คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows: "STOP 0x00000050" หรือ "STOP 0x0000008e"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 903251 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณอาจพบอาการต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows xp หรือใช้ Microsoft Windows 2000 เครื่องอย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • คอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ
 • หลังจากคุณเข้าสู่ระบบ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
  Microsoft Windows
  ระบบกู้คืนมาได้จากข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง
  มีการสร้างบันทึกของข้อผิดพลาดนี้ขึ้น
  โปรดแจ้งปัญหานี้ให้ Microsoft ทราบ
  เราได้สร้างรายงานข้อผิดพลาด ซึ่งคุณสามารถส่งข้อมูลเพื่อช่วยเราในการปรับปรุง Microsoft Windows เราจะเก็บรายงานนี้เป็นข้อมูลลับและไม่เปิดเผยชื่อ
  หากต้องการดูว่ารายงานข้อผิดพลาดนี้มีข้อมูลใด ให้ คลิกที่นี่
  เมื่อต้องการดูสิ่งรายงานข้อผิดพลาด คลิกคลิกที่นี่. เมื่อคุณคลิกการคลิกที่นี่การเชื่อมโยงด้านล่างของกล่องข้อความ คุณจะเห็นข้อมูลลายเซ็นข้อผิดพลาดที่คล้ายกับตัวอย่างข้อมูลต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

  ตัวอย่างข้อมูล 1
  BCCode : 00000050 BCP1 : f8655000 BCP2 : 00000001 BCP3 : fc7cc465 
  BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1
  ตัวอย่างข้อมูล 2
  BCCode : 0000008e BCP1 : c0000005 BCP2 : 00000120 BCP3 : fd28eaa4 
  BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1
 • คุณได้รับการต่อไปนี้ "Stop" ข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่ง

  ข้อความที่ 1

  ตรวจพบปัญหาและได้ปิดระบบ Windows เพื่อป้องกันความเสียหายกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
  ข้อมูลด้านเทคนิค:

  หยุด: 0x00000050 (0xf8655000, 0x00000001, 0xfc7cc465, 0x00000000)
  page_fault_in_nonpaged_area (50)
  ข้อความ 2
  ตรวจพบปัญหาและได้ปิดระบบ Windows เพื่อป้องกันความเสียหายกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
  ข้อมูลด้านเทคนิค:

  หยุด: 0x0000008e (0xc0000005, 0x00000120, 0xfd28eaa4, 0x00000000)
  KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000008e)
 • ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ:
  วันที่:วันที่
  แหล่งที่มา: ระบบ
  เวลาเกิดข้อผิดพลาด::เวลา
  ประเภท: (102)
  ชนิด: ข้อผิดพลาด
  ID เหตุการณ์: 1003
  ผู้ใช้: n/a
  คอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์
  คำอธิบาย: รหัสข้อผิดพลาด 00000050, parameter1 f8655000, parameter2 00000001, parameter3 fc7cc465, parameter4 00000000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 'ศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ที่ http://support.microsoft.com ข้อมูล: 0000:53 79 65 74 73 d 6 20 45 0008 E ระบบ: rror 72 ในการ 20 45 72 20 ของ 72 72 6f Er 0010:72 6f 72 20 63 6f ror 64 65 รหัส 0018:20 30 30 30 30 30 30 35 0000050 0020:30 20 20 50 61 72 61 6 d 0 Param 72 65 74 0028:65 eters 66 66 73 20 ff 0030:66 66 66 66 64 31 2 c
  วันที่:วันที่
  แหล่งที่มา: ระบบ
  เวลาเกิดข้อผิดพลาด::เวลา
  ประเภท: (102)
  ชนิด: ข้อผิดพลาด
  ID เหตุการณ์: 1003
  ผู้ใช้: n/a
  คอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์
  คำอธิบาย: 0000008e รหัสข้อผิดพลาด parameter1 c0000005, parameter2 00000120, parameter3 fd28eaa4, parameter4 00000000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 'ศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ที่ http://support.microsoft.com ข้อมูล: 0000:53 79 65 74 73 d 6 20 45 0008 E ระบบ: rror 72 ในการ 20 45 72 20 ของ 72 72 6f Er 0010:72 6f 72 20 63 6f ror 64 65 รหัส 0018:20 30 30 30 30 30 30 35 000008e 0020:30 20 20 50 61 72 61 6 d 0 Param 72 65 74 0028:65 eters 66 66 73 20 ff 0030:66 66 66 66 64 31 2 c

หมายเหตุ

 • อาการของข้อผิดพลาด Stop แตกต่างกันตามตัวเลือกความล้มเหลวของระบบของคอมพิวเตอร์คุณ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าตัวเลือกความล้มเหลวของระบบ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  307973วิธีการกำหนดค่าตัวเลือกความล้มเหลวของระบบและการกู้คืนใน Windows
 • พารามิเตอร์ 4 ตัวที่อยู่ในวงเล็บของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้หยุดชะงัก แปรเปลี่ยนไปตามการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคอมพิวเตอร์ที่ติดกับตัวแปรของไวรัส HaxDoor

ไวรัส HaxDoor สร้างกระบวนการที่ซ่อนไว้ นอกจากนี้ ไวรัสจะซ่อนแฟ้มและรีจิสตรีคีย์ ชื่อแฟ้มที่ปฏิบัติการได้ของไวรัส HaxDoor อาจแตกต่างกัน แต่มักเป็นชื่อแฟ้ม Mszx23.exe ตัวแปรจำนวนมากของไวรัสนี้ทำให้โปรแกรมควบคุมที่ชื่อ Vdmt16.sys หรือ Vdnt32.sys บนคอมพิวเตอร์ โปรแกรมควบคุมนี้ใช้ซ่อนกระบวนการของไวรัส ตัวแปรของไวรัส HaxDoor สามารถคืนค่าแฟ้มเหล่านี้ถ้าคุณลบ

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. พิมพ์บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้ ใช้บทความเป็นคำแนะนำขั้นตอนนี้

  307654วิธีการติดตั้งและใช้คอนโซลการกู้คืนใน Windows XP
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify
 4. ค้นหา และลบรายการใด ๆ ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่อ้างอิง "drct16" หรือ "draw32"

  ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบรายการที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\drct16
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\draw32
 5. ใส่แผ่นซีดีการติดตั้ง Windows XP แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์จากซีดี
 6. ในการยินดีต้อนรับสู่การตั้งค่าหน้าจอ กด R (ซ่อม) เพื่อเริ่มการทำงานของคอนโซลการกู้คืนของ Windows
 7. เลือกหมายเลขที่สอดคล้องกับการติดตั้ง Windows ที่คุณต้องการซ่อมแซม หมายเลขนี้เป็น 1 โดยทั่วไป
 8. หากได้รับการพร้อมท์ พิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ ถ้าไม่มีรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ กด ENTER
 9. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ย้ายไปยังโฟลเดอร์ C:\Windows\System32 ตัวอย่างเช่น พิมพ์ซีดี C:\Windows\System32.
 10. ใช้แบบrenเปลี่ยน (ชื่อ) คำสั่งเพื่อเปลี่ยนชื่อแฟ้มต่อไปนี้ตามที่แสดง อย่าลืมกด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง ถ้าคุณเห็นข้อความ "ไม่พบแฟ้ม" ย้ายแฟ้มถัดไปในรายการ
  ren 1.a3d 1.a3d.bad
  ren cm.dll cm.dll.bad
  ren cz.dll cz.dll.bad
  ren draw32.dll draw32.dll.bad
  ren drct16.dll drct16.dll.bad
  ren dt163.dt dt163.dt.bad
  ren fltr.a3d fltr.a3d.bad
  ren hm.sys hm.sys.bad
  ren hz.dll hz.dll.bad
  ren hz.sys hz.sys.bad
  ren i.a3d i.a3d.bad
  ren in.a3d in.a3d.bad
  ren klo5.sys klo5.sys.bad
  ren klogini.dll klogini.dll.bad
  ren memlow.sys memlow.sys.bad
  ren mszx23.exe mszx23.exe.bad
  ren p2.ini p2.ini.bad
  ren ps.a3d ps.a3d.bad
  ren redir.a3d redir.a3d.bad
  ren tnfl.a3d tnfl.a3d.bad
  ren vdmt16.sys vdmt16.sys.bad
  ren vdnt32.sys vdnt32.sys.bad
  ren w32tm.exe w32tm.exe.bad
  ren WD.SYS WD.SYS.bad
  ren winlow.sys winlow.sys.bad
  ren wmx.a3d wmx.a3d.bad
  ren wz.dll wz.dll.bad
  ren wz.sys wz.sys.bad

  ถ้าคุณต้องการลบแฟ้มเหล่านี้เมื่อคุณเสร็จสิ้น พิมพ์del *.bad.
 11. เอาแผ่นซีดีการติดตั้ง Windows XP และพิมพ์exitเมื่อต้องการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 12. เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 13. ค้นหา และลบคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้และรายการใด ๆ ที่อาจอยู่ภายใต้แต่ละคีย์ย่อย ถ้าคีย์ย่อยของรีจิสทรีใด ๆ จากรายการนี้ไม่มีอยู่ ไปที่คีย์ย่อยถัดไปในรายการ

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vdmt16

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vdnt32

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\winlow

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\memlow


  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\vdmt16

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\vdnt32

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\winlow

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\memlow


  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ENUM\ROOT\LEGACY_VDMT16

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ENUM\ROOT\LEGACY_VDNT32

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ENUM\ROOT\LEGACY_WINLOW

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ENUM\ROOT\LEGACY_MEMLOW
 14. ค้นหา และลบรายการที่ประกอบด้วยชื่อแฟ้ม Mszx23.exe ภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
 15. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 16. ตรวจสอบให้แน่ ใจว่า โปรแกรมป้องกันไวรัสและสปายแวร์โปรแกรมปรับปรุง ด้วยข้อกำหนดล่าสุด จากนั้น ทำการสแกนระบบทั้งหมด
มัลแวร์ต่อไปนี้ได้ถูกกำหนด โดยผู้จัดจำหน่ายโปรแกรมป้องกันไวรัส
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Symantec::Backdoor.Haxdoor.D
Trend Micro:bkdr_haxdoor.bc, bkdr_haxdoor.bn, bkdr_haxdoor.ba, bkdr_haxdoor.al
PandaLabs:haxdoor.aw
F-Secure:Backdoor.Win32.Haxdoor, Backdoor.Win32.Haxdoor.al
Sophos:Troj/Haxdoor-AF, Troj/Haxdoor-CN, Troj/Haxdoor-AE
อาชีพ Kaspersky:Backdoor.Win32.Haxdoor.bg
McAfee::backDoor BAC

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 903251 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 ตุลาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbresolve kbvirus kbprb kbtshoot kberrmsg kbbluescreen kbmt KB903251 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:903251

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com