เมื่อคุณสั่งพิมพ์เอกสาร Word ที่มีพื้นหลัง แต่พื้นหลังไม่พิมพ์ออกมา

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 906306 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณสั่งพิมพ์เอกสาร Microsoft Office Word ที่มีพื้นหลัง แต่พื้นหลังไม่พิมพ์ออกมา ตัวอย่างของสิ่งที่อาจอยู่บนพื้นหลังจะรวมถึงสี รูปภาพ หรือธีม

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นด้วยเช่นกันเมื่อคุณใช้ Word เป็นตัวแก้ไขอีเมลของคุณและคุณพิมพ์ข้อความอีเมล์ที่มีพื้นหลัง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับ Word รุ่นของคุณ

Word 2010

 1. บนเมนูแฟ้มคลิกตัวเลือก
 2. ในการแสดงเมนู คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายพิมพ์สีพื้นหลังและรูปภาพภายใต้ตัวเลือกการพิมพ์และจากนั้น คลิกตกลง

Word 2007

 1. คลิกMicrosoft Office ปุ่มและจากนั้น คลิกตัวเลือกของ Word
 2. ในการแสดงเมนู คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายพิมพ์สีพื้นหลังและรูปภาพภายใต้ตัวเลือกการพิมพ์และจากนั้น คลิกตกลง

Word 2003

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ใน Word 2003 หรือเมื่อคุณใช้ Word 2003 เป็นตัวแก้ไขอีเมล์ใน Microsoft Office Outlook 2003 ให้เปิดตัวเลือก รูปภาพและสีพื้นหลัง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. บนเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือก และจากนั้นคลิกแท็บ พิมพ์
 2. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายสีพื้นหลังและภาพพื้นหลังและจากนั้น คลิกตกลง

Word 2002

วิธีที่ 1: ใช้คุณลักษณะการพิมพ์ลายน้ำ

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน Word 2002 ใช้คุณลักษณะการพิมพ์ลายน้ำ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. บนเมนูรูปแบบชี้ไปที่พื้นหลังและจากนั้น คลิกพิมพ์ลายน้ำ
 2. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ลายน้ำ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องการแทรกลายน้ำรูปภาพ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. คลิกลายน้ำรูปภาพ
   2. คลิกเลือกรูปภาพ
   3. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นลายน้ำ และจากนั้น คลิกแทรก
   4. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายการชะล้างถ้ายังไม่ได้เลือก และจากนั้น คลิกตกลง

    หมายเหตุ คุณลักษณะการชะล้างจะปรับความสว่างและความคมชัดบนรูปเพื่อให้รูปปรากฏให้เห็นได้น้อยกว่าโดยอยู่เบื้องหลังข้อความ
  • เมื่อต้องการแทรกลายน้ำข้อความ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. คลิกลายน้ำข้อความ
   2. ในกล่อง ข้อความ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้เป็นลายน้ำ

    หมายเหตุ คุณยังสามารถเลือกข้อความที่คุณต้องการใช้เป็นลายน้ำได้โดยการคลิกที่ข้อความในรายการ ข้อความ อีกด้วย
   3. เลือกตัวเลือกอื่น ๆ ที่คุณต้องการใช้กับน้ำ ข้อความเช่นแบบอักษรขนาดสีและจากนั้น คลิกตกลง

วิธีที่ 2: ใช้ Microsoft Internet Explorer

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้เมื่อคุณใช้ Word 2002 เป็นตัวแก้ไขอีเมล์ใน Microsoft Outlook 2002 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดข้อความอีเมล์ที่ประกอบด้วยพื้นหลังที่คุณต้องการพิมพ์ใน Outlook 2002
 2. บนเมนูแฟ้มคลิกบันทึกเป็น
 3. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในกล่องเก็บเป็นชนิดคลิเว็บเพจ (*.htm; * .html)
  2. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับข้อความนี้
  3. ในกล่อง บันทึกใน ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกสำเนาของข้อความอีเมล์ HTML
  4. คลิกบันทึก
 4. ปิดข้อความอีเมล์ใน Word 2002
 5. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer
 6. บนเมนูแฟ้มคลิกเปิด
 7. ในกล่องโต้ตอบเปิดคลิกเรียกดู
 8. ค้นหา และจากนั้น คลิกคัดลอก HTML ของข้อความอีเมล์ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 3 และจากนั้น คลิกเปิด
 9. ในกล่องโต้ตอบ เปิด คลิก ตกลง เพื่อเปิดสำเนาของข้อความอีเมล์ HTML ใน Internet Explorer
 10. บนเมนูเครื่องมือคลิกInternet Options
 11. คลิกที่แท็บ'ขั้นสูง'
 12. ในรายการ การตั้งค่า ภายใต้ การพิมพ์ ให้คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย พิมพ์สีพื้นหลังและรูปภาพ
 13. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Internet Options

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 906306 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 เมษายน 2557 - Revision: 13.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2010
Keywords: 
kbprintpreview kbprint kbprb kbmt KB906306 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:906306

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com