ID článku: 903275 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Verziu tohto článku pre balík Office 2007 nájdete po vyhľadaní nasledujúceho článku databázy Microsoft Knowledge Base:
919895 Riešenie problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri aktivácii produktu Office 2007
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

ÚVOD

Tento článok obsahuje riešenie problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri aktivácii produktu balíka Microsoft Office.

Keď vykonáte aktiváciu licencie na maloobchodnú verziu balíka Office, aktivovaný produkt bude plne funkčný. Prestanú sa tiež zobrazovať výzvy na aktivovanie licencie na maloobchodnú verziu, ktoré sa zobrazovali pri každom spustení produktu Office.

Keď sa pokúsite spustiť alebo aktivovať produkt balíka Office, môžu sa vyskytnúť príznaky jedného z nasledujúcich stavov:
 • Nepodarilo sa úspešne aktivovať produkt balíka Office.
 • Je nutné znova aktivovať produkt balíka Office.
 • V databáze Registry alebo v priečinkoch balíka Office mohla ostať časť predchádzajúcej inštalácie balíka Office.
Nasledujúce príznaky znamenajú, že sa vyskytol problém s produktom balíka Office.

Produkt balíka Office sa spustí v režime s obmedzenou funkčnosťou

Keď spustíte produkt balíka Office, ktorý v minulosti fungoval správne, produkt balíka Office bude fungovať v režime s obmedzenou funkčnosťou. Ďalšie informácie o režime s obmedzenou funkčnosťou nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
316032 Pri pokuse o úpravu starých alebo nových dokumentov v balíku Office XP a v balíku Office 2003 sa zobrazuje chybové hlásenie „Tento príkaz nie je k dispozícii, pretože je dokument uzamknutý a nedá sa upravovať“. (Tento obsah môže byť v angličtine)

Dosiahol sa maximálny povolený počet počítačov, v ktorých bolo možné produkt aktivovať

Keď sa pokúsite aktivovať produkt balíka Office, aktivácia zlyhá. Zobrazí sa tiež chybové hlásenie, ktoré informuje, že sa dosiahol maximálny povolený počet počítačov, v ktorých bolo možné aktivovať produkt balíka Office.

V rámci konfigurácie počítača sa vyskytli významné zmeny

Keď spustíte produkt balíka Office, ktorý v minulosti fungoval správne, zobrazí sa chybové hlásenie s informáciami o tom, že sa konfigurácia počítača výrazným spôsobom zmenila. V rámci tohto scenára sa môže vyskytnúť niektorý z nasledujúcich príznakov:
 • Keď spustíte produkt balíka Office, zobrazí sa výzva na zadanie kódu Product Key. Keď zadáte kód Product Key, zobrazí sa chybové hlásenie o tom, že kód Product Key je neplatný. Toto správanie sa vyskytne aj vtedy, keď zadáte kód Product Key, ktorý sa dodáva s produktom balíka Office.
 • Pri pokuse o aktiváciu produktu balíka Office sa Sprievodca aktiváciou stratí.
 • Pri aktivácii produktu balíka Office cez Internet sa zobrazuje chybové hlásenie súvisiace s chybou komunikácie.
 • Pri pokuse o aktivovanie balíka Microsoft Office 2003 sa po jeho úspešnom nainštalovaní nespustí Sprievodca aktiváciou. Nezobrazujú sa žiadne chybové hlásenia.

Aktivácia cez telefón je neúspešná

Pokúsite sa aktivovať produkt balíka Office prostredníctvom telefónu. Po zadaní potvrdzujúcej identifikácie, ktorú ste dostali od oddelenia technickej podpory, sa zobrazí chybové hlásenie s informáciami o tom, že potvrdzujúca identifikácia je neplatná.

Sprievodca aktiváciou sa nespustí

Keď spustíte produkt balíka Office alebo kliknete na položku Aktivovať produkt v ponuke Pomocník, Sprievodca aktiváciou sa nespustí.

Ďalšie informácie

Na odstránenie problémov s aktiváciou produktov balíka Office použite nasledujúce postupy v uvádzanom poradí.

Postup 1: Všeobecné postupy pri riešení problémov

 • Overte, či je v používanom počítači správne nastavený dátum a čas.
 • Ak sa produkt balíka Office spúšťa v režime s obmedzenou funkčnosťou, pravdepodobne používate jeho skúšobnú verziu. Ak používate skúšobnú verziu produktu balíka Office, neuplynula už platnosť skúšobnej verzie? Ďalšie informácie o skúšobných verziách produktov balíka Office získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  831023 Informácie o konvertovaní skúšobného vydania balíka Office 2003 na úplnú maloobchodnú verziu (Tento obsah môže byť v angličtine)
  295167 Dôležité informácie o inštalácii skúšobnej verzie balíka Office XP
 • Overte pripojenie na Internet. Dokážete sa pripojiť na Internet? Máte bránu firewall alebo server proxy, ktoré vyžadujú overovanie? Ďalšie informácie o potenciálnych chybách komunikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri aktivácii produktu balíka Office, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
  822519 Pri aktivácii programov balíka Office cez Internet sa zobrazuje chybové hlásenie (Tento obsah môže byť v angličtine)
 • Zobrazí sa chybové hlásenie o neplatnom kóde Product Key v prípade, ak sa pokúsite aktivovať produkt balíka Office? Je možné, že v počítači je viac inštalácií rovnakej verzie balíka Office. Nemáte napríklad v počítači nainštalovanú skúšobnú verziu balíka Office 2003 a maloobchodnú verziu balíka Office 2003? Nemáte v počítači nainštalovaný jednotlivý program balíka Office (napríklad program Microsoft Office Excel 2003) spolu s úplnou verziou balíka Office 2003?

  V počítači by mala existovať iba jedna inštalácia určitého balíka Office. Ďalšie informácie o chybách týkajúcich sa neplatných kódov Product Key nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
  836178 Pri spustení programu balíka Office 2003 po nainštalovaní balíka Office Professional Edition 2003 sa zobrazí chybové hlásenie o neplatnom kóde Product Key
  321346 Po otvorení programu balíka Office sa zobrazí výzva na zadanie kódu Product Key (Tento obsah môže byť v angličtine)
 • Pokúšate sa nainštalovať verziu OEM balíka Office do iného počítača? Môžete mať iba jednu inštaláciu verzie OEM produktu balíka Office, ktorá je nainštalovaná v jednom počítači. Ďalšie informácie o inštalovaní verzie OEM balíka Office na inom počítači nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
  826526 Pri pokuse o aktiváciu balíka Office 2003 sa zobrazí chybové hlásenie upozorňujúce na nemožnosť aktivácie danej inštalácie (Tento obsah môže byť v angličtine)
  300273 Verzia OEM sa v balíku Office XP nedá aktivovať viac ako raz
 • Ak ste vymenili predchádzajúci počítač za nový, pokúste sa aktivovať produkt balíka Office cez Internet. Ak nemôžete aktivovať produkt balíka Office cez Internet, pokúste sa ho aktivovať pomocou telefónu.

  Poznámka: Skúšobné verzie produktov balíka Office nie je možné aktivovať telefonicky.

Postup 2: Súbor Opa11.dat alebo Data.dat je poškodený

Niektoré problémy s aktiváciou naznačujú, že súbor licencie pre balík Microsoft Office 2003 alebo Microsoft Office XP je poškodený. Ak je súbor licencie poškodený, problém nie je možné vyriešiť odstránením a opätovným nainštalovaním produktu balíka Office. Po odstránení produktu balíka Office sa súbor licencie neodstráni. Nedôjde ani k prepisu licenčného súboru pri opätovnej inštalácii produktu balíka Office. Ak je licenčný súbor poškodený, na odstránenie licenčného súboru použite niektorý z nasledujúcich postupov:

Ak chcete, aby sme licenčný súbor odstránili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete licenčný súbor odstrániť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňa

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start expanded
Ak chcete odstrániť licenčný súbor, kliknite na tlačidlo alebo na prepojenie Fix it. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu Fix it.

Systém Windows 8
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start expanded
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets fixit1
Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 20053
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets fixit2

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end

Systém Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 alebo Windows Server 2003
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start expanded
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets fixit1
Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 50302
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets fixit2
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end

Poznámky
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete opravné riešenie uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť odozvu alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end

Ja to vyriešim

Office 2003

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor Opa11.dat a potom kliknite na položku Odstrániť.

  Dôležité upozornenie Neodstraňujte súbor opa11.bak.
 3. Zatvorte priečinok.
 4. Spustite program balíka Office 2003 a spustite Sprievodcu aktiváciou balíka Office 2003.

Office XP

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor Data.dat a potom kliknite na položku Odstrániť.

  Dôležité upozornenie Neodstraňujte súbor data.bak.
 3. Zatvorte priečinok.
 4. Spustite program balíka Office XP a spustite Sprievodcu aktiváciou balíka Office XP.
875452 Sprievodca aktiváciou balíka Microsoft Office 2003 sa stratí, keď sa pokúsite použiť možnosť telefonickej aktivácie licencie na balík Microsoft Office 2003 (Tento obsah môže byť v angličtine)
823761 Aktivácia produktu zlyhá, keď sa pokúsite aktivovať licenciou na podnikový odber balíka Microsoft Office XP (Tento obsah môže byť v angličtine)
823527 Sprievodca aktiváciou sa nespustí v balíku Office 2003 (Tento obsah môže byť v angličtine)
313938 Nespúšťa sa súčasť Sprievodca aktiváciou

Postup 3: Konfigurácia počítača sa významným spôsobom zmenila

Ak ste významným spôsobom zmenili konfiguráciu počítača, zmeny môžu ovplyvňovať aktiváciu balíka Office XP. Keď spustíte balík Office XP, môže sa zobraziť hlásenie s informáciou o tom, že balík Office XP zistil významnú zmenu v konfigurácii počítača. Keď sa vyskytne toto správanie, balík Office XP bude fungovať v režime s obmedzenou funkčnosťou. Ďalšie informácie o riešení tohto problému získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
296924 Pri spustení programu balíka Office sa zobrazuje chybové hlásenie „Balík Office zistil, že v konfigurácii počítača bola vykonaná podstatná zmena“. (Tento obsah môže byť v angličtine)

Postup 4: Sprievodca aktiváciou balíka Office XP prestane reagovať

V rámci tohto scenára sa po pokuse o aktiváciu balíka Office XP zobrazí dialógové okno Sprievodca aktiváciou. Sprievodca aktiváciou však prestane reagovať. Tento problém sa vyskytne vtedy, ak sú súbory skriptu systému Windows poškodené alebo chýbajú. Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
303048 Po zobrazení dialógového okna Sprievodca aktiváciou sa zobrazí chybové hlásenie „Počkajte na dokončenie inicializácie sprievodcu...“

Odkazy

Všeobecné informácie o aktivácii produktov spoločnosti Microsoft nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/piracy/mpa.aspx
Ďalšie informácie o aktivácii produktov spoločnosti Microsoft nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
302806 Popis aktivácie produktov spoločnosti Microsoft (Tento obsah môže byť v angličtine)
Ďalšie informácie o Sprievodcovi aktiváciou balíka Office nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
293151 Informácie o Sprievodcovi aktiváciou balíka Office
Ďalšie informácie o aktivácii produktov balíka Office nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo článku:
828958 Ako postupovať pri aktivácii licencie v programoch balíka Office
Pomocou Sprievodcu aktiváciou programu Microsoft Visio môžete aktualizovať alebo zmeniť osobné údaje o zákazníkovi, ktoré má spoločnosť Microsoft k dispozícii, a to kedykoľvek prostredníctvom Internetu alebo telefonicky.

Ďalšie informácie o režime s obmedzenou funkčnosťou nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
293466 Obmedzená funkčnosť, chýbajúce príkazy ponuky a nedostupné funkcie v programe Visio
Ďalšie informácie o Sprievodcovi aktiváciou programu Microsoft Visio nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
293477 Informácie o zásadách ochrany osobných údajov v Sprievodcovi aktiváciou spoločnosti Microsoft týkajúce sa programu Visio (Tento obsah môže byť v angličtine)
Ďalšie informácie o aktivácii trvalej licencie pre program Visio 2002 alebo Visio 2003 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
297247 Aktivácia trvalej licencie pre program Visio 2002 alebo Visio 2003
Ďalšie informácie o aktivácii produktu spoločnosti Microsoft a o aktivácii produktu spoločnosti Microsoft cez telefón nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
326851 Aktivácia a registrácia produktu spoločnosti Microsoft

Vlastnosti

ID článku: 903275 - Posledná kontrola: 12. februára 2013 - Revízia: 10.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Kľúčové slová: 
kbmsifixme kbfixme kbwizard kblicensing kbactivation kbtshoot KB903275

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com