podmínek:
 • Soubor videa přesunete do jiného umístění.
 • Odstranění souboru filmu.
Chcete-li tento problém vyřešit, umístěte soubor videa a prezentace ve stejné složce. Potom zip tuto složku při odesílání Chcete-li zobrazit prezentaci na jiného uživatele. Pokud to uděláte, můžete zabránit problémům, které mohou dojít během přehrávání videa.

Pokud používáte aplikaci PowerPoint 2003, můžete uložení prezentace ve Single Soubor formátu webové stránky (MHTML). Při tomto postupu je prezentace uložena jako soubor HTML, který je kompilován do jednoho souboru MHT pro snadný přenos. Použijete-li tuto možnost, všechny propojené soubory jsou zahrnuty v souboru MHT.

Problémy se soubory AVI

Pokud vložíte soubory AVI, které byly vytvořeny v jiných dodavatelů program, film nepřehraje Pokud prezentaci odeslat jinému uživateli. Tento problém nastane, pokud program jiného výrobce nepoužívá standardní kodek. Například oslňovaly používá zvláštní kodek, který je dostupná pouze pokud nainstalujete Dazzle. Aby se zabránilo problémy, které mohou nastat při použití jiného programu, zkontrolujte, zda jste použijte jednu standardní kodeky systému Microsoft Windows. Pokud budete pokračovat, uživatelé, se kterými jste sdílet prezentace bude mít kodek pro video soubor.

Produkty třetích stran popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.

Vlastnosti

ID článku: 885915 - Poslední aktualizace: 22. května 2011 - Revize: 3.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
Klíčová slova: 
kbaddin kbhowto kbmt KB885915 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:885915

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com