Numer ID artykułu: 903275 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Aby uzyskać wersję tego artykułu dotyczącą pakietu Office 2007, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
919895 Rozwiązywanie problemów, które mogą wystąpić podczas aktywowania pakietu Office 2007
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano sposób rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić podczas aktywowania produktu pakietu Microsoft Office.

Aktywowanie licencji detalicznej pakietu Office powoduje włączenie pełnej funkcjonalności produktu. Ponadto przestaje być wtedy wyświetlany monit o aktywowanie licencji detalicznej za każdym razem, gdy jest uruchamiany produkt pakietu Office.

Podczas uruchamiania lub aktywowania produktu pakietu Office mogą wystąpić symptomy wskazujące na jeden z następujących problemów:
 • Produkt pakietu Office nie został pomyślnie aktywowany.
 • Należy ponownie aktywować produkt pakietu Office.
 • W rejestrze lub folderach pakietu Office może znajdować się część poprzedniej instalacji pakietu Office.
Poniższe symptomy wskazują na to, że problem dotyczy aktywowania produktu pakietu Office.

Produkt pakietu Office działa w trybie ograniczonej funkcjonalności

Produkt pakietu Office, który w przeszłości działał poprawnie, po uruchomieniu działa w trybie ograniczonej funkcjonalności. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące trybu zmniejszonej funkcjonalności, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
316032 Komunikat o błędzie „To polecenie jest niedostępne, ponieważ dokument jest zablokowany dla edycji” podczas edytowania starych lub nowych dokumentów w pakiecie Office XP lub Office 2003

Osiągnięto limit liczby komputerów, na których można aktywować produkt

Próba aktywowania produktu pakietu Office kończy się niepowodzeniem. Ponadto jest wyświetlany komunikat stwierdzający, że został osiągnięty limit komputerów, na których można aktywować produkt pakietu Office.

Wprowadzono istotne zmiany w konfiguracji komputera

Po uruchomieniu produktu pakietu Office, który w przeszłości działał poprawnie, jest wyświetlany komunikat z informacją, że zostały wprowadzone istotne zmiany w konfiguracji komputera. W tej sytuacji może wystąpić dowolny z następujących symptomów:
 • Podczas uruchamiania produktu pakietu Office jest wyświetlany monit o wprowadzenie klucza produktu. Po wprowadzeniu klucza produktu jest wyświetlany komunikat o błędzie „Nieprawidłowy klucz produktu”. Dzieje się tak nawet po wprowadzeniu klucza produktu dostarczonego wraz z produktem pakietu Office.
 • Podczas próby aktywowania produktu pakietu Office 2003 przestaje być wyświetlany Kreator aktywacji.
 • Podczas próby aktywowania produktu pakietu Office przez Internet występuje błąd związany z komunikacją.
 • Podczas aktywowania zainstalowanego pomyślnie pakietu Microsoft Office 2003 nie jest uruchamiany Kreator aktywacji. Nie jest wyświetlany żaden komunikat o błędzie.

Niepowodzenie aktywacji telefonicznej

Użytkownik próbuje aktywować produkt pakietu Office przez telefon. Jednak po wprowadzeniu identyfikatora potwierdzenia dostarczonego przez personel pomocy technicznej jest zwracany komunikat o błędzie z informacją, że identyfikator potwierdzenia jest nieprawidłowy.

Nie można uruchomić Kreatora aktywacji

Po uruchomieniu produktu pakietu Office lub kliknięciu polecenia Aktywuj produkt w menu Pomoc nie jest uruchamiany Kreator aktywacji.

Więcej informacji

Aby rozwiązać problemy z aktywacją produktów pakietu Office, należy zastosować następujące metody w kolejności, w jakiej są podane.

Metoda 1. Ogólne rozwiązywanie problemów

 • Upewnij się, że w data i godzina są poprawnie ustawione w danym systemie operacyjnym.
 • Jeśli produkt pakietu Office działa w trybie ograniczonej funkcjonalności, być może jest używana wersja próbna produktu pakietu Office. Czy używana wersja próbna produktu pakietu Office nie wygasła? Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wersji próbnych produktów pakietu Office, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  831023 Jak przekonwertować wersję próbną pakietu Office 2003 na pełną wersję detaliczną (strona może być w języku angielskim)
  295167 OFFXP: Uwagi dotyczące instalacji wersji zapoznawczej pakietu Office XP
 • Sprawdź, czy działa połączenie internetowe. Czy możesz połączyć się z Internetem? Czy posiadasz zaporę lub serwer proxy, który wymaga uwierzytelnienia? Aby uzyskać więcej informacji dotyczących potencjalnych problemów z komunikacją, które mogą wystąpić podczas aktywowania produktu pakietu Office, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  822519 Podczas próby aktywacji programów pakietu Office przez Internet pojawia się komunikat o błędzie
 • Czy podczas aktywowania produktu pakietu Office jest wyświetlany komunikat o błędzie: „nieprawidłowy klucz produktu”? Być może ta sama wersja pakietu Office 2003 jest zainstalowana na komputerze więcej niż jeden raz. Czy na komputerze jest zainstalowana na przykład wersja próbna oraz wersja detaliczna pakietu Office 2003? A może na komputerze jest zainstalowany pojedynczy program pakietu Office, na przykład Microsoft Office Excel 2003, wraz z pełnym wydaniem pakietu Office 2003?

  Każda wersja pakietu Office 2003 powinna być zainstalowana na komputerze tylko jeden raz. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących błędu „nieprawidłowego klucza produktu”, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  836178 Po zainstalowaniu pakietu Office Professional Edition 2003 podczas uruchamiania programu pakietu Office 2003 jest wyświetlany komunikat o błędzie: „nieprawidłowy klucz produktu”
  321346 Podczas otwierania programu pakietu Office wyświetlany jest monit o klucz produktu
 • Czy próbujesz zainstalować wersję OEM produktu pakietu Office na innym komputerze? Wersja OEM produktu pakietu Office może być zainstalowana tylko raz na jednym komputerze. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących instalowania wersji OEM pakietu Office na innym komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  826526 Podczas próby aktywowania pakietu Office 2003 jest wyświetlany komunikat o błędzie „Nie można aktywować instalacji”
  300273 W pakiecie Office XP nie można aktywować wersji OEM więcej niż raz
 • Jeśli poprzedni komputer został wymieniony na nowy, spróbuj aktywować produkt pakietu Office przez Internet. Jeśli nie możesz aktywować produktu pakietu Office przez Internet, spróbuj go aktywować telefonicznie.

  Uwaga: Wersji próbnych pakietu Office nie można aktywować telefonicznie.

Metoda 2: Jeśli plik Opa11.dat lub Data.dat jest uszkodzony

Niektóre problemy z aktywacją wskazują, że plik licencji dla pakietu Microsoft Office 2003 lub Microsoft Office XP jest uszkodzony. Jeśli plik licencji jest uszkodzony, nie można rozwiązać problemu poprzez usunięcie produktu pakietu Office, a następnie jego ponowną instalację. Plik licencji nie jest usuwany podczas usuwania produktu pakietu Office. Ponadto plik licencji nie jest zastępowany podczas ponownego instalowania produktu pakietu Office. Jeśli plik licencji jest uszkodzony, można go usunąć, korzystając z jednej z następujących metod.

Aby automatycznie usunąć plik licencji, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie usunąć plik licencji, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start expanded
Aby usunąć plik licencji, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu (Fix it).

Windows 8
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start expanded
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets fixit1
Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 20053
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets fixit2

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end

Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 lub Windows Server 2003
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start expanded
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets fixit1
Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50302
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets fixit2
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end

Uwagi
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Office 2003

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz nazwę C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Opa11.dat, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  Ważne: Nie usuwać pliku opa11.bak.
 3. Zamknij folder.
 4. Uruchom program pakietu Office 2003 i uruchom Kreator aktywacji pakietu Office 2003.

Pakiet Office XP

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz nazwę C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Data.dat, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  Ważne: Nie należy usuwać pliku data.bak.
 3. Zamknij folder.
 4. Uruchom program pakietu Office XP i uruchom Kreatora aktywacji pakietu Office XP.
875452 Kreator aktywacji pakietu Microsoft Office 2003 znika, gdy jest używana opcja telefonicznej aktywacji licencji pakietu Microsoft Office 2003
823761 Nie można aktywować produktu pakietu Microsoft Office XP z licencją Enterprise Subscription (strona może być w języku angielskim)
823527 Nie można uruchomić Kreatora aktywacji w pakiecie Office 2003
313938 OFFXP: Kreator aktywacji nie uruchamia się

Metoda 3: Jeśli wprowadzono istotne zmiany w konfiguracji komputera

Jeśli wprowadzono istotne zmiany w konfiguracji komputera, mogą one wpływać na aktywację pakietu Office XP. Po uruchomieniu pakietu Office, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie stwierdzający, że pakiet Office XP wykrył istotną zmianę w konfiguracji komputera. W takiej sytuacji pakiet Office XP jest uruchamiany w trybie ograniczonej funkcjonalności. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
296924 Komunikat „Pakiet Office wykrył istotną zmianę konfiguracji komputera” jest wyświetlany podczas uruchamiania programu Office

Metoda 4: Jeśli Kreator aktywacji pakietu Office XP przestaje odpowiadać

W tym scenariuszu podczas aktywowania pakietu Office XP jest wyświetlane okno dialogowe Kreator aktywacji. Po chwili jednak Kreator aktywacji przestaje odpowiadać. Ten problem występuje, gdy brakuje plików skryptu Windows lub gdy są one uszkodzone. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
303048 Po wyświetleniu okna dialogowego Kreator aktywacji jest wyświetlany komunikat o błędzie „Czekaj na zainicjowanie kreatora...” (strona może być w języku angielskim)

Materiały referencyjne

Przegląd procesu aktywacji produktu firmy Microsoft znajduje się w następującej witrynie firmy Microsoft sieci Web:
http://www.microsoft.com/piracy/mpa.aspx
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktywacji produktu firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
302806 Opis aktywacji produktu firmy Microsoft (strona może być w języku angielskim)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Kreatora aktywacji pakietu Office, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
293151 Opis Kreatora aktywacji pakietu Office
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktywowania produktów pakietu Office, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
828958 Jak aktywować licencję w programach pakietu Office
Informacje osobiste o kliencie przechowywane w firmie Microsoft można zmienić lub zaktualizować w dowolnej chwili, zarówno przez Internet, jak i telefonicznie, korzystając z Kreatora aktywacji programu Microsoft Visio.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące trybu zmniejszonej funkcjonalności, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
293466 Ograniczona funkcjonalność, brak poleceń w menu i niedostępne funkcje w programie Visio (strona może być w języku angielskim)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasad ochrony prywatności Kreatora aktywacji programu Microsoft Visio, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
293477 Informacje dotyczące zasad ochrony prywatności w Kreatorze aktywacji firmy Microsoft dla programu Visio (strona może być w języku angielskim)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu aktywowania licencji wieczystej na program Visio 2002 lub Visio 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
297247 Sposób aktywowania licencji wieczystej programu Visio 2002 lub Visio 2003 (strona może być w języku angielskim)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktywowania dowolnego produktu firmy Microsoft lub sposobu aktywowania produktu firmy Microsoft przez telefon, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
326851 Aktywacja i rejestracja produktu firmy Microsoft

Właściwości

Numer ID artykułu: 903275 - Ostatnia weryfikacja: 12 lutego 2013 - Weryfikacja: 10.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 z dodatkiem Business Contact Manager
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbmsifixme kbfixme kbwizard kblicensing kbactivation kbtshoot KB903275

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com