Artikkel-ID: 903275 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Hvis du vil ha en 2007 Office-versjon av denne artikkelen, kan du lese følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
919895 Slik feilsøker du problemer som kanskje oppstår når du aktiverer et 2007 Office-produkt
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

INNLEDNING

Denne artikkelen beskriver hvordan du feilsøker problemer som kanskje oppstår når du aktiverer et Microsoft Office-produkt

Når du aktiverer en detaljistlisens for Office, aktiverer du full funksjonalitet for et produkt. Du blir i tillegg ikke lenger bedt om å aktivere detaljistlisensen hver gang du starter Office-produktet.

Når du prøver å starte eller aktivere et Office-produkt, kan det hende du opplever symptomer som angir ett av følgende:
 • Du har ikke aktivert Office-produktet.
 • Du må aktivere Office-produktet på nytt.
 • Det kan være en del av en tidligere Office-installasjon i registret eller i Office-mappene.
Følgende symptomer angir at det er et problem med aktiveringen av Office-produktet.

Office-produktet kjører i modus for redusert funksjonalitet

Når du starter et Office-produkt som fungerte på riktig måte tidligere, kjører Office-produktet i modus for redusert funksjonalitet. Hvis du vil ha mer informasjon om modus for redusert funksjonalitet, kan du lese følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
316032 Feilmeldingen "Denne kommandoen er ikke tilgjengelig fordi dokumentet er låst for redigering" vises når du forsøker å redigere gamle eller nye dokumenter i Office XP og Office 2003 (Dette kan være på engelsk)

Du har nådd grensen for antall datamaskiner du kan aktivere produktet på

Når du prøver å aktivere Office-produktet, mislykkes aktiveringen. Du kan også få en melding om at du har nådd grensen for antall datamaskiner du kan aktivere Office-produktet på.

Det er gjort omfattende endringer i konfigurasjonen av datamaskinen

Når du starter et Office-produkt som fungerte på riktig måte tidligere, får du en melding som sier at det ble gjort omfattende endringer i konfigurasjonen av datamaskinen. I denne situasjonen kan et hvilket som helst av følgende problemer kan oppstå:
 • Når du starter et Office-produkt, blir du bedt om å angi en produktnøkkel. Når du angir produktnøkkelen, får du feilmeldingen Ugyldig produktnøkkel. Dette kan skje selv om du angav produktnøkkelen som fulgte med Office-produktet.
 • Når du forsøker å aktivere Office-produktet, forsvinner aktiveringsveiviseren.
 • Når du prøver å aktivere Office-produktet ved hjelp av Internett, mottar du en kommunikasjonsrelatert feil.
 • Når du prøver å aktivere Microsoft Office 2003 etter at det er installert, vil ikke aktiveringsveiviseren starte. Det får ingen feilmeldinger.

Telefonaktivering mislykkes

Du prøver å aktivere Office-produktet ved hjelp av telefonen. Når du har angitt bekreftelses-IDen du fikk av støttepersonalet, får du en feilmelding som sier at bekreftelses-IDen er ugyldig.

Aktiveringsveiviseren starter ikke

Når du starter et Office-produkt, eller klikker Aktiver produktHjelp-menyen, starter ikke aktiveringsveiviseren.

Mer informasjon

Bruk metodene nedenfor i den rekkefølgen de presenteres, for å løse aktiveringsproblemer i Office-produkter.

Metode 1: Generell feilsøking

 • Kontroller at datoen og klokkeslettet er riktig angitt i operativsystemet du bruker.
 • Hvis Office-produktet kjøres i modus for redusert funksjonalitet, kan det hende at du bruker en prøveversjon av Office-produktet. Hvis du bruker en prøveversjon av Office-produktet, er prøveversjonen utløpt? Hvis du vil ha mer informasjon om prøveversjoner av Office-produkter, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  831023 Konvertere en prøveversjon av Office 2003 til en fullstendig salgsversjon (Dette kan være på engelsk)
  295167 Installasjonshensyn for prøveversjonen av Office XP (Dette kan være på engelsk)
 • Kontroller Internett-tilkoblingen. Kan du koble til Internett? Har du en brannmur eller en proxy-server som krever godkjenning? Hvis du vil ha mer informasjon om potensielle kommunikasjonsfeil som oppstår når du aktiverer et Office-produkt, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  822519 Når du prøver å aktibere Office-programmer over Internett, får du en feilmelding (Dette kan være på engelsk)
 • Du får feilmeldingen Ugyldig produktnøkkel når du prøver å aktivere Office-produktet? Det kan hende at du har flere installasjoner av samme versjon av Office på datamaskinen. Har du for eksempel en prøveversjon av Office 2003 og en salgsversjon av Office 2003 installert på datamaskinen? Har du også en ett enkelt Office-program, for eksempel Microsoft Office Excel 2003, installert sammen med en fullversjon av Office 2003 på datamaskinen?

  Du bør bare ha én installasjon av samme versjon av Office installert på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om feilmeldingen Ugyldig produktnøkkel, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  836178 Du mottar feilmeldingen Ugyldig produktnøkkel når du starter et Office 2003-program etter at du har installert Office Professional Edition 2003
  321346 Du blir bedt om å angi produktnøkkelen når du åpner et Office-program
 • Prøver du å installere en OEM-versjon (Original Equipment Manufacturer) av et Office-produkt på en annen datamaskin? Du kan bare ha én installasjon av en OEM-versjon av et Office-produkt installert på én enkelt datamaskin. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer en OEM-versjon av Office på en annen datamaskin, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  826526 Feilmeldingen Installasjonen kan ikke aktiveres når du forsøker å aktivere Office 2003
  300273 Kan ikke aktivere OEM-versjon mer enn én gang i Office XP
 • Hvis du byttet ut den gamle datamaskinen med en ny, kan du prøve å aktivere Office-produktet via Internett. Hvis du ikke kan aktivere Office-produktet via Internett, kan du prøve å aktivere det ved hjelp av telefonen.

  Obs!  Prøveversjoner av Office-produkter kan ikke aktiveres ved hjelp av telefonen.

Metode 2: Hvis Opa11.dat-filen eller Data.dat-filen er skadet

Noen aktiveringsproblemer angir at lisensfilen er skadet for Microsoft Office 2003 eller for Microsoft Office XP. Hvis lisensfilen er skadet, kan du ikke løse problemet ved å fjerne og deretter installere Office-produktet på nytt. Lisensfilen blir ikke fjernet når du fjerner Office-produktet. I tillegg blir ikke lisensfilen overskrevet når du installerer Office-produktet på nytt. Hvis lisensfilen er skadet, kan du bruke en av metodene nedenfor for å slette lisensfilen.

Hvis du vil ha oss til å slette lisensfilen for deg, kan du gå til delen Løs det for meg. Hvis du heller vil slette lisensfilen selv, kan du gå til delen La meg løse det selv.

Løs det for meg

Skjul dette bildetVis dette bildet
assets folding start expanded
Hvis du vil slette lisensfilen, klikker du knappen eller koblingen Løs det. Klikk deretter Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følg trinnene i løsningsveiviseren.

For Windows 8
Skjul dette bildetVis dette bildet
assets folding start expanded
Skjul dette bildetVis dette bildet
assets fixit1
Løs dette problemet
Microsoft-løsning 20053
Skjul dette bildetVis dette bildet
assets fixit2

Skjul dette bildetVis dette bildet
assets folding end

For Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 eller Windows Server 2003
Skjul dette bildetVis dette bildet
assets folding start expanded
Skjul dette bildetVis dette bildet
assets fixit1
Løs dette problemet
Microsoft-løsning 50302
Skjul dette bildetVis dette bildet
assets fixit2
Skjul dette bildetVis dette bildet
assets folding end

Notater
Skjul dette bildetVis dette bildet
assets folding start collapsed
 • Det kan hende at denne veiviseren bare er tilgjengelig på engelsk. Den automatiske reparasjonen fungerer imidlertid også for andre språkversjoner av Windows.
 • Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske løsningen på en flash-stasjon eller en CD, og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.
 • Vi setter pris på din tilbakemelding. Hvis du vil gi tilbakemelding eller rapportere eventuelle problemer med denne løsningen, kan du legge igjen en kommentar i bloggen Løs det for meg eller sende oss en e-postmelding.
Skjul dette bildetVis dette bildet
assets folding end collapsed
Skjul dette bildetVis dette bildet
assets folding end

La meg løse det selv

Office 2003

 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data, og klikk deretter OK.
 2. Høyreklikk Opa11.dat-filen, og klikk deretter Slett.

  Viktig!  Du må ikke slette Opa11.bak-filen.
 3. Lukk mappen.
 4. Start et Office 2003-program for å starte aktiveringsveiviseren for Office 2003.

Office XP

 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data, og klikk deretter OK.
 2. Høyreklikk Data.dat-filen, og klikk deretter Slett.

  Viktig!  Du må ikke slette data.bak-filen.
 3. Lukk mappen.
 4. Start et Office XP-program for å starte aktiveringsveiviseren for Office XP.
875452 Aktiveringsveiviseren for Microsoft Office 2003 forsvinner når du bruker telefonalternativet til å aktivere en Microsoft Office 2003-lisens (Dette kan være på engelsk)
823761 Produktaktiveringen mislykkes når du prøver å aktivere et produkt med lisensabonnement for Microsoft Office XP Enterprise (Dette kan være på engelsk)
823527 Aktiveringsveiviseren starter ikke Office 2003 (Dette kan være på engelsk)
313938 Aktiveringsveiviseren starter ikke (Dette kan være på engelsk)

Metode 3: Hvis du gjorde omfattende endringer i konfigurasjonen av datamaskinen

Hvis du gjorde omfattende endringer i konfigurasjonen av datamaskinen, kan endringen påvirke Office XP-aktivering. Når du starter Office XP, kan det hende at du får en feilmelding som sier at Office XP har oppdaget en omfattende endring i konfigurasjonen av datamaskinen. Når dette skjer, kjører Office XP i modus for redusert funksjonalitet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker dette problemet, kan du følgende artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
296924 Du får meldingen Office has detected a significant change in your machine configuration når du starter et Office-program (Dette kan være på engelsk)

Metode 4: Hvis aktiveringsveiviseren for Office XP slutter å svare

I denne situasjonen vises dialogboksen for aktiveringsveiviseren når du prøver å aktivere Office XP. Aktiveringsveiviseren slutter imidlertid å svare. Dette problemet kan oppstå hvis Windows Script-filene mangler eller er skadet. Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
303048 Du får feilmeldingen Vent mens veiviseren initialiseres når dialogboksen for aktiveringsveiviseren vises (Dette kan være på engelsk)

Referanser

Hvis du vil ha en oversikt over Microsoft-produktaktivering, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
http://www.microsoft.com/piracy/mpa.aspx
Hvis du vil ha mer informasjon om Microsoft-produktaktivering, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
302806 Beskrivelse av Microsoft-produktaktivering
Hvis du vil ha mer informasjon om aktiveringsveiviseren for Office, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
293151 Beskrivelse av aktiveringsveiviseren for Office
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer Office-produkter, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
828958 Aktivere en lisens i Office-programmer
Ved hjelp av aktiveringsveiviseren for Microsoft Visio kan du oppdatere eller endre dine personlige kundeopplysninger som er lagret hos Microsoft, når du helst, enten via Internett eller ved hjelp av telefonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om redusert funksjonalitetsmodus, kan du lese følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
293466 Redusert funksjonalitet, manglende menykommandoer og utilgjengelige funksjoner i Visio (Dette kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om Microsoft Visio-aktiveringsveiviseren, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
293477 Informasjon om personvernpolicyen til Microsoft-aktiveringsveiviseren for Visio (Dette kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer en varig lisens for Visio 2002 eller Visio 2003, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
297247 Aktivere en varig lisens for Visio 2002 eller Visio 2003 (Dette kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om aktiveringen av et Microsoft-produkt og hvordan du aktiverer et Microsoft-produkt over telefonen, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
326851 Aktivering og registrering av et Microsoft-produkt (Dette kan være på engelsk)

Egenskaper

Artikkel-ID: 903275 - Forrige gjennomgang: 12. februar 2013 - Gjennomgang: 9.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 med Business Contact Manager
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Nøkkelord: 
kbmsifixme kbfixme kbwizard kblicensing kbactivation kbtshoot KB903275

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com