แก้ปัญหาการทำงานที่ไม่คาดคิด (F1 - F12) หรือพฤติกรรมสำคัญอื่นๆ บนแป้นพิมพ์ Microsoft

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 894513 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อกดปุ่มการทำงานบนแป้นพิมพ์ Microsoft ปุ่มการทำงานเหล่านี้ไม่ทำงานตามที่คาดคิด หรือปุ่มบางปุ่มไม่ทำงานเมื่อคุณกด ปุ่มเหล่านี้อาจได้แก่:
 • ปุ่ม NUM LOCK
 • ปุ่ม INSERT
 • ปุ่ม PRINT SCREEN
 • ปุ่ม SCROLL LOCK
 • ปุ่ม BREAK
 • ปุ่มการทำงาน F1 ถึง F12
หมายเหตุ บทความนี้จะอธิบายและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับแป้นพิมพ์ Microsoft ซึ่งติดตั้งมาพร้อมกับปุ่มสลับ F LOCK เท่านั้น ปัญหาอื่นๆ ของแป้นพิมพ์อาจไม่เกี่ยวข้องกับบทความนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2774431


สาเหตุ

พฤติกรรมนี้อาจเกิดขึ้น หากแป้นพิมพ์นี้ติดตั้งมาพร้อมกับปุ่มสลับ F LOCK และมีการเปิดใช้ปุ่ม F LOCK

ปุ่มต่อไปนี้อาจเป็นปุ่มการทำงานเสริม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของแป้นพิมพ์:
 • NUM LOCK
 • INSERT
 • PRINT SCREEN
 • SCROLL LOCK
 • BREAK
 • F1 ถึง F12
ปุ่ม F LOCK จะสลับระหว่างปุ่มการทำงานเสริม ปุ่มการทำงานเสริมคือปุ่มซึ่งมีคำสั่งที่เป็นไปได้สองคำสั่งโดยขึ้นอยู่กับสถานะของปุ่มสลับ F LOCK

การหลีกเลี่ยงปัญหา

หากต้องการทำงานลักษณะนี้ ให้กดปุ่ม F LOCK ปุ่ม F LOCK จะสลับระหว่างคำสั่งของปุ่มการทำงานมาตรฐานกับคำสั่งขั้นสูงของแป้นพิมพ์ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปุ่มคำสั่งเสริมจะช่วยให้แป้นพิมพ์สามารถทำงานได้เพิ่มเติมด้วยคุณสมบัติโหมดสองคำสั่งสำหรับแถวบนของปุ่ม F LOCK มาตรฐาน

ปุ่ม F LOCK และปุ่มคำสั่งเสริมจะสามารถใช้งานได้กับแป้นพิมพ์บางรุ่นเท่านั้น และประเภทของคำสั่งเสริมที่ใช้งานได้จะขึ้นอยู่กับรุ่นของแป้นพิมพ์

ปุ่ม F LOCK จะสลับระหว่างคำสั่งมาตรฐานที่จะมีป้ายกำกับอยู่ด้านหน้าของปุ่ม ได้แก่ ปุ่ม F1 หรือ INSERT และคำสั่งเสริมอาจมีป้ายกำกับบนปุ่มหรือไม่ก็ได้ เมื่อไฟของปุ่ม F LOCK ติดขึ้น ปุ่ม F LOCK จะเปิดการทำงานและปุ่มเหล่านี้จะทำงานตามคำสั่งมาตรฐาน เมื่อไฟของปุ่ม F LOCK ดับลง จะสามารถใช้คำสั่งเสริมได้ คุณสามารถเลือกโหมดที่คุณต้องการทำงาน หรือคุณสามารถสลัีบการเปิด/ปิดปุ่ม F LOCK เพื่อเข้าถึงคำสั่งที่คุณใช้งานบ่อยที่สุด

ปุ่มการทำงาน F1 ถึง F12 จะมีคำสั่งเสริมพิเศษ เรามักเรียกปุ่มดังกล่าวว่าปุ่มการทำงานขั้นสูง ปุ่มการทำงานขั้นสูงจะช่วยให้สามารถเข้าถึงคำสั่งที่ใช้งานบ่อยได้เร็วขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มผลิตภาพในการทำงานของคุณ โดยทั่วไปคำสั่งเหล่านี้มักจะพิมพ์ไว้เหนือหรือบนปุ่ม

ตารางต่อไปนี้จะระบุถึงการกำหนดปุ่มการทำงานขั้นสูงค่าเริ่มต้นที่สามารถใช้งานได้บนแป้นพิมพ์ Microsoft อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดปุ่มใหม่ได้หลายปุ่มโดยใช้ซอฟต์แวร์สำหรับปุ่มพิมพ์ Microsoft IntelliType Pro แป้นพิมพ์ต่างๆ อาจมีี่ปุ่มเสริมแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น แป้นพิมพ์บางรุ่นจะมีปุ่ม เช่น เครื่องคิดเลข การควบคุมเสียง หน้าหลักอินเทอร์เน็ต หน้าการค้นอินเทอร์เน็ต เมล และอื่นๆ

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ปุ่มการทำงานขั้นสูงการทำงาน
ปิดF6: ปิดเอกสารหรือแฟ้มในหน้าต่างที่ทำงานอยู่
ส่งต่อF8: ส่งต่ออีเมลในหน้าต่างที่ทำงานอยู่
ล็อคการทำงาน (F LOCK)สลับระหว่างคำสั่งของปุ่มการทำงานมาตรฐาน (ไฟ F LOCK ติดขึ้น) และคำสั่งขั้นสูงของแป้นพิมพ์ Microsoft (ไฟ F LOCK ดับลง) เปิดหรือปิดปุ่มนี้ทิ้งไว้้ หรือสลับระหว่างโหมดต่างๆ เพื่อการทำงานด้วยการกดปุ่มเร็วยิ่งขึ้น
วิธีใช้F1: เปิดระบบวิธีใช้ในหน้าต่างที่ทำงานอยู่
ใหม่F4: สร้างเอกสารใหม่ในโปรแกรมที่สนับสนุนคำสั่งนี้
ปุ่มหลักของ Office เริ่มต้นเว็บเบราว์เซอร์และไปยังเว็บไซต์ของ Microsoft Office (ปุ่มนี้สามารถใช้ได้กับแป้นพิมพ์เพียงบางรุ่น)
เปิดF5: เปิดเอกสารในโปรแกรมที่สนับสนุนคำสั่งนี้
พิมพ์F12: พิมพ์แฟ้มในหน้าต่างที่ทำงานอยู่
RedoF3: ยกเลิกการเลิกทำก่อนหน้านี้
ตอบF7: ตอบอีเมลในหน้าต่างที่ทำงานอยู่
บันทึกF11: บันทึกแฟ้มในหน้าต่างที่ทำงานอยู่
ส่งF9: ส่งอีเมลในหน้าต่างที่ทำงานอยู่
สะกดF10: เริ่มต้นโปรแกรมตรวจสอบตัวสะกดในเอกสารที่ทำงานอยู่ หากโปรแกรมของเอกสารมีคุณสมบัตินี้
บานหน้าต่างงานแสดงหรือซ่อนบานหน้าต่างงานของ Office ที่เคยแสดงก่อนหน้านี้ (ปุ่มนี้สามารถใช้ได้กับแป้นพิมพ์เพียงบางรุ่น)
เลิกทำF2: ยกเลิกการทำงานก่อนหน้านี้

ในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ล่าสุดของแป้นพิมพ์ ให้ไปยังเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/hardware/th-th/downloads

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 894513 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 ธันวาคม 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Keyboard Pro
 • Microsoft Multimedia Keyboard
 • Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000
 • Microsoft Natural Keyboard Elite
 • Microsoft Natural MultiMedia Keyboard
 • Microsoft Reclusa
 • Microsoft Sidewinder X6 Keyboard
 • Microsoft Basic Keyboard
 • Microsoft Wired Keyboard 200
 • Microsoft Wired Keyboard 600
 • Microsoft Wired Keyboard 500
 • Microsoft Wireless Keyboard 3000
 • Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000
 • Bluetooth Mobile Keyboard 6000
 • Microsoft Wired Desktop 600
 • Microsoft Wireless Desktop 3000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 5000
 • Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000
 • Microsoft IntelliType Pro 7.0
 • Microsoft IntelliPoint 6.1
 • Microsoft IntelliType Pro 6.0
 • Microsoft IntelliType Pro 6.1
 • Microsoft IntelliPoint 6.0
Keywords: 
dftsdahomeportal kbtshoot kbcip KB894513

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com