Apra?ymas apie programin?s ?rangos naujinimo tarnyb? ir Windows Server Update Services pasikeitimus turinio 2014 m.

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 894199
?is straipsnis taikomas tik spaudai "Windows Update" svetain?je. ?is straipsnis netaikomas saugumo spaudai produktams, kuri? nepalaiko Windows Update.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?is straipsnis skirtas naudoti administratoriai Windows serverio naujinimo tarnybas (WSUS), Windows Update ir Microsoft Update paslaug?. ?iame straipsnyje pateikiamas bendras turinio poky?ius, kurie buvo leista naudotis WSUS, Windows Update ir Microsoft Update. Administratoriai gali naudoti ?? s?ra?? ir kaip greitai nuoroda ? turinio pakeitimus, kurie buvo atlikti per ?prastin? sinchronizacij? ir kaip ?ie poky?iai paai?kinimas. ?i informacija bus atnaujinama arba per m?s? reguliariai atnaujinti versijas antr?j? ir ketvirt?j? antradien? kiekvien? m?nes? arba kai nenumatytos atnaujinimo yra i?leistas. ?iame straipsnyje i?vardijami keitimus, kuriuos atlikote ar po sausio 6, 2014. Jis ne?traukia pakeitimus, kurie buvo padaryti iki ?ios datos. Daugiau informacijos apie pakeitimus, kurie ?vyko iki sausio 6, 2014, rasite skyriuje "Nuorodos".

?VADAS

?iame straipsnyje pateikiamas bendras Windows Update turinio poky?ius, kurie buvo leista naudotis Windows Update ir Microsoft Update, Windows serverio naujinimo tarnybas (WSUS) ar po sausio 6, 2014.

Daugiau informacijos

Tre?iadienis, baland?io 16, 2014

Tai yra naujas ir keisti turin? turi b?ti paleistas tre?iadien?, baland?io 16, 2014 m. santrauka.

Nauj? su sauga turin?:

 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2959977)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/automatiniai atnaujinimai
  Klasifikacija: Pirmenyb? ne saugos
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 2363KB
  • Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 2685KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 2373KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2959977
 • Naujinimas, skirtas Windows 7 (KB2952664)

  Vieta: visi
  Diegimas: Rekomenduojama/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Nukreipti platform?: Windows 7
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 7 atnaujinimo: ~ 2286KB
  • Windows 7 x 64 atnaujinti: ~ 2499KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2952664
 • Naujinimas, skirtas Windows 8 ir Windows RT (KB2957026)

  Vieta: visi
  Diegimas: Rekomenduojama/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Pakei?ia: Windows 8 ir Windows RT KB2917499
  Nukreipti platform?: Windows 8 ir Windows RT*
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8 atnaujinimas: ~ 878KB
  • Windows 8 x 64 atnaujinti: ~ 1224KB
  • Windows RTupdate: ~ 782KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2957026

Dabartinei su saugumu turinio keitimai:

 • MS14-018: Security Update for Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2919355)

  • Pakuo?i? pasikeit?.
  • Binaries pasikeit?.
  • ?? naujinim?, reikia ?diegti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2919355

Esamas kit? turinio pakeitimai:

 • Naujinimas, skirtas Windows Server 2012 R2 (KB2919394)

  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2919394
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2928680)

  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2928680

Antradienis, baland?io 08, 2014

Tai yra naujas ir keisti turin? bus i?leistas antradien?, baland?io 08, 2014 m. santrauka.

Nauj? saugumo turin?:

 • Saugos naujinimas skirtas Internet Explorer Flash Player Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012 (KB2942844)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Pakei?ia: KB2938527 Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, ir Windows Server 2012
  Vidutinis failo dydis:
  • Internet Explorer Flash Player Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 9344KB
  • Internet Explorer Flash Player u? Windows 8,1 atnaujinti: ~ 4682KB
  • Internet Explorer Flash Player u? Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 6170KB
  • Internet Explorer Flash Player for Windows 8 atnaujinimas: ~ 8985KB
  • Internet Explorer Flash Player Windows 8/Windows Server 2012 x 64 atnaujinti: ~ 17333KB
  • Internet Explorer Flash Player for Windows RT atnaujinimas: ~ 6059KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2942844
 • MS14-018: Security Update for Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2919355)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/automatiniai atnaujinimai ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: kritinis
  Pakei?ia:
  • KB2913270 Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2
  • KB2913760 Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2
  • KB2919394 Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2
  • KB2928680 Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2
  • MS14-012 (KB2925418) Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2
  • MS14-013 (KB2929961) Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2
  • MS14-015 (KB2930275) Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2
  • MS14-016 (KB2923392) ant Windows Server 2012 R2
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 atnaujinti naujinti: ~ 908861KB
  • Windows 8.1 atnaujinti naujinti: ~ 437632KB
  • Windows RT 8.1 atnaujinti naujinti: ~ 381821KB
  Apra?ymas:
  Windows 8,1 atnaujinti yra Kaupiamasis saugos naujinim?, kriti?kai ir naujinimai. Turite ?diegti Windows 8,1 atnaujinti siekiant u?tikrinti, kad j?s? kompiuteryje gali ir toliau gauti ateityje Windows naujinimus, ?skaitant saugos naujinimus. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2919355
 • MS14-018: Kaupiamasis saugos naujinimas (KB2929437) "Internet Explorer"

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas:
  • Kritin?: Windows ?terpt?j? standarto 7 ir Windows 7
  • Vidutinio sunkumo: Windows Server 2008 R2
  Pakei?ia: MS14-012 (KB2925418) Windows Embedded standarto 7, Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Nukreipti platform?: Windows Embedded standarto 7, Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Internet Explorer 11 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 atnaujinimo: ~ 24916KB
  • Internet Explorer 11 Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 46060KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2929437
 • MS14-018: Kaupiamasis saugos naujinimas (KB2936068) "Internet Explorer"

  Vieta: visi
  Diegimas: Windows Update, Microsoft Update, svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas:
  • Kritin?: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Embedded standarto 7, Windows 7, Windows Vista ir Windows XP
  • Vidutinio sunkumo: Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 ir Windows Server 2003
  Pakei?ia: MS14-012 (KB2925418) Windows Embedded standarto 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded standarto 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Vidutinis failo dydis:
  • Internet Explorer 11 Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 15316KB
  • Internet Explorer 11 Windows 8.1 Update: ~ 6926KB
  • Internet Explorer 11 Windows RT 8.1 Update: ~ 7046KB
  • Internet Explorer 10 Windows 8 Update: ~ 17057KB
  • Internet Explorer 10 Windows 8/Windows Server 2012 x 64 atnaujinimas: ~ 36723KB
  • Internet Explorer 10 Windows RT Update: ~ 14031KB
  • "Internet Explorer 8" Windows Embedded Standard 7/Windows 7 atnaujinimo: ~ 8660KB
  • Internet Explorer 11 Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 for x 64 pagrindo sistemoms atnaujinti: ~ 15180KB
  • Internet Explorer 8, Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 17059KB
  • "Internet Explorer 9" Windows Embedded Standard 7/Windows 7 atnaujinimo: ~ 14039KB
  • Internet Explorer 11 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 atnaujinimo: ~ 6871KB
  • Internet Explorer 9 Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 29008KB
  • Internet Explorer 10 u? Windows 7/Windows Server 2008 R2 pakeitim? paket? 1 x 64 pagrindo sistemoms atnaujinti: ~ 41395KB
  • Internet Explorer 10 Windows 7 1 pakeitim? paketo naujinimas: ~ 19714KB
  • "Internet Explorer 8" Windows Server 2008 R2 IA-64 atnaujinti: ~ 22386KB
  • "Internet Explorer 8" Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 9965KB
  • "Internet Explorer 9" Windows Server 2008/Windows Vista naujinimo: ~ 14040KB
  • Internet Explorer 7, Windows Server 2008/Windows Vista x 64 atnaujinimas: ~ 13475KB
  • Internet Explorer 7, Windows Server 2008 IA-64 atnaujinimas: ~ 17329KB
  • "Internet Explorer 7" Windows Server 2008/Windows Vista naujinimo: ~ 7085KB
  • "Internet Explorer 8" Windows Server 2008/Windows Vista x 64 atnaujinti: ~ 19561KB
  • Internet Explorer 9, Windows Server 2008/Windows Vista x 64 atnaujinimas: ~ 29010KB
  • "Internet Explorer 6" Windows Server 2003 naujinimo: ~ 4429KB
  • "Internet Explorer 7" Windows Server 2003 naujinimo: ~ 8462KB
  • Internet Explorer 7, Windows Server 2003/Windows XP x 64 atnaujinimas: ~ 19955KB
  • Internet Explorer 6, Windows Server 2003 m. IA-64 atnaujinimas: ~ 14015KB
  • "Internet Explorer 8" Windows Server 2003 naujinimo: ~ 9427KB
  • Internet Explorer 6 ir Windows Server 2003/Windows XP x 64 atnaujinimas: ~ 10800KB
  • "Internet Explorer 8" Windows Server 2003/Windows XP x 64 atnaujinti: ~ 22409KB
  • Internet Explorer 7, Windows Server 2003 m. IA-64 atnaujinimas: ~ 25314KB
  • Internet Explorer 7 Windows XP atnaujinimas: ~ 8470KB
  • "Internet Explorer 8" Windows XP naujinimas: ~ 9435KB
  • Internet Explorer 6 ir Windows XP atnaujinimas: ~ 4133KB
  • Internet Explorer 8 dinaminio montuotojas Windows Server 2008/Windows Vista naujinimas: ~ 9965KB
  • Internet Explorer 8 dinaminio montuotojas Windows Server 2008/Windows Vista x 64 atnaujinimas: ~ 19561KB
  • Internet Explorer 8 dinaminio montuotojas Windows Server 2003/Windows XP x 64 atnaujinimas: ~ 22409KB
  • Internet Explorer 7 dinaminis montuotojas, Windows Server 2003/Windows XP x 64 atnaujinimas: ~ 19955KB
  • Internet Explorer 7 dinaminis montuotojas Windows Server 2003 update: ~ 8462KB
  • Internet Explorer 7 dinaminis Installer u? Windows Server 2003 m. IA-64 atnaujinimas: ~ 25314KB
  • Internet Explorer 8 dinaminio montuotojas Windows Server 2003 update: ~ 9427KB
  • Internet Explorer 8 dinaminio montuotojas Windows XP naujinimas: ~ 9435KB
  • Internet Explorer 7 dinaminis montuotojas Windows XP naujinimas: ~ 8470KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2936068
 • MS14-019: Security Update for Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded standarto 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Winodws Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP (KB2922229)

  Vieta: visi
  Diegimas: Windows Update, Microsoft Update, svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Pakei?ia:
  • KB2908816 Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2
  • MS12-081 (KB2758857) Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  • MS13-019 (KB2790113) Windows Embedded standarto 7, Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  • MS13-077 (KB2872339) Windows ?terpt?j? 7 standarto ir Windows 7
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded standarto 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 1567KB
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 795KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 765KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64 atnaujinti: ~ 1773KB
  • Windows 8 atnaujinimas: ~ 920KB
  • Windows RT atnaujinimas: ~ 703KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 1575KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Atnaujinkite: ~ 733KB
  • Windows Server 2008 R2 IA-64 atnaujinimas: ~ 3648KB
  • Windows Server 2008/Windows Vista naujinimas: ~ 428KB
  • Windows Server 2008/Windows Vista x 64 atnaujinimas: ~ 859KB
  • Windows Server 2008 IA-64 atnaujinimas: ~ 1115KB
  • Windows Server 2003 update: ~ 806KB
  • Windows Server 2003/Windows XP x 64 atnaujinimas: ~ 1315KB
  • Windows Server 2003 m. IA-64 atnaujinimas: ~ 1814KB
  • Windows XP naujinimas: ~ 800KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2922229

Nauj? su sauga turin?:

 • Naujinimas, skirtas Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 (KB2800095)

  Vieta: visi
  Diegimas: Rekomenduojama/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Nukreipti platform?: Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 7 atnaujinimo: ~ 73KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 83KB
  • Windows Server 2008 R2 IA-64 atnaujinimas: ~ 127KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2800095
 • Naujinimas, skirtas Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 (KB2908783)

  Vieta: visi
  Diegimas: Rekomenduojama/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Pakei?ia: KB2541014 Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Nukreipti platform?: Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 7 atnaujinimo: ~ 504KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 676KB
  • Windows Server 2008 R2 IA-64 atnaujinimas: ~ 599KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2908783
 • Specifini? naujinim? paketas Microsoft Windows daug serverio 2011 (KB2927581)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Pirmenyb?, su sauga, atnaujina Rollups
  Pakei?ia: KB2626067 ant Windows Server 2008 R2
  Nukreipti platform?: Windows Server 2008 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Specifini? naujinim? paketas Microsoft Windows daug serverio 2011 atnaujinti: ~ 73428KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2927581
 • Taisykles naujinimas Windows RRAS geriausios praktikos analizatorius Server 2012 R2 (KB2928193)

  Vieta: visi
  Diegimas: Rekomenduojama/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Nukreipti platform?: Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • RRAS geriausios praktikos analizatorius u? Windows Server 2012 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 373KB
  Apra?ymas:
  RRAS taisykles atnaujinti u? geriausi? praktik? analizatorius galite nuskaityti serveryje, kuriame veikia RRAS vaidmen?. BPA nuskaitymo rezultatus rodomi kaip s?ra?? klausim?, kuriuos galite r??iuoti pagal sunkumo, ir rezultatai yra rekomendacijos nustatymo klausimais ir nuorodos ? instrukcijas. N?ra konfig?racijos pakeitimus i? paleisti ?valgytuv?. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2928193
 • Naujinimas, skirtas Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 (KB2928562)

  Vieta: visi
  Diegimas: Rekomenduojama/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Pakei?ia: KB2739159 Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Nukreipti platform?: Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 7 atnaujinimo: ~ 560KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 777KB
  • Windows Server 2008 R2 IA-64 atnaujinimas: ~ 1533KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2928562
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2933809)

  Vieta: visi
  Diegimas: Rekomenduojama/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 1846KB
  • Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 2019KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 118KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2933809
 • Dinaminis naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2933810)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/automatiniai atnaujinimai ir WSUS
  Klasifikacija: Pirmenyb? ne saugos
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2 x 64 pagrindo sistemoms atnaujinti: ~ 2106KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 112KB
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 1874KB
  Apra?ymas:
  Atnaujinimai Windows 8.1 dinaminio naujinimo kategorijai naudoja Windows 8.1, Win8.1 RT ir Windows Server 2012 R2 gauti kriti?kai vairuotojas ir komponent? s?ranka patobulinimai per pradin? s?rankos.
  http://support.Microsoft.com/kb/2933810
 • Dinaminis naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2933811)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/automatiniai atnaujinimai ir WSUS
  Klasifikacija: Pirmenyb? ne saugos
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 192KB
  • Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2 x 64 pagrindo sistemoms atnaujinti: ~ 225KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 24KB
  Apra?ymas:
  Atnaujinimai Windows 8.1 dinaminio naujinimo kategorijai naudoja Windows 8.1, Win8.1 RT ir Windows Server 2012 R2 gauti kriti?kai vairuotojas ir komponent? s?ranka patobulinimai per pradin? s?rankos.
  http://support.Microsoft.com/kb/2933811
 • Naujinimas, skirtas Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012 (KB2934016)

  Vieta: visi
  Diegimas: Neprivaloma/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Nukreipti platform?: Windows 8, Windows RT*, ir Windows Server 2012
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8 atnaujinimas: ~ 1933KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64 atnaujinti: ~ 4389KB
  • Windows RT atnaujinimas: ~ 1588KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2934016
 • Dinaminis naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2936897)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/automatiniai atnaujinimai
  Klasifikacija: Pirmenyb? ne saugos
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2 x 64 pagrindo sistemoms atnaujinti: ~ 58KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 62KB
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 50KB
  Apra?ymas:
  Atnaujinimai Windows 8.1 dinaminio naujinimo kategorijai naudoja Windows 8.1, Win8.1 RT ir Windows Server 2012 R2 gauti kriti?kai vairuotojas ir komponent? s?ranka patobulinimai per pradin? s?rankos.
  http://support.Microsoft.com/kb/2936897
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2939087)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Pirmenyb? ne saugos
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 1051KB
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 900KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 909KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2939087
 • Dinaminis naujinimas, skirtas Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2953600)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Pirmenyb? ne saugos
  Nukreipti platform?: Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 84KB
  • Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2 x 64 pagrindo sistemoms atnaujinti: ~ 96KB
  Apra?ymas:
  Atnaujinimai Windows 8.1 dinaminio naujinimo kategorijai naudoja Windows 8.1, Win8.1 RT ir Windows Server 2012 R2 gauti kriti?kai vairuotojas ir komponent? s?ranka patobulinimai per pradin? s?rankos.
  http://support.Microsoft.com/kb/2953600
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2957390)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/automatiniai atnaujinimai
  Klasifikacija: Pirmenyb? ne saugos
  Nukreipti platform?: Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 1601KB
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 813KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2957390
 • Windows kenk?ji?kos programin?s ?rangos ?alinimo ?rankis - 2014 m. baland?io (KB890830) / Windows kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis - baland?io 2014 (KB890830) - Internet Explorer versija

  Vieta: visi
  Diegimas: Windows Update, Microsoft Update, svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Pirmenyb?, su sauga, atnaujina Rollups
  Pakei?ia: KB890830 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows Malicious Software Removal Tool - 2014 m. baland?io atnaujinimas: ~ 29581KB
  • Windows kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankio x 64 - 2014 m. baland?io atnaujinti: ~ 31298KB
  • Windows kenk?ji?kos programin?s ?rangos ?alinimo ?rankis - baland?io 2014 - IE versijos atnaujinimas: ~ 25301KB
  Apra?ymas:
  Po parsisiuntimo, ?is ?rankis veikia vien? kart? patikrinti j?s? kompiuteris apkr?stas i? specifini? kenk?ji?k? program? (?skaitant Blaster, Sasser ir Mydoom) ir padeda pa?alinti bet kokios infekcijos. Jei infekcija, ?rank? bus rodomas ataskait? kai kit? kart? paleisite kompiuter?. Nauja ?rankio versija bus pasi?lyta kiekvien? m?nes?. Jei norite rankiniu b?du paleisti ?rank? j?s? kompiuteryje, galite atsisi?sti kopij? i? Microsoft Download Center, arba galite paleisti elektronin? versij? i? microsoft.com. ?is ?rankis yra antivirusini? produkt? pakaitalas. Nor?dami apsaugoti savo kompiuter?, b?kite antivirusinis produktas.
  http://support.Microsoft.com/kb/890830

Esamas kit? turinio pakeitimai:

 • Dinaminis naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2890139)

  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2890139
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1 ir Windows RT 8.1 (KB2895219)

  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2895219
 • Dinaminis naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2895233)

  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2895233
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1 (KB2895586)

  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2895586
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1 (KB2895592)

  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2895592
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1 (KB2895614)

  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2895614
 • Dinaminis naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2897942)

  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2897942
 • Naujinimas, skirtas Windows RT 8.1 (KB2903601)

  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2903601
 • Dinaminis naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2913253)

  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2913253
 • Naujinimas, skirtas Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012 (KB2928678)

  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2928678
 • Dinaminis naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2930294)

  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2930294

Antradienis, kovo 18, 2014

Tai yra naujas ir keisti turin? bus i?leistas antradien?, kovo 18, 2014 m. santrauka.

Nauj? su sauga turin?:

 • Dinaminis naujinimas, skirtas Windows 8 ir Windows Server 2012 (KB2939103)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/automatiniai atnaujinimai ir WSUS
  Klasifikacija: Pirmenyb? ne saugos
  Nukreipti platform?: Windows 8 ir Windows Server 2012
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8 atnaujinimas: ~ 16KB
  • Windows 8 ir Windows Server 2012 x 64 pagrindo sistemoms atnaujinti: ~ 16KB
  Apra?ymas:
  Atnaujinimai Windows 8 dinaminio naujinimo kategorijai naudoja Windows 8 ir Windows Server 2012 gauti kriti?kai vairuotojas, sud?tin?s dalies ir nustatymo tobulinimas per pradin? s?rankos.
  http://support.Microsoft.com/kb/2939103

Antradienis, kovo 11, 2014

Tai yra naujas ir keisti turin? bus i?leistas antradien?, kovo 11, 2014 m. santrauka.

Naujas saugumo turinys

 • Saugos naujinimas skirtas Internet Explorer Flash Player Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012 (KB2938527)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Pakei?ia: KB2934802 Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, ir Windows Server 2012
  Vidutinis failo dydis:
  • Internet Explorer Flash Player u? Windows 8,1 atnaujinti: ~ 5213KB
  • Internet Explorer Flash Player Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 10036KB
  • Internet Explorer Flash Player u? Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 6331KB
  • Internet Explorer Flash Player for Windows 8 atnaujinimas: ~ 10102KB
  • Internet Explorer Flash Player Windows 8/Windows Server 2012 x 64 atnaujinti: ~ 18244KB
  • Internet Explorer Flash Player for Windows RT atnaujinimas: ~ 6221KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2938527
 • MS14-012: Kaupiamasis saugos naujinimas (KB2925418) "Internet Explorer"

  Vieta: visi
  Diegimas: Windows Update, Microsoft Update, svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas:
  • Kritin?: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded standarto 7, Windows 7, Windows Vista ir Windows XP
  • Vidutinio sunkumo: Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 ir Windows Server 2003
  Pakei?ia: MS14-010 (KB2909921) Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded standarto 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded standarto 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Vidutinis failo dydis:
  • Internet Explorer 11 Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 34818KB
  • Internet Explorer 11 Windows 8.1 Update: ~ 17405KB
  • Internet Explorer 11 Windows RT 8.1 Update: ~ 18026KB
  • Internet Explorer 10 Windows 8/Windows Server 2012 x 64 atnaujinimas: ~ 36485KB
  • Internet Explorer 10 Windows 8 Update: ~ 17009KB
  • Internet Explorer 10 Windows RT Update: ~ 14029KB
  • Internet Explorer 11 Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 35526KB
  • Internet Explorer 8, Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 17049KB
  • "Internet Explorer 9" Windows Embedded Standard 7/Windows 7 atnaujinimo: ~ 14059KB
  • Internet Explorer 11 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 atnaujinimo: ~ 17813KB
  • Internet Explorer 10 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 1 pakeitim? paketas Update: ~ 19704KB
  • "Internet Explorer 8" Windows Embedded Standard 7/Windows 7 atnaujinimo: ~ 8658KB
  • Internet Explorer 9 Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 29007KB
  • Internet Explorer 10 u? Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 pakeitim? paket? 1 x 64 pagrindo sistemoms atnaujinti: ~ 41410KB
  • "Internet Explorer 8" Windows Server 2008 R2 IA-64 atnaujinti: ~ 22377KB
  • "Internet Explorer 8" Windows Server 2008 R2 IA-64 atnaujinti: ~ 22385KB
  • "Internet Explorer 8" Windows Server 2008/Windows Vista x 64 atnaujinti: ~ 19571KB
  • "Internet Explorer 7" Windows Server 2008/Windows Vista naujinimo: ~ 7084KB
  • "Internet Explorer 9" Windows Server 2008/Windows Vista naujinimo: ~ 14059KB
  • Internet Explorer 7, Windows Server 2008/Windows Vista x 64 atnaujinimas: ~ 13476KB
  • Internet Explorer 9, Windows Server 2008/Windows Vista x 64 atnaujinimas: ~ 29016KB
  • Internet Explorer 7, Windows Server 2008 IA-64 atnaujinimas: ~ 17327KB
  • "Internet Explorer 8" Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 9963KB
  • "Internet Explorer 7" Windows Server 2003 naujinimo: ~ 8455KB
  • "Internet Explorer 8" Windows Server 2003 naujinimo: ~ 9428KB
  • Internet Explorer 6 ir Windows Server 2003/Windows XP x 64 atnaujinimas: ~ 10796KB
  • Internet Explorer 7, Windows Server 2003/Windows XP x 64 atnaujinimas: ~ 19957KB
  • Internet Explorer 7, Windows Server 2003 m. IA-64 atnaujinimas: ~ 25301KB
  • "Internet Explorer 8" Windows Server 2003/Windows XP x 64 atnaujinti: ~ 22415KB
  • "Internet Explorer 6" Windows Server 2003 naujinimo: ~ 4427KB
  • Internet Explorer 6, Windows Server 2003 m. IA-64 atnaujinimas: ~ 14010KB
  • Internet Explorer 7 Windows XP atnaujinimas: ~ 8465KB
  • "Internet Explorer 8" Windows XP naujinimas: ~ 9430KB
  • Internet Explorer 6 ir Windows XP atnaujinimas: ~ 4135KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2925418
 • MS14-013: Security Update for Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded standarto 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP (KB2929961)

  Vieta: visi
  Diegimas: Windows Update, Microsoft Update, svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: kritinis
  Pakei?ia: MS13-056 (KB2845187) Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded standarto 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, ?terpt?j? Windows 7 standarto, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 445KB
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 237KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64 atnaujinti: ~ 460KB
  • Windows 8 atnaujinimas: ~ 248KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 452KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Atnaujinkite: ~ 238KB
  • Windows Server 2008/Windows Vista naujinimas: ~ 242KB
  • Windows Server 2008/Windows Vista x 64 atnaujinimas: ~ 453KB
  • Windows Server 2003/Windows XP x 64 atnaujinimas: ~ 1110KB
  • Windows Server 2003 update: ~ 688KB
  • Windows Server 2003 m. IA-64 atnaujinimas: ~ 1639KB
  • Windows XP naujinimas: ~ 722KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2929961
 • MS14-015: Security Update for Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded standarto 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP (KB2930275)

  Vieta: visi
  Diegimas: Windows Update, Microsoft Update, svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Pakei?ia:
  • MS13-101 (KB2893984) Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  • MS14-003 (KB2913602) Windows Embedded standarto 7, Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded standarto 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 1643KB
  • Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 1942KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 1664KB
  • Windows 8 atnaujinimas: ~ 1886KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64 atnaujinti: ~ 2267KB
  • Windows RT atnaujinimas: ~ 1577KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Atnaujinkite: ~ 1127KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 1490KB
  • Windows Server 2008 R2 IA-64 atnaujinimas: ~ 2947KB
  • Windows Server 2008/Windows Vista naujinimas: ~ 1025KB
  • Windows Server 2008/Windows Vista x 64 atnaujinimas: ~ 1339KB
  • Windows Server 2008 IA-64 atnaujinimas: ~ 2687KB
  • Windows Server 2003/Windows XP x 64 atnaujinimas: ~ 2475KB
  • Windows Server 2003 update: ~ 1416KB
  • Windows Server 2003 m. IA-64 atnaujinimas: ~ 3277KB
  • Windows XP naujinimas: ~ 1414KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2930275
 • MS14-016: Security Update for Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP (KB2923392)

  Vieta: visi
  Diegimas: Windows Update, Microsoft Update, svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Pakei?ia: MS13-032 (KB2772930) Windows Server 2008 ir Windows Vista
  Nukreipti platform?: Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 453KB
  • Windows Server 2012 x 64 atnaujinimas: ~ 488KB
  • Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 1236KB
  • Windows Server 2008/Windows Vista x 64 atnaujinimas: ~ 2825KB
  • Windows Server 2008/Windows Vista naujinimas: ~ 2430KB
  • Windows Server 2003 update: ~ 696KB
  • Windows Server 2003 x 64 atnaujinimas: ~ 1043KB
  • Windows Server 2003 m. IA-64 atnaujinimas: ~ 1433KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2923392
 • MS14-016: Security Update for Windows Server 2003 ir Windows XP (KB2933528)

  Vieta: visi
  Diegimas: Windows Update, Microsoft Update, automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Pakei?ia:
  • MS11-095 (KB2626416) Windows XP
  • MS13-032 (KB2801109) Windows Server 2003 ir Windows XP
  Nukreipti platform?: Windows Server 2003 ir Windows XP
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows Server 2003 update: ~ 1247KB
  • Windows Server 2003/Windows XP x 64 atnaujinimas: ~ 1814KB
  • Windows XP naujinimas: ~ 1228KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2933528

Nauj? su sauga turin?:

 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 ir Windows RT (KB2894853)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Pirmenyb?, su sauga, atnaujina Rollups
  Pakei?ia: Windows 8 ir Windows RT KB2856373
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows 8, o Windows RT*
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 3716KB
  • Windows 8.1 x 64 atnaujinti: ~ 4646KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 3452KB
  • Windows 8 x 64 atnaujinti: ~ 5859KB
  • Windows 8 atnaujinimas: ~ 4151KB
  • Windows RT atnaujinimas: ~ 2965KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad pagerintum?te apsaugos funkcijos programoje Windows sargyba. Matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2894853
 • Naujinimas, skirtas Windows Vista (KB2904266)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Pirmenyb?, su sauga, atnaujina Rollups
  Pakei?ia: KB2890882 Windows Vista
  Nukreipti platform?: Windows Vista
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows Vista x 64 atnaujinimas: ~ 592KB
  • Windows Vista naujinimas: ~ 487KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2904266
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2913760)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Pirmenyb? ne saugos
  Nukreipti platform?: Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 1117KB
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 946KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2913760
 • Naujinimas, skirtas Windows 7 (KB2918077)

  Vieta: visi
  Diegimas: Rekomenduojama/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Pakei?ia: KB2813956 Windows 7
  Nukreipti platform?: Windows 7
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 7 atnaujinimo: ~ 128KB
  • Windows 7 x 64 atnaujinti: ~ 153KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2918077
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2919442)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Pirmenyb? ne saugos
  Pakei?ia: KB2904440 Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 10295KB
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 4544KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 9542KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2919442
 • Dinaminis naujinimas, skirtas Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2920540)

  Vieta: visi
  Diegimas: Automatiniai naujinimai
  Klasifikacija: Pirmenyb? ne saugos
  Tikslo platform?:
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2 x 64 pagrindo sistemoms atnaujinti: ~ 894KB
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 758KB
  Apra?ymas:
  Atnaujinimai Windows 8.1 dinaminio naujinimo kategorijai naudoja Windows 8.1, Win8.1 RT ir Windows Server 2012 R2 gauti kriti?kai vairuotojas ir komponent? s?ranka patobulinimai per pradin? s?rankos.
  http://support.Microsoft.com/kb/2920540
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded standarto 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP (KB2922717)

  Vieta: visi
  Diegimas: Katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Pakei?ia:
  • KB2890882 "Windows Vista"
  • KB2904266 Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded standarto 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, ?terpt?j? Windows 7 standarto, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 859KB
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 526KB
  • Windows 8 atnaujinimas: ~ 484KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64 atnaujinti: ~ 764KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Atnaujinkite: ~ 461KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 729KB
  • Windows Server 2008 R2 IA-64 atnaujinimas: ~ 159KB
  • Windows Server 2008/Windows Vista x 64 atnaujinimas: ~ 579KB
  • Windows Server 2008 IA-64 atnaujinimas: ~ 173KB
  • Windows Server 2008/Windows Vista naujinimas: ~ 481KB
  • Windows Server 2003 update: ~ 512KB
  • Windows Server 2003/Windows XP x 64 atnaujinimas: ~ 704KB
  • Windows Server 2003 m. IA-64 atnaujinimas: ~ 1044KB
  • Windows XP naujinimas: ~ 519KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2922717
 • Naujinimas, skirtas Windows Server 2003 (KB2927811)

  Vieta: visi
  Diegimas: Windows Update, Microsoft Update, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Nukreipti platform?: Windows Server 2003
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows Server 2003 update: ~ 587KB
  • Windows Server 2003 x 64 atnaujinimas: ~ 816KB
  • Windows Server 2003 m. IA-64 atnaujinimas: ~ 1193KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2927811
 • Naujinimas, skirtas Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012 (KB2928678)

  Vieta: visi
  Diegimas: Neprivaloma/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Pakei?ia:
  • KB2917499 Windows 8, Windows Server 2012 ir Windows RT
  Nukreipti platform?: Windows 8, Windows RT*, ir Windows Server 2012
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8 atnaujinimas: ~ 23416KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64 atnaujinti: ~ 30665KB
  • Windows RT atnaujinimas: ~ 19254KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2928678
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2928680)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Pirmenyb? ne saugos
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 12657KB
  • Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 21421KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 10398KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2928680
 • Naujinimas, skirtas Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 ir Windows Vista (KB2929733)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Pirmenyb? ne saugos
  Nukreipti platform?: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 ir Windows Vista
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 473KB
  • Windows 7 atnaujinimo: ~ 237KB
  • Windows Server 2008 R2 IA-64 atnaujinimas: ~ 623KB
  • Windows Server 2008 IA-64 atnaujinimas: ~ 1172KB
  • Windows Server 2008/Windows Vista naujinimas: ~ 482KB
  • Windows Server 2008/Windows Vista x 64 atnaujinimas: ~ 861KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2929733
 • Naujinimas, skirtas Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 (KB2929755)

  Vieta: visi
  Diegimas: Rekomenduojama/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Pakei?ia: KB2836502 Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Nukreipti platform?: Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64 atnaujinti: ~ 1649KB
  • Windows 8 atnaujinimas: ~ 791KB
  • Windows RT atnaujinimas: ~ 546KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 1040KB
  • Windows 7 atnaujinimo: ~ 518KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2929755
 • Dinaminis naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2930169)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/automatiniai atnaujinimai ir WSUS
  Klasifikacija: Pirmenyb? ne saugos
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 189KB
  • Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2 x 64 pagrindo sistemoms atnaujinti: ~ 224KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 24KB
  Apra?ymas:
  Atnaujinimai Windows 8.1 dinaminio naujinimo kategorijai naudoja Windows 8.1, Win8.1 RT ir Windows Server 2012 R2 gauti kriti?kai vairuotojas ir komponent? s?ranka patobulinimai per pradin? s?rankos.
  http://support.Microsoft.com/kb/2930169
 • Dinaminis naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2930294)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/automatiniai atnaujinimai ir WSUS
  Klasifikacija: Pirmenyb? ne saugos
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2 x 64 pagrindo sistemoms atnaujinti: ~ 367KB
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 319KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 344KB
  Apra?ymas:
  Atnaujinimai Windows 8.1 dinaminio naujinimo kategorijai naudoja Windows 8.1, Win8.1 RT ir Windows Server 2012 R2 gauti kriti?kai vairuotojas ir komponent? s?ranka patobulinimai per pradin? s?rankos.
  http://support.Microsoft.com/kb/2930294
 • Windows kenk?ji?kos programin?s ?rangos ?alinimo ?rankis - 2014 m. kovo (KB890830) / Windows kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis - 2014 m. kovo (KB890830) - Internet Explorer versija

  Vieta: visi
  Diegimas: Windows Update, Microsoft Update, svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Pirmenyb?, su sauga, atnaujina Rollups
  Pakei?ia: KB890830 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows Malicious Software Removal Tool - 2014 m. kovo atnaujinimas: ~ 30063KB
  • Windows kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankio x 64 - 2014 m. kovo atnaujinti: ~ 31930KB
  • Windows kenk?ji?kos programin?s ?rangos ?alinimo ?rankis - 2014 m. kovo - IE versijos atnaujinimas: ~ 24979KB
  Apra?ymas:
  Po parsisiuntimo, ?is ?rankis veikia vien? kart? patikrinti j?s? kompiuteris apkr?stas i? specifini? kenk?ji?k? program? (?skaitant Blaster, Sasser ir Mydoom) ir padeda pa?alinti bet kokios infekcijos. Jei infekcija, ?rank? bus rodomas ataskait? kai kit? kart? paleisite kompiuter?. Nauja ?rankio versija bus pasi?lyta kiekvien? m?nes?. Jei norite rankiniu b?du paleisti ?rank? j?s? kompiuteryje, galite atsisi?sti kopij? i? Microsoft Download Center, arba galite paleisti elektronin? versij? i? microsoft.com. ?is ?rankis yra antivirusini? produkt? pakaitalas. Nor?dami apsaugoti savo kompiuter?, b?kite antivirusinis produktas.
  http://support.Microsoft.com/kb/890830
 • Naujinimas, ?akniniai sertifikatai Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista ir Windows XP (KB931125)

  Vieta: visi
  Diegimas: Windows Update, Microsoft Update, neprivaloma/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Pakei?ia: KB931125 Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista ir Windows XP
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista ir Windows XP
  Vidutinis failo dydis:
  • ?akn? pa?ym?jim? i?davimo Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows XP [2014 m. kovo] atnaujinti: ~ 448KB
  Apra?ymas:
  ?io elemento atnaujina ?akniniai sertifikatai kompiuteryje s?ra?? ? s?ra??, kur? priima Microsoft kaip dalis Microsoft ?akninio sertifikato programa. ?ra?yta papildom? ?akniniai sertifikatai ? savo kompiuter? leid?ia jums naudoti I?pl?stinio tikrinimo (EV) sertifikatus "Internet Explorer", ?vairesni? saugumo Glaudesnis nar?yti internete, u??ifruotus el., ir saugumo sustiprintas kodas pristatymo. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?. Kai ?diegiate ?? element?, jis negali b?ti pa?alintas.
  http://support.Microsoft.com/kb/931125

Esamas kit? turinio pakeitimai:

 • Naujinimas, skirtas Windows Server 2012 R2 (KB2913270)

  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2913270
 • Naujinimas, skirtas Windows RT 8.1 (KB2913760)

  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2913760
 • Naujinimas, skirtas Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012 (KB2919393)

  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2919393
 • Naujinimas, skirtas Windows Server 2012 R2 (KB2919394)
  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2919394

Tre?iadienis, kovo 5, 2014

Tai yra naujas ir keisti turin? bus i?leistas tre?iadienis, kovo 5, 2014 m. santrauka.

Nauj? su sauga turin?:

 • Windows XP Home x 86 ir XP Professional x 86 pasibaigus paramos prane?im? (KB2934207)

  Vieta: visi
  Diegimas: Windows Update, Microsoft naujinimo ir automatini? naujinim?
  Klasifikacija: Pirmenyb? ne saugos
  Nukreipti platform?: Windows XP
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows XP Home x 86 ir XP Professional x 86 pabaigos paramos prane?imo atnaujinimas: ~ 504KB
  Apra?ymas:
  ?is naujinimas yra skirtas prane?ti Klientai Windows XP pabaigos palaikymo trukm?, 2014 m. baland?io 8.
  http://support.Microsoft.com/kb/2934207

Penktadienis, vasario 28, 2014

Tai yra naujas ir keisti turin? bus i?leistas penktadienis, vasario 28, 2014 m. santrauka.

Dabartinei su saugumu turinio pakeitimai:

 • MS13-090: Kaupiamasis saugos naujinimas, skirtas ActiveX killbits sureguliavimo Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2900986)
 • MS13-095: Security Update for Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2868626)
 • MS13-098: Security Update for Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2893294)
 • MS14-005: Security Update for Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2916036)
 • MS14-007: Security Update for Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2912390)
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 4.5.1 Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2901128)
 • Saugos naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2862152)
  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2900986
  http://support.Microsoft.com/kb/2868626
  http://support.Microsoft.com/kb/2893294
  http://support.Microsoft.com/kb/2916036
  http://support.Microsoft.com/kb/2912390
  http://support.Microsoft.com/kb/2901128
  http://support.Microsoft.com/kb/2862152

Esamas kit? turinio pakeitimai:

Ketvirtadienis, vasario 27, 2014

Tai yra naujas ir keisti turin? bus i?leistas ketvirtadien?, vasario 27, 2014 m. santrauka.

Dabartinei su saugumu turinio keitimai:

 • Saugos naujinimas, skirtas Windows 8 ir Windows Server 2012 (KB2871690)
  • Pakuo?i? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2871690

Antradienis, vasario 25, 2014

Tai yra naujas ir keisti turin? bus i?leistas antradien?, vasario 25, 2014 m. santrauka.

Nauj? su sauga turin?:

 • Naujinimas, skirtas Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 (KB2923545)

  Vieta: visi
  Diegimas: Rekomenduojama/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Pakei?ia: KB2913751 Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Nukreipti platform?: Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 7 atnaujinimo: ~ 2814KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 5214KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2923545
 • Sistemos naujinimo parengimo ?rankis Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 ir Windows Vista (KB947821) [vasario 2014]

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Pirmenyb? ne saugos
  Pakei?ia: KB947821 Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 ir Windows Vista
  Nukreipti platform?: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 ir Windows Vista
  Vidutinis failo dydis:
  • Sistemos naujinimo parengimo ?rankis Windows 7 x 64 [vasario 2014] atnaujinimas: ~ 307468KB
  • Sistemos atnaujinti parengimo ?rankis, skirtas Windows 7 [vasario 2014] naujinimas: ~ 186973KB
  • Sistemos atnaujinti parengimo ?rankis u? Windows Server 2008 R2 IA-64 [vasario 2014] naujinimas: ~ 78953KB
  • Sistemos naujinimo parengimo ?rankis Windows Server 2008 R2 x 64 [vasario 2014] atnaujinimas: ~ 330658KB
  • Sistemos naujinimo parengimo ?rankis Windows Server 2008 x 64 [vasario 2014] atnaujinimas: ~ 147951KB
  • Sistemos atnaujinti parengimo ?rankis skirtas Windows Server 2008 [vasario 2014] naujinimas: ~ 105178KB
  • Sistemos atnaujinti parengimo ?rankis u? Windows Server 2008 IA-64 [vasario 2014] naujinimas: ~ 56255KB
  • Sistemos atnaujinti parengties ?rank? Windows Vista [vasario 2014] naujinimas: ~ 125865KB
  • Sistemos atnaujinti parengties ?rank? Windows Vista x 64 [vasario 2014] atnaujinti: ~ 177903KB
  Apra?ymas:
  ?is ?rankis si?lomas nes nenuoseklumo buvo nustatyta languose aptarnavimo parduotuv?, kuri gali u?kirsti keli? s?kmingo ?diegimo ateityje naujinim?, pakeitim? paket? ir programin?s ?rangos. ?iuo ?rankiu patikrinama, ar j?s? kompiuteryje n?ra toki? nesuderinamum? ir bando i?spr?sti problemas, jei rasiu.
  http://support.Microsoft.com/kb/947821

Ketvirtadienis, vasario 20, 2014

Tai yra naujas ir keisti turin? bus i?leistas ketvirtadien?, vasario 20, 2014 m. santrauka.

Nauj? saugumo turin?:

 • Saugos naujinimas skirtas Internet Explorer Flash Player Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012 (KB2934802)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Pakei?ia: KB2929825 Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT * ir Windows Server 2012
  Vidutinis failo dydis:
  • Internet Explorer Flash Player Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 10027KB
  • Internet Explorer Flash Player u? Windows 8,1 atnaujinti: ~ 5203KB
  • Internet Explorer Flash Player u? Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 6326KB
  • Internet Explorer Flash Player for Windows 8 atnaujinimas: ~ 9460KB
  • Internet Explorer Flash Player Windows 8/Windows Server 2012 x 64 atnaujinti: ~ 18227KB
  • Internet Explorer Flash Player for Windows RT atnaujinimas: ~ 6209KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2934802

Tre?iadienis, vasario 19, 2014

Tai yra naujas ir keisti turin? turi b?ti paleistas tre?iadien?, vasario 19, 2014 m. santrauka.

Esamas kit? turinio pakeitimai:

 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1 (KB2911106)
  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2911106

Antradienis, vasario 11, 2014

Tai yra naujas ir keisti turin? bus i?leistas antradien?, vasario 11, 2014 m. santrauka.

Naujas saugumo turinys

 • Saugos naujinimas, skirtas Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded standarto 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 ir Windows Vista (KB2862973)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/automatiniai atnaujinimai ir WSUS
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Nukreipti platform?: Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded standarto 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 ir Windows Vista
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8 atnaujinimas: ~ 32KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64 atnaujinti: ~ 32KB
  • Windows RT atnaujinimas: ~ 26KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Atnaujinkite: ~ 35KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 36KB
  • Windows Server 2008 R2 IA-64 atnaujinimas: ~ 29KB
  • Windows Server 2008/Windows Vista x 64 atnaujinimas: ~ 43KB
  • Windows Server 2008/Windows Vista naujinimas: ~ 43KB
  • Windows Server 2008 IA-64 atnaujinimas: ~ 37KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2862973
 • MS14-005: Security Update for Windows (KB2916036)

  Vieta: visi
  Diegimas: Windows Update, Microsoft Update, svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Pakei?ia: MS10-051 (KB2079403) Windows Server 2008 ir Windows Vista
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded standarto 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 542KB
  • Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 1076KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 564KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64 atnaujinti: ~ 1406KB
  • Windows 8 atnaujinimas: ~ 694KB
  • Windows RT atnaujinimas: ~ 566KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Atnaujinkite: ~ 512KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 1086KB
  • Windows Server 2008 R2 IA-64 atnaujinimas: ~ 1362KB
  • Windows Server 2008/Windows Vista x 64 atnaujinimas: ~ 1118KB
  • Windows Server 2008 IA-64 atnaujinimas: ~ 1382KB
  • Windows Server 2008/Windows Vista naujinimas: ~ 527KB
  • Windows Server 2003 update: ~ 922KB
  • Windows Server 2003 m. IA-64 atnaujinimas: ~ 2342KB
  • Windows Server 2003/Windows XP x 64 atnaujinimas: ~ 1699KB
  • Windows XP naujinimas: ~ 913KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2916036
 • MS14-006: Security Update for Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012 (KB2904659)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Pakei?ia: MS13-065 (KB2868623) Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012
  Nukreipti platform?: Windows 8, Windows RT*, ir Windows Server 2012
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64 atnaujinti: ~ 1317KB
  • Windows 8 atnaujinimas: ~ 1083KB
  • Windows RT atnaujinimas: ~ 900KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2904659
 • MS14-007: Security Update for Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows ?d?ta standarto 7, Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 (KB2912390)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: kritinis
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded standarto 7, Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 1827KB
  • Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 3792KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 1918KB
  • Windows 8 atnaujinimas: ~ 1784KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64 atnaujinti: ~ 3970KB
  • Windows RT atnaujinimas: ~ 1612KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 2908KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Atnaujinkite: ~ 1370KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2912390
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 4 Server 2003, Vista, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 ir Windows XP (KB2898855)

  Vieta: visi
  Diegimas: Windows Update, Microsoft Update, svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Pakei?ia: MS13-052 (KB2835393) Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Nukreipti platform?: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 4 Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP x 86 atnaujinti: ~ 11746KB
  • Microsoft .NET Framework 4 Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP x 64 atnaujinti: ~ 24091KB
  • Microsoft .NET Framework 4 ant Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 m. IA-64, IA64 atnaujinimas: ~ 30606KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898855
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 Windows Server 2003 ir Windows XP (KB2898856)

  Vieta: visi
  Diegimas: Windows Update, Microsoft Update, automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Pakei?ia: MS13-052 (KB2833940) Windows Server 2003 ir Windows XP
  Nukreipti platform?: Windows Server 2003 ir Windows XP
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 "Windows Server 2003/Windows XP x 86" naujinimu: ~ 11746KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 Windows Server 2003/Windows XP x 64 pagrindo sistemoms atnaujinti: ~ 25270KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 "Windows Server 2003 m. IA-64" naujinimu: ~ 31350KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898856
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Embedded standarto 7, Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 (KB2898857)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Pakei?ia: MS13-052 (KB2833946) Windows Embedded standarto 7, Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Nukreipti platform?: Windows Embedded standarto 7, Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 x 64 pagrindo sistemoms atnaujinti: ~ 11488KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 x 86 atnaujinti: ~ 6163KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 ant Windows Server 2008 R2 SP1 Itanium pagr?stoms sistemoms atnaujinti: ~ 12125KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898857
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 Windows Server 2008 ir Windows Vista (KB2898858)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Pakei?ia: MS13-052 (KB2833947) Windows Server 2008 ir Windows Vista
  Nukreipti platform?: Windows Server 2008 ir Windows Vista
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 ant Windows Server 2008 SP2 Itanium pagr?stoms sistemoms atnaujinti: ~ 12468KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 ant Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x 86 naujinim?: ~ 6349KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 ant Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x 64 atnaujinti: ~ 12061KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898858
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 Windows Server 2003 ir Windows Server 2003 R2 x 86 (KB2898860)

  Vieta: visi
  Diegimas: Windows Update, Microsoft Update, automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Pakei?ia: MS13-052 (KB2833949) Windows Server 2003
  Nukreipti platform?: Windows Server 2003
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 Windows Server 2003 ir Windows Server 2003 R2 x 86 naujinim?: ~ 2983KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898860
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 4.5 Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 ir Windows Vista (KB2898864)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Pakei?ia: MS13-052 (KB2833957) Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 ir Windows Vista
  Nukreipti platform?: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 ir Windows Vista
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x 86 atnaujinti: ~ 11430KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x 64 atnaujinti: ~ 24577KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898864
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 4.5 Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012 (KB2898865)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Pakei?ia: MS13-052 (KB2833958) Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012
  Nukreipti platform?: Windows 8, Windows RT*, ir Windows Server 2012
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 Windows 8/Windows x 64 pagrindo sistemoms update 2012 server?: ~ 15557KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 "Windows 8" naujinimu: ~ 7989KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 Windows RT atnaujintos: ~ 7144KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898865
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8 ir Windows Server 2012 (KB2898866)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Pakei?ia: MS13-052 (KB2833959) Windows 8 ir Windows Server 2012
  Nukreipti platform?: Windows 8 ir Windows Server 2012
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 3.5 "Windows 8" naujinimu: ~ 6272KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8/Windows x 64 pagrindo sistemoms update 2012 server?: ~ 11529KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898866
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2898868)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Nukreipti platform?: Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 3.5 "Windows 8.1" naujinimu: ~ 5518KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8.1/Windows x 64 pagrindo sistemoms update 2012 R2 server?: ~ 10150KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898868
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 4.5.1 Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 ir Windows Vista (KB2898869)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Nukreipti platform?: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 ir Windows Vista
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x 86 atnaujinti: ~ 12202KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x 64 atnaujinti: ~ 26675KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898869
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 4.5.1 Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012 (KB2898870)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Nukreipti platform?: Windows 8, Windows RT*, ir Windows Server 2012
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 "Windows 8" naujinimu: ~ 9140KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 Windows 8/Windows x 64 pagrindo sistemoms update 2012 server?: ~ 18002KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 Windows RT atnaujintos: ~ 7169KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898870
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 4.5.1 Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2898871)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 Windows 8.1/Windows x 64 pagrindo sistemoms update 2012 R2 server?: ~ 36111KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 ant Windows 8,1 atnaujinti: ~ 14964KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 ant Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 12071KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898871
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 4 XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP (KB2901110)

  Vieta: visi
  Diegimas: Windows Update, Microsoft Update, svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Pakei?ia: MS11-100 (KB2656351) Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Nukreipti platform?: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 4 Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP x 86 atnaujinti: ~ 6131KB
  • Microsoft .NET Framework 4 Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP x 64 atnaujinti: ~ 9811KB
  • Microsoft .NET Framework 4 ant Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 m. IA-64, IA64 atnaujinimas: ~ 10229KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901110
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 Windows Server 2003 ir Windows XP (KB2901111)

  Vieta: visi
  Diegimas: Windows Update, Microsoft Update, automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Pakei?ia: MS11-100 (KB2656351) Windows Server 2003 ir Windows XP
  Nukreipti platform?: Windows Server 2003 ir Windows XP
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 "Windows Server 2003/Windows XP x 86" naujinimu: ~ 6805KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 Windows Server 2003/Windows XP x 64 pagrindo sistemoms atnaujinti: ~ 13049KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 "Windows Server 2003 m. IA-64" naujinimu: ~ 13166KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901111
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Embedded standarto 7, Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 (KB2901112)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Nukreipti platform?: Windows Embedded standarto 7, Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 x 64 pagrindo sistemoms atnaujinti: ~ 3968KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 x 86 atnaujinti: ~ 3576KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 ant Windows Server 2008 R2 SP1 Itanium pagr?stoms sistemoms atnaujinti: ~ 2839KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901112
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 Windows Server 2008 ir Windows Vista (KB2901113)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Pakei?ia: MS11-100 (KB2656362) Windows Server 2008 ir Windows Vista
  Nukreipti platform?: Windows Server 2008 ir Windows Vista
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 ant Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x 64 atnaujinti: ~ 6223KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 ant Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x 86 naujinim?: ~ 5833KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 ant Windows Server 2008 SP2 Itanium pagr?stoms sistemoms atnaujinti: ~ 4371KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901113
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 Windows Server 2003 ir Windows Server 2003 R2 x 86 (KB2901115)

  Vieta: visi
  Diegimas: Windows Update, Microsoft Update, automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Pakei?ia: MS11-100 (KB2656358) Windows Server 2003
  Nukreipti platform?: Windows Server 2003
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 "Windows Server 2003 R2 x 86" naujinimu: ~ 1059KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901115
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 4.5 Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 ir Windows Vista (KB2901118)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Nukreipti platform?: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 ir Windows Vista
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x 64 atnaujinti: ~ 8200KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x 86 atnaujinti: ~ 4569KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901118
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 4.5 Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012 (KB2901119)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Nukreipti platform?: Windows 8, Windows RT*, ir Windows Server 2012
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 Windows 8/Windows x 64 pagrindo sistemoms update 2012 server?: ~ 6139KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 "Windows 8" naujinimu: ~ 5616KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 Windows RT atnaujintos: ~ 4090KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901119
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8 ir Windows Server 2012 (KB2901120)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Nukreipti platform?: Windows 8 ir Windows Server 2012
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 3.5 "Windows 8" naujinimu: ~ 3816KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8/Windows x 64 pagrindo sistemoms update 2012 server?: ~ 4199KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901120
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2901125)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Nukreipti platform?: Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 3.5 "Windows 8.1" naujinimu: ~ 3051KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8.1/Windows x 64 pagrindo sistemoms update 2012 R2 server?: ~ 3378KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901125
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 4.5.1 Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 ir Windows Vista (KB2901126)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Nukreipti platform?: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 ir Windows Vista
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x 64 atnaujinti: ~ 8439KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 Windows 7/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows Vista x 86 atnaujinti: ~ 4772KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901126
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 4.5.1 Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012 (KB2901127)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Nukreipti platform?: Windows 8, Windows RT*, ir Windows Server 2012
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 "Windows 8" naujinimu: ~ 5021KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 Windows 8/Windows x 64 pagrindo sistemoms update 2012 server?: ~ 5541KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 Windows RT atnaujintos: ~ 3405KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901127
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 4.5.1 Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2901128)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 Windows 8.1/Windows x 64 pagrindo sistemoms update 2012 R2 server?: ~ 4979KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 ant Windows 8,1 atnaujinti: ~ 4543KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 ant Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 4292KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901128
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET sistemoje 1,0 SP3 "d?l" Windows XP Tablet PC ir Media Center (KB2904878)

  Lokal?: Kin? (tradicin?), oland?, angl?, pranc?z?, Vokietijos, Italijos, Japonijos, Kor?jos, ispan?
  Diegimas: Windows Update, Microsoft Update, automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Pakei?ia: MS13-052 (KB2833951) Windows XP
  Nukreipti platform?: Windows XP
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 1.0 SP3 "Windows XP Tablet PC ir Media Center" naujinimu: ~ 4060KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2904878
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Embedded standarto 7, Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 (KB2911501)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Nukreipti platform?: Windows Embedded standarto 7, Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 x 86 atnaujinti: ~ 602KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 x 64 pagrindo sistemoms atnaujinti: ~ 607KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 ant Windows Server 2008 R2 SP1 Itanium pagr?stoms sistemoms atnaujinti: ~ 601KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2911501
 • MS14-009: Saugos naujinimas skirtas Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 Windows Server 2008 ir Windows Vista (KB2911502)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Nukreipti platform?: Windows Server 2008 ir Windows Vista
  Vidutinis failo dydis:
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 ant Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x 86 naujinim?: ~ 612KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 ant Windows Server 2008 SP2 Itanium pagr?stoms sistemoms atnaujinti: ~ 606KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 ant Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x 64 atnaujinti: ~ 613KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2911502
 • MS14-010: Kaupiamasis saugos naujinimas (KB2909921) "Internet Explorer"

  Vieta: visi
  Diegimas: Windows Update, Microsoft Update, svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas:
  • Kritin?: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded standarto 7, Windows 7, Windows Vista ir Windows XP
  • Svarbu: Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 ir Windows Server 2003
  • Vidutinio sunkumo: Windows Server 2008 ir Windows Server 2003
  Pakei?ia: MS13-097 (KB2898785) Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded standarto 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded standarto 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Vidutinis failo dydis:
  • Internet Explorer 11 Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 34555KB
  • Internet Explorer 11 Windows 8.1 Update: ~ 17285KB
  • Internet Explorer 11 Windows RT 8.1 Update: ~ 17887KB
  • Internet Explorer 10 Windows 8/Windows Server 2012 x 64 atnaujinimas: ~ 36728KB
  • Internet Explorer 10 Windows 8 Update: ~ 17043KB
  • Internet Explorer 10 Windows RT Update: ~ 14033KB
  • Internet Explorer 10 u? Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 pakeitim? paket? 1 x 64 pagrindo sistemoms atnaujinti: ~ 41397KB
  • Internet Explorer 11 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 atnaujinimo: ~ 17455KB
  • Internet Explorer 9 Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 29071KB
  • "Internet Explorer 8" Windows Embedded Standard 7/Windows 7 atnaujinimo: ~ 8614KB
  • Internet Explorer 11 Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 for x 64 pagrindo sistemoms atnaujinti: ~ 34962KB
  • "Internet Explorer 9" Windows Embedded Standard 7/Windows 7 atnaujinimo: ~ 14162KB
  • Internet Explorer 10 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 1 pakeitim? paketas Update: ~ 19698KB
  • Internet Explorer 8, Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 16945KB
  • "Internet Explorer 8" Windows Server 2008 R2 IA-64 atnaujinti: ~ 22270KB
  • Internet Explorer 7, Windows Server 2008/Windows Vista x 64 atnaujinimas: ~ 13478KB
  • "Internet Explorer 7" Windows Server 2008/Windows Vista naujinimo: ~ 7083KB
  • Internet Explorer 7, Windows Server 2008 IA-64 atnaujinimas: ~ 17332KB
  • "Internet Explorer 8" Windows Server 2008/Windows Vista Update: ~ 9964KB
  • "Internet Explorer 8" Windows Server 2008/Windows Vista x 64 atnaujinti: ~ 19567KB
  • "Internet Explorer 9" Windows Server 2008/Windows Vista naujinimo: ~ 14161KB
  • Internet Explorer 9, Windows Server 2008/Windows Vista x 64 atnaujinimas: ~ 29083KB
  • "Internet Explorer 8" Windows Server 2003/Windows XP x 64 atnaujinti: ~ 22405KB
  • "Internet Explorer 8" Windows Server 2003 naujinimo: ~ 9423KB
  • Internet Explorer 7 dinaminis Installer u? Windows Server 2003 m. IA-64 atnaujinimas: ~ 25305KB
  • "Internet Explorer 6" Windows Server 2003 naujinimo: ~ 4428KB
  • Internet Explorer 6 ir Windows Server 2003/Windows XP x 64 atnaujinimas: ~ 10791KB
  • Internet Explorer 7 dinaminis montuotojas Windows Server 2003 update: ~ 8464KB
  • Internet Explorer 7, Windows Server 2003/Windows XP x 64 atnaujinimas: ~ 19955KB
  • Internet Explorer 6, Windows Server 2003 m. IA-64 atnaujinimas: ~ 14017KB
  • Internet Explorer 7 dinaminis montuotojas Windows XP naujinimas: ~ 8471KB
  • Internet Explorer 6 ir Windows XP atnaujinimas: ~ 4133KB
  • "Internet Explorer 8" Windows XP naujinimas: ~ 9434KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2909921
 • MS14-011: Security Update for Windows (KB2909210)

  Vieta: visi
  Diegimas: Windows Update, Microsoft Update, svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: kritinis
  Pakei?ia: MS10-022 (KB981332) Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded standarto 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 240KB
  • Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 454KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 234KB
  • Windows 8 atnaujinimas: ~ 307KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64 atnaujinti: ~ 584KB
  • Windows RT atnaujinimas: ~ 243KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 807KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 467KB
  • Internet Explorer 11 Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 450KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Atnaujinkite: ~ 233KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Atnaujinkite: ~ 420KB
  • Internet Explorer 11 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 atnaujinimo: ~ 237KB
  • Windows Server 2008 R2 IA-64 atnaujinimas: ~ 613KB
  • Windows Server 2008/Windows Vista naujinimas: ~ 225KB
  • Windows Server 2008/Windows Vista x 64 atnaujinimas: ~ 457KB
  • Windows Server 2003 update: ~ 678KB
  • Windows Server 2003/Windows XP x 64 atnaujinimas: ~ 1070KB
  • Windows XP naujinimas: ~ 685KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2909210
 • MS14-011: Security Update for Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP (KB2909212)

  Vieta: visi
  Diegimas: Windows Update, Microsoft Update, svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: kritinis
  Pakei?ia: MS10-022 (KB981349) Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Nukreipti platform?: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows Server 2008/Windows Vista x 64 atnaujinimas: ~ 473KB
  • Windows Server 2008/Windows Vista naujinimas: ~ 234KB
  • Windows Server 2008 IA-64 atnaujinimas: ~ 615KB
  • Windows Server 2003/Windows XP x 64 atnaujinimas: ~ 1068KB
  • Windows Server 2003 update: ~ 677KB
  • Windows Server 2003 m. IA-64 atnaujinimas: ~ 1567KB
  • Windows XP naujinimas: ~ 684KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2909212
 • MS14-011: Security Update for Windows Server 2003 ir Windows XP (KB2909213)

  Vieta: visi
  Diegimas: Windows Update, Microsoft Update, automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: kritinis
  Pakei?ia: MS10-022 (KB981350) Windows Server 2003 ir Windows XP
  Nukreipti platform?: Windows Server 2003 ir Windows XP
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows Server 2003/Windows XP x 64 atnaujinimas: ~ 1055KB
  • Windows Server 2003 m. IA-64 atnaujinimas: ~ 1537KB
  • Windows Server 2003 update: ~ 666KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2909213

Nauj? su sauga turin?:

 • Naujinimas, skirtas Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 (KB2830477)

  Vieta: visi
  Diegimas: Neprivaloma/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Nukreipti platform?: Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 7 atnaujinimo: ~ 5919KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 9568KB

  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2830477
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 (KB2843630)

  Vieta: visi
  Diegimas: Rekomenduojama/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 670KB
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 350KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64 atnaujinti: ~ 829KB
  • Windows 8 atnaujinimas: ~ 522KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 3818KB
  • Windows 7 atnaujinimo: ~ 2046KB

  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2843630
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2908816)

  Vieta: visi
  Diegimas: Rekomenduojama/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 867KB
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 427KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 421KB

  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2908816
 • Naujinimas, skirtas Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 (KB2913751)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Pirmenyb? ne saugos
  Nukreipti platform?: Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 7 atnaujinimo: ~ 2117KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 4455KB

  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2913751
 • Naujinimas, skirtas Windows RT 8.1 (KB2913760)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/automatiniai atnaujinimai
  Klasifikacija: Pirmenyb? ne saugos
  Nukreipti platform?: Windows RT* 8.1
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 451KB

  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2913760
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2917929)

  Vieta: visi
  Diegimas: Rekomenduojama/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Pakei?ia: KB2895586 Windows 8.1
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 1835KB
  • Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 2007KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 116KB

  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2917929
 • Dinaminis naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2917931)

  Vieta: visi
  Diegimas: Rekomenduojama/automatiniai atnaujinimai ir WSUS
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Pakei?ia: KB2895586 d?l
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2 x 64 pagrindo sistemoms atnaujinti: ~ 2067KB
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 1860KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 112KB

  Apra?ymas:
  Atnaujinimai Windows 8.1 dinaminio naujinimo kategorijai naudoja Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 gauti kriti?kai vairuotojas ir komponent? s?ranka patobulinimai per pradin? s?rankos.
  http://support.Microsoft.com/kb/2917931
 • Dinaminis naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2917932)

  Vieta: visi
  Diegimas: Rekomenduojama/automatiniai atnaujinimai ir WSUS
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 187KB
  • Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2 x 64 pagrindo sistemoms atnaujinti: ~ 224KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 24KB

  Apra?ymas:
  Atnaujinimai Windows 8.1 dinaminio naujinimo kategorijai naudoja Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 gauti kriti?kai vairuotojas ir komponent? s?ranka patobulinimai per pradin? s?rankos.
  http://support.Microsoft.com/kb/2917932
 • Naujinimas, skirtas Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012 (KB2919393)

  Vieta: visi
  Diegimas: Neprivaloma/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Nukreipti platform?: Windows 8, Windows RT*, ir Windows Server 2012
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64 atnaujinti: ~ 13725KB
  • Windows 8 atnaujinimas: ~ 8874KB
  • Windows RT atnaujinimas: ~ 8186KB

  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2919393
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2919394)

  Vieta: visi
  Diegimas: Neprivaloma/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 47965KB
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 24146KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 24929KB

  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2919394
 • Naujinimas, skirtas Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 (KB2919469)

  Vieta: visi
  Diegimas: Rekomenduojama/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Nukreipti platform?: Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 7 atnaujinimo: ~ 4574KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 5389KB
  • Windows Server 2008 R2 IA-64 atnaujinimas: ~ 167KB

  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2919469
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1 (KB2919907)

  Vieta: visi
  Diegimas: Rekomenduojama/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Nukreipti platform?: Windows 8.1
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8.1 x 64 atnaujinti: ~ 60KB
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 53KB

  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2919907
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1 ir Windows RT 8.1 (KB2922474)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Pirmenyb? ne saugos
  Nukreipti platform?: Windows 8.1 ir Windows RT* 8.1
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8.1 x 64 atnaujinti: ~ 3433KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 2044KB

  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2922474
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2923300)

  Vieta: visi
  Diegimas: Rekomenduojama/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 10516KB
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 5672KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 6159KB

  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2923300
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2923528)

  Vieta: visi
  Diegimas: Rekomenduojama/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 46KB
  • Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 63KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 47KB

  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2923528
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2923768)

  Vieta: visi
  Diegimas: Rekomenduojama/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Pakei?ia: KB2913320 Windows 8.1 ir Windows RT 8.1
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 11190KB
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 8033KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 10166KB

  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2923768
 • Windows kenk?ji?kos programin?s ?rangos ?alinimo ?rankis - vasario 2014 (KB890830) / Windows kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis - vasario 2014 (KB890830) - Internet Explorer versija

  Vieta: visi
  Diegimas: Windows Update, Microsoft Update, svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Pirmenyb?, su sauga, atnaujina Rollups
  Pakei?ia: KB890830 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows Malicious Software Removal Tool - vasario 2014 atnaujinimas: ~ 27374KB
  • Windows kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankio x 64 - vasario 2014 atnaujinti: ~ 28234KB
  • Windows kenk?ji?kos programin?s ?rangos ?alinimo ?rankis - vasario 2014 - IE versijos atnaujinimas: ~ 24215KB

  Apra?ymas:
  Po parsisiuntimo, ?is ?rankis veikia vien? kart? patikrinti j?s? kompiuteris apkr?stas i? specifini? kenk?ji?k? program? (?skaitant Blaster, Sasser ir Mydoom) ir padeda pa?alinti bet kokios infekcijos. Jei infekcija, ?rank? bus rodomas ataskait? kai kit? kart? paleisite kompiuter?. Nauja ?rankio versija bus pasi?lyta kiekvien? m?nes?. Jei norite rankiniu b?du paleisti ?rank? j?s? kompiuteryje, galite atsisi?sti kopij? i? Microsoft Download Center, arba galite paleisti elektronin? versij? i? microsoft.com. ?is ?rankis yra antivirusini? produkt? pakaitalas. Nor?dami apsaugoti savo kompiuter?, b?kite antivirusinis produktas.
  http://support.Microsoft.com/kb/890830

Esamas kit? turinio pakeitimai:

 • Naujinimas, skirtas Microsoft .NET Framework 4 "Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP (KB2836939)"
  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.

  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2836939
 • Naujinimas, skirtas Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP (KB2836940)
  • Metaduomen? pasikeit?
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.

  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2836940
 • Naujinimas, skirtas Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 Windows Server 2003 ir Windows XP (KB2836941)
  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.

  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2836941
 • Atnaujinti Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 (KB2836942)
  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.

  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2836942
 • Atnaujinti Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 (KB2836943)
  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.

  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2836943
 • Naujinimas, skirtas Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 Windows Server 2008 (KB2836945)
  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.

  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2836945
 • Naujinimas, skirtas Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8 ir Windows Server 2012 (KB2836946)
  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.

  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2836946
 • Naujinimas, skirtas Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8 ir Windows Server 2012 (KB2836947)
  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.

  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2836947
 • Naujinimas, skirtas Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012 (KB2911101)
  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.

  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2911101
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2911106)
  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas n?ra b?tina ?diegti i? naujo.

  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2911106

Antradienis, vasario 4, 2014

Tai yra naujas ir keisti turin? bus i?leistas antradien?, vasario 4, 2014 m. santrauka.

Nauj? saugumo turin?:

 • Saugos naujinimas skirtas Internet Explorer Flash Player Windows 8.1, langai RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012)KB2929825)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Pakei?ia: KB2916626 Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, ir Windows Server 2012
  Vidutinis failo dydis:
  • Internet Explorer Flash Player Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 10,036 KB
  • Internet Explorer Flash Player u? Windows 8,1 atnaujinti: ~ 5,220 KB
  • Internet Explorer Flash Player u? Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 6,351 KB
  • Internet Explorer Flash Player Windows 8/Windows Server 2012 x 64 atnaujinti: ~ 18,226 KB
  • Internet Explorer Flash Player for Windows 8 atnaujinimas: ~ 9,468 KB
  • Internet Explorer Flash Player for Windows RT atnaujinimas: ~ 6,227 KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2929825

Antradienis, sausio 28, 2014

Tai yra naujas ir keisti turin? bus i?leistas antradien?, sausio 28, 2014 m. santrauka.

Nauj? su sauga turin?:

 • Naujinimas, skirtas Windows Server 2012 R2 (KB2904440)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Pirmenyb? ne saugos
  Nukreipti platform?: Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 9,984 KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2904440

Antradienis, sausio 14, 2014

Tai yra naujas ir keisti turin? bus i?leistas antradien?, sausio 14, 2014 m. santrauka.

Nauj? saugumo turin?:

 • Saugos naujinimas skirtas Internet Explorer Flash Player Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012 (KB2916626)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Pakei?ia: KB2907997 Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, ir Windows Server 2012
  Vidutinis failo dydis:
  • Internet Explorer Flash Player Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 10,009 KB
  • Internet Explorer Flash Player u? Windows 8,1 atnaujinti: ~ 5,197 KB
  • Internet Explorer Flash Player u? Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 6,325 KB
  • Internet Explorer Flash Player for Windows 8 atnaujinimas: ~ 10,096 KB
  • Internet Explorer Flash Player Windows 8/Windows Server 2012 x 64 atnaujinti: ~ 18,225 KB
  • Internet Explorer Flash Player for Windows RT atnaujinimas: ~ 6,208 KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2916626
 • MS14-002: Security Update for Windows Server 2003 ir Windows XP (KB2914368)

  Vieta: visi
  Diegimas: Windows Update, Microsoft Update, automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Pakei?ia: MS10-099 (KB2440591) Windows Server 2003 ir Windows XP
  Nukreipti platform?: Windows Server 2003 ir Windows XP
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows Server 2003/Windows XP x 64 atnaujinimas: ~ 690 KB
  • Windows Server 2003 update: ~ 511 KB
  • Windows Server 2003 m. IA-64 atnaujinimas: ~ 1044 KB
  • Windows XP naujinimas: ~ 518 KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2914368
 • MS14-003: Security Update for Windows Embedded standarto 7, Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 (KB2913602)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Pakei?ia: MS13-101 (KB2893984) Windows Embedded standarto 7, Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Nukreipti platform?: Windows Embedded standarto 7, Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Atnaujinkite: ~ = 1,126 KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 1,490 KB
  • Windows Server 2008 R2 IA-64 atnaujinimas: ~ 2,946 KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2913602

Nauj? su sauga turin?:

 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 (KB2904440)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Pirmenyb? ne saugos
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8.1 x 64 pagrindo sistemoms atnaujinti: ~ 9,984 KB
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 4,425 KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 9,597 KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2904440
 • Naujinimas, skirtas Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012 (KB2911101)

  Vieta: visi
  Diegimas: Rekomenduojama/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Nukreipti platform?: Windows 8, Windows RT*, ir Windows Server 2012
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64 atnaujinti: ~ 1,703 KB
  • Windows 8 atnaujinimas: ~ 1,210 KB
  • Windows RT atnaujinimas: ~ 1,010 KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2911101
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2911106)

  Vieta: visi
  Diegimas: Rekomenduojama/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Pakei?ia:
  • KB2895614 Windows 8.1
  • KB2905029 Windows RT 8.1
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 47,784 KB
  • Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 75,251 KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 47,183 KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2911106
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2913270)

  Vieta: visi
  Diegimas: Rekomenduojama/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 2,838 KB
  • Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 4,148 KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 2,323 KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2913270
 • Naujinimas, skirtas Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 (KB2913431)

  Vieta: visi
  Diegimas: Rekomenduojama/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Pakei?ia: KB2735855 Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Nukreipti platform?: Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 7 atnaujinimo: ~ 880 KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 1,346 KB
  • Windows Server 2008 R2 IA-64 atnaujinimas: ~ 2,125 KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2913431
 • Dinaminis naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2914220)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/automatiniai atnaujinimai ir WSUS
  Klasifikacija: Pirmenyb? ne saugos
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 24 KB
  • Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2 x 64 pagrindo sistemoms atnaujinti: ~ 220 KB
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 187 KB
  Apra?ymas:
  Atnaujinimai Windows 8.1 dinaminio naujinimo kategorijai naudoja Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 gauti kriti?kai vairuotojas, sud?tin?s dalies ir nustatymo tobulinimas per pradin? s?rankos.
  http://support.Microsoft.com/kb/2914220
 • Naujinimas, skirtas Windows 8, Windows RT (KB2917499)

  Vieta: visi
  Diegimas: Rekomenduojama/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Nukreipti platform?: Windows 8, Windows RT*
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8 x 64 atnaujinti: ~ 660 KB
  • Windows 8 atnaujinimas: ~ 361 KB
  • Windows RT atnaujinimas: ~ 424 KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2917499
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2 (KB2917993)

  Vieta: visi
  Diegimas: Rekomenduojama/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Atnaujina, su sauga
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, ir Windows Server 2012 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows 8,1 atnaujinti: ~ 301 KB
  • Windows 8.1/Windows x 64 update 2012 R2 serverio: ~ 368 KB
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 317 KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2917993
 • Windows kenk?ji?kos programin?s ?rangos ?alinimo ?rankis - 2014 m. sausio (KB890830) / Windows kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis - sausio 2014 (KB890830) - Internet Explorer versija

  Vieta: visi
  Diegimas: Windows Update, Microsoft Update, svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Pirmenyb?, su sauga, atnaujina Rollups
  Pakei?ia: KB890830 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Nukreipti platform?: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows Malicious Software Removal Tool - 2014 m. sausio atnaujinimas: ~ 27,427 KB
  • Windows kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankio x 64 - 2014 m. sausio atnaujinti: ~ 29,082 KB
  • Windows kenk?ji?kos programin?s ?rangos ?alinimo ?rankis - 2014 m. sausio - IE versijos atnaujinimas: ~ 23,193 KB
  Apra?ymas:
  Po parsisiuntimo, ?is ?rankis veikia vien? kart? patikrinti j?s? kompiuteris apkr?stas i? specifini? kenk?ji?k? program? (?skaitant Blaster, Sasser ir Mydoom) ir padeda pa?alinti bet kokios infekcijos. Jei infekcija, ?rank? bus rodomas ataskait? kai kit? kart? paleisite kompiuter?. Nauja ?rankio versija bus pasi?lyta kiekvien? m?nes?. Jei norite rankiniu b?du paleisti ?rank? j?s? kompiuteryje, galite atsisi?sti kopij? i? Microsoft Download Center, arba galite paleisti elektronin? versij? i? microsoft.com. ?is ?rankis yra antivirusini? produkt? pakaitalas. Nor?dami apsaugoti savo kompiuter?, b?kite antivirusinis produktas.
  http://support.Microsoft.com/kb/890830

Keisti esam? saugumo turinio:

 • MS13-081: Security Update for Windows Embedded standarto 7, Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 (KB2862330)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/Automatiniai naujinimai, WSUS, ir katalogas
  Klasifikacija: Saugumo atnaujinimai
  Saugumo ?vertinimas: svarbu
  Pakei?ia: KB2529073 Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Nukreipti platform?: Windows Embedded standarto 7, Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Atnaujinkite: ~ 322 KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 atnaujinimas: ~ 388 KB
  • Windows Server 2008 R2 IA-64 atnaujinimas: ~ 780 KB
  Apra?ymas:
  Microsoft programin?s ?rangos produktas, kuris gali tur?ti ?takos j?s? sistemoje buvo aptikta saugos problema. Galite pad?ti apsaugoti savo sistem? ?diegdami ?? naujinim? i? Microsoft. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali tekti i? naujo ?krauti sistem?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2862330
 • MS12-050: Security Update for Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 ir Windows Server 2003 (KB2596911)
  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas neb?tinai turi b?ti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://go.Microsoft.com/fwlink/?linkid=251611
 • MS12-066: Security Update for Windows SharePoint Services 3.0 (KB2687442)
  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas neb?tinai turi b?ti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://go.Microsoft.com/fwlink/?linkid=260957
 • Saugos naujinimas, skirtas Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ir Windows XP (KB2917500)
  • Metaduomen? per?jo ? atnaujinti lokalizacijos tekst?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas neb?tinai turi b?ti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2917500

Esamas kit? turinio pakeitimai:

 • Windows SharePoint Services 3.0 paslaug? paketas 3 x 64 Edition (KB2526305)
  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas neb?tinai turi b?ti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2526305
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1 (KB2887595)
  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas neb?tinai turi b?ti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2887595
 • Naujinimas, skirtas Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012 (KB2903938)
  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas neb?tinai turi b?ti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2903938
 • Naujinimas, skirtas Windows 8.1 (KB2903939)
  • Metaduomen? pasikeit?.
  • Binaries nepasikeit?.
  • ?is naujinimas neb?tinai turi b?ti i? naujo.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  http://support.Microsoft.com/kb/2903939

Pirmadienis, sausio 6, 2014

Tai yra naujas ir keisti turin? bus i?leistas pirmadien?, sausio 6, 2014 m. santrauka.

Nauj? su sauga turin?:

 • Naujinimas, skirtas Windows RT 8.1 (KB2921482)

  Vieta: visi
  Diegimas: Svarbu/automatiniai atnaujinimai
  Klasifikacija: Pirmenyb? ne saugos
  Nukreipti platform?: Windows RT* 8.1
  Vidutinis failo dydis:
  • Windows RT 8,1 atnaujinti: ~ 221 KB
  Apra?ymas:
  ?diekite ?? naujinim?, kad b?t? i?spr?stos problemos Windows. Vis? s?ra??, kuriame klausimus, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?, matyti susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje daugiau informacijos. Kai ?diegiate ?? element?, jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
  http://support.Microsoft.com/kb/2921482
* Atkreipkite d?mes?, kad WSUS ir katalogas dislokavimo netaikomos Windows RT arba Windows RT 8.1.

Nuorodos

Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo tarnyb? ir Windows Server Update Services turinio pasikeitimus 2013, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2921911 Apra?ymas apie programin?s ?rangos naujinimo tarnyb? ir Windows Server Update Services pasikeitimus turinio 2013 m.
Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo tarnyb? ir Windows Server Update Services turinio pasikeitimus 2012, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2800436Apra?ymas apie programin?s ?rangos naujinimo tarnyb? ir Windows Server Update Services pasikeitimus turinio 2012
Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo tarnyb? ir Windows Server Update Services turinio poky?iai 2011 m., spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2662694Apra?ymas apie programin?s ?rangos naujinimo tarnyb? ir Windows Server Update Services pasikeitimus turinys 2011
Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo tarnyb? ir Windows Server Update Services turinio poky?iai 2010 m., spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2492172Apra?ymas apie programin?s ?rangos naujinimo tarnyb? ir Windows Server Update Services pasikeitimus turinio 2010
Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo tarnyb? ir Windows Server Update Services kiekio pasikeitimai 2009, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
979198Apra?ymas apie programin?s ?rangos naujinimo tarnyb? ir Windows Server Update Services pasikeitimus turinio 2009 m.
Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo tarnyb? ir Windows Server Update Services turinio pasikeitimus 2008, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
961825Apra?ymas apie programin?s ?rangos naujinimo tarnyb? ir Windows Server Update Services pasikeitimus turinio 2008
Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo tarnyb? ir Windows Server Update Services turinio pasikeitimus 2007, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
947503 Apra?ymas apie programin?s ?rangos naujinimo tarnyb? ir Windows Server Update Services pasikeitimus turinio 2007
Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo tarnyb? ir Windows Server Update Services turinio pasikeitimus 2006 m., spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
930858 Apra?ymas apie programin?s ?rangos naujinimo tarnyb? ir Windows Server Update Services pasikeitimus turinio 2006
Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo tarnyb? ir Windows Server Update Services turinio pasikeitimus 2005 m., spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
918043 Apra?ymas apie programin?s ?rangos naujinimo tarnyb? ir Windows Server Update Services pasikeitimus turinio 2005

Savyb?s

Straipsnio ID: 894199 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. baland?io 18 d. - Per?i?ra: 1.0
Rakta?od?iai: 
kbsecurity kbinfo kbmt KB894199 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 894199

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com