คำอธิบายของบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์และ Windows Server Update Services การเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาสำหรับ 2014

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 894199
บทความนี้ใช้เฉพาะเมื่อต้องการประกาศบนเว็บไซต์ Windows Update บทความนี้ไม่ใช้กับการนำออกใช้ในการรักษาความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน โดย Windows Update
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้มีไว้สำหรับใช้ โดยผู้ดูแลระบบของบริการการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของ Windows (WSUS), Windows Update และ Microsoft Update services บทความนี้ประกอบด้วยรายการสะสมของการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีการดำเนินการพร้อมใช้งานสำหรับ WSUS, Windows Update และ Microsoft Update ผู้ดูแลระบบสามารถใช้รายการนี้ ทั้ง เป็นการอ้างอิงอย่างรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่กำหนดไว้ในระหว่างการซิงโครไนส์งานประจำ และ เป็นคำอธิบายของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ข้อมูลนี้จะถูกปรับปรุงใน ระหว่างการนำออกใช้ของเราปรับปรุงทั่วไปในวันอังคารที่สอง และที่สี่ ของทุกเดือน หรือเมื่อใดก็ ตามที่นำออกใช้การปรับปรุงไม่ได้กำหนดการไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง บทความนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน หรือหลัง จาก 6 มกราคม 2014 ซึ่งจะไม่แสดงรายการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อนวันดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อน 6 เดือนมกราคม 2014 ดูส่วน "อ้างอิง"

บทนำ

บทความนี้ประกอบด้วยรายการสะสมของ Windows Update เนื้อหาการเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำไว้พร้อมใช้งาน Windows Update, Microsoft Update และบริการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของ Windows (WSUS) เมื่อ หรือ หลัง 6 มกราคม 2014

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี 14 สิงหาคม 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันพฤหัสบดี 14 สิงหาคม 2014

การเปลี่ยนแปลงไปยังเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยที่มีอยู่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2975719) 8.1

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2975719
 • Windows 7 การ Service Pack 1 (KB976932)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/976932

วันอังคาร 12 สิงหาคม 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันอังคาร 12 สิงหาคม 2014

เนื้อหาการรักษาความปลอดภัยใหม่:

 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2982794)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  แทนที่: KB2974008 บน Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 10773KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1: ~ 5859KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows RT 8.1: ~ 6951KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8: ~ 7359KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 13577KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows RT: ~ 6954KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2982794
 • ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows Server 2003 (KB942288)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update, Automatic Updates, WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2003
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 1769KB
  • การปรับปรุง Windows Server 2003 x 64: ~ 3887KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 5360
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/942288
 • MS14-043: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, Windows 8, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Vista (KB2978742)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: ร้ายแรง
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows 8, 7 มาตรฐานฝังตัว Windows, Windows 7 และ Windows Vista
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ 294KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 237KB
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 244KB
  • การปรับปรุง windows 8 x 64: ~ 297KB
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7 x 64: ~ 301KB
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ 245KB
  • การปรับปรุง Windows Vista x 64: ~ 284KB
  • การปรับปรุง Windows Vista: ~ 225KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2978742
 • MS14-045: ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 ฝัง Windows มาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista (KB2976897)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่:
  • KB2922474 บน Windows 8.1 และ Windows RT 8.1
  • MS13-046 (KB2830290) ใน Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012
  • MS13-081 (KB2876284) ใน Windows 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista ที่ฝังตัว
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista ที่ฝังตัว
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 3452KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 1967KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 2056KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 986KB
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 788KB
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 705KB
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ 478KB
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 622KB
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ กิโลไบต์ 1215
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64: ~ กิโลไบต์ 794
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 429KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 341KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2976897
 • MS14-045: ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP ฝังตัว (KB2982791)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่:
  • MS14-015 (KB2930275) ใน Windows 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista และ Windows Server 2003 ที่ฝังตัว
  • MS14-036 (KB2964736) บน Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT และ Windows Server 2012
  • MS14-036 (KB2965155) บน Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  • MS14-039 (KB2973201) บน Windows Server 2008
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows มาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP ฝังที่ฝังตัว
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 2064KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 2822KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 2069KB
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 2390KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 3244
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 1978KB
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ กิโลไบต์ 1271
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 1812KB
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ กิโลไบต์ 3437
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64: ~ กิโลไบต์ 3164
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1167KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ กิโลไบต์ 1655
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 1546KB
  • การปรับปรุง Windows Server 2003 x 64: ~ กิโลไบต์ 2856
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 3754
  • อัพเดต WEPOS และ POSReady 2009: ~ 1547KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2982791
 • MS14-046: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง SP2 Framework 2.0 Microsoft .NET บน Windows Server 2008 และ Windows Vista (KB2937608)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS14-009 (KB2898858) บน Windows Server 2008 และ Windows Vista
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2008 และ Windows Vista
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บน Windows Server 2008 SP2 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ Itanium: ~ 34898KB
  • การปรับปรุง Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บน Windows Server 2008/Windows Vista SP2 สำหรับ x 64: ~ กิโลไบต์ 55022
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บน Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x 86 update: ~ 37416KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2937608
 • MS14-046: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5.1 บน Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2937610)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แพลตฟอร์มเป้าหมาย: ฝัง Windows 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 บนฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 47419KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 บน Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7/ของ Windows 7 SP1 x 86 ปรับปรุง: ~ 35979KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 บน Windows 2008 Server R2 SP1 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ Itanium: ~ 32704KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2937610
 • MS14-046: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง SP2 Framework 3.0 Microsoft .NET บน Windows Server 2008 และ Windows Vista (KB2943344)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS13-004 (KB2756919) บน Windows Server 2008 และ Windows Vista
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2008 และ Windows Vista
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 บน Windows Server 2008/Windows Vista SP2 สำหรับ x 64: ~ กิโลไบต์ 21704
  • Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 บน Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x 86 update: ~ 17258KB
  • Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 บน Windows Server 2008 SP2 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ Itanium: ~ 11194KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2943344
 • MS14-046: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5.1 บน Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2943357)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS13-004 (KB2756921) ใน Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  แพลตฟอร์มเป้าหมาย: ฝัง Windows 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 บน Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7/ของ Windows 7 SP1 x 86 ปรับปรุง: ~ 10791KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 บนฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 15008KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 บน Windows 2008 Server R2 SP1 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ Itanium: ~ 6577KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2943357
 • MS14-046: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8 และ Windows Server 2012 (KB2966825)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่:
  • MS14-009 (KB2898866) บน Windows 8 และ Windows Server 2012
  • MS14-009 (KB2901120) บน Windows 8 และ Windows Server 2012
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8 และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8/Windows Server 2012 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 88254KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5 ในการปรับปรุง Windows 8: ~ 56014KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2966825
 • MS14-046: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2966826)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่:
  • MS14-009 (KB2898868) บน Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  • MS14-009 (KB2901125) บน Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 86712KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5 การอัพเด Windows 8.1: ~ 54323KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2966826
 • MS14-046: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8 และ Windows Server 2012 (KB2966827)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS13-004 (KB2756923) บน Windows 8 และ Windows Server 2012
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8 และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 3.5 ในการปรับปรุง Windows 8: ~ 12521KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8/Windows Server 2012 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 13391KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2966827
 • MS14-046: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2966828)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 12026KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5 การอัพเด Windows 8.1: ~ 11494KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2966828
 • MS14-047: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2978668)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: ปานกลาง
  แทนที่: MS13-062 (KB2849470) บน Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ที่ฝังตัว
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 435KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 942KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 431KB
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 550KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 1186
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 441KB
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 1081KB
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ 447KB
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ กิโลไบต์ 1553
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2978668
 • MS14-000: ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP ฝังตัว (KB2918614)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่:
  • KB2661254 บน Windows Server 2003
  • KB2699779 บน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  • KB2893519 บน Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012
  • MS10-100 (KB2442962) บน Windows Server 2008 และ Windows Vista
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows มาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP ฝังที่ฝังตัว
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 1789KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 3383KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 1634KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 9711
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 5069KB
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 4372KB
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 3344KB
   อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ กิโลไบต์ 1841
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ กิโลไบต์ 3914
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64: ~ กิโลไบต์ 4208
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 3511KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1935KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 5372
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 1860KB
  • การปรับปรุง Windows Server 2003 x 64: ~ 3922KB
  • อัพเดต WEPOS และ POSReady 2009: ~ 1616KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2918614
 • MS14-051: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer (KB2976627)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย:
  • สำคัญ: 8.1, 8.1, Windows 8, RT Windows Windows Windows RT, Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Vista และ Windows XP ฝัง
  • แบบปานกลาง: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Server 2003
  แทนที่:
  • MS14-037 (KB2962872) บน Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP ฝัง
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows มาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP ฝังที่ฝังตัว
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 46616KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows 8.1: ~ 25105KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 25687KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 8/Windows Server 2012 อัพเดต x 64: ~ กิโลไบต์ 37878
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows 8: ~ 17744KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows RT: ~ 14720KB
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 29640KB
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 9540
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 52325KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 29823
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows ฝังตัวมาตรฐานโปรแกรมปรับปรุง Service Pack 1 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 20512
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 42794KB
  • Internet Explorer 8 สำหรับฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 18653KB
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 14357
  • สำหรับการปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์-64 Windows Internet Explorer 8: ~ 24242KB
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 13937
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 17968
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9953KB
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 19556KB
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 14355KB
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 7286
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ กิโลไบต์ 29646
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 14020
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 x 64: ~ กิโลไบต์ 22391
  • Internet Explorer 7 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 8456KB
  • Internet Explorer 7 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 x 64: ~ 19967KB
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 x 64: ~ กิโลไบต์ 10803
  • Internet Explorer 8 สำหรับ Windows Server 2003 การปรับปรุง: ~ 9425KB
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 25315
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 4433KB
  • Internet Explorer XP ฝัง 8 สำหรับการอัพเด WEPOS และ POSReady 2009: ~ 9482KB
  • Internet Explorer XP ฝัง 7 สำหรับการอัพเด WEPOS และ POSReady 2009: ~ 8463KB
  • Internet Explorer XP ฝัง 6 สำหรับการอัพเด WEPOS และ POSReady 2009: ~ 4311KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer 8 แบบไดนามิกตัวติดตั้งสำหรับ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9953KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer 8 แบบไดนามิกตัวติดตั้งสำหรับ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 19556KB
  • Internet Explorer 8 แบบไดนามิกตัวติดตั้งสำหรับ Windows Server 2003 x 64 การปรับปรุง: ~ 22391KB
  • Internet Explorer 7 แบบไดนามิกตัวติดตั้งสำหรับ Windows Server 2003 x 64 การปรับปรุง: ~ 19967KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer 8 แบบไดนามิกตัวติดตั้งสำหรับ Windows Server 2003: ~ 9425KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer 7 แบบไดนามิกตัวติดตั้งสำหรับ Windows Server 2003: ~ 8456KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer 7 แบบไดนามิกตัวติดตั้งสำหรับ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 25315
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2976627
เนื้อหาที่ไม่มีความปลอดภัยใหม่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2952664)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 7 x 64: ~ กิโลไบต์ 2539
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ กิโลไบต์ 2320
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2952664
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2959943)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  การปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/แนะนำ
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ 784KB
  • การปรับปรุง windows 7 x 64: ~ 784KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2959943
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2970228)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 8076KB
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ กิโลไบต์ 7695
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ กิโลไบต์ 9524
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2970228
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 (KB2971239)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ Windows RT* 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 324KB
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ 407KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ กิโลไบต์ใน 361
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2971239
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2975331)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/ไม่จำเป็น WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2893519 บน Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 54078KB
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 38834KB
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 25548KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2975331
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2975719)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/ไม่จำเป็น WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่:
  • KB2966804 บน Windows Server 2012 R2
  • KB2972094 บน Windows 8.1 และ Windows RT 8.1
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows รังสี * 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 175987KB
  • การปรับปรุงสำหรับการปรับปรุง Windows 8.1: ~ 103717KB
  • การปรับปรุงสำหรับการปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 101865KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2975719
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 และ Windows 8 (KB2976978)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ Windows 8
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 2419KB
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ กิโลไบต์ 2675
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 2510KB
  • การปรับปรุง windows 8 x 64: ~ กิโลไบต์ 2701
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2976978
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2977759)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 7 x 64: ~ กิโลไบต์ 2541
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ กิโลไบต์ 2320
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2977759
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 (KB2978002)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: โปรแกรมปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติและ WSUS
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่:
  • KB2917993 บน Windows RT 8.1
  • KB2968599 บน Windows 8.1
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ Windows RT* 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 4628KB
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ กิโลไบต์ 7451
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 4788KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2978002
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 (KB2979500)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ Windows RT* 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 7568KB
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ กิโลไบต์ 15237
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 7724KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2979500
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2980245)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2607576 ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 6781KB
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ กิโลไบต์ 4410
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ 17413KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2980245
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP ฝังตัว (KB2981580)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ระดับความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย ปรับปรุงเปลี่น
  แทนที่:
  • KB2904266 บน Windows RT 8.1 และ Windows RT
  • KB2922717 บน Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista และ Windows Server 2003
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows มาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP ฝังที่ฝังตัว
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 994KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 569KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 638KB
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 485KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 763
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 312KB
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 729KB
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ 459KB
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ 159KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 482KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64: ~ 173KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 582KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 512KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 1047
  • การปรับปรุง Windows Server 2003 x 64: ~ 704KB
  • อัพเดต WEPOS และ POSReady 2009: ~ 519KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2981580
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 (KB2981655)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ Windows RT* 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ กิโลไบต์ 4125
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 2958KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 3284KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2981655
 • เครื่องมือเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย Windows - 2014 สิงหาคม (KB890830) / -เดือน 2014 สิงหาคม (KB890830) - Internet Explorer รุ่นที่เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย Windows

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ระดับความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย ปรับปรุงเปลี่น
  แทนที่: KB890830 บน Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, R2 Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • ปรับปรุงของ Windows Malicious Software Removal Tool x 64 - 2014 สิงหาคม: ~ 36522KB
  • Windows Malicious Software Removal Tool - อัพเดต 2014 สิงหาคม: ~ 34384KB
  • สภาวะที่เป็นอันตรายซอฟต์แวร์เอาเครื่องมือ - 2014 สิงหาคม - รุ่นของ IE: ~ 28899KB
  คำอธิบาย:
  หลังจากดาวน์โหลด เครื่องมือนี้รันหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสอบคอมพิวเตอร์เพื่อหาการติดไวรัส โดยเฉพาะ ที่พบบ่อยและซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (รวมทั้ง Blaster, Sasser และ Mydoom) และช่วยกำจัดการติดไวรัสที่พบ ถ้าพบการติดไวรัส เครื่องมือจะแสดงรายงานสถานะในครั้งต่อไปที่คุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ เครื่องมือนี้รุ่นใหม่จะมีเสนอทุกเดือน ถ้าคุณต้องการเรียกใช้เครื่องมือด้วยตนเองบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ หรือคุณสามารถเรียกใช้รุ่นออนไลน์จาก microsoft.com เครื่องมือนี้ไม่ได้แทนที่ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัส เพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณควรใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัส
  http://support.microsoft.com/kb/890830

การเปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัยเนื้อหาที่มีอยู่:

 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7

  ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB978251)
  ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB979309)
  ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB980232)
  ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB979683)
  ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB981332)
  ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB981852)
  ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB980436)
  ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB982214)
  ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2207566)
  ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2385678)
  MS11-009: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2475792)
  MS11-015: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2479943)
  MS11-019: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2511455)
  MS11-020: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2508429)
  MS11-024: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2491683)
  MS11-024: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2506212)
  MS11-026: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2503658)
  MS11-030: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2509553)
  MS11-031: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2510531)
  MS11-037: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2544893)
  MS11-038: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2476490)
  MS11-043: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2536276)
  MS11-046: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2503665)
  MS11-048: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2536275)
  MS11-053: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2532531)
  MS11-059: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2560656)
  MS11-068: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2556532)
  MS11-071: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2570947)
  MS11-075: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2564958)
  MS11-076: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2579686)
  MS11-085: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2620704)
  MS11-092: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2619339)
  MS11-097: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2620712)
  MS11-098: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2633171)
  MS12-001: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2644615)
  MS12-004: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2631813)
  MS12-005: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2584146)
  MS12-006: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2585542)
  MS12-013: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2654428)
  MS12-020: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2621440)
  MS12-020: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2667402)
  MS12-024: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2653956)
  MS12-033: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2690533)
  MS12-034: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2676562)
  MS12-036: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2685939)
  MS12-045: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2698365)
  MS12-049: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2655992)
  MS12-054: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2705219)
  MS12-054: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2712808)
  MS12-068: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2724197)
  MS12-069: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2743555)
  MS12-072: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2727528)
  MS12-081: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2758857)
  MS12-082: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2770660)
  MS13-006: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2785220)
  MS13-017: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2799494)
  MS13-027: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2807986)
  MS13-029: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2813347)
  MS13-031: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2813170)
  MS13-036: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2840149)
  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/982214
  http://support.microsoft.com/kb/981852
  http://support.microsoft.com/kb/981332
  http://support.microsoft.com/kb/980436
  http://support.microsoft.com/kb/980232
  http://support.microsoft.com/kb/979683
  http://support.microsoft.com/kb/979309
  http://support.microsoft.com/kb/978251
  http://support.microsoft.com/kb/2840149
  http://support.microsoft.com/kb/2813347
  http://support.microsoft.com/kb/2813170
  http://support.microsoft.com/kb/2807986
  http://support.microsoft.com/kb/2799494
  http://support.microsoft.com/kb/2785220
  http://support.microsoft.com/kb/2770660
  http://support.microsoft.com/kb/2758857
  http://support.microsoft.com/kb/2743555
  http://support.microsoft.com/kb/2727528
  http://support.microsoft.com/kb/2724197
  http://support.microsoft.com/kb/2712808
  http://support.microsoft.com/kb/2705219
  http://support.microsoft.com/kb/2698365
  http://support.microsoft.com/kb/2690533
  http://support.microsoft.com/kb/2685939
  http://support.microsoft.com/kb/2676562
  http://support.microsoft.com/kb/2667402
  http://support.microsoft.com/kb/2655992
  http://support.microsoft.com/kb/2654428
  http://support.microsoft.com/kb/2653956
  http://support.microsoft.com/kb/2644615
  http://support.microsoft.com/kb/2633171
  http://support.microsoft.com/kb/2631813
  http://support.microsoft.com/kb/2621440
  http://support.microsoft.com/kb/2620712
  http://support.microsoft.com/kb/2620704
  http://support.microsoft.com/kb/2619339
  http://support.microsoft.com/kb/2585542
  http://support.microsoft.com/kb/2584146
  http://support.microsoft.com/kb/2579686
  http://support.microsoft.com/kb/2570947
  http://support.microsoft.com/kb/2564958
  http://support.microsoft.com/kb/2560656
  http://support.microsoft.com/kb/2556532
  http://support.microsoft.com/kb/2544893
  http://support.microsoft.com/kb/2536276
  http://support.microsoft.com/kb/2536275
  http://support.microsoft.com/kb/2532531
  http://support.microsoft.com/kb/2511455
  http://support.microsoft.com/kb/2510531
  http://support.microsoft.com/kb/2509553
  http://support.microsoft.com/kb/2508429
  http://support.microsoft.com/kb/2506212
  http://support.microsoft.com/kb/2503665
  http://support.microsoft.com/kb/2503658
  http://support.microsoft.com/kb/2491683
  http://support.microsoft.com/kb/2479943
  http://support.microsoft.com/kb/2476490
  http://support.microsoft.com/kb/2475792
  http://support.microsoft.com/kb/2385678
  http://support.microsoft.com/kb/2207566

การเปลี่ยนแปลงไปยังเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยที่มีอยู่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7

  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2498472)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2506928)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2524375)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2533552)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2534366)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2545698)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2545698)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2547666)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2552343)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2563227)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2607712)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2616676)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2639308)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2640148)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2641690)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2660075)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2679255)
  การปรับปรุงสำหรับกรอบงานโปรแกรมควบคุมโหมดเคอร์เนลรุ่น 1.11 สำหรับ Windows 7 (KB2685811)
  การปรับปรุงสำหรับกรอบงานโปรแกรมควบคุมโหมดผู้ใช้เวอร์ชัน 1.11 สำหรับ Windows 7 (KB2685813)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2699779)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2703157)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2709630)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2718704)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2726535)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2729094)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2732500)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2739159)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2761217)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2773072)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2794119)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2799926)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB976662)
  โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB982110)
  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2498472
  http://support.microsoft.com/kb/2506928
  http://support.microsoft.com/kb/2524375
  http://support.microsoft.com/kb/2533552
  http://support.microsoft.com/kb/2534366
  http://support.microsoft.com/kb/2545698
  http://support.microsoft.com/kb/2545698
  http://support.microsoft.com/kb/2547666
  http://support.microsoft.com/kb/2552343
  http://support.microsoft.com/kb/2563227
  http://support.microsoft.com/kb/2607712
  http://support.microsoft.com/kb/2616676
  http://support.microsoft.com/kb/2639308
  http://support.microsoft.com/kb/2640148
  http://support.microsoft.com/kb/2641690
  http://support.microsoft.com/kb/2660075
  http://support.microsoft.com/kb/2679255
  http://support.microsoft.com/kb/2685811
  http://support.microsoft.com/kb/2685813
  http://support.microsoft.com/kb/2699779
  http://support.microsoft.com/kb/2703157
  http://support.microsoft.com/kb/2709630
  http://support.microsoft.com/kb/2718704
  http://support.microsoft.com/kb/2726535
  http://support.microsoft.com/kb/2729094
  http://support.microsoft.com/kb/2732500
  http://support.microsoft.com/kb/2739159
  http://support.microsoft.com/kb/2761217
  http://support.microsoft.com/kb/2773072
  http://support.microsoft.com/kb/2794119
  http://support.microsoft.com/kb/2799926
  http://support.microsoft.com/kb/976662
  http://support.microsoft.com/kb/982110
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2962409)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2962409
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2967916)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2967916
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2967917)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2967917
 • Windows 7 การ Service Pack 1 (KB976932)

  • มีการเพิ่มข้อความข้อผิดพลาดสิ่งที่เตรียมไว้สำหรับ 0xC000009A"เมื่อคุณพยายามติดตั้ง 0xC000009A" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows 7 SP1 หรือ Windows SP1(KB2534366) R2 2008 ของเซิร์ฟเวอร์ และให้บริการซ่อมบำรุงกองที่ปรับปรุง (KB2533552)
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/976932

วันอังคาร 5 สิงหาคม 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันอังคาร 5 สิงหาคม 2014

เนื้อหาที่ไม่มีความปลอดภัยใหม่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8 และ Windows รังสี (KB2973544)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  การปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/แนะนำ
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2957026 บน Windows 8 และ Windows RT
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8 และ Windows RT*
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8 x 64: ~ กิโลไบต์ 8662
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 4899KB
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 4201KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2973544

วันอังคาร 29 กรกฎาคม 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันอังคาร กรกฎาคม 29,2014

การเปลี่ยนแปลงไปยังเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยที่มีอยู่:

 • Windows 7 การ Service Pack 1 (KB976932)

  • การแก้ไขข้อมูลเมตาของการปรับปรุง supersedence
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้ง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/976932

วันอังคาร 22 กรกฎาคม 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันอังคาร 22 กรกฎาคม 2014

เนื้อหาที่ไม่มีความปลอดภัยใหม่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 (KB2980654)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2913320 บน Windows 8.1 และ Windows RT 8.1
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ Windows RT* 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 1668KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 1862KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2980654

การเปลี่ยนแปลงไปยังเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยที่มีอยู่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2962407)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีมีเปลี่ยนแปลง
  • ได้ทำการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2962407

วันพฤหัสบดี 17 กรกฎาคม 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันพฤหัสบดี 17 กรกฎาคม 2014

เนื้อหาการรักษาความปลอดภัยใหม่:

 • ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows Server 2003 (KB2982792)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update, Automatic Updates, WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  แทนที่: KB2917500 บน Windows Server 2003
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2003
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 195KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้ จะแก้ปัญหาซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงไปยังที่เก็บใบรับรองที่ไม่น่าเชื่อถือบนระบบ Windows และ เพื่อให้ระบบของคุณมีข้อมูลล่าสุด หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2982792

การเปลี่ยนแปลงไปยังเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยที่มีอยู่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ POSReady7 (KB2959943)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2959943

วันพุธ 16 กรกฎาคม 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันพุธ 16 กรกฎาคม 2014

การเปลี่ยนแปลงไปยังเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยที่มีอยู่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2962407)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2962407

วันจันทร์ 14 กรกฎาคม 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันจันทร์ 14 กรกฎาคม 2014

เนื้อหาที่ไม่มีความปลอดภัยใหม่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8 (KB2973544)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  การปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/แนะนำ
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2957026 บน Windows 8
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8 x 64: ~ กิโลไบต์ 8662
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 4899KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2973544

การเปลี่ยนแปลงไปยังเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยที่มีอยู่:

 • Windows 7 การ Service Pack 1 (KB976932)
  • การแก้ไขข้อมูลเมตาของการปรับปรุง supersedence
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/976932

วันอังคาร 08 กรกฎาคม 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันอังคาร 08 กรกฎาคม 2014

เนื้อหาการรักษาความปลอดภัยใหม่:

 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2973351)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  แทนที่: KB2868725 บน Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ที่ฝังตัว
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 1781KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 2859KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 1799KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 6177
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 2912KB
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 2278KB
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 5560KB
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ กิโลไบต์ 3257
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ กิโลไบต์ 4568
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2973351
 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2974008)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  แทนที่: KB2966072 บน Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 10761KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1: ~ 5853KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows RT 8.1: ~ 6949KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8: ~ 10819KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 19276
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows RT: ~ 6948KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2974008
 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2975625) โดย KB2919355

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 โดยไม่ KB2919355: ~ 961KB
  • 8.1 Windows โดยไม่มีการปรับปรุง KB2919355: ~ 774KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2975625
 • MS14-037: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer (KB2962872)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย:
  • สำคัญ: 8.1, 8.1, Windows 8, RT Windows Windows Windows RT, Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Vista และ Windows XP ฝัง
  • สิ่งสำคัญ: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Server 2003
  แทนที่: MS14-035 (KB2957689) บน Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP ฝัง
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*มาตรฐาน 7 ฝังตัว Windows 7, Windows Server 2008 R2 เซิร์ฟเวอร์ Windows 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP และ Windows XP Windows Server 2012 ฝังตัว Windows
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 36681KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows 8.1: ~ 18226KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 18884KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 8/Windows Server 2012 อัพเดต x 64: ~ กิโลไบต์ 37821
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows 8: ~ 17710KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows RT: ~ 14707KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 20433
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 9510
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 42721KB
  • Internet Explorer 8 สำหรับฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 18713KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows ฝังตัวมาตรฐานโปรแกรมปรับปรุง Service Pack 1 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 20470
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 40571KB
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 29605KB
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 14359
  • สำหรับการปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์-64 Windows Internet Explorer 8: ~ 24177KB
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 13941
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ กิโลไบต์ 29613
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 7286
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9955KB
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 14359KB
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 19542KB
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 17965
  • Internet Explorer 7 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 8456KB
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 4431KB
  • Internet Explorer 8 สำหรับ Windows Server 2003 การปรับปรุง: ~ 9423KB
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 x 64: ~ กิโลไบต์ 10801
  • Internet Explorer 7 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ 25305KB
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 14017
  • Internet Explorer 7 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 x 64: ~ กิโลไบต์ 19962
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 x 64: ~ กิโลไบต์ 22389
  • Internet Explorer 8 สำหรับการอัพเด WEPOS และ POSReady 2009: ~ 9478KB
  • สำหรับการอัพเด WEPOS และ POSReady 2009 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 8464
  • Internet Explorer 6 สำหรับการอัพเด WEPOS และ POSReady 2009: ~ 4326KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2962872
 • MS14-037: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer (KB2963952) โดย KB2919355

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย:
  • สำคัญ: Windows 8.1, Windows ฝัง 7 มาตรฐาน และ Windows 7
  • สิ่งสำคัญ: Windows Server 2012 R2 และ Windows Server 2008 R2
  แทนที่: MS14-035 (KB2963950) บน Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, R2 Windows Server 2012, 7 มาตรฐานฝังตัว Windows, Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 8.1 โดยไม่มีการปรับปรุง KB2919355: ~ 17906KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 โดยไม่มีการปรับปรุง KB2919355: ~ 36142KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 36558KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 18081
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2963952
 • MS14-038: ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 ฝัง Windows มาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista และ Windows XP ฝังตัว (KB2971850)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: ร้ายแรง
  แทนที่: MS13-054 (KB2835364) บน Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows มาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista และ Windows XP ฝังที่ฝังตัว
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 4467KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 2888KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 1176KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 4651KB
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 2976KB
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 1151KB
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 4895KB
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ กิโลไบต์ 2966
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ กิโลไบต์ 4819
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2856KB
  • อัพเดต WEPOS และ POSReady 2009: ~ 1121KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2971850
 • MS14-038: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2974286) โดย KB2919355

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: ร้ายแรง
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 โดยไม่ KB2919355: ~ 4464KB
  • 8.1 Windows โดยไม่มีการปรับปรุง KB2919355: ~ 2886KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2974286
 • MS14-039: ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 ฝัง Windows มาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista (KB2973201)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS14-015 (KB2930275) บน Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 มาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows แบบฝังตัว Windows Server 2008 และ Windows Vista
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista ที่ฝังตัว
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 4194KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 3582KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 3575KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 5016
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 4131KB
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 3614KB
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ กิโลไบต์ 2799
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 3539KB
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ กิโลไบต์ 3471
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2364KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ กิโลไบต์ 2885
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64: ~ กิโลไบต์ 2681
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2973201
 • MS14-039: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2973906) โดย KB2919355

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS14-015 (KB2930275) บน Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • 8.1 Windows โดยไม่มีการปรับปรุง KB2919355: ~ 3521KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 โดยไม่ KB2919355: ~ 4126KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2973906
 • MS14-040: ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP ฝังตัว (KB2961072)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่:
  • MS11-046 (KB2503665) บน Windows Server 2008 และ Windows Vista
  • MS12-009 (KB2645640) บน Windows Server 2003
  • MS13-093 (KB2875783) บน Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista และ Windows Server 2003 ที่ฝังตัว
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows มาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP ฝังที่ฝังตัว
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 237KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 276KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 237KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 346KB
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 255KB
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 232KB
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 259KB
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ กิโลไบต์ 188
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ 470KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64: ~ 433KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 173KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 233KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 568KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 1224
  • การปรับปรุง Windows Server 2003 x 64: ~ 783KB
  • อัพเดต WEPOS และ POSReady 2009: ~ 568KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2961072
 • MS14-040: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2973408) โดย KB2919355

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • 8.1 Windows โดยไม่มีการปรับปรุง KB2919355: ~ 237KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 โดยไม่ KB2919355: ~ 277KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2973408
 • MS14-041: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista (KB2972280)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่:
  • MS14-013 (KB2929961) บน Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista ที่ฝังตัว
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, R2 Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2012, 7 มาตรฐานฝังตัว Windows, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 447KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 239KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 459KB
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 249KB
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 452KB
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ 238KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ กิโลไบต์ 455
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 242KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2972280
 • MS14-041: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2973932) โดย KB2919355

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS14-013 (KB2929961) บน Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • 8.1 Windows โดยไม่มีการปรับปรุง KB2919355: ~ 238KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 โดยไม่ KB2919355: ~ 445KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2973932

เนื้อหาที่ไม่มีความปลอดภัยใหม่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012 (KB2937636)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8 และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 3652KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 4478
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2937636
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 และ Windows Server 2012 (KB2938066)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, R2 Windows Server 2012, Windows 8 และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 73KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 11219KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 20238
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 194KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2938066
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2952664)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 7 x 64: ~ กิโลไบต์ 2543
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ กิโลไบต์ 2657
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2952664
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2959626)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  การปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/แนะนำ WSUS
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 1457KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 2070KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 507KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2959626
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2959936)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2932354 บน Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, R2 Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 488KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 489KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 489KB
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 488KB
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ 486KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 487KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2959936
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 POSReady ฝังตัวและ Windows 8.1 (KB2959943)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  การปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/แนะนำ
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แพลตฟอร์มเป้าหมาย: POSReady ฝัง Windows 7 และ Windows 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows แบบฝังตัว POSReady 7/Windows 8.1: ~ 784KB
  • POSReady ฝังตัว Windows 7/Windows 8.1 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 784KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2959943
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2960837)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 824KB
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ กิโลไบต์ 381
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 377KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2960837
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2962183) 8.1

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ 32523KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 31566KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962183
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2962184) 8.1

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ กิโลไบต์ 43444
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 41078KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962184
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2962185) 8.1

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ 33126KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 30759KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962185
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2962186) 8.1

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ 24806KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 23849KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962186
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2962187) 8.1

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 20555KB
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ 21510KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962187
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2962188) 8.1

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 19073KB
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ กิโลไบต์ 20029
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962188
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2962189) 8.1

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ กิโลไบต์ 26877
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 25921KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962189
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2962190) 8.1

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 20545KB
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ 21501KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962190
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2962191) 8.1

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ 26038KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 25082KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962191
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2962192) 8.1

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 17798KB
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ 18754KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962192
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2962195) 8.1

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 6606KB
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ กิโลไบต์ที่ 7562
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962195
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2962196) 8.1

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 6698KB
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ กิโลไบต์ 7654
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962196
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2962197) 8.1

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ กิโลไบต์ 7550
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 6594KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962197
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2962198) 8.1

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ กิโลไบต์ 8115
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 7158KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962198
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2962199) 8.1

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ กิโลไบต์ 19677
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 18721KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962199
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2962200) 8.1

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ กิโลไบต์ 5522
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 4566KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962200
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2962201) 8.1

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 46714KB
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ กิโลไบต์ 47670
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962201
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2966583)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ กิโลไบต์ที่ 1385
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 2527KB
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ กิโลไบต์ 2610
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2966583
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2967916)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/ไม่จำเป็น WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 892KB
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 683KB
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 328KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2967916
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2967917)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/ไม่จำเป็น WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 10836KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 21953KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 9040KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2967917
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2971203)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2965699 บน Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 7348KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 11571KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 7591KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2971203
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 (KB2972094)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ Windows RT* 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ 372KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 362KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 360KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2972094
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2973337)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ กิโลไบต์ 2974
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 5168KB
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ 4343KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2973337
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2975061)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2969339 บน Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 10330KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 4587KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 9614KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2975061
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 และ Windows 8 (KB2976978)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ Windows 8
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 2744KB
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ กิโลไบต์ 2659
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 2839KB
  • การปรับปรุง windows 8 x 64: ~ กิโลไบต์ 2690
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2976978
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2977759)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 7 x 64: ~ กิโลไบต์ 2543
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ กิโลไบต์ 2654
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2977759
 • เครื่องมือเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย Windows - 2014 กรกฎาคม (KB890830) / -เดือน 2014 กรกฎาคม (KB890830) - Internet Explorer รุ่นที่เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย Windows

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ระดับความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย ปรับปรุงเปลี่น
  แทนที่: KB890830 บน Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, R2 Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows Malicious Software Removal Tool - อัพเดต 2014 กรกฎาคม: ~ 33245KB
  • ปรับปรุงของ Windows Malicious Software Removal Tool x 64 - 2014 กรกฎาคม: ~ 35099KB
  • สภาวะที่เป็นอันตรายซอฟต์แวร์เอาเครื่องมือ - 2014 กรกฎาคม - รุ่นของ IE: ~ 28022KB
  คำอธิบาย:
  หลังจากดาวน์โหลด เครื่องมือนี้รันหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสอบคอมพิวเตอร์เพื่อหาการติดไวรัส โดยเฉพาะ ที่พบบ่อยและซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (รวมทั้ง Blaster, Sasser และ Mydoom) และช่วยกำจัดการติดไวรัสที่พบ ถ้าพบการติดไวรัส เครื่องมือจะแสดงรายงานสถานะในครั้งต่อไปที่คุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ เครื่องมือนี้รุ่นใหม่จะมีเสนอทุกเดือน ถ้าคุณต้องการเรียกใช้เครื่องมือด้วยตนเองบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ หรือคุณสามารถเรียกใช้รุ่นออนไลน์จาก microsoft.com เครื่องมือนี้ไม่ได้แทนที่ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัส เพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณควรใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัส
  http://support.microsoft.com/kb/890830

การเปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัยเนื้อหาที่มีอยู่:

 • ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8 และ Windows Server 2012 (KB2898845)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2898845
 • ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2 บน Windows 8 และ Windows Server 2012 (KB2898849)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2898849
 • ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5.1 บน Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2898851)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2898851
 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 4 ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2938780)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2938780
 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5 และ 4.5.1 บน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2938782)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2938782
 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2 ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2954853)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2954853

การเปลี่ยนแปลงไปยังเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยที่มีอยู่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2962407)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2962407

วันอังคาร 01 กรกฎาคม 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันอังคาร 01 กรกฎาคม 2014

เนื้อหาที่ไม่มีความปลอดภัยใหม่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows รังสี (KB2973544)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  การปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/แนะนำ
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2957026 บน Windows RT
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows RT*
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 4201KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2973544

วันอังคาร 24 มิถุนายน 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันอังคาร 24 มิถุนายน 2014

เนื้อหาที่ไม่มีความปลอดภัยใหม่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8 (KB2962156)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 1117KB
  • การปรับปรุง windows 8 x 64: ~ กิโลไบต์ 2073
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962156
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8 (KB2962163)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8 x 64: ~ กิโลไบต์ 15075
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 11774KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962163
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8 (KB2962168)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 7562KB
  • การปรับปรุง windows 8 x 64: ~ กิโลไบต์ 9568
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962168
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8 (KB2962169)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8 x 64: ~ กิโลไบต์ 29298
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 27775KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962169
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8 (KB2962171)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8 x 64: ~ กิโลไบต์ 17082
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 13976KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962171
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8 (KB2962173)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8 x 64: ~ กิโลไบต์ 15934
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 14870KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962173
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8 (KB2962175)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 9299KB
  • การปรับปรุง windows 8 x 64: ~ กิโลไบต์ 10354
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962175
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8 (KB2962176)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 13186KB
  • การปรับปรุง windows 8 x 64: ~ กิโลไบต์ 14251
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962176
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8 (KB2962177)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 33265KB
  • การปรับปรุง windows 8 x 64: ~ กิโลไบต์ 34326
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962177
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8 (KB2962178)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8 x 64: ~ กิโลไบต์ 19695
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 18691KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962178
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8 (KB2962179)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 4239KB
  • การปรับปรุง windows 8 x 64: ~ 5195KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962179
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8 (KB2962180)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 5733KB
  • การปรับปรุง windows 8 x 64: ~ กิโลไบต์ 7123
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962180
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8 (KB2962181)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8 x 64: ~ กิโลไบต์ 6857
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 5177KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962181
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2962182) 8.1

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 39749KB
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ กิโลไบต์ 40706
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962182
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2962193) 8.1

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ กิโลไบต์ 16844
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 15888KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962193
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2962194) 8.1

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 384678KB
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ 385635KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962194

วันอังคาร 17 มิถุนายน 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันอังคาร 17 มิถุนายน 2014

การเปลี่ยนแปลงไปยังเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยที่มีอยู่:

 • MS14-018: การปรับปรุง Windows 8.1 (KB2919355)
  • มีเปลี่ยนข้อมูลเมตาการแปลตรรกะข้อความและตรวจหาการปรับปรุง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2919355

วันจันทร์ 16 มิถุนายน 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันจันทร์ 16 มิถุนายน 2014

การเปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัยเนื้อหาที่มีอยู่:

 • MS14-030: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2966034) โดย KB2919355
 • MS14-031: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2961858) โดย KB2919355
 • MS14-033: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2966631) โดย KB2919355
 • MS14-035: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer (KB2963950) โดย KB2919355
 • MS14-036: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2965155) โดย KB2919355
 • MS14-036: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2965161) โดย KB2919355
 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2966072) โดย KB2919355
  • มีการแก้ไขข้อมูลเมตาของการเพิ่มช่องทางการแจกจ่ายแค็ตตาล็อก
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2966034
  http://support.microsoft.com/kb/2961858
  http://support.microsoft.com/kb/2966631
  http://support.microsoft.com/kb/2963950
  http://support.microsoft.com/kb/2965155
  http://support.microsoft.com/kb/2965161
  http://support.microsoft.com/kb/2966072

วันอังคาร 10 มิถุนายน 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันอังคาร 10 มิถุนายน 2014

เนื้อหาการรักษาความปลอดภัยใหม่:

 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2862973)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  แทนที่: KB2862973 บน Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 34KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 34
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ กิโลไบต์ที่ 27
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2862973
 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2966072)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  แทนที่: KB2957151 บน Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1 โดยไม่มีการปรับปรุง KB2919355: ~ 5851KB
  • Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 10757KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows RT 8.1: ~ 6946KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8: ~ 10811KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 19267
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows RT: ~ 6945KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2966072
 • MS14-030: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows ฝัง 7 มาตรฐาน และ Windows 7 (KB2965788)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, R2 Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 มาตรฐานฝังตัว และ Windows 7
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 1009KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 1323KB
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 1142KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1400KB
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ กิโลไบต์ 1494
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7 x 64: ~ กิโลไบต์ 1816
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2965788
 • MS14-030: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2966034) โดย KB2919355

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • 8.1 Windows โดยไม่มีการปรับปรุง KB2919355: ~ 1006KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 โดยไม่ KB2919355: ~ 1337KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2966034
 • MS14-031: ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 ฝัง Windows มาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista (KB2957189)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่:
  • KB2913431 บน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  • MS13-065 (KB2868623) ใน Windows 7 มาตรฐาน Windows Server 2008 และ Windows Vista ที่ฝังตัว
  • MS14-006 (KB2904659) ใน Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista ที่ฝังตัว
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 893KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 1181KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 918KB
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 1087KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 1321
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 900KB
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 1188KB
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ กิโลไบต์ 777
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ กิโลไบต์ 1978
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64: ~ กิโลไบต์ที่ 1343
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 500 กิโลไบต์
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ กิโลไบต์ 810
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2957189
 • MS14-031: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2961858) โดย KB2919355

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 1195KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 901KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2961858
 • MS14-033: ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP ฝังตัว (KB2939576)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย:
  สิ่งสำคัญ: 8.1, 8.1, Windows 8, RT Windows Windows Windows RT, Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Vista และ Windows XP ฝัง
  ต่ำ: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003
  แทนที่: MS14-005 (KB2916036) บน Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 มาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows แบบฝังตัว Windows Server 2008, Windows Vista และ Windows Server 2003
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows มาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP ฝังที่ฝังตัว
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 1074KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 541KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 565KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 1405
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 694KB
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 567KB
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ กิโลไบต์ที่ 937
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 2195KB
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ กิโลไบต์ 2710
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64: ~ กิโลไบต์ 2739
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 954KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ กิโลไบต์ 2124
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 2341
  • การปรับปรุง Windows Server 2003 x 64: ~ กิโลไบต์ 1698
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 922KB
  • อัพเดต WEPOS และ POSReady 2009: ~ 1348KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2939576
 • MS14-033: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft XML หลักบริการ 6.0 Service Pack 2 (KB2957482)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update, Automatic Updates, WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: ต่ำ
  แทนที่: MS07-042 (KB933579) บน Windows Server 2003
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2003
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft XML หลักบริการ 6.0 Service Pack 2 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ Itanium: ~ 35318KB
  • Microsoft XML หลักบริการ 6.0 Service Pack 2 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 23938KB
  • การปรับปรุง Microsoft XML หลักบริการ 6.0 Service Pack 2: ~ 12349KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2957482
 • MS14-033: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2966631) โดย KB2919355

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย:
  สิ่งสำคัญ: Windows 8.1
  ต่ำ: R2 Windows Server 2012
  แทนที่: MS14-005 (KB2916036) บน Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 541KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 1077KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2966631
 • MS14-035: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer (KB2957689)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย:
  • สำคัญ: 8.1, 8.1, Windows 8, RT Windows Windows Windows RT, Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Vista และ Windows XP ฝัง
  • สิ่งสำคัญ: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Server 2003
  แทนที่:
  • MS14-021 (KB2964358) ใน Windows 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2 และ Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 ที่ฝังตัว
  • MS14-029 (KB2953522) บน Windows XP ที่ฝังตัว
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows มาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP ฝังที่ฝังตัว
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows 8.1: ~ 18219KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 36644KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 18815KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 8/Windows Server 2012 อัพเดต x 64: ~ 37619KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows 8: ~ 17607KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows RT: ~ 14645KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 20410
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows ฝังตัวมาตรฐานโปรแกรมปรับปรุง Service Pack 1 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 20375
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 9353
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 29540KB
  • Internet Explorer 8 สำหรับฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 17983KB
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 14329
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 42522KB
  • Internet Explorer ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 40485KB
  • สำหรับการปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์-64 Windows Internet Explorer 8: ~ 23662KB
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 14325KB
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 13485
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 17329
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 7085
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 29546KB
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9967KB
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ กิโลไบต์ 19568
  • Internet Explorer 8 สำหรับ Windows XP สำหรับการปรับปรุงการสนับสนุนแบบกำหนดเองของระบบที่ใช้ x64: ~ 22391KB
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 4431KB
  • Internet Explorer 8 สำหรับ Windows Server 2003 การปรับปรุง: ~ 9417KB
  • Internet Explorer 7 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 x 64: ~ กิโลไบต์ 19957
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 14015
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 8465
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 25312
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 x 64: ~ กิโลไบต์ 10805
  • Internet Explorer 8 สำหรับการอัพเด WEPOS และ POSReady 2009: ~ 9475KB
  • Internet Explorer 6 สำหรับการอัพเด WEPOS และ POSReady 2009: ~ 4137KB
  • สำหรับการอัพเด WEPOS และ POSReady 2009 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 8467
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2957689
 • MS14-035: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer (KB2963950)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย:
  • สำคัญ: Windows 8.1, Windows ฝัง 7 มาตรฐาน และ Windows 7
  • สิ่งสำคัญ: Windows Server 2012 R2 และ Windows Server 2008 R2
  แทนที่: MS14-021 (KB2964444) บน Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, R2 Windows Server 2012, 7 มาตรฐานฝังตัว Windows, Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 โดยไม่มีการปรับปรุง KB2919355: ~ 36154KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 8.1 โดยไม่มีการปรับปรุง KB2919355: ~ 17909KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 36551KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 18081
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2963950
 • MS14-036: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ฝังมาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP ฝัง (KB2957503)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: ร้ายแรง
  แทนที่:
  • MS13-054 (KB2834886) ใน Windows 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ที่ฝังตัว
  • MS13-096 (KB2901674) บน Windows Server 2008 และ Windows Vista
  แพลตฟอร์มเป้าหมาย: ฝัง Windows 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และการฝัง ตัวของ Windows XP
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 2149KB
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ กิโลไบต์ 1013
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ กิโลไบต์ 3309
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ กิโลไบต์ 2354
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64: ~ กิโลไบต์ 3539
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1168KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 3615
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 1284KB
  • อัพเดต WEPOS และ POSReady 2009: ~ 1290KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2957503
 • MS14-036: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ฝังมาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP ฝัง (KB2957509)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: ร้ายแรง
  แทนที่:
  • KB2786400 บน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  • MS10-063 (KB981322) บน Windows Server 2008 และ Windows Vista
  • MS13-060 (KB2850869) บน Windows Server 2003
  แพลตฟอร์มเป้าหมาย: ฝัง Windows 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และการฝัง ตัวของ Windows XP
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ 276KB
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 508KB
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ 676KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 269KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64: ~ 628KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 465KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 1423
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 656KB
  • การปรับปรุง Windows Server 2003 x 64: ~ 974KB
  • อัพเดต WEPOS และ POSReady 2009: ~ 664KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2957509
 • MS14-036: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2964718)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: ร้ายแรง
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 1626KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 823KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 822KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2964718
 • MS14-036: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2964736)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: ร้ายแรง
  แทนที่: MS13-089 (KB2876331) บน Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 925KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 483KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 460KB
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 563KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 1028
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 437KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2964736
 • MS14-036: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2965155) โดย KB2919355

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: ร้ายแรง
  แทนที่: MS13-089 (KB2876331) บน Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 924KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 479KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2965155
 • MS14-036: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2965161) โดย KB2919355

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: ร้ายแรง
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 1581KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 802KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2965161


เนื้อหาที่ไม่มีความปลอดภัยใหม่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2800095)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2800095 ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ กิโลไบต์ 72
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 84KB
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ 128 กิโลไบต์

  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2800095

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2891638)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: แค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ กิโลไบต์ 1323

  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2891638

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2952664)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ กิโลไบต์ 2314
  • การปรับปรุง windows 7 x 64: ~ กิโลไบต์ 2541

  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2952664

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2962407)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/ไม่จำเป็น WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2917499 บน Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 8093
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 4342KB
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 3860KB

  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962407

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2962409)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/ไม่จำเป็น WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่:
  • KB2923768 บน Windows RT 8.1
  • KB2965065 บน Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2

  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 50692KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 26419KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 24621KB

  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2962409

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 (KB2965142)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ Windows RT* 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 3828KB
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ กิโลไบต์ 5090
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 4218KB

  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2965142

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2965699)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2895219 บน Windows 8.1 และ Windows RT 8.1
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ กิโลไบต์ 1962
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 1183KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 1263KB

  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2965699

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2966407)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 4982KB

  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2966407

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2966804)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ กิโลไบต์ 132
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 160KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 136KB

  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2966804

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2966870)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 180KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 158KB

  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2966870

 • การปรับปรุงแบบไดนามิกสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2967162)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญและ WSUS
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 156KB
  • 8.1 ของ Windows และ Windows Server 2012 R2 การปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 176KB

  คำอธิบาย:
  ปรับปรุงภายใต้ประเภทการปรับปรุงแบบไดนามิกของ 8.1 Windows ใช้งาน โดย Windows 8.1, Win8.1 RT และ R2 Windows Server 2012 เพื่อขอรับการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ส่วนประกอบ และการตั้งค่าที่สำคัญระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น
  http://support.microsoft.com/kb/2967162

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2968599)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญและ WSUS
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2917993 บน Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 4622KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 7444KB

  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2968599

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2969339)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2919442 บน Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 4589KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 10332KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 9614KB

  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2969339

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2969817) 8.1

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 122KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2969817
 • เครื่องมือเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย Windows - 2014 มิถุนายน (KB890830) / -เดือน 2014 มิถุนายน (KB890830) - Internet Explorer รุ่นที่เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย Windows

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ระดับความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย ปรับปรุงเปลี่น
  แทนที่: KB890830 บน Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, R2 Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุงเดือน 2014 มิถุนายน Windows Malicious Software Removal Tool x 64 -: ~ 34804KB
  • Windows Malicious Software Removal Tool - การปรับปรุงเดือน 2014 มิถุนายน: ~ 33053KB
  • สภาวะที่เป็นอันตรายซอฟต์แวร์เอาเครื่องมือ - 2014 มิถุนายน - รุ่นของ IE: ~ 27668KB

  คำอธิบาย:
  หลังจากดาวน์โหลด เครื่องมือนี้รันหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสอบคอมพิวเตอร์เพื่อหาการติดไวรัส โดยเฉพาะ ที่พบบ่อยและซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (รวมทั้ง Blaster, Sasser และ Mydoom) และช่วยกำจัดการติดไวรัสที่พบ ถ้าพบการติดไวรัส เครื่องมือจะแสดงรายงานสถานะในครั้งต่อไปที่คุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ เครื่องมือนี้รุ่นใหม่จะมีเสนอทุกเดือน ถ้าคุณต้องการเรียกใช้เครื่องมือด้วยตนเองบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ หรือคุณสามารถเรียกใช้รุ่นออนไลน์จาก Microsoft.com เครื่องมือนี้ไม่ได้แทนที่ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัส เพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณควรใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัส
  http://support.microsoft.com/kb/890830

การเปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัยเนื้อหาที่มีอยู่:

 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 และ Windows Server 2012 (KB2920189)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2920189
 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2961908) โดย KB2919355

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2961908

การเปลี่ยนแปลงไปยังเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยที่มีอยู่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8 (KB2938459)

  • การแก้ไขข้อมูลเมตาของการปรับปรุงช่องทางการแจกจ่าย
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2938459
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2955163)
  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2955163
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2955164)
  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2955164
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 (KB2969817)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2969817

วันพุธ 4 มิถุนายน 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันพุธ 4 มิถุนายน 2014

เนื้อหาที่ไม่มีความปลอดภัยใหม่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 (KB2936897)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญและ WSUS
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ Windows RT 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 50KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 62KB
  คำอธิบาย:
  โปรแกรมปรับปรุงในประเภทของการปรับปรุงแบบไดนามิกของ Windows 8.1 ใช้งาน โดย Windows 8.1, Win8.1 รังสี และ R2 Windows Server 2012 เพื่อขอรับโปรแกรมควบคุมที่สำคัญ ส่วนประกอบ และติดตั้งการปรับปรุงในระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น
  http://support.microsoft.com/kb/2936897

วันพุธ 28 พฤษภาคม 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันพุธ 28 พฤษภาคม 2014

เนื้อหาที่ไม่มีความปลอดภัยใหม่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 (KB2969817)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ Windows RT 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ 172KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 121KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่กำลังได้รับการจัดการในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2969817

วันอังคาร 27 พฤษภาคม 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันอังคาร 27 พฤษภาคม 2014

เนื้อหาที่ไม่มีความปลอดภัยใหม่:

 • กฎการปรับปรุงสำหรับการเข้าถึงโดยตรงวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ Windows Server 2012 R2 (KB2896496)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/ไม่จำเป็น WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2928193 บน Windows Server 2012 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • อัพเดต Access สุดแบบฝึกหัดวิเคราะห์สำหรับ Windows Server 2012 R2 x 64 โดยตรง: ~ 427KB
  คำอธิบาย:
  คุณสามารถใช้การปรับปรุงกฎดาสำหรับตัววิเคราะห์วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสแกนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บทบาทดา แสดงผลลัพธ์ของการสแกน BPA เป็นรายการของปัญหาที่คุณสามารถเรียงลำดับตามความรุนแรง และผลรวมคำแนะนำการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงไปยังคำแนะนำเท่านั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกจะทำ โดยการเรียกใช้การสแกน หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2896496

การเปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัยเนื้อหาที่มีอยู่:

 • MS14-029: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer (KB2961851)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2961851

การเปลี่ยนแปลงไปยังเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยที่มีอยู่:

 • การปรับปรุงแบบไดนามิกสำหรับ Windows 8.1 (KB2920540)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2920540


วันจันทร์ 19 พฤษภาคม 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันจันทร์ 19 พฤษภาคม 2014

เนื้อหาที่ไม่มีความปลอดภัยใหม่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows RT 8.1 (KB2966478)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows RT* 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 65KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2966478

วันพฤหัสบดี 15 พฤษภาคม 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันพฤหัสบดี 15 พฤษภาคม 2014

การเปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัยเนื้อหาที่มีอยู่:

 • MS14-018: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2919355)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2919355

วันอังคาร 13 พฤษภาคม 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันอังคาร 13 พฤษภาคม 2014

เนื้อหาการรักษาความปลอดภัยใหม่:

 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2871997)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  แทนที่: KB2868725 บน Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ที่ฝังตัว
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 12156
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 6902KB
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 5708KB
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 12986KB
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ กิโลไบต์ 6846
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ กิโลไบต์ 16148
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2871997
 • ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8 และ Windows Server 2012 (KB2898845)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: แค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8 และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8/Windows Server 2012 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 2112KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5 ในการปรับปรุง Windows 8: ~ 2070KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2898845
 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2898847)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: แค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 3.5 การอัพเด Windows 8.1: ~ 1960KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 1972KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2898847
 • ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 และ 4.5.2 บน Windows 8 และ Windows Server 2012 (KB2898849)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: แค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8 และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 และ 4.5.2 ในการปรับปรุง Windows 8: ~ 2280KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 และ 4.5.2 บน Windows 8/Windows Server 2012 ปรับปรุงระบบการใช้ x64: ~ 2289KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2898849
 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.1 และ 4.5.2 บน Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2898850)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: แค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 และ 4.5.2 ในการปรับปรุง Windows 8.1: ~ 2376KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 และ 4.5.2 บน Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 ปรับปรุง: ~ 3104KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2898850
 • ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5.1 บน Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2898851)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: แค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  แพลตฟอร์มเป้าหมาย: ฝัง Windows 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 บนฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 1906KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 บน Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7/ของ Windows 7 SP1 x 86 ปรับปรุง: ~ 1899KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 บน Windows 2008 Server R2 SP1 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ Itanium: ~ 1256KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2898851
 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 และ Windows Server 2012 (KB2920189)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  แทนที่: KB2871690 บน Windows 8 และ Windows Server 2012
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, R2 Windows Server 2012, Windows 8 และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 32 กิโล
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 31KB
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 4512KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 9990
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2920189
 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 4 ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2938780)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: แค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 4 ในการปรับปรุง Windows 7: ~ กิโลไบต์ 4037
  • Microsoft .NET Framework 4 บน Windows 7/Windows Server 2008 R2 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 4085KB
  • Microsoft .NET Framework 4 บน Windows IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์-64 สำหรับการปรับปรุง IA64: ~ 4237KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2938780
 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5 และ 4.5.1 บน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2938782)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: แค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 และ 4.5.1 ในการปรับปรุง Windows 7: ~ กิโลไบต์ 3336
  • Microsoft .NET Framework 4.5 และ 4.5.1 บน Windows 7/Windows Server 2008 R2 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 3337KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2938782
 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2 ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2954853)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: แค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.2 บน Windows 7/Windows Server 2008 R2 update: ~ 20KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2954853
 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2957151)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  แทนที่: KB2961887 บน Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 10130KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1: ~ 5265KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows RT 8.1: ~ 6376KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8: ~ 10204KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 18549KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows RT: ~ 6265KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2957151
 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2961908) โดย KB2919355

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 29KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 29KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2961908
 • MS14-022: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Server 2003 (KB2837616)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: ร้ายแรง
  แทนที่: MS13-067 (KB2760420) บน Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Server 2003
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Server 2003
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows SharePoint Services 3.0 X 64 Edition: ~ 18849KB
  • การปรับปรุง Windows 3.0 บริการของ SharePoint: ~ 15687KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2837616
 • MS14-025: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista (KB2928120)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, R2 Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 2632KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 4144KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 4431
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 2749KB
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ กิโลไบต์ 2586
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 4218KB
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ กิโลไบต์ 3871
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64: ~ 4432KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ กิโลไบต์ 4693
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2762KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2928120
 • MS14-025: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2961899) โดย KB2919355

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 4154KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 2636KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2961899
 • MS14-026: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ SP1 Framework 1.1 Microsoft .NET บน Windows Server 2003 และ Windows Server 2003 R2 x 86 (KB2931352)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update, Automatic Updates, WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS14-009 (KB2898860) บน Windows Server 2003
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2003
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 ในการปรับปรุงของ Windows Server 2003 R2 x 86: ~ 3090KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2931352
 • MS14-026: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง SP2 Framework 2.0 Microsoft .NET บน Windows Server 2008 และ Windows Vista (KB2931354)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS14-009 (KB2901113) บน Windows Server 2008 และ Windows Vista
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2008 และ Windows Vista
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บน Windows Server 2008/Windows Vista SP2 สำหรับ x 64: ~ 8609KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บน Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x 86 update: ~ 8045KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บน Windows Server 2008 SP2 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ Itanium: ~ 5716KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2931354
 • MS14-026: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5.1 บน Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2931356)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS14-009 (KB2901112) ใน Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  แพลตฟอร์มเป้าหมาย: ฝัง Windows 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 บนฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 6391KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 บน Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7/ของ Windows 7 SP1 x 86 ปรับปรุง: ~ 5803KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 บน Windows 2008 Server R2 SP1 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ Itanium: ~ 4264KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2931356
 • MS14-026: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8 และ Windows Server 2012 (KB2931357)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8 และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 3.5 ในการปรับปรุง Windows 8: ~ 371KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8/Windows Server 2012 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 379KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2931357
 • MS14-026: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2931358)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8.1/Windows Server 2012 R2, R2 2012 เซิร์ฟเวอร์สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 322KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5 การอัพเด Windows 8.1: ~ 317KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2931358
 • MS14-026: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 4 บน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP ฝังตัว (KB2931365)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และการฝัง ตัวของ Windows XP
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 4 บน Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/การ อัพเดต Windows XP ฝังที่ x 86: ~ 2142KB
  • Microsoft .NET Framework 4 บน Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/การ ปรับปรุงของ Windows Server 2003 x 64: ~ กิโลไบต์ 2192
  • Microsoft .NET Framework 4 บน Windows IA 2003 เซิร์ฟเวอร์ การ/Windows Server 2008 R2/Windows ของ 2008 เซิร์ฟเวอร์-64 สำหรับการปรับปรุง IA64: ~ 2348KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2931365
 • MS14-026: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.1 บน Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2931366)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 บน Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 584KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 ในการปรับปรุง Windows 8.1: ~ 482KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 ในการปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 341KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2931366
 • MS14-026: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5 และ 4.5.1 เกี่ยวกับ Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2931367)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 และ 4.5.1 ในการปรับปรุง Windows 8: ~ 529KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 และ 4.5.1 บน Windows 8/Windows Server 2012 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 539KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 และ 4.5.1 ในการปรับปรุง Windows RT: ~ 322KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2931367
 • MS14-026: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5 และ 4.5.1 บน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista (KB2931368)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 และ 4.5.1 บน Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x 64 ปรับปรุง: ~ 1278KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 และ 4.5.1 บน Windows 7/Windows Server 2008/การ อัพเดต Windows Vista x 86: ~ 1278KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2931368
 • MS14-026: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ SP2 Framework 2.0 Microsoft .NET บน Windows Server 2003 และ Windows XP ฝังตัว (KB2932079)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2003 และการฝังตัวของ Windows XP
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บนการปรับปรุงของ Windows Server 2003/Windows XP ฝังตัว: ~ 1116KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บน Windows Server 2003 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 1375KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บนการปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 1531
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2932079
 • MS14-027: ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 ฝัง Windows มาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista และ Windows Server 2003 (KB2926765)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่:
  • MS10-007 (KB975713) บน Windows Server 2003
  • MS12-048 (KB2691442) ใน Windows 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista ที่ฝังตัว
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows มาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP ฝังที่ฝังตัว
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 6253KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 13406KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 6414KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 13124
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 8714KB
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 8190KB
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 6782KB
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ กิโลไบต์ 4414
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ กิโลไบต์ 17412
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64: ~ กิโลไบต์ 7618
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 4057KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ กิโลไบต์ 6250
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 626KB
  • การปรับปรุง Windows Server 2003 x 64: ~ กิโลไบต์ 1007
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ 1372KB
  • อัพเดต WEPOS และ POSReady 2009: ~ 692KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2926765
 • MS14-027: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2962123) โดย KB2919355

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 13367KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 6239KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 6410KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2962123
 • MS14-028: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 และ Windows Server 2008 R2 (KB2933826)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows Server 2012 R2 การ x 64: ~ 463KB
  • การปรับปรุง Windows Server 2012 x 64: ~ 432KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008 R2 x 64: ~ กิโลไบต์ 5479
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2933826
 • MS14-028: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows Server 2012 R2 (KB2962073) โดย KB2919355

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows Server 2012 R2 การ x 64: ~ กิโลไบต์ 461
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2962073
 • MS14-029: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer (KB2953522)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย:
  • สำคัญ: 8.1, 8.1, Windows 8, RT Windows Windows Windows RT, Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Vista และ Windows XP ฝัง
  • แบบปานกลาง: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Server 2003
  แทนที่:
  • MS14-021 (KB2964358) บน Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP ฝัง
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows มาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP ฝังที่ฝังตัว
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows 8.1: ~ 15362KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 31862KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 15592KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 8/Windows Server 2012 อัพเดต x 64: ~ 36961KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows 8: ~ 17367KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows RT: ~ 14407KB
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 28926KB
  • Internet Explorer ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 38863KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 41926KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Service Pack 1 7 ของ Windows 7 Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน: ~ 20090KB
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 9023
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 14030
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 19518
  • Internet Explorer 8 สำหรับฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 17532KB
  • สำหรับการปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์-64 Windows Internet Explorer 8: ~ 23029KB
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 17322
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 14030KB
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 28932KB
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9954KB
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 13482
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 7083
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 4524KB
  • Internet Explorer 8 สำหรับ Windows Server 2003 การปรับปรุง: ~ 9419KB
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ 14299KB
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 x 64: ~ กิโลไบต์ 11032
  • Internet Explorer 8 สำหรับการอัพเด WEPOS และ POSReady 2009: ~ 9432KB
  • Internet Explorer 6 สำหรับการอัพเด WEPOS และ POSReady 2009: ~ 4137KB
  • สำหรับการอัพเด WEPOS และ POSReady 2009 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 8467
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2953522
 • MS14-029: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer (KB2961851) โดย KB2919355

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย:
  • สำคัญ: Windows 8.1, Windows ฝัง 7 มาตรฐาน และ Windows 7
  • แบบปานกลาง: Windows Server 2012 R2 และ Windows Server 2008 R2
  แทนที่: MS14-021 (KB2964444) บน Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, R2 Windows Server 2012, 7 มาตรฐานฝังตัว Windows, Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows 8.1: ~ 17399KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 34795KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 35511KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 17806
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2961851

เนื้อหาที่ไม่มีความปลอดภัยใหม่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 x 64 Edition (KB2852386)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008 R2 x 64: ~ 380KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2852386
 • การปรับปรุงแบบไดนามิกสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2920540)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: ปรับปรุงอัตโนมัติและ WSUS
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • 8.1 ของ Windows และ Windows Server 2012 R2 การปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 900KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 766KB
  คำอธิบาย:
  ปรับปรุงภายใต้ประเภทการปรับปรุงแบบไดนามิกของ 8.1 Windows ใช้งาน โดย Windows 8.1, Win8.1 RT และ R2 Windows Server 2012 เพื่อขอรับการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ส่วนประกอบ และการตั้งค่าที่สำคัญระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น
  http://support.microsoft.com/kb/2920540
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2932074) 8.1

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ กิโลไบต์ 43
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ กิโลไบต์ 57
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2932074
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2932354) และ Windows 8.1

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7 และ Windows 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ 489KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 489KB
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ 486KB
  • การปรับปรุง windows 7 x 64: ~ 486KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2932354
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 (KB2934950)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ 2011: ~ 431KB
  • Windows Small Business Server 2011 สิ่งจำเป็นสำหรับการปรับปรุง: ~ 431KB
  • การปรับปรุงของ Windows ที่เก็บเซิร์ฟเวอร์ 2008 R2 Essentials: ~ 431KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2934950
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 (KB2934953)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ 2011: ~ 431KB
  • Windows Small Business Server 2011 สิ่งจำเป็นสำหรับการปรับปรุง: ~ 431KB
  • การปรับปรุงของ Windows ที่เก็บเซิร์ฟเวอร์ 2008 R2 Essentials: ~ 431KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2934953
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2012 สิ่งจำเป็นสำหรับ (KB2934957)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • ปรับปรุงสิ่งจำเป็นสำหรับ Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 417
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2934957
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8 และ Windows รังสี (KB2938459)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8 และ Windows RT*
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8 x 64: ~ กิโลไบต์ 15389
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 13350KB
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 13125KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2938459
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1, 8 และ Windows RT Windows (KB2939153)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ระดับความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย ปรับปรุงเปลี่น
  แทนที่: KB2894853 บน Windows 8.1, Windows RT 8.1, 8 และ Windows Windows RT
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, 8 และ Windows Windows RT*
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ กิโลไบต์ 4794
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 3826KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 3523KB
  • การปรับปรุง windows 8 x 64: ~ กิโลไบต์ 5988
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 4308KB
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 3067KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการป้องกันใน Windows Defender ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2939153
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2950153)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 169KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 213KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2950153
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ.NET "บ้านเกิด"ใน Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2954879)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • .NET ดั้งเดิมบน Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 105KB
  • .NET ดั้งเดิมในการปรับปรุง Windows 8.1: ~ 68KB
  • .NET ดั้งเดิมในการปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 68KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2954879
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2955163)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/ไม่จำเป็น WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 6160
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 926KB
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 647KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2955163
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2955164)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/ไม่จำเป็น WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่:
  • KB2923300 บน Windows RT 8.1
  • KB2957390 บน Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 49293KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 99648KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 45168KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2955164
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2956037)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 329KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 513
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 331KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2956037
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2956575)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2895219 บน Windows 8.1 และ Windows RT 8.1
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 13047KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 8629KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 8823KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2956575
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2958262)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2933809 บน Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 2019KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 1846KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 118KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2958262
 • การปรับปรุงแบบไดนามิกสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2958263)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญและ WSUS
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • 8.1 ของ Windows และ Windows Server 2012 R2 การปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 2106KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 1875KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 113KB
  คำอธิบาย:
  ปรับปรุงภายใต้ประเภทการปรับปรุงแบบไดนามิกของ 8.1 Windows ใช้งาน โดย Windows 8.1, Win8.1 RT และ R2 Windows Server 2012 เพื่อขอรับการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ส่วนประกอบ และการตั้งค่าที่สำคัญระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น
  http://support.microsoft.com/kb/2958263
 • การปรับปรุงแบบไดนามิกสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2958265)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญและ WSUS
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 24KB
  • 8.1 ของ Windows และ Windows Server 2012 R2 การปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 226KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 192KB
  คำอธิบาย:
  ปรับปรุงภายใต้ประเภทการปรับปรุงแบบไดนามิกของ 8.1 Windows ใช้งาน โดย Windows 8.1, Win8.1 RT และ R2 Windows Server 2012 เพื่อขอรับการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ส่วนประกอบ และการตั้งค่าที่สำคัญระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น
  http://support.microsoft.com/kb/2958265
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2965065)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 402KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 401KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2965065
 • เครื่องมือเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย Windows - 2014 พฤษภาคม (KB890830) / -เดือน 2014 พฤษภาคม (KB890830) - Internet Explorer รุ่นที่เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย Windows

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ระดับความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย ปรับปรุงเปลี่น
  แทนที่: KB890830 บน Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, R2 Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • ปรับปรุงของ Windows Malicious Software Removal Tool x 64 - 2014 พฤษภาคม: ~ 33799KB
  • Windows Malicious Software Removal Tool - อัพเดต 2014 พฤษภาคม: ~ 32118KB
  • สภาวะที่เป็นอันตรายซอฟต์แวร์เอาเครื่องมือ - 2014 พฤษภาคม - รุ่นของ IE: ~ 26278KB
  คำอธิบาย:
  หลังจากดาวน์โหลด เครื่องมือนี้รันหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสอบคอมพิวเตอร์เพื่อหาการติดไวรัส โดยเฉพาะ ที่พบบ่อยและซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (รวมทั้ง Blaster, Sasser และ Mydoom) และช่วยกำจัดการติดไวรัสที่พบ ถ้าพบการติดไวรัส เครื่องมือจะแสดงรายงานสถานะในครั้งต่อไปที่คุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ เครื่องมือนี้รุ่นใหม่จะมีเสนอทุกเดือน ถ้าคุณต้องการเรียกใช้เครื่องมือด้วยตนเองบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ หรือคุณสามารถเรียกใช้รุ่นออนไลน์จาก Microsoft.com เครื่องมือนี้ไม่ได้แทนที่ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัส เพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณควรใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัส
  http://support.microsoft.com/kb/890830
 • ระบบเครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงสำหรับ Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Vista Windows (KB947821) [2014 พฤษภาคม]

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB947821 บน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุงระบบปรับปรุงความพร้อมเครื่องมือสำหรับ Windows 7 [2014 พฤษภาคม]: ~ 225876KB
  • การปรับปรุงระบบปรับปรุงความพร้อมเครื่องมือสำหรับ Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 [2014 พฤษภาคม]: ~ 538935KB
  • การปรับปรุงระบบปรับปรุงความพร้อมเครื่องมือสำหรับ Windows IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์-64 [2014 พฤษภาคม]: ~ 80505KB
  • การปรับปรุงระบบปรับปรุงความพร้อมเครื่องมือสำหรับ Windows Server 2008/Windows Vista 64 x [2014 พฤษภาคม]: ~ 208645KB
  • การปรับปรุงระบบปรับปรุงความพร้อมเครื่องมือสำหรับ Windows Server 2008 IA-64 [2014 พฤษภาคม]: ~ 57115KB
  • การปรับปรุงระบบปรับปรุงความพร้อมเครื่องมือสำหรับ Windows Server 2008/Windows Vista [2014 พฤษภาคม]: ~ 148474KB
  คำอธิบาย:
  นำเสนอเครื่องมือนี้ได้เนื่องจากความไม่สอดคล้องพบใน Windows เก็บซึ่งอาจทำให้การติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วปรับปรุงในอนาคต เซอร์วิสแพ็ค และซอฟต์แวร์ ที่ให้บริการ เครื่องมือนี้ตรวจสอบคอมพิวเตอร์เพื่อหาความไม่สอดคล้องดังกล่าว และพยายามแก้ไขปัญหาในกรณีที่พบ
  http://support.microsoft.com/kb/947821

การเปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัยเนื้อหาที่มีอยู่:

 • MS14-021: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer (KB2964358)

  • ข้อมูลเมตามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อต้องการแก้ไขข้อความที่แปล
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2964358
 • MS14-021: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer (KB2964444) โดย KB2919355

  • ข้อมูลเมตามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อต้องการแก้ไขข้อความที่แปล
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2964444
 • ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 (KB2964757) โดย KB2919355

  • ข้อมูลเมตามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อต้องการแก้ไขข้อความที่แปล
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2964757
 • MS14-018: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2919355)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2919355

การเปลี่ยนแปลงไปยังเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยที่มีอยู่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8 (KB2802618)
  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2802618
 • Internet Explorer 11 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2841134)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2841134
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2934016)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2934016
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2952664)
  • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมตา
  • ไบนารีมีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้จะต้องทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2952664

วันจันทร์ 05 พฤษภาคม 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันจันทร์ 05 พฤษภาคม 2014

เนื้อหาการรักษาความปลอดภัยใหม่:

 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 (KB2962140)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ Windows RT* 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ กิโลไบต์ 2303
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 1656KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 1799KB

  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2962140

 • ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 (KB2964757) โดย KB2919355

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ Windows RT* 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ กิโลไบต์ 1705
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 1395KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 1510KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2964757

การเปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัยเนื้อหาที่มีอยู่:

 • MS14-018: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2919355)

  • ส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมได้ถูกเพิ่มไปยังที่อยู่ที่เรียกว่าการติดตั้งล้มเหลว
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2919355

วันพฤหัสบดี 1 พฤษภาคม 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันพฤหัสบดี 1 พฤษภาคม 2014

เนื้อหาการรักษาความปลอดภัยใหม่:

 • MS14-021: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer (KB2964358)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย:
  • สำคัญ: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista และ Windows XP
  • แบบปานกลาง: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Server 2003
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*มาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP Windows Server 2012 ฝังตัว Windows
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Internet Explorer 11 สำหรับการปรับปรุง Windows 8.1: ~ 7083KB
  • Internet Explorer 11 สำหรับการปรับปรุง Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 15670KB
  • Internet Explorer 11 สำหรับการปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 7188KB
  • Internet Explorer 10 สำหรับการปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 16339KB
  • Internet Explorer 10 สำหรับการปรับปรุง Windows 8: ~ 7362KB
  • Internet Explorer 10 สำหรับการปรับปรุง Windows RT: ~ 6021KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x ปรับปรุงรุ่น 64: ~ 18813KB
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 6087
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 8626
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x ปรับปรุงรุ่น 64: ~ 13730KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 7026
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 3017
  • Internet Explorer 8 สำหรับฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 6453KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 15528KB
  • Internet Explorer 8 สำหรับการอัพเด IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ กิโลไบต์ 8967
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ กิโลไบต์ 6687
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 6086KB
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 5259
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 3010KB
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 4130
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 1882
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงรุ่นของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ กิโลไบต์ 13767
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 5373
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ กิโลไบต์ 4118
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 2158
  • Internet Explorer 8 สำหรับ Windows Server 2003 การปรับปรุง: ~ 3233KB
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ กิโลไบต์ 6966
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 1847KB
  • Internet Explorer 7 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ กิโลไบต์ 4561
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 6254
  • สำหรับการปรับปรุง Windows XP Internet Explorer 8: ~ 3240KB
  • สำหรับการปรับปรุง Windows XP Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 2163
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุง Windows XP: ~ 1788KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2964358
 • MS14-021: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer (KB2964444)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย:
  • สำคัญ: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Embedded Standard 7 และ Windows 7
  • แบบปานกลาง: Windows Server 2012 R2 และ Windows Server 2008 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 โดยไม่มีการปรับปรุง KB2919355: ~ 15316KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 8.1 โดยไม่มีการปรับปรุง KB2919355: ~ 6928KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ 8.1 RT Windows โดยไม่มีการปรับปรุง KB2919355: ~ 7043KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 6875
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 15195KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2964444

วันจันทร์ 28 เมษายน 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันจันทร์ 28 เมษายน 2014

เนื้อหาการรักษาความปลอดภัยใหม่:

 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2961887)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  แทนที่: KB2942844 บน Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 10139KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1: ~ 5282KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows RT 8.1: ~ 6396KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 18395KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8: ~ 9565KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows RT: ~ 6277KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2961887

วันพฤหัสบดี 24 เมษายน 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันพฤหัสบดี 24 เมษายน 2014

เนื้อหาที่ไม่มีความปลอดภัยใหม่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8 และ Windows รังสี (KB2957026)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2917499 บน Windows 8 และ Windows RT
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8 และ Windows RT*
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8 x 64: ~ กิโลไบต์ 1235
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 885KB
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 783KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2957026

วันอังคาร 22 เมษายน 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันอังคาร 22 เมษายน 2014

เนื้อหาที่ไม่มีความปลอดภัยใหม่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2952664)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ กิโลไบต์ 2286
  • การปรับปรุง windows 7 x 64: ~ กิโลไบต์ 2499
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2952664

การเปลี่ยนแปลงไปยังเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยที่มีอยู่:

 • Internet Explorer 11 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2841134)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2841134

วันพุธ 16 เมษายน 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันพุธ 16 เมษายน 2014

เนื้อหาที่ไม่มีความปลอดภัยใหม่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2952664)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ กิโลไบต์ 2286
  • การปรับปรุง windows 7 x 64: ~ กิโลไบต์ 2499
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2952664
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8 และ Windows รังสี (KB2957026)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2917499 บน Windows 8 และ Windows RT
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8 และ Windows RT*
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 878KB
  • การปรับปรุง windows 8 x 64: ~ กิโลไบต์ 1224
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 782KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2957026

การเปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัยเนื้อหาที่มีอยู่:

 • MS14-018: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2919355)

  • แพคเกจที่มีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีมีเปลี่ยนแปลง
  • ได้ทำการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2919355

การเปลี่ยนแปลงไปยังเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยที่มีอยู่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2012 R2 (KB2919394)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2919394
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2928680)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2928680

วันอังคาร 08 เมษายน 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันอังคาร 08 เมษายน 2014

เนื้อหาการรักษาความปลอดภัยใหม่:

 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2942844)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  แทนที่: KB2938527 บน Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 9344KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1: ~ 4682KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows RT 8.1: ~ 6170KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8: ~ 8985KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 17333
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows RT: ~ กิโลไบต์ 6059
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2942844
 • MS14-018: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2919355)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญและแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: ร้ายแรง
  แทนที่:
  • KB2913270 บน Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  • KB2913760 บน Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  • KB2919394 บน Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  • KB2928680 บน Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  • MS14-012 (KB2925418) บน Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  • MS14-013 (KB2929961) บน Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  • MS14-015 (KB2930275) บน Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  • MS14-016 (KB2923392) บน Windows Server 2012 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุงปรับปรุง: ~ 908861KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1 Update: ~ 437632KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1 ปรับปรุง: ~ 381821KB
  คำอธิบาย:
  Windows 8.1 Update คือ ชุดสะสมของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำคัญโปรแกรมปรับปรุงและการปรับปรุง คุณต้องติดตั้ง Windows Update 8.1 เพื่อให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ของคุณยังคงสามารถรับการปรับปรุง Windows ในอนาคต รวมทั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2919355
 • MS14-018: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer (KB2929437)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย:
  • สำคัญ: Windows ฝังมาตรฐาน 7 และ Windows 7
  • แบบปานกลาง: Windows Server 2008 R2
  แทนที่: MS14-012 (KB2925418) ใน Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  แพลตฟอร์มเป้าหมาย: ฝัง Windows 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 24916
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 46060KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2929437
 • MS14-018: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer (KB2936068)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย:
  • สำคัญ: 8.1, 8.1, RT Windows Windows Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Vista และ Windows XP
  • แบบปานกลาง: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Server 2003
  แทนที่: MS14-012 (KB2925418) ใน Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*มาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP Windows Server 2012 ฝังตัว Windows
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 15316KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows 8.1: ~ 6926KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 7046KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows 8: ~ 17057KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 8/Windows Server 2012 อัพเดต x 64: ~ 36723KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows RT: ~ 14031KB
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 8660
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 15180KB
  • Internet Explorer 8 สำหรับฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 17059KB
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 14039
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 6871
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 29008KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 7/Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 41395KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows 7 Service Pack 1: ~ 19714KB
  • สำหรับการปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์-64 Windows Internet Explorer 8: ~ 22386KB
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9965KB
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 14040KB
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 13475
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 17329
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 7085
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 19561KB
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ กิโลไบต์ 29010
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 4429KB
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 8462
  • Internet Explorer 7 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ กิโลไบต์ 19955
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 14015
  • Internet Explorer 8 สำหรับ Windows Server 2003 การปรับปรุง: ~ 9427KB
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ กิโลไบต์ 10800
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ กิโลไบต์ 22409
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 25314
  • สำหรับการปรับปรุง Windows XP Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 8470
  • สำหรับการปรับปรุง Windows XP Internet Explorer 8: ~ 9435KB
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุง Windows XP: ~ 4133KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer 8 แบบไดนามิกตัวติดตั้งสำหรับ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9965KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer 8 แบบไดนามิกตัวติดตั้งสำหรับ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 19561KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer 8 แบบไดนามิกตัวติดตั้งสำหรับ Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ กิโลไบต์ 22409
  • การปรับปรุง Internet Explorer 7 แบบไดนามิกตัวติดตั้งสำหรับ Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ กิโลไบต์ 19955
  • การปรับปรุง Internet Explorer 7 แบบไดนามิกตัวติดตั้งสำหรับ Windows Server 2003: ~ 8462KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer 7 แบบไดนามิกตัวติดตั้งสำหรับ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 25314
  • การปรับปรุง Internet Explorer 8 แบบไดนามิกตัวติดตั้งสำหรับ Windows Server 2003: ~ 9427KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer 8 แบบไดนามิกตัวติดตั้งสำหรับ Windows XP: ~ 9435KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer 7 แบบไดนามิกตัวติดตั้งสำหรับ Windows XP: ~ 8470KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2936068
 • MS14-019: ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Winodws Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP (KB2922229)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่:
  • KB2908816 บน Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  • MS12-081 (KB2758857) บน Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
  • MS13-019 (KB2790113) ใน Windows 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ที่ฝังตัว
  • MS13-077 (KB2872339) ใน Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐานและ Windows 7
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*มาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP Windows Server 2012 ฝังตัว Windows
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 1567KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 795KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 765KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 1773
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 920KB
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 703KB
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 1575KB
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ 733KB
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ 3648KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 428KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 859KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64: ~ 1115KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 806KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ กิโลไบต์ 1315
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 1814
  • การปรับปรุง Windows XP: ~ 800KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2922229

เนื้อหาที่ไม่มีความปลอดภัยใหม่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2800095)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ กิโลไบต์ 73
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ กิโลไบต์ 83
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ กิโลไบต์ 127
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2800095
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2908783)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2541014 ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ กิโลไบต์ 504
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 676KB
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ 599KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2908783
 • ยกเลิกการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Windows แบบเซิร์ฟเวอร์ 2011 (KB2927581)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ระดับความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย ปรับปรุงเปลี่น
  แทนที่: KB2626067 บน Windows Server 2008 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุงสะสมสำหรับ 2011 การเซิร์ฟเวอร์แบบ Windows Microsoft update: ~ 73428KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2927581
 • กฎการปรับปรุงสำหรับ RRAS วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ Windows Server 2012 R2 (KB2928193)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • อัพเดต RRAS สุดแบบฝึกหัดวิเคราะห์สำหรับ Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 373KB
  คำอธิบาย:
  คุณสามารถใช้การปรับปรุงกฎ RRAS สำหรับตัววิเคราะห์วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสแกนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บทบาท RRAS แสดงผลลัพธ์ของการสแกน BPA เป็นรายการของปัญหาที่คุณสามารถเรียงลำดับตามความรุนแรง และผลรวมคำแนะนำการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงไปยังคำแนะนำเท่านั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกจะทำ โดยการเรียกใช้การสแกน หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2928193
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2928562)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2739159 ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ 560KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ กิโลไบต์ 777
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ กิโลไบต์ 1533
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2928562
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2933809)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 1846KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 2019KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 118KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2933809
 • การปรับปรุงแบบไดนามิกสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2933810)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญและ WSUS
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • 8.1 ของ Windows และ Windows Server 2012 R2 การปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 2106KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 112KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 1874KB
  คำอธิบาย:
  ปรับปรุงภายใต้ประเภทการปรับปรุงแบบไดนามิกของ 8.1 Windows ใช้งาน โดย Windows 8.1, Win8.1 RT และ R2 Windows Server 2012 เพื่อขอรับการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ส่วนประกอบ และการตั้งค่าที่สำคัญระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น
  http://support.microsoft.com/kb/2933810
 • การปรับปรุงแบบไดนามิกสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2933811)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญและ WSUS
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 192KB
  • 8.1 ของ Windows และ Windows Server 2012 R2 การปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 225KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 24KB
  คำอธิบาย:
  ปรับปรุงภายใต้ประเภทการปรับปรุงแบบไดนามิกของ 8.1 Windows ใช้งาน โดย Windows 8.1, Win8.1 RT และ R2 Windows Server 2012 เพื่อขอรับการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ส่วนประกอบ และการตั้งค่าที่สำคัญระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น
  http://support.microsoft.com/kb/2933811
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2934016)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/ไม่จำเป็น WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 1933KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 4389
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 1588KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2934016
 • การปรับปรุงแบบไดนามิกสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2936897)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • 8.1 ของ Windows และ Windows Server 2012 R2 การปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 58KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 62KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 50KB
  คำอธิบาย:
  ปรับปรุงภายใต้ประเภทการปรับปรุงแบบไดนามิกของ 8.1 Windows ใช้งาน โดย Windows 8.1, Win8.1 RT และ R2 Windows Server 2012 เพื่อขอรับการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ส่วนประกอบ และการตั้งค่าที่สำคัญระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น
  http://support.microsoft.com/kb/2936897
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2939087)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 1051KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 900KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 909KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2939087
 • การปรับปรุงแบบไดนามิกสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2953600)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 84KB
  • 8.1 ของ Windows และ Windows Server 2012 R2 การปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 96KB
  คำอธิบาย:
  ปรับปรุงภายใต้ประเภทการปรับปรุงแบบไดนามิกของ 8.1 Windows ใช้งาน โดย Windows 8.1, Win8.1 RT และ R2 Windows Server 2012 เพื่อขอรับการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ส่วนประกอบ และการตั้งค่าที่สำคัญระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น
  http://support.microsoft.com/kb/2953600
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2957390)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 1601KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 813KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2957390
 • เครื่องมือเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย Windows - 2014 เมษายน (KB890830) / -เดือน 2014 เมษายน (KB890830) - Internet Explorer รุ่นที่เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย Windows

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ระดับความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย ปรับปรุงเปลี่น
  แทนที่: KB890830 บน Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, R2 Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows Malicious Software Removal Tool - อัพเดต 2014 เมษายน: ~ 29581KB
  • ปรับปรุงของ Windows Malicious Software Removal Tool x 64 - 2014 เมษายน: ~ 31298KB
  • การปรับปรุงที่เป็นอันตรายเอาเครื่องมือ - 2014 เมษายน - IE รุ่นของซอฟต์แวร์ Windows: ~ 25301KB
  คำอธิบาย:
  หลังจากดาวน์โหลด เครื่องมือนี้รันหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสอบคอมพิวเตอร์เพื่อหาการติดไวรัส โดยเฉพาะ ที่พบบ่อยและซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (รวมทั้ง Blaster, Sasser และ Mydoom) และช่วยกำจัดการติดไวรัสที่พบ ถ้าพบการติดไวรัส เครื่องมือจะแสดงรายงานสถานะในครั้งต่อไปที่คุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ เครื่องมือนี้รุ่นใหม่จะมีเสนอทุกเดือน ถ้าคุณต้องการเรียกใช้เครื่องมือด้วยตนเองบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ หรือคุณสามารถเรียกใช้รุ่นออนไลน์จาก Microsoft.com เครื่องมือนี้ไม่ได้แทนที่ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัส เพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณควรใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัส
  http://support.microsoft.com/kb/890830

การเปลี่ยนแปลงไปยังเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยที่มีอยู่:

 • การปรับปรุงแบบไดนามิกสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2890139)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2890139
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 (KB2895219)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2895219
 • การปรับปรุงแบบไดนามิกสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2895233)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2895233
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2895586) 8.1

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2895586
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2895592) 8.1

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2895592
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2895614) 8.1

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2895614
 • การปรับปรุงแบบไดนามิกสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2897942)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2897942
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows RT 8.1 (KB2903601)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2903601
 • การปรับปรุงแบบไดนามิกสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2913253)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2913253
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2928678)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2928678
 • การปรับปรุงแบบไดนามิกสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2930294)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2930294

วันอังคาร 18 มีนาคม 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันอังคาร 18 มีนาคม 2014

เนื้อหาที่ไม่มีความปลอดภัยใหม่:

 • การปรับปรุงแบบไดนามิกสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012 (KB2939103)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญและ WSUS
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8 และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ ขนาด 16 กิโลไบต์
  • Windows 8 และ Windows Server 2012 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ ขนาด 16 กิโลไบต์
  คำอธิบาย:
  ปรับปรุงภายใต้ Windows 8 ประเภทการปรับปรุงแบบไดนามิกจะใช้ โดย Windows 8 และ Windows Server 2012 เพื่อขอรับโปรแกรมควบคุมที่สำคัญ ส่วนประกอบ และติดตั้งการปรับปรุงระหว่างการติดตั้งเริ่มต้น
  http://support.microsoft.com/kb/2939103

วันอังคาร 11 มีนาคม 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันอังคาร 11 มีนาคม 2014

เนื้อหาการรักษาความปลอดภัยใหม่

 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2938527)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  แทนที่: KB2934802 บน Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1: ~ 5213KB
  • Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 10036KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows RT 8.1: ~ 6331KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8: ~ 10102KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 18244KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows RT: ~ 6221KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2938527
 • MS14-012: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer (KB2925418)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย:
  • สำคัญ: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista และ Windows XP
  • แบบปานกลาง: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Server 2003
  แทนที่: MS14-010 (KB2909921) บน Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*มาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP Windows Server 2012 ฝังตัว Windows
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 34818KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows 8.1: ~ 17405KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 18026KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 8/Windows Server 2012 อัพเดต x 64: ~ 36485KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows 8: ~ 17009KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows RT: ~ 14029KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 35526KB
  • Internet Explorer 8 สำหรับฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 17049KB
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 14059
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 17813
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows ฝังตัวมาตรฐานโปรแกรมปรับปรุง Service Pack 1 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 19704
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 8658
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 29007KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 41410KB
  • สำหรับการปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์-64 Windows Internet Explorer 8: ~ 22377KB
  • สำหรับการปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์-64 Windows Internet Explorer 8: ~ 22385KB
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ กิโลไบต์ 19571
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 7084
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 14059KB
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 13476
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 29016KB
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 17327
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9963KB
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 8455
  • Internet Explorer 8 สำหรับ Windows Server 2003 การปรับปรุง: ~ 9428KB
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ กิโลไบต์ 10796
  • Internet Explorer 7 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ กิโลไบต์ 19957
  • Internet Explorer 7 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ 25301KB
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ กิโลไบต์ 22415
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 4427KB
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 14010
  • สำหรับการปรับปรุง Windows XP Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 8465
  • สำหรับการปรับปรุง Windows XP Internet Explorer 8: ~ 9430KB
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุง Windows XP: ~ 4135KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2925418
 • MS14-013: ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP (KB2929961)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: ร้ายแรง
  แทนที่: MS13-056 (KB2845187) บน Windows 8, Windows Server 2012, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, R2 Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2012, 7 มาตรฐานฝังตัว Windows, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 445KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 237KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 460KB
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 248KB
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 452KB
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ 238KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 242KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 453KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 1110KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 688KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 1639
  • การปรับปรุง Windows XP: ~ 722KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2929961
 • MS14-015: ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP (KB2930275)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่:
  • MS13-101 (KB2893984) บน Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP
  • MS14-003 (KB2913602) ใน Windows 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ที่ฝังตัว
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*มาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP Windows Server 2012 ฝังตัว Windows
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 1643KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 1942KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 1664KB
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 1886KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 2267
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 1577KB
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ กิโลไบต์ 1127
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 1490KB
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ กิโลไบต์ 2947
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1025KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ กิโลไบต์ 1339
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64: ~ กิโลไบต์ 2687
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ กิโลไบต์ 2475
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 1416KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 3277
  • การปรับปรุง Windows XP: ~ 1414KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2930275
 • MS14-016: การปรับปรุงความปลอดภัย สำหรับ Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP (KB2923392)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS13-032 (KB2772930) บน Windows Server 2008 และ Windows Vista
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows Server 2012 R2 การ x 64: ~ 453KB
  • การปรับปรุง Windows Server 2012 x 64: ~ 488KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008 R2 x 64: ~ กิโลไบต์ 1236
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 2825KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2430KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 696KB
  • การปรับปรุง Windows Server 2003 x 64: ~ กิโลไบต์ 1043
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 1433
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2923392
 • MS14-016: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XP (KB2933528)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update, Automatic Updates, WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่:
  • MS11-095 (KB2626416) ใน Windows XP
  • MS13-032 (KB2801109) บน Windows Server 2003 และ Windows XP
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2003 และ Windows XP
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 1247KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ กิโลไบต์ 1814
  • การปรับปรุง Windows XP: ~ 1228KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2933528

เนื้อหาที่ไม่มีความปลอดภัยใหม่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1, 8 และ Windows RT Windows (KB2894853)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ระดับความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย ปรับปรุงเปลี่น
  แทนที่: KB2856373 บน Windows 8 และ Windows RT
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, 8 และ Windows Windows RT*
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 3716KB
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ กิโลไบต์ 4646
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 3452KB
  • การปรับปรุง windows 8 x 64: ~ กิโลไบต์ 5859
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 4151KB
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 2965KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการป้องกันใน Windows Defender ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2894853
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista (KB2904266)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ระดับความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย ปรับปรุงเปลี่น
  แทนที่: KB2890882 บน Windows Vista
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Vista
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows Vista x 64: ~ 592KB
  • การปรับปรุง Windows Vista: ~ 487KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2904266
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2913760)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 1117KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 946KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2913760
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2918077)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2813956 ใน Windows 7
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ 128 กิโลไบต์
  • การปรับปรุง windows 7 x 64: ~ 153KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2918077
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2919442)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2904440 บน Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 10295KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 4544KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 9542KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2919442
 • การปรับปรุงแบบไดนามิกสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2920540)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แพลตฟอร์มเป้าหมาย:
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • 8.1 ของ Windows และ Windows Server 2012 R2 การปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 894KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 758KB
  คำอธิบาย:
  ปรับปรุงภายใต้ประเภทการปรับปรุงแบบไดนามิกของ 8.1 Windows ใช้งาน โดย Windows 8.1, Win8.1 RT และ R2 Windows Server 2012 เพื่อขอรับการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ส่วนประกอบ และการตั้งค่าที่สำคัญระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น
  http://support.microsoft.com/kb/2920540
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP (KB2922717)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: แค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่:
  • KB2890882 บน Windows Vista
  • KB2904266 บน Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 และ Windows XP ที่ฝังตัว
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, R2 Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2012, 7 มาตรฐานฝังตัว Windows, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 859KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 526KB
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 484KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 764KB
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ กิโลไบต์ 461
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 729KB
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ 159KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 579KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64: ~ 173KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 481KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 512KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 704KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 1044
  • การปรับปรุง Windows XP: ~ 519KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2922717
 • การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 (KB2927811)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงของ Windows, Microsoft Update, WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2003
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 587KB
  • การปรับปรุง Windows Server 2003 x 64: ~ 816KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 1193
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2927811
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2928678)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/ไม่จำเป็น WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่:
  • KB2917499 บน Windows 8, Windows Server 2012 และ Windows RT
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 23416KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 30665KB
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 19254KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2928678
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2928680)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 12657KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 21421KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 10398KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2928680
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista (KB2929733)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 473KB
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ 237KB
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ กิโลไบต์ 623
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64: ~ กิโลไบต์ 1172
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 482KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 861KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2929733
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2929755)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2836502 ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 1649
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 791KB
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 546KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 1040KB
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ กิโลไบต์ 518
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2929755
 • การปรับปรุงแบบไดนามิกสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2930169)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญและ WSUS
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 189KB
  • 8.1 ของ Windows และ Windows Server 2012 R2 การปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 224KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 24KB
  คำอธิบาย:
  ปรับปรุงภายใต้ประเภทการปรับปรุงแบบไดนามิกของ 8.1 Windows ใช้งาน โดย Windows 8.1, Win8.1 RT และ R2 Windows Server 2012 เพื่อขอรับการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ส่วนประกอบ และการตั้งค่าที่สำคัญระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น
  http://support.microsoft.com/kb/2930169
 • การปรับปรุงแบบไดนามิกสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2930294)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญและ WSUS
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • 8.1 ของ Windows และ Windows Server 2012 R2 การปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 367KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 319KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 344KB
  คำอธิบาย:
  ปรับปรุงภายใต้ประเภทการปรับปรุงแบบไดนามิกของ 8.1 Windows ใช้งาน โดย Windows 8.1, Win8.1 RT และ R2 Windows Server 2012 เพื่อขอรับการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ส่วนประกอบ และการตั้งค่าที่สำคัญระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น
  http://support.microsoft.com/kb/2930294
 • เครื่องมือเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย Windows - 2014 มีนาคม (KB890830) / - 2014 มีนาคม (KB890830) - Internet Explorer รุ่นที่เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย Windows

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ระดับความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย ปรับปรุงเปลี่น
  แทนที่: KB890830 บน Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, R2 Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows Malicious Software Removal Tool - อัพเดต 2014 มีนาคม: ~ 30063KB
  • ปรับปรุงของ Windows Malicious Software Removal Tool x 64 - 2014 มีนาคม: ~ 31930KB
  • สภาวะที่เป็นอันตรายซอฟต์แวร์เอาเครื่องมือ - 2014 มีนาคม - รุ่นของ IE: ~ 24979KB
  คำอธิบาย:
  หลังจากดาวน์โหลด เครื่องมือนี้รันหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสอบคอมพิวเตอร์เพื่อหาการติดไวรัส โดยเฉพาะ ที่พบบ่อยและซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (รวมทั้ง Blaster, Sasser และ Mydoom) และช่วยกำจัดการติดไวรัสที่พบ ถ้าพบการติดไวรัส เครื่องมือจะแสดงรายงานสถานะในครั้งต่อไปที่คุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ เครื่องมือนี้รุ่นใหม่จะมีเสนอทุกเดือน ถ้าคุณต้องการเรียกใช้เครื่องมือด้วยตนเองบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ หรือคุณสามารถเรียกใช้รุ่นออนไลน์จาก Microsoft.com เครื่องมือนี้ไม่ได้แทนที่ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัส เพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณควรใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัส
  http://support.microsoft.com/kb/890830
 • การปรับปรุงสำหรับใบรับรองหลักสำหรับ Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista และ Windows XP (KB931125)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: Windows Update, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/ไม่จำเป็น WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB931125 บน Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista และ Windows XP
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista และ Windows XP
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • รากใบรับรองสำหรับ Windows Vista 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows/การ อัพเดต Windows XP [2014 มีนาคม]: ~ 448KB
  คำอธิบาย:
  รายการนี้ปรับปรุงรายการของใบรับรองหลักบนคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังรายการที่ยอมรับ โดย Microsoft เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Microsoft รากใบรับรอง เพิ่มใบรับรองหลักที่เพิ่มเติมลงในคอมพิวเตอร์ของคุณช่วยให้คุณสามารถใช้การตรวจสอบเพิ่มเติม (EV) ใบรับรองใน Internet Explorer ช่วงมากกว่าความปลอดภัยขั้นสูงเรียกดู อีเมลที่เข้ารหัสลับ เว็บ และความปลอดภัยเพิ่มเติมรหัสการจัดส่ง หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ จะไม่สามารถเอาออก
  http://support.microsoft.com/kb/931125

การเปลี่ยนแปลงไปยังเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยที่มีอยู่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2012 R2 (KB2913270)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2913270
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows RT 8.1 (KB2913760)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2913760
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2919393)

  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2919393
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2012 R2 (KB2919394)
  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2919394

วันพุธ 5 มีนาคม 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันพุธ 5 มีนาคม 2014

เนื้อหาที่ไม่มีความปลอดภัยใหม่:

 • Windows XP ภายในบ้าน x 86 และท้าย Professional x 86 XP สนับสนุนการแจ้งให้ทราบ (KB2934207)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: Windows Update, Microsoft Update และการปรับปรุงอัตโนมัติ
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows XP
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows XP ภายในบ้าน x 86 และปรับปรุงจุดสิ้นสุดของการแจ้งให้ทราบการสนับสนุน XP Professional x 86: ~ 504KB
  คำอธิบาย:
  การปรับปรุงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนลูกค้าวัน Windows XP จุดสิ้นสุดของการสนับสนุน 2014 ที่ 8 เมษายน
  http://support.microsoft.com/kb/2934207

วันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2014

เปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัยเนื้อหาที่มีอยู่:

 • MS13-090: ปรับปรุงรักษาความปลอดภัยสำหรับ ActiveX Killbits สำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2900986)
 • MS13-095: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2868626)
 • MS13-098: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2893294)
 • MS14-005: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2916036)
 • MS14-007: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2912390)
 • MS14-009: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.1 บน Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2901128)
 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2862152)
  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2900986
  http://support.microsoft.com/kb/2868626
  http://support.microsoft.com/kb/2893294
  http://support.microsoft.com/kb/2916036
  http://support.microsoft.com/kb/2912390
  http://support.microsoft.com/kb/2901128
  http://support.microsoft.com/kb/2862152

การเปลี่ยนแปลงไปยังเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยที่มีอยู่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2843630)
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2883200)
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2887595)
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows RT 8.1 (KB2903601)
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2903939)
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2904266)
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2911106)
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2913152)
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 (KB2913270)
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2917929)
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 (KB2919394)
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2923528)
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 (KB2923768)
  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2843630
  http://support.microsoft.com/kb/2883200
  http://support.microsoft.com/kb/2887595
  http://support.microsoft.com/kb/2903601
  http://support.microsoft.com/kb/2903939
  http://support.microsoft.com/kb/2904266
  http://support.microsoft.com/kb/2911106
  http://support.microsoft.com/kb/2913152
  http://support.microsoft.com/kb/2913270
  http://support.microsoft.com/kb/2917929
  http://support.microsoft.com/kb/2919394
  http://support.microsoft.com/kb/2923528
  http://support.microsoft.com/kb/2923768

วันพฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันพฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2014

การเปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัยเนื้อหาที่มีอยู่:

 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012 (KB2871690)
  • แพคเกจที่มีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2871690

วันอังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันอังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2014

เนื้อหาที่ไม่มีความปลอดภัยใหม่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2923545)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2913751 ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ กิโลไบต์ 2814
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 5214KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2923545
 • ระบบเครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงสำหรับ Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Vista Windows (KB947821) [2014 กุมภาพันธ์]

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB947821 บน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • ความพร้อมในการปรับปรุงระบบเครื่องมือสำหรับ Windows update [2014 กุมภาพันธ์] 7 x 64: ~ 307468KB
  • การปรับปรุงระบบปรับปรุงความพร้อมเครื่องมือสำหรับ Windows 7 [2014 กุมภาพันธ์]: ~ 186973KB
  • การปรับปรุงระบบปรับปรุงความพร้อมเครื่องมือสำหรับ Windows IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์-64 [2014 กุมภาพันธ์]: ~ 78953KB
  • เครื่องมือความพร้อมในการปรับปรุงระบบสำหรับ Windows Server 2008 R2 x 64 [2014 กุมภาพันธ์] update: ~ 330658KB
  • เครื่องมือความพร้อมในการปรับปรุงระบบสำหรับ Windows Server 2008 x 64 [2014 กุมภาพันธ์] update: ~ 147951KB
  • การปรับปรุงระบบปรับปรุงความพร้อมเครื่องมือสำหรับ Windows Server 2008 [2014 กุมภาพันธ์]: ~ 105178KB
  • การปรับปรุงระบบปรับปรุงความพร้อมเครื่องมือสำหรับ Windows Server 2008 IA-64 [2014 กุมภาพันธ์]: ~ 56255KB
  • การปรับปรุงระบบปรับปรุงความพร้อมเครื่องมือสำหรับ Windows Vista [2014 กุมภาพันธ์]: ~ 125865KB
  • การปรับปรุงระบบปรับปรุงความพร้อมเครื่องมือสำหรับ Windows Vista 64 x [2014 กุมภาพันธ์]: ~ 177903KB
  คำอธิบาย:
  นำเสนอเครื่องมือนี้ได้เนื่องจากความไม่สอดคล้องพบใน Windows เก็บซึ่งอาจทำให้การติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วปรับปรุงในอนาคต เซอร์วิสแพ็ค และซอฟต์แวร์ ที่ให้บริการ เครื่องมือนี้ตรวจสอบคอมพิวเตอร์เพื่อหาความไม่สอดคล้องดังกล่าว และพยายามแก้ไขปัญหาในกรณีที่พบ
  http://support.microsoft.com/kb/947821

วันพฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันพฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2014

เนื้อหาการรักษาความปลอดภัยใหม่:

 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2934802)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  แทนที่: KB2929825 บน Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows รังสี * 8.1, R2 Windows Server 2012, Windows 8, Windows รังสี * และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 10027KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1: ~ 5203KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows RT 8.1: ~ 6326KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8: ~ 9460KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 18227
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows RT: ~ 6209KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2934802

วันพุธ 19 กุมภาพันธ์ 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันพุธ 19 กุมภาพันธ์ 2014

การเปลี่ยนแปลงไปยังเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยที่มีอยู่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2911106) 8.1
  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2911106

วันอังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันอังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2014

เนื้อหาการรักษาความปลอดภัยใหม่

 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista (KB2862973)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญและ WSUS
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista ที่ฝังตัว
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 32 กิโล
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 32 กิโล
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 26KB
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ กิโลไบต์ 35
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 36KB
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ กิโลไบต์ 29
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ กิโลไบต์ 43
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ กิโลไบต์ 43
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64: ~ กิโลไบต์ 37
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2862973
 • MS14-005: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows (KB2916036)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS10-051 (KB2079403) บน Windows Server 2008 และ Windows Vista
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*มาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP Windows Server 2012 ฝังตัว Windows
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 542KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 1076KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 564KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 1406
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 694KB
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 566KB
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ 512KB
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 1086KB
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ กิโลไบต์ 1362
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ กิโลไบต์ 1118
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64: ~ กิโลไบต์ 1382
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 527KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 922KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 2342
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ กิโลไบต์ 1699
  • การปรับปรุง Windows XP: ~ 913KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2916036
 • MS14-006: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2904659)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS13-065 (KB2868623) ใน Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 1317
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 1083KB
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 900KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2904659
 • MS14-007: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2912390)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: ร้ายแรง
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ที่ฝังตัว
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ กิโลไบต์ 1827
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 3792KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 1918KB
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 1784KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 3970
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 1612KB
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 2908KB
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ 1370KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2912390
 • MS14-009: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 4 บนเซิร์ฟเวอร์ 2003, Vista, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows XP (KB2898855)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS13-052 (KB2835393) บน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 4 บน Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/การ อัพเดต Windows XP x 86: ~ 11746KB
  • Microsoft .NET Framework 4 บน Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/การ อัพเดต Windows XP สำหรับ x 64: ~ กิโลไบต์ 24091
  • Microsoft .NET Framework 4 บน Windows IA 2003 เซิร์ฟเวอร์ การ/Windows Server 2008 R2/Windows ของ 2008 เซิร์ฟเวอร์-64 สำหรับการปรับปรุง IA64: ~ 30606KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2898855
 • MS14-009: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง SP2 Framework 2.0 Microsoft .NET บน Windows Server 2003 และ Windows XP (KB2898856)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update, Automatic Updates, WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS13-052 (KB2833940) บน Windows Server 2003 และ Windows XP
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2003 และ Windows XP
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บนการปรับปรุงของ Windows Server 2003/Windows XP x 86: ~ 11746KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บน Windows XP/Windows Server 2003 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 25270KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บนการปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 31350
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2898856
 • MS14-009: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5.1 บน Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2898857)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS13-052 (KB2833946) ใน Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  แพลตฟอร์มเป้าหมาย: ฝัง Windows 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 บนฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 11488KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 บน Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7/ของ Windows 7 SP1 x 86 ปรับปรุง: ~ 6163KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 บน Windows 2008 Server R2 SP1 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ Itanium: ~ 12125KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2898857
 • MS14-009: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง SP2 Framework 2.0 Microsoft .NET บน Windows Server 2008 และ Windows Vista (KB2898858)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS13-052 (KB2833947) บน Windows Server 2008 และ Windows Vista
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2008 และ Windows Vista
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บน Windows Server 2008 SP2 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ Itanium: ~ 12468KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บน Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x 86 update: ~ 6349KB
  • การปรับปรุง Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บน Windows Server 2008/Windows Vista SP2 สำหรับ x 64: ~ กิโลไบต์ 12061
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2898858
 • MS14-009: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ SP1 Framework 1.1 Microsoft .NET บน Windows Server 2003 และ Windows Server 2003 R2 x 86 (KB2898860)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update, Automatic Updates, WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS13-052 (KB2833949) บน Windows Server 2003
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2003
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 ใน Windows Server 2003 และการปรับปรุงของ Windows Server 2003 R2 x 86: ~ 2983KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2898860
 • MS14-009: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5 บน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista (KB2898864)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS13-052 (KB2833957) ใน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 ใน Windows 7/Windows Server 2008/การ อัพเดต Windows Vista x 86: ~ 11430KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 ใน Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista สำหรับ x 64 ปรับปรุง: ~ 24577KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2898864
 • MS14-009: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5 บน Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2898865)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS13-052 (KB2833958) ใน Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 บน Windows 8/Windows Server 2012 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 15557KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 ในการปรับปรุง Windows 8: ~ กิโลไบต์ 7989
  • Microsoft .NET Framework 4.5 ในการปรับปรุง Windows RT: ~ 7144KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2898865
 • MS14-009: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8 และ Windows Server 2012 (KB2898866)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS13-052 (KB2833959) บน Windows 8 และ Windows Server 2012
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8 และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 3.5 ในการปรับปรุง Windows 8: ~ 6272KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8/Windows Server 2012 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 11529KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2898866
 • MS14-009: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2898868)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 3.5 การอัพเด Windows 8.1: ~ 5518KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 10150KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2898868
 • MS14-009: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.1 บน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista (KB2898869)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 บน Windows 7/Windows Server 2008/การ อัพเดต Windows Vista x 86: ~ 12202KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 บน Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/การ ปรับปรุงของ Windows Vista สำหรับ x 64: ~ กิโลไบต์ 26675
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2898869
 • MS14-009: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.1 เกี่ยวกับ Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2898870)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 ในการปรับปรุง Windows 8: ~ 9140KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 บน Windows 8/Windows Server 2012 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 18002KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 ในการปรับปรุง Windows RT: ~ 7169KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2898870
 • MS14-009: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.1 บน Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2898871)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 บน Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 36111KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 ในการปรับปรุง Windows 8.1: ~ 14964KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 ในการปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 12071KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2898871
 • MS14-009: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 4 บน XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP (KB2901110)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS11-100 (KB2656351) บน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 4 บน Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/การ อัพเดต Windows XP x 86: ~ 6131KB
  • Microsoft .NET Framework 4 บน Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/การ อัพเดต Windows XP สำหรับ x 64: ~ กิโลไบต์ 9811
  • Microsoft .NET Framework 4 บน Windows IA 2003 เซิร์ฟเวอร์ การ/Windows Server 2008 R2/Windows ของ 2008 เซิร์ฟเวอร์-64 สำหรับการปรับปรุง IA64: ~ 10229KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2901110
 • MS14-009: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง SP2 Framework 2.0 Microsoft .NET บน Windows Server 2003 และ Windows XP (KB2901111)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update, Automatic Updates, WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS11-100 (KB2656351) บน Windows Server 2003, Windows XP
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2003 และ Windows XP
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บนการปรับปรุงของ Windows Server 2003/Windows XP x 86: ~ 6805KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บน Windows XP/Windows Server 2003 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 13049KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บนการปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ 13166KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2901111
 • MS14-009: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5.1 บน Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2901112)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แพลตฟอร์มเป้าหมาย: ฝัง Windows 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 บนฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 3968KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 บน Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7/ของ Windows 7 SP1 x 86 ปรับปรุง: ~ 3576KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 บน Windows 2008 Server R2 SP1 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ Itanium: ~ 2839KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2901112
 • MS14-009: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง SP2 Framework 2.0 Microsoft .NET บน Windows Server 2008 และ Windows Vista (KB2901113)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS11-100 (KB2656362) บน Windows Server 2008 และ Windows Vista
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2008 และ Windows Vista
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บน Windows Server 2008/Windows Vista SP2 สำหรับ x 64: ~ กิโลไบต์ 6223
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บน Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x 86 update: ~ 5833KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บน Windows Server 2008 SP2 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ Itanium: ~ 4371KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2901113
 • MS14-009: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ SP1 Framework 1.1 Microsoft .NET บน Windows Server 2003 และ Windows Server 2003 R2 x 86 (KB2901115)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update, Automatic Updates, WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS11-100 (KB2656358) บน Windows Server 2003
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2003
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 ในการปรับปรุงของ Windows Server 2003 R2 x 86: ~ 1059KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2901115
 • MS14-009: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5 บน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista (KB2901118)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 ใน Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/การ ปรับปรุงของ Windows Vista สำหรับ x 64: ~ กิโลไบต์ 8200
  • Microsoft .NET Framework 4.5 ใน Windows 7/Windows Server 2008/การ อัพเดต Windows Vista x 86: ~ 4569KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2901118
 • MS14-009: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5 บน Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2901119)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 บน Windows 8/Windows Server 2012 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 6139KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 ในการปรับปรุง Windows 8: ~ 5616KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 ในการปรับปรุง Windows RT: ~ 4090KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2901119
 • MS14-009: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8 และ Windows Server 2012 (KB2901120)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8 และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 3.5 ในการปรับปรุง Windows 8: ~ 3816KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8/Windows Server 2012 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 4199KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2901120
 • MS14-009: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2901125)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 3.5 การอัพเด Windows 8.1: ~ 3051KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 3378KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2901125
 • MS14-009: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.1 บน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista (KB2901126)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 บน Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/การ ปรับปรุงของ Windows Vista สำหรับ x 64: ~ กิโลไบต์ 8439
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 บน Windows 7/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/การ อัพเดต Windows Vista x 86: ~ 4772KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2901126
 • MS14-009: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.1 เกี่ยวกับ Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2901127)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 ในการปรับปรุง Windows 8: ~ 5021KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 บน Windows 8/Windows Server 2012 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 5541KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 ในการปรับปรุง Windows RT: ~ 3405KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2901127
 • MS14-009: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.1 บน Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2901128)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 บน Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 4979KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 ในการปรับปรุง Windows 8.1: ~ 4543KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 ในการปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 4292KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2901128
 • MS14-009: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ SP3 Framework 1.0 Microsoft .NET บน Windows XP แท็บเล็ตพีซีและ Media Center (KB2904878)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: จีน (ดั้งเดิม), ภาษาดัตช์ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ภาษาอิตาลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update, Automatic Updates, WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS13-052 (KB2833951) ใน Windows XP
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows XP
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 1.0 SP3 เมื่อการปรับปรุง Windows XP แท็บเล็ตพีซีและ Media Center: ~ 4060KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2904878
 • MS14-009: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5.1 บน Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2911501)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แพลตฟอร์มเป้าหมาย: ฝัง Windows 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 บน Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7/ของ Windows 7 SP1 x 86 ปรับปรุง: ~ 602KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 บนฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 607KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 บน Windows 2008 Server R2 SP1 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ Itanium: ~ 601KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2911501
 • MS14-009: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง SP2 Framework 2.0 Microsoft .NET บน Windows Server 2008 และ Windows Vista (KB2911502)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2008 และ Windows Vista
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บน Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x 86 update: ~ 612KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บน Windows Server 2008 SP2 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ Itanium: ~ 606KB
  • การปรับปรุง Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 บน Windows Server 2008/Windows Vista SP2 สำหรับ x 64: ~ กิโลไบต์ 613
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2911502
 • MS14-010: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer (KB2909921)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย:
  • สำคัญ: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista และ Windows XP
  • สิ่งสำคัญ: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Server 2003
  • แบบปานกลาง: Windows Server 2008 และ Windows Server 2003
  แทนที่: MS13-097 (KB2898785) บน Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*มาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP Windows Server 2012 ฝังตัว Windows
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 34555KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows 8.1: ~ 17285KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 17887KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 8/Windows Server 2012 อัพเดต x 64: ~ 36728KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows 8: ~ 17043KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Windows RT: ~ 14033KB
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 41397KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 17455
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 29071KB
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 8614
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 34962KB
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ กิโลไบต์ 14162
  • 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Service Pack 1 7 ของ Windows 7 Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน: ~ 19698KB
  • Internet Explorer 8 สำหรับฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 16945KB
  • Internet Explorer 8 สำหรับการอัพเด IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ กิโลไบต์ 22270
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 13478
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 7083
  • สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64 Internet Explorer 7: ~ กิโลไบต์ 17332
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9964KB
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ กิโลไบต์ 19567
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 14161KB
  • 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 29083KB
  • Internet Explorer 8 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ กิโลไบต์ 22405
  • Internet Explorer 8 สำหรับ Windows Server 2003 การปรับปรุง: ~ 9423KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer 7 แบบไดนามิกตัวติดตั้งสำหรับ Windows Server 2003 IA-64: ~ 25305KB
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 4428KB
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ กิโลไบต์ 10791
  • การปรับปรุง Internet Explorer 7 แบบไดนามิกตัวติดตั้งสำหรับ Windows Server 2003: ~ 8464KB
  • Internet Explorer 7 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ กิโลไบต์ 19955
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 14017
  • การปรับปรุง Internet Explorer 7 แบบไดนามิกตัวติดตั้งสำหรับ Windows XP: ~ 8471KB
  • Internet Explorer 6 สำหรับการปรับปรุง Windows XP: ~ 4133KB
  • สำหรับการปรับปรุง Windows XP Internet Explorer 8: ~ 9434KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2909921
 • MS14-011: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows (KB2909210)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: ร้ายแรง
  แทนที่: MS10-022 (KB981332) บน Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*มาตรฐาน 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP Windows Server 2012 ฝังตัว Windows
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 240KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 454KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 234KB
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 307KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 584KB
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 243KB
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 807KB
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 467KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 450KB
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ 233KB
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ 420KB
  • 11 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุงของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 ของ Windows 7: ~ 237KB
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ กิโลไบต์ 613
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 225KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 457KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 678KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ กิโลไบต์ 1070
  • การปรับปรุง Windows XP: ~ 685KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2909210
 • MS14-011: การปรับปรุงความปลอดภัย สำหรับ Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP (KB2909212)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: ร้ายแรง
  แทนที่: MS10-022 (KB981349) บน Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 473KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 234KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2008 IA-64: ~ 615KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ กิโลไบต์ 1068
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 677KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 1567
  • การปรับปรุง Windows XP: ~ 684KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2909212
 • MS14-011: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XP (KB2909213)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update, Automatic Updates, WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: ร้ายแรง
  แทนที่: MS10-022 (KB981350) บน Windows Server 2003 และ Windows XP
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2003 และ Windows XP
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ กิโลไบต์ 1055
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ กิโลไบต์ 1537
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 666KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2909213

เนื้อหาที่ไม่มีความปลอดภัยใหม่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2830477)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/ไม่จำเป็น WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ กิโลไบต์ 5919
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 9568KB

  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2830477
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2843630)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, R2 Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 670KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 350KB
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 829KB
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 522KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 3818KB
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ กิโลไบต์ 2046

  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2843630
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2908816)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 867KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 427KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 421KB

  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2908816
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2913751)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ กิโลไบต์ 2117
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 4455KB

  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2913751
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows RT 8.1 (KB2913760)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows RT* 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 451KB

  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2913760
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2917929)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2895586 บน Windows 8.1
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 1835KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 2007KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 116KB

  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2917929
 • การปรับปรุงแบบไดนามิกสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2917931)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: โปรแกรมปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติและ WSUS
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2895586 บน
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • 8.1 ของ Windows และ Windows Server 2012 R2 การปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 2067KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 1860KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 112KB

  คำอธิบาย:
  ปรับปรุงภายใต้ประเภทการปรับปรุงแบบไดนามิกของ 8.1 Windows จะใช้ โดย Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ R2 Windows Server 2012 เพื่อขอรับการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ส่วนประกอบ และการตั้งค่าที่สำคัญระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น
  http://support.microsoft.com/kb/2917931
 • การปรับปรุงแบบไดนามิกสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2917932)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: โปรแกรมปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติและ WSUS
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 187KB
  • 8.1 ของ Windows และ Windows Server 2012 R2 การปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 224KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 24KB

  คำอธิบาย:
  ปรับปรุงภายใต้ประเภทการปรับปรุงแบบไดนามิกของ 8.1 Windows จะใช้ โดย Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ R2 Windows Server 2012 เพื่อขอรับการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ส่วนประกอบ และการตั้งค่าที่สำคัญระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น
  http://support.microsoft.com/kb/2917932
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2919393)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/ไม่จำเป็น WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ กิโลไบต์ 13725
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 8874KB
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 8186KB

  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2919393
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2919394)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/ไม่จำเป็น WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 47965KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 24146KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 24929KB

  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2919394
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2919469)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ กิโลไบต์ 4574
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 5389KB
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ 167KB

  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2919469
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2919907) 8.1

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ กิโลไบต์ที่ 60
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 53KB

  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2919907
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 (KB2922474)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1 และ Windows RT* 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8.1 x 64: ~ กิโลไบต์ 3433
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 2044KB

  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2922474
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2923300)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 10516KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 5672KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 6159KB

  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2923300
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2923528)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 46KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 63KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 47KB

  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2923528
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2923768)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2913320 บน Windows 8.1 และ Windows RT 8.1
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 11190KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 8033KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 10166KB

  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2923768
 • เครื่องมือเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย Windows - 2014 กุมภาพันธ์ (KB890830) / - 2014 กุมภาพันธ์ (KB890830) - Internet Explorer รุ่นที่เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย Windows

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ระดับความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย ปรับปรุงเปลี่น
  แทนที่: KB890830 บน Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, R2 Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows Malicious Software Removal Tool - อัพเดต 2014 กุมภาพันธ์: ~ 27374KB
  • ปรับปรุงของ Windows Malicious Software Removal Tool x 64 - 2014 กุมภาพันธ์: ~ 28234KB
  • การปรับปรุงที่เป็นอันตรายเอาเครื่องมือ - 2014 กุมภาพันธ์ - IE รุ่นของซอฟต์แวร์ Windows: ~ 24215KB

  คำอธิบาย:
  หลังจากดาวน์โหลด เครื่องมือนี้รันหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสอบคอมพิวเตอร์เพื่อหาการติดไวรัส โดยเฉพาะ ที่พบบ่อยและซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (รวมทั้ง Blaster, Sasser และ Mydoom) และช่วยกำจัดการติดไวรัสที่พบ ถ้าพบการติดไวรัส เครื่องมือจะแสดงรายงานสถานะในครั้งต่อไปที่คุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ เครื่องมือนี้รุ่นใหม่จะมีเสนอทุกเดือน ถ้าคุณต้องการเรียกใช้เครื่องมือด้วยตนเองบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ หรือคุณสามารถเรียกใช้รุ่นออนไลน์จาก Microsoft.com เครื่องมือนี้ไม่ได้แทนที่ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัส เพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณควรใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัส
  http://support.microsoft.com/kb/890830

การเปลี่ยนแปลงไปยังเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยที่มีอยู่:

 • การปรับปรุงสำหรับ Microsoft .NET Framework 4 บน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP (KB2836939)
  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2836939
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft .NET การ SP1 Framework 3.5 บน Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP (KB2836940)
  • มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมตา
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2836940
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการติดตั้ง SP2 Framework 2.0 Microsoft .NET บน Windows Server 2003 และ Windows XP (KB2836941)
  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2836941
 • การปรับปรุงสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5.1 ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2836942)
  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2836942
 • การปรับปรุงสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5.1 ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2836943)
  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2836943
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการติดตั้ง SP2 Framework 2.0 Microsoft .NET บน Windows Server 2008 (KB2836945)
  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2836945
 • การปรับปรุงสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8 และ Windows Server 2012 (KB2836946)
  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2836946
 • การปรับปรุงสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8 และ Windows Server 2012 (KB2836947)
  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2836947
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2911101)
  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2911101
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2911106)
  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2911106

วันอังคาร 4 กุมภาพันธ์ 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันอังคาร 4 กุมภาพันธ์ 2014

เนื้อหาการรักษาความปลอดภัยใหม่:

 • ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8 (Windows รังสี และ Windows Server 2012KB2929825)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  แทนที่: KB2916626 บน Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 10,036 KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1: ~ 5,220 KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows RT 8.1: ~ 6,351 KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 18,226 KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8: ~ 9,468 KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows RT: ~ 6,227 KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2929825

วันอังคาร 28 มกราคม 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันอังคาร 28 มกราคม 2014

เนื้อหาที่ไม่มีความปลอดภัยใหม่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2012 R2 (KB2904440)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows Server 2012 R2 การ x 64: ~ 9,984 KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2904440

วันอังคาร 14 มกราคม 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันอังคาร 14 มกราคม 2014

เนื้อหาการรักษาความปลอดภัยใหม่:

 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2916626)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  แทนที่: KB2907997 บน Windows 8.1, RT 8.1 Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 10,009 KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1: ~ 5,197 KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows RT 8.1: ~ 6,325 KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8: ~ 10,096 KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 18,225 KB
  • การปรับปรุง Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows RT: ~ 6,208 KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2916626
 • MS14-002 โดย: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XP (KB2914368)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update, Automatic Updates, WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS10-099 (KB2440591) บน Windows Server 2003 และ Windows XP
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows Server 2003 และ Windows XP
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 690 KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003: ~ 511 KB
  • การปรับปรุงของ Windows Server 2003 IA-64: ~ 1,044 KB
  • การปรับปรุง Windows XP: ~ 518 KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2914368
 • MS14-003: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2913602)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: MS13-101 (KB2893984) ใน Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  แพลตฟอร์มเป้าหมาย: ฝัง Windows 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ 1,126 KB
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 1,490 KB
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ 2,946 KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2913602

เนื้อหาที่ไม่มีความปลอดภัยใหม่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 (KB2904440)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • 8.1 ของ Windows สำหรับการปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 9,984 KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 4,425 KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 9,597 KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2904440
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2911101)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8, Windows RT*และ Windows Server 2012
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1,703 KB
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ 1,210 KB
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 1,010 KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2911101
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2911106)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่:
  • KB2895614 บน Windows 8.1
  • KB2905029 บน Windows RT 8.1
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 47,784 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 75,251 KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 47,183 KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2911106
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2913270)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 2,838 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 4,148 KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 2,323 KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2913270
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2913431)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  แทนที่: KB2735855 ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 7: ~ 880 KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 1,346 KB
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ 2,125 KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2913431
 • การปรับปรุงแบบไดนามิกสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2914220)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญและ WSUS
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 24 KB
  • 8.1 ของ Windows และ Windows Server 2012 R2 การปรับปรุงระบบที่ใช้ x64: ~ 220 KB
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 187 KB
  คำอธิบาย:
  ปรับปรุงภายใต้ประเภทการปรับปรุงแบบไดนามิกของ 8.1 Windows ใช้งาน โดย Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ R2 Windows Server 2012 เพื่อขอรับโปรแกรมควบคุมที่สำคัญ ส่วนประกอบ และติดตั้งการปรับปรุงระหว่างการติดตั้งเริ่มต้น
  http://support.microsoft.com/kb/2914220
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8, Windows รังสี (KB2917499)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8, Windows RT*
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง windows 8 x 64: ~ 660 KB
  • การปรับปรุง Windows 8: ~ กิโลไบต์ใน 361
  • การปรับปรุง Windows RT: ~ 424 KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2917499
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 (KB2917993)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงที่แนะนำ/อัตโนมัติ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 และ Windows Server 2012 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows 8.1: ~ 301 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 368 KB
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 317 KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2917993
 • เครื่องมือเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย Windows - 2014 มกราคม (KB890830) / -เดือน 2014 มกราคม (KB890830) - Internet Explorer รุ่นที่เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย Windows

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุง Windows, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: ระดับความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย ปรับปรุงเปลี่น
  แทนที่: KB890830 บน Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows 8.1, R2 Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows XP
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • Windows Malicious Software Removal Tool - อัพเดต 2014 มกราคม: ~ 27,427 KB
  • ปรับปรุงของ Windows Malicious Software Removal Tool x 64 - 2014 มกราคม: ~ 29,082 KB
  • สภาวะที่เป็นอันตรายซอฟต์แวร์เอาเครื่องมือ - 2014 มกราคม - รุ่นของ IE: ~ 23,193 KB
  คำอธิบาย:
  หลังจากดาวน์โหลด เครื่องมือนี้รันหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสอบคอมพิวเตอร์เพื่อหาการติดไวรัส โดยเฉพาะ ที่พบบ่อยและซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (รวมทั้ง Blaster, Sasser และ Mydoom) และช่วยกำจัดการติดไวรัสที่พบ ถ้าพบการติดไวรัส เครื่องมือจะแสดงรายงานสถานะในครั้งต่อไปที่คุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ เครื่องมือนี้รุ่นใหม่จะมีเสนอทุกเดือน ถ้าคุณต้องการเรียกใช้เครื่องมือด้วยตนเองบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ หรือคุณสามารถเรียกใช้รุ่นออนไลน์จาก Microsoft.com เครื่องมือนี้ไม่ได้แทนที่ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัส เพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณควรใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัส
  http://support.microsoft.com/kb/890830

การเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ความปลอดภัยเนื้อหา:

 • MS13-081: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 (KB2862330)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ WSUS และแค็ตตาล็อก
  การจัดประเภท: การปรับปรุงความปลอดภัย
  การจัดอันดับความรุนแรงของความปลอดภัย: สิ่งสำคัญ
  แทนที่: KB2529073 บน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  แพลตฟอร์มเป้าหมาย: ฝัง Windows 7 มาตรฐาน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • อัพเดต 7 Windows แบบฝังตัว มาตรฐาน/Windows 7: ~ กิโลไบต์ 322
  • ฝังตัวมาตรฐานของ Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 การปรับปรุง: ~ 388 KB
  • การปรับปรุง IA R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows-64: ~ 780 KB
  คำอธิบาย:
  ประเด็นความปลอดภัยได้รับการระบุในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบของคุณ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคุณใหม่
  http://support.microsoft.com/kb/2862330
 • MS12-050: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Server 2003 (KB2596911)
  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=251611
 • MS12-066: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows SharePoint Services 3.0 (KB2687442)
  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=260957
 • ปรับปรุงความปลอดภัย สำหรับ Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP (KB2917500)
  • มีเปลี่ยนข้อมูลเมตาเพื่ออัพเดตข้อความที่แปล
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2917500

การเปลี่ยนแปลงไปยังเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยที่มีอยู่:

 • Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 3 x 64 Edition (KB2526305)
  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2526305
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2887595) 8.1
  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2887595
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 (KB2903938)
  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2903938
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2903939) 8.1
  • ข้อมูลเมตามีเปลี่ยนแปลง
  • ไบนารีไม่มีเปลี่ยนแปลง
  • การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำการติดตั้ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/2903939

วันจันทร์ 6 มกราคม 2014

นี่คือสรุปของเนื้อหาใหม่ และที่เปลี่ยนแปลงจะพร้อมเปิดตัวในวันจันทร์ 6 มกราคม 2014

เนื้อหาที่ไม่มีความปลอดภัยใหม่:

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows RT 8.1 (KB2921482)

  ตำแหน่งที่ตั้ง: ทั้งหมด
  ปรับใช้: การปรับปรุงอัตโนมัติ/สำคัญ
  การจัดประเภท: ความสำคัญสูง ที่ไม่มีความปลอดภัย
  การระบุเป้าหมายแพลตฟอร์ม: Windows RT* 8.1
  ขนาดแฟ้มโดยประมาณ:
  • การปรับปรุง Windows RT 8.1: ~ 221 KB
  คำอธิบาย:
  ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะรวมในการปรับปรุงนี้สมบูรณ์ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  http://support.microsoft.com/kb/2921482
* โปรดสังเกตว่า การกำหนดใช้ WSUS และแค็ตตาล็อกไม่ใช้กับ Windows RT หรือ Windows RT 8.1

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์และ Windows Server Update Services การเปลี่ยนแปลงในเนื้อหา 2013 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2921911 คำอธิบายของบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์และ Windows Server Update Services การเปลี่ยนแปลงในเนื้อหา 2013
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการของ Windows Server Update ในเนื้อหาสำหรับ 2012 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2800436คำอธิบายของบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์และ Windows Server Update Services การเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาสำหรับ 2012
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการของ Windows Server Update ในเนื้อหาสำหรับ 2011 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2662694คำอธิบายของบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์และ Windows Server Update Services การเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาสำหรับ 2011
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการของ Windows Server Update ในเนื้อหาสำหรับ 2010 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2492172คำอธิบายของบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์และ Windows Server Update Services การเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาสำหรับ 2010
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการของ Windows Server Update ในเนื้อหาสำหรับ 2009 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
979198คำอธิบายของบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์และ Windows Server Update Services การเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาสำหรับ 2009
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการของ Windows Server Update ในเนื้อหาสำหรับ 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
961825คำอธิบายของบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์และ Windows Server Update Services การเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาสำหรับ 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการของ Windows Server Update ในเนื้อหาสำหรับ 2007 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
947503 คำอธิบายของบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์และ Windows Server Update Services การเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาสำหรับ 2007
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการของ Windows Server Update ในเนื้อหาสำหรับปี 2006 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
930858 คำอธิบายของบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์และ Windows Server Update Services การเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาสำหรับปี 2006
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการของ Windows Server Update ในเนื้อหาสำหรับ 2005 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
918043 คำอธิบายของบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์และ Windows Server Update Services การเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาสำหรับ 2005

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 894199 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 สิงหาคม 2557 - Revision: 17.0
Keywords: 
kbsecurity kbinfo kbmt KB894199 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:894199

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com