כיצד לפתור הודעת שגיאה כשמפעילים את הכלי להסרת תוכנות זדוניות של Microsoft Windows

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 891717 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

לאחר שמפעילים את הכלי להסרת תוכנות זדוניות של Microsoft Windows, מתקבלת הודעה שמציינת כי נמצאו שגיאות במהלך הסריקה וכי יש לפנות למאמר זה לקבלת מידע נוסף.

הערה חלק משגיאות אלה הן הודעות למטרות יידוע בלבד או הודעות המתריעות על בעיות שוליות, ולכן אינן מחייבות כל פעולה נוספת. אפשר לראות זאת ביומן הרישום: כשלים שסומנו כאזהרה חמורים פחות מכשלים שסומנו כשגיאה.

לקבלת מידע נוסף על כלי זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
890830 הכלי של Microsoft Windows להסרת תוכנות זדוניות מסייע להסיר תוכנות זדוניות נפוצות ספציפיות ממחשבים שבהם פועלות המערכות Windows Vista?, Windows Server 2003,? או Windows XP

כיצד לקבל עזרה ותמיכה

מאמר זה מתאר כיצד להשתמש בקודי השגיאה שמספק הכלי להסרת תוכנות זדוניות של Microsoft Windows. אם אתה מקבל קוד שגיאה שלא נדון במאמר זה, Microsoft מציעה שירותי תמיכה בלקוחות ללא תשלום בטלפון 1-866-PCSAFETY בארצות הברית או בקנדה, או על-ידי פנייה לנציגות המקומית של Microsoft. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית בכתובת הבאה:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx
לקוחות ארגוניים יכולים לקבל תמיכה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

כיצד לפתור שגיאות ספציפיות

כדי לבדוק מדוע התקבלה הודעת שגיאה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. במחשב שבו הפעלת את הכלי להסרת תוכנות זדוניות של Microsoft Windows, לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן לחץ על אישור:
  %systemroot%\debug
  הערה %systemroot% הוא הנתיב ושם התיקיה שבה נמצאים קבצי המערכת של Windows. בדרך כלל זוהי C:\Windows, אם כי באפשרותך להקצות כונן או תיקיה אחרים בעת ההתקנה של Windows.
 2. פתח את קובץ יומן הרישום mrt.log.
 3. אתר את קוד השגיאה.
 4. התאם את קוד השגיאה בקובץ יומן הרישום לאחד מקודי השגיאה הרשומים בטבלה הבאה ולאחר מכן עיין בהליך המתאים המופיע במאמר זה. אם קוד השגיאה שלך אינו מופיע בטבלה הבאה, עיין בסעיף "כיצד לקבל עזרה ותמיכה".
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
קוד שגיאהסיבההשתמש בהליך זה
0x80508019קובץ היעד של הסריקה או הכונן שלה לא קיימים.שנה את קובץ היעד של הסריקה או את הכונן שלה
0x80508007אין די זיכרון במערכת.נסה מחדש את הסריקה
0x8050800Cמצב המערכת אינו מאפשר להפעיל את הסריקה בהקשר משתמש מסוים.הפעל מחדש את המחשב ונסה שוב לבצע את הסריקה
0x8050A005החתימות לא חתומות.הורד שוב את הכלי להסרת תוכנות זדוניות של Microsoft Windows
0x8050A002מסד הנתונים של החתימות פגום.הורד שוב את הכלי להסרת תוכנות זדוניות של Microsoft Windows
0x8050A004החתימות לא חוקיות או שהן פגומות.הורד שוב את הכלי להסרת תוכנות זדוניות של Microsoft Windows
0x80508002מסד הנתונים של החתימות פגום.הורד שוב את הכלי להסרת תוכנות זדוניות של Microsoft Windows
0x80508004מסד הנתונים של החתימות פגום.הורד שוב את הכלי להסרת תוכנות זדוניות של Microsoft Windows
0x8050A001לא ניתן היה לטעון את המנוע כיוון שחסרות חתימות.עדכן את המחשב ונסה שוב לבצע את הסריקה
0x80508001לא ניתן היה לטעון את המנוע.עדכן את המחשב ונסה שוב לבצע את הסריקה
0x80508025כדי להשלים את הפעולה, על המשתמש לפעול בהתאם לפרוצדורה. לדוגמה, על המשתמש לשנות הגדרה של המערכת.בצע את ההוראות שביומן הרישום או בהודעה
0x80508024על מנת להשלים את הפעולה, על המשתמש להפעיל סריקה מלאה ולאחר מכן לבצע שוב את הפעולה.הפעל סריקה מלאה
0x80508026אחד המשאבים הוא חלק מגורם מכיל. לדוגמה, אחד המשאבים הוא קובץ בארכיון.זהה את ארכיון הקבצים והסר את הקובץ באופן ידני
כדי לבצע הליך הרשום בטבלה, עיין בהליכים הבאים.

שנה את קובץ היעד של הסריקה או את הכונן שלה

 1. הפעל את הכלי להסרת תוכנות זדוניות של Microsoft Windows.
 2. תחת סוג סריקה, לחץ על סריקה מותאמת אישית ולאחר מכן לחץ על בחר תיקיה.
 3. תחת איתור תיקיה, לחץ על קובץ או כונן שונים, לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על הבא.

נסה מחדש את הסריקה

 1. כדי לנסות מחדש את הסריקה, הפעל את הכלי להסרת תוכנות זדוניות של Microsoft Windows ולאחר מכן לחץ על הבא.
 2. תחת סוג סריקה, בחר סוג סריקה ולאחר מכן לחץ על הבא.

הפעל מחדש את המחשב ונסה שוב לבצע את הסריקה

 1. לקבלת מידע על אופן ההפעלה מחדש של Windows, ראה 'עזרה ותמיכה של Windows'.
 2. כדי לנסות מחדש את הסריקה, הפעל את הכלי להסרת תוכנות זדוניות של Microsoft Windows ולאחר מכן לחץ על הבא.
 3. תחת סוג סריקה, בחר סוג סריקה ולאחר מכן לחץ על הבא.

הורד שוב את הכלי להסרת תוכנות זדוניות של Microsoft Windows

כדי להוריד את הכלי להסרת תוכניות זדוניות של ידנית ממרכז ההורדות של Microsoft, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=ad724ae0-e72d-4f54-9ab3-75b8eb148356

עדכן את המחשב ונסה שוב לבצע את הסריקה

 1. כדי לעדכן את המחשב באמצעות Microsoft Windows Update, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://update.microsoft.com/
 2. כדי לנסות מחדש את הסריקה, הפעל את הכלי להסרת תוכנות זדוניות של Microsoft Windows ולאחר מכן לחץ על הבא.
 3. תחת סוג סריקה, בחר סוג סריקה ולאחר מכן לחץ על הבא.

בצע את ההוראות שביומן הרישום או בהודעה

אם הכלי להסרת תוכנות זדוניות של Microsoft Windows מיידע אותך על שגיאה ונותן לך הנחיות, פעל בהתאם להנחיות אלו. אם לא מתקבלות מהכלי הנחיות, באפשרותך לחפש הנחיות בקובץ יומן הרישום לכלי. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. במחשב שבו אתה מפעיל את הכלי להסרת תוכנות זדוניות של Microsoft Windows, לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן לחץ על אישור:
  %systemroot%\debug
  הערה %systemroot% הוא הנתיב ושם התיקיה שבה נמצאים קבצי המערכת של Windows. בדרך כלל זוהי C:\Windows, אם כי באפשרותך להקצות כונן או תיקיה אחרים בעת ההתקנה של Windows.
 2. פתח את קובץ יומן הרישום mrt.log.
 3. אתר את הערך החדש ביותר בקובץ יומן הרישום. רישום זה יהיה בדרך כלל הרישום הממוקם אחרון בקובץ יומן הרישום. ייתכן שיהיה עליך לגלול למטה עד לסוף קובץ יומן הרישום על מנת לאתר אותו. קובץ יומן הרישום זמין בשפה האנגלית בלבד.
 4. בצע את ההוראות בערך החדש ביותר ביומן הרישום. אם אין הנחיות, סמן את מספר קוד השגיאה ועיין בסעיף "כיצד לפתור שגיאות ספציפיות".

הפעל סריקה מלאה

 1. הפעל את הכלי להסרת תוכנות זדוניות של Microsoft Windows ולאחר מכן לחץ על הבא.
 2. תחת סוג סריקה, לחץ על סריקה מלאה ולאחר מכן לחץ על הבא.

זהה את ארכיון הקבצים והסר את הקובץ באופן ידני

במהלך סריקה, הכלי להסרת תוכנות זדוניות של Microsoft Windows זיהה תוכנה זדונית הכלולה בקובץ ארכיון, דוגמת קובץ ?.zip עליך להחליט אם הקובץ הוא תוכנה זדונית ולהסירו מהארכיון באופן ידני.
 1. כדי להחליט אם הקובץ זדוני, בקר במרכז של Microsoft להגנה מפני תוכנות זדוניות:
  http://www.microsoft.com/security/portal/
 2. חפש באנציקלופדיית המרכז של Microsoft להגנה מפני תוכנות זדוניות כדי לבדוק אם הקובץ רשום כתוכנה זדונית.
 3. אם הקובץ רשום כתוכנה זדונית, מחק את הקובץ.

כיצד להוריד את הכלי להסרת תוכנות זדוניות של Microsoft Windows

ניתן להוריד את הכלי להסרת תוכנות זדוניות באופן ידני ממרכז ההורדות של מיקרוסופט. לשם כך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=ad724ae0-e72d-4f54-9ab3-75b8eb148356
Microsoft מציעה גם את סורק הבטיחות Windows Live OneCare, שירות חופשי לטיפול במחשב אשר סורק את המחשב שלך לאיתור וירוסים. כדי להוריד את סורק הבטיחות Windows Live OneCare מתוך Windows Live OneCare, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://onecare.live.com/site/en-us/default.htm

מאפיינים

Article ID: 891717 - Last Review: יום שישי 30 ספטמבר 2011 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kbresolve kbhowtomaster KB891717

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com