ทำให้ Windows XP SP2 เกิดข้อผิดพลาด 678 หรือข้อผิดพลาด 769 เมื่อคุณพยายามท่องอินเทอร์เน็ต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 892889 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

เมื่อต้องการรับโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ต่อไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP with Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิงถึงเว็บไซต์นี้ของ Microsoft: สนับสนุนจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 (SP2), คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต:
  • ข้อผิดพลาด 678 "คอมพิวเตอร์ระยะไกลไม่ตอบสนอง"
  • ข้อผิดพลาด 769 "ปลายทางที่ระบุไม่สามารถเข้าถึง"

สาเหตุ

โดยทั่วไปแล้ว คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้เมื่อมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่าย
  • โมเด็มถูกปิดการใช้งาน
  • โปรแกรมควบคุมของโมเด็มเสียหาย
  • สปายแวร์กำลังทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ และกำลังรบกวน theconnection
  • Winsock ที่จะซ่อมแซมได้
  • ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ของบริษัทอื่นกำลังบล็อก theconnection

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้


ขั้นตอน 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่าย
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเปิดใช้งานอะแดปเตอร์เครือข่าย
ขั้นตอนที่ 3: การตั้งค่าโมเด็ม
ขั้นตอนที่ 4: ถอนการติดตั้ง และโมเด็มและโปรแกรมควบคุมแล้ว ติดตั้งใหม่ โดยใช้ตัวจัดการอุปกรณ์
ขั้นตอนที่ 5: สร้าง DSL หรือสายเคเบิลเชื่อมต่อใหม่
ขั้นตอน 6:Repair Winsock และ TCP/IP
ขั้นตอนที่ 7: เป็นการชั่วคราวถอนไฟร์วอลล์ของบริษัทอื่น
ขั้นตอนที่ 8: สแกนหา และเอาสปายแวร์และแอดแวร์
ขั้นตอน 9:Clear แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว
ขั้นตอนเพิ่มเติม

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่หลังจากคุณทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในบทความนี้ ลองขั้นตอนต่อไปนี้ ขั้นตอนเหล่านี้อาจช่วยให้คุณค้นหาสาเหตุของปัญหา หรืออาจแก้ไขปัญหา

ซ่อมแซมการเชื่อมต่อเครือข่ายการต่ออายุอยู่ IPสแกนหาไวรัส

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณใช้ฮาร์ดแวร์แบบบรอดแบนด์ของ Microsoft คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
814445 MSBBN: วิธีการปรับปรุงเฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ของคุณ Microsoft ระบบเครือข่ายแบบบรอดแบนด์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft จะไม่ให้การรับประกันทั้งโดยนัยหรือโดยอื่นใดเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 892889 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 สิงหาคม 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Windows Defender
Keywords: 
kbdefenderrtwswept kbdefenderrtwno kbhowto kbinfo kbmt KB892889 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:892889

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com