Narzędzie Microsoft Windows do usuwania złośliwego oprogramowania ułatwia usuwanie określonych najbardziej rozpowszechnionych rodzajów złośliwego oprogramowania z komputerów z obsługiwanymi wersjami systemu Windows

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 890830 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Narzędzie Microsoft Windows do usuwania złośliwego oprogramowania ułatwia usuwanie złośliwego oprogramowania z komputerów z systemami Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 i Windows XP.

Firma Microsoft wydaje nową wersję Narzędzia firmy Microsoft do usuwania złośliwego oprogramowania co miesiąc. Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym wirusy Blaster, Sasser i Mydoom) i pomaga usunąć wykryte infekcje.

W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące różnic między tym narzędziem a programem antywirusowym, sposobu pobierania i uruchamiania narzędzia oraz operacji wykonywanych po wykryciu przez narzędzie złośliwego oprogramowania na danym komputerze. W sekcji przeznaczonej dla użytkowników zaawansowanych zamieszczono informacje dla administratora informatycznego oraz dodatkowe informacje dotyczące sposobu zarządzania Narzędziem do usuwania złośliwego oprogramowania i uruchamiania tego narzędzia.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2683283
Uwaga Zgodnie z zasadami cyklu pomocy technicznej firmy Microsoft po 13 lipca 2010 r. Narzędzie Microsoft Windows do usuwania złośliwego oprogramowania nie będzie już oferowane ani obsługiwane w systemach Windows 2000. Jest to data zakończenia fazy wsparcia dodatkowego dla systemu Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji o zasadach cyklu pomocy technicznej firmy Microsoft, odwiedź witrynę cyklu pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

Więcej informacji

Różnice między Narzędziem firmy Microsoft do usuwania złośliwego oprogramowania a produktem antywirusowym

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Narzędzie firmy Microsoft do usuwania złośliwego oprogramowania nie zastępuje produktu antywirusowego. To narzędzie służy wyłącznie do usuwania złośliwego oprogramowania po wystąpieniu infekcji. Firma Microsoft zdecydowanie zaleca więc zainstalowanie aktualnego produktu antywirusowego i korzystanie z niego.

Trzy kluczowe różnice między Narzędziem firmy Microsoft do usuwania złośliwego oprogramowania a programem antywirusowym są następujące:
 • To narzędzie usuwa złośliwe oprogramowanie z już zainfekowanego komputera. Programy antywirusowe uniemożliwiają działanie złośliwego oprogramowania na komputerze. Dużo korzystniejsze jest blokowanie działania złośliwego oprogramowania niż jego usuwanie po wystąpieniu infekcji.
 • Narzędzie usuwa tylko określone, powszechnie znane złośliwe oprogramowanie. Określone i powszechnie znane złośliwe oprogramowanie stanowi mały podzestaw występującego obecnie złośliwego oprogramowania.
 • Podstawowym zadaniem narzędzia jest wykrywanie i usuwanie aktywnego złośliwego oprogramowania. Aktywne złośliwe oprogramowanie to złośliwe oprogramowanie, które już działa na danym komputerze. Narzędzie nie usuwa złośliwego oprogramowania, które nie działa. Program antywirusowy może jednak wykonać to zadanie.
Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak chronić komputer, odwiedź witrynę Centrum bezpieczeństwa firmy Microsoft w sieci Web:


Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2683283
Uwaga Celem Narzędzia firmy Microsoft do usuwania złośliwego oprogramowania jest tylko wykrywanie i usuwanie złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy, robaki i konie trojańskie. Nie usuwa ono oprogramowania szpiegującego. Można jednak użyć programu Microsoft Security Essentials do wykrywania i usuwania programów szpiegujących.
kliknij tutaj, aby pobrać program Microsoft Security Essentials
Podczas instalowania Narzędzia firmy Microsoft do usuwania złośliwego oprogramowania nie trzeba wyłączać ani usuwać używanego programu antywirusowego. Jeśli jednak powszechnie znane, złośliwe oprogramowanie zainfekowało już komputer, program antywirusowy może je wykryć i uniemożliwić narzędziu jego usunięcie. W takim przypadku można użyć programu antywirusowego do usunięcia złośliwego oprogramowania.

Narzędzie firmy Microsoft do usuwania złośliwego oprogramowania nie zawiera wirusa lub robaka komputerowego, dlatego nie powinno wyzwalać działania programu antywirusowego. Jeśli jednak komputer został zainfekowany złośliwym oprogramowaniem przed zainstalowaniem zaktualizowanego programu antywirusowego, program antywirusowy może nie wykrywać tego złośliwego oprogramowania, dopóki to narzędzie nie podejmie próby jego usunięcia.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Jak pobrać i uruchomić Narzędzie firmy Microsoft do usuwania złośliwego oprogramowania

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Narzędzie firmy Microsoft do usuwania złośliwego oprogramowania można pobrać i uruchomić, jeśli na danym komputerze jest uruchomiony system Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003 lub Windows XP.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2683283
Uwaga Nie można pobrać i uruchomić tego narzędzia, jeśli na danym komputerze jest uruchomiony system Microsoft Windows 98, Windows Millennium Edition lub Microsoft Windows NT 4.0.

Najłatwiejszą metodą pobierania i uruchamiania tego narzędzia jest włączenie funkcji Aktualizacje automatyczne. Włączenie funkcji Aktualizacje automatyczne gwarantuje automatyczne otrzymywanie tego narzędzia co miesiąc. Jeśli funkcja Aktualizacje automatyczne jest włączona, to poprzednie aktualne wersje narzędzia były pobierane na komputer w każdym miesiącu. Narzędzie jest uruchamiane w trybie cichym i jest wyświetlane dopiero w przypadku wykrycia infekcji. Jeśli nie zostało wyświetlone powiadomienie o infekcji, to nie zostało wykryte żadne złośliwe oprogramowanie, które wymaga uwagi użytkownika.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2683283
Uwaga Jeśli na komputerze jest uruchomiony system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), funkcja Aktualizacje automatyczne jest domyślnie włączona.

Nie masz pewności, czy funkcja Aktualizacje automatyczne jest włączona? Wykonaj następujące czynności, aby ustalić, czy funkcja Aktualizacje automatyczne jest włączona: Włącz funkcję Aktualizacje automatyczne. Aby automatycznie włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Włączenie funkcji Aktualizacje automatyczneWyłączenie funkcji Aktualizacje automatyczne
Fix this problem
Microsoft Fix it 50362
Fix this problem
Microsoft Fix it 50363


Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2683283
Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2683283
Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby samodzielnie włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, wykonaj czynności z poniższej tabeli, odpowiednie dla systemu operacyjnego uruchomionego na używanym komputerze:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
System operacyjny uruchomiony na komputerzeCzynności do wykonania
Windows 7
 1. Kliknij przycisk Start
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Przycisk Start
  , wskaż polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Windows Update.
 2. W lewym okienku kliknij pozycję Zmień ustawienia.
 3. Zaznacz kliknięciem pozycję Zainstaluj aktualizacje automatycznie (zalecane).
 4. W obszarze Aktualizacje zalecane zaznacz pole wyboru Udostępnij zalecane aktualizacje tak samo, jak otrzymuję ważne aktualizacje, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację. Przejdź do kroku 3.
Windows Vista
 1. Kliknij przycisk Start
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Przycisk Start
  , wskaż polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Windows Update.
 2. W lewym okienku kliknij pozycję Zmień ustawienia.
 3. Zaznacz kliknięciem pozycję Zainstaluj aktualizacje automatycznie (zalecane).
 4. W obszarze Aktualizacje zalecane zaznacz kliknięciem pole wyboru Uwzględnij zalecane aktualizacje podczas pobierania, instalowania lub powiadamiania mnie o aktualizacjach, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację. Przejdź do kroku 3.
Windows XP lub Windows Server 2003
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij polecenie Wydajność i konserwacja.
 2. Kliknij pozycję System. Pojawia się okno dialogowe Właściwości systemu.
 3. Na karcie Aktualizacje automatyczne zaznacz kliknięciem pole wyboru Automatycznie (zalecane), a następnie kliknij przycisk OK.

Klip wideo: jak włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne w systemie Windows 7


Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets video1
uuid=beba3f86-dff1-4b23-baaa-d94f400b2d1f
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets video2


Pobierz Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania. Musisz zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft. Postanowienia licencyjne są wyświetlane tylko przy pierwszej próbie uzyskania dostępu do funkcji Aktualizacje automatyczne.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2683283
Uwaga Po zaakceptowaniu jednorazowych postanowień licencyjnych użytkownik będzie mógł pobierać kolejne wersje Narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania bez konieczności logowania się do danego komputera jako administrator.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Operacje wykonywane po wykryciu złośliwego oprogramowania przez Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania jest uruchamiane w trybie cichym. Jeśli to narzędzie wykryje złośliwe oprogramowanie na komputerze, przy następnym logowaniu się administratora do komputera w obszarze powiadomień pojawi się dymek z odpowiednią informacją.

Wykonywanie pełnego skanowania

Jeśli narzędzie wykryje złośliwe oprogramowanie, może zostać wyświetlony monit o wykonanie pełnego skanowania. Zaleca się przeprowadzenie tego skanowania. W przypadku wyboru pełnego skanowania narzędzie wykonuje najpierw szybkie, a następnie pełne skanowanie komputera, niezależnie od tego, czy podczas szybkiego skanowania zostało znalezione złośliwe oprogramowanie. To skanowanie może trwać kilka godzin, ponieważ skanowane są wszystkie dyski stałe i wymienne. Mapowane dyski sieciowe nie są jednak skanowane.

Usuwanie złośliwych plików

Jeśli złośliwe oprogramowanie zmodyfikowało (lub zainfekowało) pliki na danym komputerze, narzędzie monituje o usunięcie złośliwego oprogramowania z tych plików. Jeśli złośliwe oprogramowanie zmodyfikowało ustawienia przeglądarki, strona główna może być automatycznie zmieniona na stronę ze wskazówkami dotyczącymi przywracania tych ustawień.

Można określić, że mają zostać oczyszczone tylko konkretne pliki lub wszystkie zainfekowane pliki, jakie zostały znalezione przez to narzędzie. Należy pamiętać, że niektóre dane mogą zostać utracone podczas tego procesu. Ponadto należy pamiętać, że w przypadku pewnych plików narzędzie może nie przywrócić ich oryginalnego stanu sprzed infekcji.

Narzędzie do usuwania może monitować o ponowne uruchomienie komputera w celu ukończenia usuwania niektórych plików złośliwego oprogramowania lub o ręczne wykonanie pewnych czynności w celu ukończenia usuwania złośliwego oprogramowania. Aby całkowicie usunąć infekcję, należy użyć aktualnego produktu antywirusowego.

Zgłaszanie infekcji firmie Microsoft

Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania wysyła do firmy Microsoft podstawowe informacje, jeśli wykryje złośliwe oprogramowanie lub napotka błąd. Są one używane do śledzenia stopnia rozpowszechnienia wirusów. Wraz z raportem nie są wysyłane żadne informacje osobiste ani dane osobowe, skojarzone z użytkownikiem lub z komputerem.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Jak usunąć Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania nie korzysta z instalatora. Zazwyczaj po uruchomieniu Narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania tworzy ono na dysku głównym komputera katalog tymczasowy o losowo wybranej nazwie. Ten katalog zawiera kilka plików, w tym plik Mrtstub.exe. W większości przypadków ten folder jest automatycznie usuwany po zakończeniu działania narzędzia lub po ponownym uruchomieniu komputera. Ten folder jednak nie zawsze jest usuwany automatycznie. W takich przypadkach folder można usunąć ręcznie bez niekorzystnego wpływu na działanie komputera.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Jak uzyskać pomoc techniczną

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń
Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet
Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update
Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna.

Więcej informacji dla użytkowników zaawansowanych

Click here to show/hide solution

Właściwości

Numer ID artykułu: 890830 - Ostatnia weryfikacja: 9 września 2014 - Weryfikacja: 132.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Słowa kluczowe: 
kbmsnpartnerportal kbhowto kbacwsurvey kbsecurity kbinfo kbfixme kbmsifixme kbvideocontent KB890830

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com