Podczas próby użycia stacji dysków CD w systemie Windows XP jest wyświetlany komunikat o błędzie urządzenia We/Wy

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 891894 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Szablon: Artykuł problemowy zGeneric
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Podczas próby zainstalowania programu lub skopiowania danych z nośnika w stacji dysków CD w systemie Microsoft Windows XP może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędach:
Nie można wykonać żądania z powodu błędu urządzenia We/Wy.
Ukończono tylko część żądania ReadProcessMemory lub WriteProcessMemory.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić wtedy, gdy system Windows próbuje użyć trybu transferu, którego nie może używać stacja dysków CD.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zmienić tryb transferu stacji dysków CD we właściwościach kanału IDE. W tym celu wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj.
  2. W węźle Zarządzanie komputerem (lokalne) kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
  3. W prawym okienku rozwiń pozycję Kontrolery IDE ATA/ATAPI.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy kanał, do którego jest podłączona stacja dysków CD, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Zazwyczaj kanałem tym jest Pomocniczy kanał IDE.
  5. Na karcie Ustawienia zaawansowane w polu Tryb transferu urządzenia, które przedstawia stację dysków CD, kliknij opcję Tylko PIO. Zazwyczaj urządzeniem tym jest Urządzenie 1. Następnie kliknij przycisk OK.
Jeśli zmiana trybu transferu dla urządzenia 1 pomocniczego kanału IDE nie rozwiąże problemu, być może stacja dysków CD się tu nie znajduje. Zmień tryb transferu z powrotem na DMA, jeżeli dostępne według tej samej procedury. Następnie powtarzaj te kroki, aby zmienić tryb transferu urządzeń IDE w poniższej kolejności, aż problem zostanie rozwiązany:
  • Podstawowy kanał IDE, urządzenie 1
  • Pomocniczy kanał IDE, urządzenie 0
Uwaga „Podstawowy kanał IDE, urządzenie 1” to urządzenie podłączone do dysku rozruchowego. Jest to dysk twardy, który zazwyczaj zawiera system operacyjny.

Właściwości

Numer ID artykułu: 891894 - Ostatnia weryfikacja: 7 kwietnia 2006 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbtshoot kbprb KB891894

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com