Valideringskontrollen WGA (Windows Genuine Advantage) slutförs inte när du försöker validera ditt exemplar av Windows XP eller Windows 2000 Professional

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 905226 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Symptom

Tänk dig följande situation. Du försöker hämta en fil från Microsoft Download Center eller från webbplatsen Windows Update. Du uppmanas att genomföra WGA-valideringskontrollen (Windows Genuine Advantage) för att kontrollera att ditt exemplar av Microsoft Windows XP eller Windows 2000 Professional är en giltig kopia. Du klickar på Ja, validera Windows och fortsätt till hämtningen och klickar sedan på Fortsätt. Valideringsprocessen slutförs inte. Skärmen ändras inte och inga övriga felmeddelanden visas.

Orsak

Detta problem uppstår om du inte tillåter att ActiveX-kontroller körs på datorn. Microsoft Internet Explorer kan ha konfigurerats för att blockera ActiveX-kontroller på datorn.

Lösning

Du löser problemet genom att använda någon av följande metoder för att aktivera ActiveX-kontroller i Internet Explorer.

Metod 1

Viktigt! Dessa åtgärder kan öka säkerhetsriskerna och göra datorn eller nätverket mer sårbara för angrepp från angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar åtgärderna i den här artikeln för att program ska fungera som det är tänkt eller för att särskilda programfunktioner ska implementeras. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du genomför de här åtgärderna bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn. Vi rekommenderar att du följer instruktionerna endast om det verkligen är nödvändigt.
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på fliken Säkerhet i dialogrutan Alternativ och klicka sedan på Internet.
 4. Klicka på Anpassad nivå under Säkerhetsnivå för zonen.

  Obs! Du kan ha gjort andra inställningar än de som visas i dessa instruktioner. Om du har gjort egna inställningar återställer du inställningarna för ActiveX till dina egna linställningar efter att du har installerat ActiveX-kontrollen från WGA.
 5. Klicka på Prompt under ActiveX-kontroller och plugin-program för samtliga följande alternativ:
  • Hämta signerade ActiveX-kontroller
  • Kör ActiveX-kontroller och plugin-program
  • Kör skript på ActiveX-kontroller som markerats som säkra
 6. Klicka på OK, klicka på Ja och klicka sedan på OK.
 7. Försök nu att validera ditt exemplar av Windows XP igen.
 8. När du uppmanas att installera WGA-kontrollen kontrollerar du att utgivaren är Microsoft Corporation. Klicka sedan på Installera.
När ditt exemplar av Windows XP har validerats kommer du till den fil som du försöker hämta. Klicka på Hämta.

Metod 2

I Microsoft Windows XP Service Pack 2 visas ett meddelande om att en ActiveX-kontroll begärts i Informationsfältet. Informationsfältet finns under verktygsfältet i Internet Explorer. Gör så här för att installera WGA-kontrollen:
 1. Leta rätt på Informationsfältet som visar ett meddelande om att webbplatsen försöker köra en ActiveX-kontroll.
 2. Klicka på Informationsfältet och klicka sedan på Installera ActiveX-kontroll.
 3. Kontrollera att utgivaren är Microsoft Corporation i dialogrutan Säkerhetsvarning och klicka på Installera.
När installationen är klar kommer du till den sida där filen du vill hämta finns.

Metod 3

Viktigt! Dessa åtgärder kan öka säkerhetsriskerna och göra datorn eller nätverket mer sårbara för angrepp från angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar åtgärderna i den här artikeln för att program ska fungera som det är tänkt eller för att särskilda programfunktioner ska implementeras. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du genomför de här åtgärderna bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn. Vi rekommenderar att du följer instruktionerna endast om det verkligen är nödvändigt.
Vissa program från andra leverantörer än Microsoft har säkerhetsfunktioner som blockerar ActiveX-innehåll. Om du kör något av dessa program måste du ställa in programmet så att ActiveX-kontrollen WGA accepteras. Du kan också behöva stänga av programmen tillfälligt. Efter att du har gjort ändringarna kan du installera WGA-kontrollen.

Viktigt! Om du stänger av säkerhetsfunktioner kommer datorn att vara sårbar för angrepp. Innan du stänger av eller tar bort säkerhetsprogram bör du vara medveten om vilka risker detta innebär. Att stänga av program från utomstående leverantörer är en kortsiktig lösning som du kan använda för att installera WGA-kontrollen. När du är klar med dessa steg bör du omedelbart aktivera säkerhetsprogramvaran igen.

Referenser

Mer information om Windows Genuine Advantage finns på följande webbplats:
http://www.microsoft.com/genuine/downloads/whyValidate.aspx
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
892130 Beskrivning av Windows Genuine Advantage (WGA) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Egenskaper

Artikel-id: 905226 - Senaste granskning: den 14 september 2006 - Revision: 2.2
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Nyckelord: 
kbtshoot kbprb KB905226

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com