Odstraňování potíží s režimem spánku a úsporným režimem v systému Windows XP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 907477 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.

Chcete-li pokračovat v přijímání aktualizací zabezpečení pro systém Windows, ověřte, zda používáte systém Windows XP s aktualizací Service Pack 3 (SP3). Další informace naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft: Končí podpora pro některé verze systému Windows

Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

ÚVOD

Tento článek popisuje odstraňování potíží s režimem hibernace a úsporným režimem v systému Windows XP. V tomto článku je také uvedeno, jak zjistit, zda počítač se systémem Windows XP podporuje funkce vylepšeného řízení spotřeby, jako jsou režim hibernace nebo úsporný režim. Tento článek je určen pro středně pokročilé až pokročilé uživatele.

Informace o režimu hibernace a úsporném režimu

Hibernace a úsporný režim jsou režimy nízké spotřeby, při kterých jsou data a celý obsah systému uloženy v paměti počítače.

Během režimu spánku a úsporného režimu je většina součástí systému vypnuta. Přepnutím počítače do režimu spánku nebo do úsporného režimu můžete ušetřit značné množství energie. Pokud nedošlo k potížím, může počítač rychle přejít z režimu hibernace nebo úsporného režimu do předchozího stavu.

Pokud došlo k potížím při přechodu do nebo z režimu hibernace nebo úsporného režimu, můžete zaznamenat jeden nebo více následujících příznaků:
 • Zobrazí se chybová zpráva podobná následující zprávě:
  Systému se nepodařilo přepnout do úsporného režimu.
 • Systém nelze z režimu spánku nebo z úsporného režimu obnovit.
 • Po návratu systému z režimu spánku nebo z úsporného režimu dochází k neobvyklému chování počítače. Můžete zaznamenat problémy se zvukem, ovládáním myši nebo zkreslením obrazu.
 • Při přechodu počítače do nebo z režimu hibernace nebo úsporného režimu se zobrazí chybová zpráva Stop podobná následující:
  0x0000009F: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
Pokud při přechodu do nebo z režimu hibernace nebo úsporného režimu dojde k neobvyklému chování, může to mít jednu nebo více následujících příčin:

Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače zařízení

 • Pokud jsou v počítači použity zastaralé soubory ovladačů zařízení, může se stát, že nepodporují řízení spotřeby a mohou způsobit potíže s nekompatibilitou. Toto chování počítači zabraňuje v přechodu do režimu hibernace nebo úsporného režimu nebo návrat z těchto režimů. Ovladače jsou hlavním zdrojem problémů s režimem hibernace a úsporným režimem.

  Nainstalujte nejnovější aktualizace pro daný operační systém pro všechna zařízení, především pro zvuková a grafická zařízení. Pokud si nejste jisti, který ovladač tyto potíže způsobuje, přejděte k části V případě zastaralých souborů ovladačů použijte nástroj Crash Analysis.

  Poznámka: Zvuková zařízení musí používat výhradně ovladače s architekturou modelu WDM.
 • Pokud systém používá základní grafický ovladač, například ovladač videa VGA, je možné, že není kompatibilní. Přestože ovladače VGA podporují základní funkce videa, nepodporují řízení spotřeby. Používáte-li ovladač VGA, navštivte web dodavatele tohoto ovladače a ověřte, zda je k dispozici aktualizace.

Nekompatibilní software jiného výrobce

Pokud je v počítači spuštěn nekompatibilní software jiného výrobce, je možné, že nainstalované komponenty způsobují konflikty s řízením spotřeby nebo řízení spotřeby nepodporují. Dostupné aktualizace vám poskytne dodavatel softwaru jiného výrobce.

Zastaralý firmware periferií

Je-li firmware periferií zastaralý, může dojít k potížím. Periferní zařízení, jako jsou například adaptéry SCSI, modemy, jednotky CD a DVD nebo grafické karty, jsou zpravidla dodávána s diagnostickým softwarem, který umožňuje zjistit instalovanou verzi firmwaru. Pokud je firmware zastaralý, navštivte web výrobce programu a zjistěte, zda je k dispozici aktualizace. Pokud naleznete aktualizace ovladačů pro několik zařízení, instalujte je postupně po jednom, abyste zjistili vliv každé aktualizace.

Zastaralý firmware systému

Je-li zastaralý firmware systému (BIOS) a neprovedete jeho aktualizaci na nejnovější verzi, může docházet k potížím, zejména u systémů kompatibilních se standardem ACPI. Pokud si nejste jisti, zda systém používá funkce ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), přejděte k části Jak určit, zda počítač používá funkce standardu ACPI. Chcete-li tyto potíže vyřešit v systému kompatibilním se standardem ACPI, můžete upgradovat na nejnovější verzi. Kontaktujte výrobce systému a požádejte jej o dostupné aktualizace.

U počítačů řady x86 vybavených systémem BIOS s vylepšeným řízením spotřeby APM (nikoli ACPI) můžete rozšířené řízení spotřeby dočasně vypnout do doby, než budete moci získat aktualizaci firmwaru. Tato konfigurace může zamezit problémům při spuštění systému, jako jsou nestabilita a chybové zprávy Stop.

Poznámka: Pokud zakážete vylepšené řízení spotřeby APM, počítač nemůže přejít do režimu spánku ani do úsporného režimu. Další informace o odstraňování potíží s chybami Stop, které se týkají vylepšeného řízení spotřeby, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
237673 Odstraňování potíží s chybovými zprávami Stop po povolení vylepšeného řízení spotřeby

Zastaralý hardware počítače

Pokud hardware počítače správně nepodporuje režim hibernace nebo úsporný režim, je možné, že je zastaralý. Pokud si nejste jisti, zda počítač podporuje režim hibernace nebo úsporný režim, přejděte k části Jak určit, zda počítač podporuje funkce režimu hibernace a úsporného režimu. Starší hardware nemusí být kompatibilní se standardem ACPI nebo může být starší než tento standard. Pokud si nejste jisti, zda systém používá funkce ACPI, přejděte k části Jak určit, zda počítač používá funkce standardu ACPI.

Pokud hardware počítače nepodporuje režim hibernace nebo úsporný režim, tento článek vám již bohužel nenabídne žádnou pomoc.

Odstraňování potíží s režimem hibernace a úsporným režimem

Pokud počítač nemůže obnovit činnost z režimu hibernace nebo úsporného režimu, využijte k řešení těchto potíží informace uvedené v této části.

Pokud se zobrazí výzva k odstranění obnovovacích dat, potvrďte ji

Když počítač přepnete do režimu hibernace nebo do úsporného režimu, systém Windows XP před ukončením uloží celý obsah systému do souboru systémová jednotka\Hiberfil.sys.

Poznámka: systémová jednotka představuje písmeno jednotky, na které je nainstalován systém Windows.

Soubor Ntldr zjišťuje integritu souboru Hiberfil.sys. Pokud je soubor Hiberfil.sys poškozen, může se zobrazit chybová zpráva podobná následující:
Odstraňte obnovovací data a postupte k nabídce spuštění systému.
Pokud se zobrazí tato chybová zpráva, jste pak vyzváni k odstranění obnovovacích dat. Stisknutím klávesy ENTER umožněte systému Windows XP odstranit soubor Hiberfil.sys a restartovat počítač.

Pokud se touto akcí potíže vyřeší, jste hotovi.

Pokud se touto akcí potíže nevyřeší, přejděte k části Další kroky.

Jsou-li k počítači připojena zařízení, odpojte je

Pokud jste k počítači po uvedení do režimu hibernace nebo úsporného režimu připojili nějaká zařízení, například zařízení USB, ověřte, zda jste je před obnovením činnosti počítače z režimu hibernace nebo úsporného režimu odpojili. Jakmile počítač po ukončení režimu hibernace nebo úsporného režimu úspěšně obnoví činnost, zařízení znovu připojte.

Pokud se touto akcí potíže vyřeší, jste hotovi.

Pokud se touto akcí potíže nevyřeší, přejděte k části Další kroky.

Pokud počítač po ukončení režimu hibernace nebo úsporného režimu neobnoví činnost, restartujte jej

Pokud po ukončení režimu hibernace nebo úsporného režimu nelze obnovit činnost počítače, restartujte jej stisknutím a následným uvolněním tlačítka napájení. Ve výchozím nastavení jsou počítače kompatibilní s rozhraním ACPI nakonfigurovány tak, že se po stisknutí a uvolnění tlačítka napájení vypnou. V případě staršího systému s tlačítkem reset proveďte restartování stisknutím tohoto tlačítka. Pokud se počítač po stisknutí tlačítka reset nerestartuje, vypněte ho stisknutím tlačítka napájení. Pokud se systém kompatibilní se standardem ACPI během krátké doby nevypne, stiskněte tlačítko napájení a podržte ho, dokud se systém nevypne. Počítač se většinou vypne přibližně po čtyřech sekundách.

Poznámka: Nesprávné operace vypnutí nebo resetování mohou způsobit ztrátu neuložených dat. Systém Windows XP dokáže zjistit, zda došlo k nesprávnému vypnutí nebo resetování. Pokud systém Windows XP zjistí nesprávné vypnutí nebo resetování, spustí soubor Autochk.exe a během procesu spuštění opraví všechny problémy v systému souborů. Tím se mohou vyřešit některé potíže, k nimž dochází při pokusu o obnovení činnosti z režimu hibernace nebo úsporného režimu. Další informace o souborech Autochk.exe a Chkdsk.exe naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
831426 Při pokusu o vypnutí nebo restartování počítače se spustí program Chkdsk.exe nebo Autochk.exe
Pokud restartování počítače potíže vyřeší, jste hotovi. Další informace o tom, jak se příště vyhnout těmto potížím, naleznete v části Jak se vyhnout potížím s režimem hibernace a úsporným režimem.

Pokud restartování počítače potíže nevyřeší, přejděte k části V případě zastaralých souborů ovladačů použijte nástroj Crash Analysis nebo k části Další kroky, kde naleznete informace o postupu při kontaktování podpory.

V případě zastaralých souborů ovladačů použijte nástroj Crash Analysis

Po restartování počítače budete možná chtít spustit nástroj Crash Analysis. Tento nástroj umožňuje zjistit, zda je problém způsoben ovladačem. Je-li příčinou nějaký ovladač, může tento nástroj rovněž pomoci zjistit, o který ovladač se jedná. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310414 JAK: Konfigurace a použití funkce Zasílání zpráv o chybách systému Windows XP
Pokud tato metoda určí jako příčinu těchto potíží nějaký ovladač, spusťte službu Windows Update nebo Microsoft Update a stáhněte a nainstalujte dostupné aktualizace. Další možností je požádat o aktualizované ovladače výrobce ovladače. Další informace naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:Pokud tato metoda tyto potíže problém neizoluje a nevyřeší, přejděte k části Další kroky.

Jak určit, zda počítač používá funkce standardu ACPI

Režim hibernace a úsporný režim vyžadují systém BIOS, který podporuje standard ACPI nebo dřívější specifikaci APM. Chcete-li se vyhnout problémům, projděte si dokumentaci počítače nebo navštivte webové stránky výrobce. Naleznete zde informace o tom, jak určit, zda je firmware kompatibilní a aktuální. Pokud používáte funkce rozhraní ACPI, aktualizovaný firmware je obzvláště důležitý.

Chcete-li určit, zda počítač používá funkce standardu ACPI, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz devmgmt.msca klepněte na tlačítko OK.
 2. V okně Správce zařízení rozbalte uzel Počítač.
 3. Pokud se zobrazí možnost Osobní počítač s rozhraním ACPI, využívá počítač funkce standardu ACPI.

  Pokud se možnost Osobní počítač s rozhraním ACPI nezobrazí, počítač nepodporuje funkce standardu ACPI.
Chcete-li zobrazit další informace nebo kontaktovat podporu, přejděte k části Další kroky.

Jak určit, zda počítač podporuje funkce režimu hibernace a úsporného režimu

Počítač může využívat funkce režimu hibernace a úsporného režimu pouze v případě, že tyto režimy podporuje. Chcete-li určit, zda počítač podporuje funkce režimu hibernace a úsporného režimu, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz powercfg.cpl a klepněte na tlačítko OK.
 2. V dialogovém okně Možnosti napájení – vlastnosti klikněte na kartu Hibernace.

  Poznámka: Pokud se karta Hibernace nezobrazí, počítač nepodporuje režim hibernace.
 3. Kliknutím zaškrtněte políčko Povolit režim hibernace a pak klikněte na tlačítko Použít.

  Poznámka: Pokud karta Hibernace existuje a pokud na této kartě zrušíte zaškrtnutí políčka Povolit režim hibernace, rozevírací seznam na kartě Upřesnit nebude možnost Hibernace obsahovat.
 4. Na kartě Upřesnit ve skupinovém rámečku Tlačítka napájení zkontrolujte, zda rozevírací seznam obsahuje možnosti Úsporný režim a Režim spánku.
 5. Pokud se ani jedna z možností Úsporný režim a Hibernace nezobrazí, počítač buď tyto funkce nepodporuje, nebo jsou funkce řízení spotřeby zakázány v systému BIOS. Informace o nastavení systému BIOS získáte od výrobce počítače.

Další informace

Tato část obsahuje informace o tom, jak se vyhnout potížím s režimem hibernace a úsporným režimem a obsahuje odkazy na články poskytující další informace o použití funkcí režimu hibernace a úsporného režimu.

Jak se vyhnout potížím s režimem hibernace a úsporným režimem

Chcete-li se vyhnout potížím s režimem hibernace a úsporným režimem, dodržujte následující zásady:
 1. Po přepnutí počítače do režimu spánku nebo do úsporného režimu neprovádějte větší změny stavu počítače.

  Pokud například přenosný počítač přepnete do režimu spánku nebo do úsporného režimu mimo dok, neobnovujte činnost počítače, když je vložen do doku. Počítače, které nejsou kompatibilní s rozhraním ACPI, mohou být na tento druh změny stavu citlivější.
 2. Nevynucujte režim spánku ani úsporný režim, pokud jsou spuštěny některé aplikace. Pokud je režim hibernace nebo úsporný režim vynucen, mohou například aplikace pro zápis na disky CD a DVD a nástroje pro zálohování systému pracovat nesprávně. Pokud režim hybernace nebo úsporný režim vynutíte v době, kdy jsou tyto aplikace spuštěny, může se stát, že média CD a DVD nebudou použitelná, a může dojít k poškození dat zálohy.

  Při provádění těchto úkolů ověřte, zda počítač není automaticky nastaven pro přechod do úsporného režimu. Před přepnutím počítače do režimu spánku nebo do úsporného režimu vždy vyčkejte, než tyto aplikace dokončí úlohy sběru a záznamu médií.
 3. Když je počítač v režimu hibernace nebo v úsporném režimu, nepřipojujte žádná zařízení. Nejlepších výsledků dosáhnete, když nejprve obnovíte činnost počítače a až poté připojíte periferní zařízení, jako jsou zařízení USB.
Další informace o použití funkcí úsporný režim a režim spánku naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
308535 Popis různých stavů vylepšeného řízení spotřeby
302414 Nelze použít funkce řízení spotřeby
815304 Počítač se nevrací z režimu spánku nebo v úsporném režimu nefunguje režim Wake-on-LAN
822827 Po mnohonásobném převedení počítače do režimu spánku a následném obnovení jeho činnosti může počítač přestat reagovat

DALŠÍ KROKY

Pokud tento článek potíže nevyřešil, můžete k nalezení dalších řešení rovněž použít web služeb podpory zákazníků společnosti Microsoft. Mezi služby poskytované na webu služeb podpory zákazníků společnosti Microsoft patří například následující služby:
 • Znalostní báze Knowledge Base s možností prohledávání: Slouží k hledání v informacích o technické podpoře a nástrojích samoobslužné podpory pro produkty společnosti Microsoft.
 • Centra řešení: Slouží k zobrazení nejčastějších dotazů k jednotlivým produktům a problémů řešených službami podpory.
 • Další možnosti podpory: Tento web umožňuje klást dotazy související s podporou, obrátit se na služby podpory zákazníků společnosti Microsoft nebo zaslat svůj názor.
Budete-li mít dotazy i po použití těchto webů společnosti Microsoft nebo nemůžete-li na webu služeb podpory společnosti Microsoft nalézt požadované řešení, klikněte na následující odkaz.
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=cs#tab0

Vlastnosti

ID článku: 907477 - Poslední aktualizace: 9. ledna 2013 - Revize: 3.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
Klíčová slova: 
kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbtshoot kbprb KB907477

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com