כיצד לפתור בעיות של מצב שינה ושל מצב המתנה במערכת Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 907477 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מתאר כיצד לפתור בעיות של מצב שינה ושל מצב המתנה במערכת Microsoft Windows XP. בעת כניסת המחשב למצב שינה או המתנה, או בעת יציאה מאחד ממצבים אלה, אתה עלול להיתקל באופן פעולה חריג. אופן פעולה זה עשוי להיגרם על-ידי אחת מהבעיות הבאות:
 • קושחת מערכת מיושנת
 • קושחה היקפית
 • מנהלי התקן לא תואמים
 • חומרה שאינה תומכת באופן נכון במצב שינה או במצב המתנה
מאמר זה גם דן בשאלה כיצד לקבוע אם מחשב מבוסס מערכת Windows XP תומך בתכונות של ניהול צריכת חשמל מתקדם (APM), כגון מצב שינה או מצב המתנה.

מידע נוסף

מצב שינה ומצב המתנה הם מצבי צריכת חשמל מזערית שבהם כל התוכן והנתונים של המערכת מאוחסנים בזכרון המחשב. במצב שינה או במצב המתנה, רכיבי המערכת מושבתים ברובם. הכנסת המחשב למצב שינה או למצב המתנה מביאה לחיסכון ניכר בחשמל. ניתן להפעיל את המחשב מחדש ולהחזירו למצבו הקודם במהירות רבה.

עם זאת, בעת כניסה של המחשב למצב שינה או למצב המתנה או בעת יציאה מאחד ממצבים אלה, עלולה להתרחש בעיה אחת או יותר מהבעיות הבאות:
 • מופיעה הודעת שגיאה דומה להודעה הבאה:
  Unable to enter Standby mode.
 • The system cannot resume from hibernation or from standby.
 • לאחר חזרת המערכת ממצב שינה או ממצב המתנה, המחשב פועל באופן חריג. ניתן להבחין בבעיות שמע, בקרת עכבר או עיוות וידיאו.
 • בעת כניסת המחשב למצב שינה או למצב המתנה או בעת יציאה מאחד ממצבים אלה, מופיעה הודעת 'עצור' הדומה להודעה הבאה:
  0x0000009F: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
בעיות אלו עלולות להתעורר בהתקיים תנאי אחד או יותר מהתנאים הבאים:
 • החומרה אינה תומכת באופן נכון במצב שינה או במצב המתנה.

  ייתכן שחומרה מיושנת אינה תואמת לממשק תצורה וניהול צריכת חשמל מתקדם (ACPI) או שיוצרה לפני כניסתו לתוקף.
 • המערכת משתמשת במנהל התקן וידיאו מסוג VGA.

  מנהלי התקן מסוג VGA מספקים תפקוד וידיאו בסיסי. עם זאת, מנהלי התקן מסוג VGA אינם תומכים בפונקציה של ניהול צריכת חשמל.
 • קושחת המערכת (BIOS) היא מיושנת.

  אי עדכון קושחת המערכת לגירסה האחרונה עלול לגרום לבעיות, במיוחד עבור מערכות תואמות ACPI. במערכות מבוססות x86, עם BIOS מבוסס APM (שאינו תואם ACPI), ניתן להשבית באופן זמני את APM עד לקבלת עדכון לקושחה. תצורה זו עשויה למנוע בעיות הפעלה, כגון אי יציבות ושגיאות עצירה.

  הערה עם השבתת הניהול המתקדם של צריכת החשמל (APM), אין באפשרות המחשב להיכנס למצב שינה או למצב המתנה.

  לקבלת פרטים נוספים על פתרון שגיאות עצירה הקשורות לניהול מתקדם של צריכת חשמל (APM), לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  237673 כיצד לפתור בעיות הקשורות להודעות של שגיאות עצירה לאחר הפעלת ניהול מתקדם של צריכת חשמל (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • הקושחה ההיקפית מיושנת.

  בדרך כלל, אריזת ציוד היקפי כוללת תוכנת אבחון המאפשרת אימות של גירסת הקושחה המותקנת. בקר באתר האינטרנט של היצרן כדי לקבוע אם יש צורך לשדרג את קושחת הציוד ההיקפי. ייתכן שעומדים לרשותך עדכונים עבור התקנים שונים, ובכלל זה מתאמי SCSI, מודמים, כונני תקליטורים ו-DVD או כרטיסי וידיאו. אם ישנם עדכונים עבור מספר התקנים, יש להתקין אותם אחד אחד כדי להיווכח בהשפעה של כל אחד מהעדכונים.
 • אתה משתמש בקבצי מנהל התקן מיושנים שאינם תומכים בניהול צריכת חשמל.

  קבצי מנהל ההתקן המיושנים עלולים לגרום לבעיות תאימות. אופן פעולה זה מונע מהמחשב מלהיכנס למצב שינה או למצב המתנה או לצאת ממנו. ודא כי אתה מתקין את העדכונים האחרונים לכל מנהלי ההתקן עבור מערכת ההפעלה, בעיקר העדכונים להתקני שמע ווידיאו. התקני שמע מחייבים מנהלי התקן העושים שימוש אך ורק בארכיטקטורת (Windows Driver Model (WDM.
 • אתה משתמש בתוכנה לא תואמת המתקינה רכיבים שמפריעים לניהול צריכת החשמל או שאינם תומכים בניהול צריכת חשמל.

כיצד לחזור ממצב שינה או ממצב המתנה שנכשל

אם אין באפשרות המחשב לחזור לפעולה רגילה לאחר כניסתו למצב שינה או למצב המתנה, נסה את השיטות הבאות:
 • אפשר למערכת Windows XP למחוק נתוני שחזור אם נמצא בהם פגם.

  בעת הכנסת המחשב למצב שינה או למצב המתנה, מערכת Windows XP שומרת את כל תוכן המערכת בקובץ system drive\Hiberfil.sys לפני כיבוי המערכת. הקובץ Ntldr בודק את שלמות הקובץ Hiberfil.sys. אם הקובץ Hiberfil.sys פגום, עלולה להופיע הודעת שגיאה הדומה להודעה הבאה:
  ??מחק נתוני שחזור והמשך לתפריט אתחול המערכת.
  עם הקשת ENTER כדי לאשר את הודעת השגיאה, מערכת Windows XP מוחקת את הקובץ Hiberfil.sys ומבצעת הפעלה רגילה.

  הערה system drive הוא מציין מיקום עבור הכונן בו מותקנת מערכת Windows.
 • נתק כל התקן שחובר לאחר הכנסת המחשב למצב שינה או למצב המתנה.

  נסה שלא לחבר התקנים כאשר המחשב במצב שינה או במצב המתנה. לקבלת תוצאות מיטביות, החזר תחילה את המחשב לפעולה ולאחר מכן חבר ציוד היקפי, כגון התקני USB.
 • הפעל מחדש את המחשב.

  כברירת מחדל, מערכות תואמות ACPI מוגדרות לבצע כיבוי בעת לחיצה ושחרור של מתג ההפעלה. אם המערכת אינה מושבתת לאחר זמן קצר, יש ללחוץ על מתג ההפעלה ולהחזיקו לחוץ עד לכיבוי המערכת. בדרך כלל, המערכת מושבתת בתוך 4 שניות בקירוב.

  במערכות ישנות יותר קיים לחצן איפוס. אם המחשב אינו מופעל מחדש בלחיצה על לחצן האיפוס, יש ללחוץ על מתג ההפעלה כדי להשבית את המחשב.

  הערה פעולות כיבוי לא סדירות עלולות לגרום לאובדן נתונים שלא נשמרו. באפשרות מערכת Windows XP לגלות אם התרחש כיבוי באופן לא נכון. אם מערכת Window XP מגלה כיבוי שהתרחש באופן לא נכון, היא מפעילה את הקובץ Autochk.exe כדי לתקן בעיות בקבצי מערכת במשך תהליך ההפעלה.

  לקבלת פרטים אודות הקובץ Autochk.exe והקובץ Chkdsk.exe, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  831426 הקובץ Chkdsk.exe או הקובץ Autochk.exe מופעל בעת ניסיון לכבות את המחשב או להפעילו מחדש (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

  הערה לאחר ההפעלה מחדש של המחשב, רצוי להפעיל את הכלי Crash Analysis. כלי זה מסייע לקבוע אם מנהל התקן הוא הגורם לבעיה. מנהלי התקן הם הגורם העיקרי לבעעיות הקשורות למצב שינה או למצב המתנה.

  לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  310414 כיצד להגדיר את תצורת דיווח השגיאות ולהשתמש בו במערכת Windows XP? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

  לפרטים נוספים, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

  האתר Microsoft Online Crash Analysis
  http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp
  האתר Microsoft Update
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/muoptdefault.aspx?ln=he&returnurl=http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=he-il
  האתר Windows Update
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/muoptdefault.aspx?ln=he&returnurl=http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=he-il

כיצד למנוע בעיות של מצב שינה ומצב המתנה

כדי למנוע בעיות של מצב שינה ומצב המתנה, יש לנהוג לפי ההמלצות הבאות:
 • אין לבצע שינויים משמעותיים במצב המחשב לאחר הכנסתו למצב שינה או למצב המתנה.

  לדוגמה, מחשב נישא שהוכנס למצב שינה או למצב המתנה כאשר לא היה מחובר לתחנת עגינה, אין להחזירו לפעולה כשהוא מחובר לתחנת עגינה. מחשבים שאינם תואמי-ACPI עשויים להיות רגישים יותר לסוג זה של שינוי מצב.
 • אין לאכוף מצב שינה או מצב המתנה בעת הפעלת יישומים מסוימים.

  יישומים מסוימים אינם מגיבים כצפוי אם המחשב מוכנס למצב שינה או למצב המתנה בעת פעולתם. יישומים כגון תוכנות צריבה של תקליטורים או של DVD, או כלי שירות לגיבוי המערכת, עשויים לפעול בצורה שגויה בעת אכיפת מצב שינה או מצב המתנה. מדיית תקליטורים ו-DVD עלולה להפוך לבלתי ניתנת לשימוש. נתוני גיבוי עלולים להפוך לפגומים. יש להמתין תמיד עד אשר יישומים אלה יסיימו את משימות איסוף הנתונים וההקלטה שלהם לפני הכנסת המחשב למצב שינה או למצב המתנה.

כיצד לקבוע אם מחשב עושה שימוש בתכונות ACPI

מצב שינה ומצב המתנה מחייבים קושחת BIOS של מערכת התומכת ב-ACPI או מפרט קודם של ניהול מתקדם של צריכת חשמל (APM). כדי להימנע מבעיות, עיין בתיעוד המערכת או באתר האינטרנט של היצרן כדי לקבוע אם הקושחה תואמת ומעודכנת. קושחה מעודכנת חשובה באופן מיוחד עבור שימוש בפונקציונליות של ACPI.

כדי לקבוע אם מחשב עושה שימוש בתכונות ACPI, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד devmgmt.msc ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בחלון מנהל ההתקנים, הרחב את מחשב ולאחר מכן בדוק אם קיימת האפשרות Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC. אם אפשרות זו קיימת, המחשב עושה שימוש בפונקציונליות של ACPI.

כיצד לקבוע אם המחשב תומך בתכונות של מצב שינה ומצב המתנה

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד powercfg.cpl ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בתיבת הדו-שיח מאפייני אפשרויות צריכת חשמל, בדוק אם קיימת כרטיסייה בשם מצב שינה. אם הכרטיסייה קיימת, לחץ על הכרטיסייה מצב שינה, סמן את תיבת הסימון אפשר מצב שינה ולאחר מכן לחץ על החל.
 3. במקטע לחצני צריכת חשמל, ודא כי האפשרות מצב המתנה והאפשרות מצב שינה מופיעות ברשימה הנפתחת בכרטיסייה מתקדם.

  הערה אם קיימת כרטיסייה בשם מצב שינה וסימון התיבה אפשר מצב שינה מבוטל בכרטיסייה מצב שינה, האפשרות מצב שינה לא תופיע ברשימה הנפתחת בכרטיסייה מתקדם.

  אם גם האפשרות מצב המתנה וגם האפשרות מצב שינה אינן מופיעות, המחשב אינו תומך בתכונות אלו או שתכונות ניהול צריכת החשמל הושבתו ב-BIOS. פנה ליצרן המערכת לקבלת פרטים על הגדרות ה-BIOS.
לקבלת פרטים נוספים על אופן השימוש בתכונות מצב המתנה ומצב שינה, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
308535 תיאור המצבים השונים של ניהול מתקדם של צריכת חשמל (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
302414 אין אפשרות להשתמש בתכונות של ניהול צריכת חשמל (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
815304 המחשב אינו חוזר ממצב שינה או אינו עובר ממצב המתנה למצב Wake-on-LAN (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
822827 המחשב מפסיק להגיב לאחר הכנסתו למצב שינה והוצאתו ממצב זה פעמים רבות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 907477 - Last Review: יום רביעי 09 מאי 2012 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbtshoot kbprb KB907477

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com