เหตุการณ์ 2025 รหัสถูกบันทึกใน System log ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 898468 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในบันทึกของระบบของ Event Viewer ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003:

รหัสเหตุการณ์: 2025
แหล่งที่มา: SRV
คำอธิบาย: "เซิร์ฟเวอร์พบการปฏิเสธที่บริการโจมตีที่พยายามทำจากไคลเอนต์\\computer_nameและมีการยกเลิกการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อ "

นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์จะเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของปัญหาสูง เช่นเมื่อมีการรับส่งข้อมูลหนาบนเครือข่ายได้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: เพิ่มค่า MaxMpxCt

เพิ่มMaxMpxCtค่าสำหรับบริการของเซิร์ฟเวอร์ MaxMpxCt เป็นจำนวนสูงสุดของการร้องขอของเครือข่ายคงเหลือที่พร้อมกันที่ได้รับอนุญาต โดยค่าเริ่มต้น ค่านี้ถูกกำหนดเป็น 50 ใน Windows Server 2003 เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เพิ่มMaxMpxCtค่า

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:MaxMpxCtสำหรับชื่อของค่า DWORD แล้วกด ENTER
 5. คลิกขวาMaxMpxCtแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง พิมพ์ค่าจากช่วงของ 50 ถึง 65535 และคลิกตกลง.

  หมายเหตุ:โดยขั้นตอน เพิ่มข้อจำกัดจำนวนของคำสั่งพร้อมกันที่สามารถค้างชำระระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ ด้านบน อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่ตั้งค่านี้สูงเกินไป ยิ่งการเชื่อมต่อที่ค้างชำระ หน่วยความจำเพิ่มเติมที่จะใช้ โดยเซิร์ฟเวอร์ หากคุณตั้งค่านี้สูงเกินไป เซิร์ฟเวอร์อาจทำงานออกจากหน่วยความจำของกลุ่มทรัพยากรที่เช่นสามารถทำเพจได้ ดังนั้น ไม่มากเพิ่มค่านี้ถ้าคุณทราบว่า จะมีจำนวนที่จำกัดของไคลเอนต์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ในเวลาเดียวกัน
 7. ออกจากโปรแกรม Registry Editor

วิธีที่ 2: การปฏิเสธบริการตรวจหาการโจมตีการปิดการใช้งาน

สิ่งสำคัญขั้นตอนเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของคุณ คำเตือน ขั้นตอนเหล่านี้อาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีจากผู้ใช้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอย่างเช่นไวรัสได้ ขอแนะนำให้ใช้ขั้นตอนในบทความนี้เพื่อเปิดโปรแกรมเพื่อใช้งานตามที่ออกแบบมา หรือเพื่อใช้ความสามารถต่างๆ ของโปรแกรมตามที่กำหนดไว้ ก่อนที่คุณจะดำเนินการเปลี่ยนแปลง ขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ขั้นตอนนี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณเลือกที่จะใช้กระบวนการนี้ ให้ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องระบบของคุณ ขอแนะนำให้คุณใช้ขั้นตอนนี้เมื่อคุณจำเป็นต้องใช้จริงๆ เท่านั้นคุณสามารถยกเลิกการปฏิเสธบริการตรวจหาการโจมตีที่ระดับที่ระบบปฏิบัติการ การทำเช่นนี้ คุณสามารถป้องกันข้อผิดพลาดได้จากการเข้าสู่ระบบ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:DisableDosสำหรับชื่อของค่า DWORD แล้วกด ENTER
 5. คลิกขวาDisableDosแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1การปิดใช้งานการปฏิเสธบริการตรวจหาการโจมตี แล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:เมื่อต้องการเปิดใช้งานการปฏิเสธบริการตรวจหาการโจมตี พิมพ์0ในการข้อมูลค่า:กล่อง
 7. ออกจากโปรแกรม Registry Editor

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ Microsoft Windows

หากฮาร์ดแวร์ของคุณมาพร้อมกับ Microsoft Windows รุ่น x64 ติดตั้งไว้แล้ว ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการขอความช่วยเหลือสำหรับการ Windows รุ่น x64 ในกรณีนี้ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้บริการสนับสนุนเนื่องจาก Windows x64 edition รวมอยู่ในฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อาจกำหนดการติดตั้ง Windows x64 edition เองโดยใช้คอมโพเนนต์เฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะหรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับ Windows x64 edition อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรง บริษัทผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์ ถ้าคุณซื้อ Windows x64 edition เช่น Microsoft Windows Server 2003 x64 edition แยกต่างหาก โปรดติดต่อ Microsoft สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 898468 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2553 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbtshoot kbnetwork kbwinservnetwork kbmt KB898468 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:898468

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com