สิทธิ์ของผู้ใช้ที่จำเป็น โดย Update.exe

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 888791 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บางโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft ใช้ Update.exe เป็นโปรแกรมติดตั้ง รุ่นของ update.exe 5.4.1.0 และรุ่นที่ใหม่กว่าต้องมีผู้ใช้ที่ติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่เป็นผู้ดูแล มีสิทธิ์ของผู้ใช้บางอย่าง บทความนี้แสดงความต้องการสิทธิ์ของผู้ใช้เหล่านั้น
ถ้าผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ของผู้ใช้ และความพยายามที่ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ใช้ Update.exe เหล่านี้อาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
คุณไม่มีสิทธิ์ในการปรับปรุง <os name=""> กรุณาติดต่อของคุณระบบผู้ดูแลระบบ</os>
ถ้าการติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ทำในโหมดแบบอัตโนมัติ โดยการระบุทั้งการ/ เงียบหรือ/ แฝงสวิตช์บรรทัดคำสั่ง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะแสดงอยู่ในบันทึกการติดตั้ง โดยค่าเริ่มต้น มีอยู่ที่ %systemroot%/KB ของบันทึกการติดตั้ง######.log ที่ใด######มีหมายเลขของบทความฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับการแก้ไขที่ถูกประยุกต์ใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตรวจสอบว่า มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ใช้ Update.exe เป็นโปรแกรมติดตั้งสำหรับแพคเกจที่ถูกนำออกใช้หลังจาก 2004 กรกฎาคม ตรวจสอบค่าติดตั้งโปรแกรมบนการรุ่นแท็บนี้คุณสมบัติกล่องโต้ตอบสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ สำหรับแพคเกจที่นำออกใช้ก่อนที่จะ 2004 กรกฎาคม คุณต้องแยกแพคเกจเนื้อหาเพื่อดูว่ามีใช้โปรแกรมที่ติดตั้งและสิ่งที่เวอร์ชันที่มีอยู่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
832475คำอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ในโปรแกรมติดตั้งแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการสิทธิ์ของผู้ใช้ตาม Update.exe
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อการแสดงวัตถุของนโยบายกลุ่มตาม Update.exeคำอธิบาย:
สำรองไฟล์และไดเรกทอรีที่ต้องการคุณต้องมีสิทธิ์ผู้ใช้นี้ดำเนินการสำรองข้อมูล
คืนค่าแฟ้มและไดเรกทอรีที่ต้องการคุณต้องมีสิทธิ์ผู้ใช้นี้ทำการดำเนินการคืนค่า ผู้ใช้รายนี้ถูกต้องช่วยให้คุณตั้งค่าผู้ใช้ที่ถูกต้องหรือระบุความปลอดภัยของกลุ่ม (SID) ที่เป็นเจ้าของวัตถุ
จัดการการบันทึกการตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยที่ต้องการคุณต้องมีสิทธิ์ผู้ใช้นี้ทำงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ เช่นการควบคุม และการดูข้อความการตรวจสอบ ขวานี้ผู้ใช้ระบุของผู้ถือเป็นการดำเนินการรักษาความปลอดภัย
เจ้าของแฟ้มหรือวัตถุอื่น ๆที่ต้องการคุณต้องมีสิทธิ์ผู้ใช้นี้เป็นเจ้าของวัตถุโดยไม่มีสิทธิ discretionary ขวาผู้ใช้นี้ช่วยให้สำหรับค่าเจ้าของถูกตั้งค่าเหล่านั้นที่ตัวยึด legitimately อาจกำหนดให้เป็นเจ้าของวัตถุ ที่เท่านั้น
การปิดระบบที่ต้องการคุณต้องมีสิทธิ์ผู้ใช้นี้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงซอฟต์แวร์บางอย่างต้องใช้ว่า เป็นการเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ หากไม่มีขวานี้ผู้ใช้ การติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์จะทำให้เสร็จสมบูรณ์ และผู้ใช้จะต้องติดต่อผู้ดูแล มีสิทธิ์ที่ผู้ใช้เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ ถ้าจำเป็น
ตรวจแก้จุดบกพร่องของโปรแกรมที่ต้องการคุณต้องมีสิทธิ์ผู้ใช้นี้กระบวนการตรวจแก้จุดบกพร่อง update.exe รุ่นก่อนหน้านี้กว่า 5.4.1.0 อาจต้องว่า ผู้ดูแลมีสิทธิ์ผู้ใช้นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์
เทคโนโลยี Hotpatching เรียกอีกอย่างว่าในหน่วยความจำ patching จัดกำหนดการสำหรับการจัดส่งกับ Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) และจะพร้อมใช้สำหรับการปรับปรุงบางอย่าง คุณต้องมีการดีบักโปรแกรมขวาผู้ใช้ใช้ hotpatching สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการโปรแกรมปรับปรุงและการปรับปรุง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc768045.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชันก่อนหน้าของโปรแกรม Update.exe และการดีบักที่ต้องการให้ผู้ดูแลมีสิทธิ์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
830846การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของ windows อาจหยุดการตอบสนอง หรืออาจใช้ส่วนใหญ่ หรือทั้งหมดในทรัพยากรของ CPU

การตรวจสอบด้านขวาของผู้ใช้ขาดหายไป ตรวจสอบแฟ้มบันทึกการติดตั้ง แฟ้มบันทึกการติดตั้งประกอบด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:

2.744: d:\aab949b8ae7e35434dde6b\update\update.exe (versionX.X.X.X)
2.744: Failed To EnableSE_SECURITY_PRIVILEGE
2.754: Setup encountered an error: You do not have permission to updateOS_name. กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
2.764: You do not have permission to updateOS_name.
หมายเหตุ:OS_namerepresents the operating system name.SE_SECURITY_PRIVILEGErepresents the missing user right.X.X.X.Xrepresents the version number.

To view and modify user rights, follow these steps:
 1. Start the Group Policy Editor in either your local or your domain environment. For more information about how to do this, visit the following Microsoft Web site:
  http://www.microsoft.com/windows/windows2000/en/advanced/help/gpedit_start.htm
 2. ภายใต้การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์คลิกการตั้งค่า windows.
 3. คลิกการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยคลิกนโยบายท้องถิ่น, and then clickการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้.
 4. To assign the policies listed earlier, right-click the policy, clickคุณสมบัติ, and then add the user.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 888791 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 ตุลาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Keywords: 
kbinfo kbhowto kbmt KB888791 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:888791

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com