วิธีการเพิ่มปะตัวจัดระเบียบคลิป ในระบบ Office 2007 และ ใน Office 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 897754 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการเพิ่มปะเพื่อจัดระเบียบคลิป Microsoft ในระบบ Microsoft Office 2007 และ ใน Microsoft Office 2003 ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไปยังไซต์ของ Microsoft Office Online ปะและสื่อเว็บ คุณสามารถติดตั้ง Microsoft Office ปะ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ บนเครือข่ายใช้ร่วมกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

clip Organizer ประกอบด้วยรูปวาด รูปถ่าย เสียง วิดีโอ และแฟ้มสื่ออื่น ๆ แฟ้มสื่อเหล่านี้จะเรียกว่าคลิป คลิปออกเป็นแฟ้มสื่อที่หนึ่ง เช่นเสียง การเคลื่อนไหว หรือส่วนของภาพตัดปะ ซึ่งคุณสามารถแทรกลงในเอกสาร Microsoft Office คุณสามารถใช้คลิปลง ในงานนำเสนอ ในงาน และเอกสารอื่น ๆ ของ Office คุณสามารถใช้ตัวจัดระเบียบคลิปเพื่อเรียกดู ผ่านคอลเลก ชันคลิป การเพิ่มคลิปลง หรือวิธีที่ทำให้ควรคุณปในแค็ตตาล็อก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างชุดเก็บรวบรวมการจัดกลุ่มคลิปวิดีโอที่คุณใช้บ่อยที่สุด หรือ คุณสามารถให้ตัวจัดระเบียบคลิปเพิ่ม และการจัดแค็ตตาล็อกแฟ้มสื่อบนฮาร์ดดิสก์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ระบบ office 2007

เมื่อต้องการเริ่มต้นตัวจัดระเบียบคลิปในโปรแกรมประยุกต์ของ Office 2007 คลิกการแทรกแท็บ ในการillustrationsจัดกลุ่ม คลิกคลิปรูปหน้าปกแล้ว คลิกการจัดระเบียบคลิปที่ด้านล่างของแบบคลิปรูปหน้าปกบานหน้าต่างงาน

Office 2003

เมื่อต้องการเริ่มต้นตัวจัดระเบียบคลิป คลิกการจัดระเบียบคลิปที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงานภาพตัดปะ เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่างงานภาพตัดปะในโปรแกรม Office 2003 ชี้ไปที่รูปภาพในการแทรกเมนู แล้วคลิกคลิปรูปหน้าปก.

ระบบ Office 2007 และ Office 2003 สามารถโดยตรงเข้าพันของคลิปวิดีโอรูปภาพตัดปะที่อยู่บนเว็บไซต์ Microsoft Office Online ปะและสื่อเว็บ คุณสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อค้นหาวันปะที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ Microsoft Office Online ปะและสื่อเว็บ หรือ คุณสามารถค้นหาการนำเสนอภาพปะใน Microsoft Office Online ปะและสื่อที่เว็บไซต์จากภายในโปรแกรม Office ใดก็ ในโปรแกรม Office เมื่อคุณชี้ไปที่รูปภาพในการแทรกเมนูแล้วคลิกคลิปรูปหน้าปกกระบวนการค้นหาการเข้าถึงไซต์ของ Microsoft Office Online ปะและสื่อเว็บ ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงในบานหน้าต่างภาพตัดปะ เมื่อต้องการดูรูปภาพตัดปะคลิปวิดีโอที่อยู่บนเว็บไซต์ Microsoft Office Online ปะและสื่อเว็บ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/clipart
ถ้าคุณไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Microsoft Office Online ปะและสื่อที่เว็บไซต์ แม้ว่าคุณมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เข้าถึงไปยัง Microsoft Office Online ปะและสื่อที่เว็บไซต์อาจจะถูกบล็อก โดยไฟร์วอลล์บนเครือข่ายภายใน ถ้าคุณค้นหาปะ โดยใช้เงื่อนไขที่พบโดยทั่วไป เช่น "สุนัข" หรือ "สถานะ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความ"(ไม่มีผลลัพธ์พบ)" หรือ กระบวนการค้นหาอาจค้นหารูปภาพที่สองหรือสามเท่านั้น ในสถานการณ์สมมตินี้ ถ้าคุณตรวจสอบรูปขนาดย่อ คุณจะเห็นว่า ไม่มีรูปขนาดย่อมีไอคอนขนาดเล็กโลกในมุมซ้ายล่างของรูปขนาดย่อ ไอคอนโลกบนรูปขนาดย่อบ่งชี้ว่า ปะที่พบบนเว็บ

clip Organizer ได้สนับสนุนการค้นหาวันปะที่กำหนดไว้ในที่เก็บถาวรของภาพตัดปะคลิปท้องถิ่นบนคอมพิวเตอร์ยัง หรือในคลิปวิดีโอที่ใช้ร่วมกัน ภาพตัดปะเก็บถาวรบนเครือข่ายใช้ร่วมกัน ตัวอย่างรูปภาพตัดปะของคลิปจำนวนเล็กน้อยถูกรวมอยู่ใน Office 2003 และเป็นส่วนหนึ่งของ "ภายในชุด" ที่ค้นหาเมื่อคุณไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไปยังไซต์ของ Microsoft Office Online ปะและสื่อเว็บ office 2003 ไม่มีซีดีเนื้อหาสื่อ ด้วยปะเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ใน Microsoft Office XP Media เนื้อหาซีสามารถยังคงสามารถติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง หรือ บนเครือข่ายใช้ร่วมกัน คุณสามารถใช้เครือข่ายใช้ร่วมกันสำหรับการติดตั้ง Office 2003 ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ใน Office XP Media เนื้อหาซีประกอบด้วยประมาณ 35,000 ปที่มีชุดย่อยของคลิปวิดีโอที่พร้อมใช้งานบนเว็บไซต์ Microsoft Office Online ปะและสื่อเว็บ The Office XP Media Content CD was included with Microsoft Office XP Professional, Microsoft Office XP Standard, and Microsoft Publisher 2002 Deluxe Edition.

How to perform a local installation of the contents of the Office XP Media Content CD

To install the contents of the Office XP Media Content CD on a computer, follow these steps:
 1. Exit all programs that are running.
 2. Insert the Office XP Media Content CD into the CD drive or into the DVD drive. Hold down the SHIFT key to prevent the program from automatically starting.

  If Microsoft Windows Installer automatically starts, clickยกเลิก.
 3. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้, type the following command, and then clickตกลง:
  msiexec.exe /iCD_drive:\CAG.MSI ADDLOCAL=ALL /qb
  หมายเหตุ
  • ในคำสั่งนี้CD_driveis the letter of the drive that contains the Office XP Media Content CD.
  • When you type the command, include the spaces, as shown.

How to perform a network installation of the contents of the Office XP Media Content CD

To install the contents of the Office XP Media Content CD on a network share, you must copy the contents of the Office XP Media Content CD to the network share. After the contents have been copied to the network share, on each client computer that you want to use to access the content, follow these steps:
 1. Exit all programs that are running.
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้, type the following command, and then clickตกลง:
  msiexec.exe /i \\Network_server\การใช้ร่วมกัน\CAG.MSI ADDSOURCE=ALL /qb

This command causes the content to remain on the network share. The content can be accessed from the UNC location \\Network_server\การใช้ร่วมกัน. However, if you want to copy the content to the client computer, change the "ADDSOURCE=ALL" command-line parameter to "ADDLOCAL=ALL."

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 897754 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
Keywords: 
kbclip kbhowto kbmt KB897754 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:897754

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com