מתקבלת הודעת שגיאה המכילה את הקוד "0x8DDD0018" או את הקוד "0x80246008" כאשר אתה מנסה להוריד עדכונים מאתר Microsoft Windows Update או מאתר Microsoft Update

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 910337 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

כאשר אתה מנסה להוריד עדכונים מאתר Microsoft Windows Update או מאתר Microsoft Update, עלולות להתקבל הודעות שגיאה אם השירות BITS ?(Background Intelligent Transfer Service) אינו מופעל או כאשר שירות זה אינו מצליח להתחבר לאתר האינטרנט. המאמר מתאר כיצד לפתור את הבעיה על ידי הגדרה נכונה של תצורת שירות BITS.

כאשר אתה מנסה להפעיל את שירות BITS, עלולות להופיע הודעות שגיאה, בהתאם להגדרות התצורה של המחשב שלך. מאמר זה מכיל גם את רשימת הודעות השגיאה ומסביר כיצד לפתור את השגיאות השונות.

מאפייני הבעיה

כאשר אתה מנסה להוריד עדכונים מאתר Microsoft Windows Update או מאתר Microsoft Update, עלולה להופיע הודעת שגיאה הכוללת אחד מקודי השגיאה הבאים:
 • 0x8DDD0018
 • 0x80246008
בנוסף, כאשר אתה לוחץ על סקור את היסטוריית העדכונים שלך ומציג את קובץ היומן ?%Windows%\Windowsupdate.log, ייתכן שתראה את קודי השגיאה הבאים:
 • 0x80200013
 • 0x80246008
הערה כדי להציג קוד שגיאה לאחר הלחיצה על סקור את היסטוריית העדכונים שלך, לחץ על הסמל שבעמודת הסטטוס.

סיבה

הבעיה מתרחשת אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
 • BITS? (Background Intelligent Transfer Service) אינו מופעל.
 • שירות BITS אינו מצליח להתחבר לאתר האינטרנט.

פתרון הבעיה

אם קיבלת הודעת שגיאה הכוללת את קוד השגיאה "0x8DDD0018" או את קוד השגיאה "0x80246008", פעל לפי ההוראות המופיעות בסעיף 'ודא ששירות BITS מוגדר כהלכה' כדי לפתור את הבעיה.

אם מתקבל קוד שגיאה "0x80200013" לאחר הלחיצה על סקור את היסטוריית העדכונים שלך, פעל לפי ההוראות המופיעות בסעיף 'שגיאה 0x80200013' כדי לפתור את הבעיה.

ודא ששירות BITS מוגדר כהלכה

ודא ששירות BITS מוגדר כהלכה. כעת נסה להפעיל את BITS. כאשר אתה מנסה להפעיל את BITS, עשויות להתקבל הודעות שגיאה ממספר סוגים. פירוט הודעות אלה מופיע בסעיף 'שלבים לפתרון הבעיה'. אם קיבלת הודעת שגיאה כאשר ניסית להפעיל את BITS, פעל לפי השלבים בסעיף המתאים להודעת השגיאה שקיבלת.

כדי לוודא כי שירות BITS הוגדר כהלכה וכדי להפעילו, פעל לפי השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד services.msc ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ פעמיים על Background Intelligent Transfer Service.
 3. בתיבה סוג הפעלה, לחץ על ידני ולאחר מכן לחץ על החל.
 4. לחץ על הכרטיסייה כניסה וודא שהשירות זמין בכל פרופילי החומרה המופיעים ברשימה. אם השירות אינו זמין באחד או בכמה מפרופילי החומרה, לחץ על הפרופיל הרלוונטי, לחץ על הפוך לזמין ולאחר מכן לחץ על החל.
 5. לחץ על הכרטיסייה כללי ולאחר מכן לחץ על התחל.
אם שירות BITS מופעל בהצלחה, בקר באתר Windows Update או באתר Microsoft Update כדי להשיג עדכונים. אם הצלחת להשיג את העדכונים הרצויים, בצע שוב את השלבים 1 עד 3. אבל הפעם, בשלב 3, לחץ על אוטומטי במקום על ידני.

שלבים לפתרון בעיות

שגיאה 1083: ??תוכנית ההפעלה ששירות זה מוגדר להפעיל אינה מיישמת את הוראות השירות. (0x8007043B)
אם מתקבלת הודעת שגיאה זו, פעל לפי השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד ?Regsvr32 %windir%\system32\qmgr.dll ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד ?regsvr32 %windir%\system32\qmgrprxy.dll ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד services.msc ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. לחץ פעמיים על Background Intelligent Transfer Service.
 5. בכרטיסייה כללי, לחץ על הפעל.
שגיאה 1068: הפעלת שירות התלות או הקבוצה נכשלה. (0x8007042c)
אם מתקבלת הודעת שגיאה זו, השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי לפתור את הבעיה, בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך.

Microsoft Windows 2000
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד services.msc ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אם שירות אחד או יותר מהרשימה הבאה אינו פועל, לחץ עליו באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על הפעל.
  • מערכת אירועים של +COM
  • הודעות אירועי מערכת
  • הרחבות למנהל התקן Windows Management Instrumentation
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על Background Intelligent Transfer Service ולאחר מכן לחץ על הפעל.
Microsoft Windows Server 2003 ו-Microsoft Windows XP
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד services.msc ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על Remote Procedure Call ?(RPC) ולאחר מכן לחץ על לחץ על הפעל.
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על Background Intelligent Transfer Service ולאחר מכן לחץ על הפעל.
??ל-Windows לא היתה אפשרות להפעיל את Background Intelligent Transfer service במחשב המקומי. לקבלת מידע נוסף, עיין ביומן האירועים של המערכת. אם שירות זה אינו של Microsoft, פנה לספק השירות והפנה אותו לקוד השגיאה 2147024894 הספציפי לשירות (0x80070002).
אם מתקבלת הודעת שגיאה זו, פעל לפי השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את מפתח המשנה הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\FilesNotToBackup
 3. אם מפתח המשנה כבר קיים, עבור לשלב 4. אם מפתח המשנה לא קיים, צור אותו. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על Backup Restore, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על מפתח.
  2. הקלד FilesNotToBackup והקש ENTER.
 4. צא מעורך הרישום.
 5. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד services.msc ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. לחץ פעמיים על Background Intelligent Transfer Service.
 7. בכרטיסייה כללי, לחץ על הפעל.
שגיאה 1079: החשבון שצוין עבור שירות זה שונה מהחשבון שצוין עבור שירותים אחרים הפועלים באותו תהליך. (0x80004015)
אם מתקבלת הודעת שגיאה זו, פעל לפי השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד services.msc ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ פעמיים על Background Intelligent Transfer Service.
 3. לחץ על הכרטיסייה כניסה.
 4. לחץ על חשבון מערכת מקומית ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על Background Intelligent Transfer Service ולאחר מכן לחץ על הפעל.
??ל-Windows לא היתה אפשרות להפעיל את Background Intelligent Transfer service במחשב המקומי. לקבלת מידע נוסף, עיין ביומן האירועים של המערכת. אם שירות זה אינו של Microsoft, פנה לספק השירות והפנה אותו לקוד השגיאה 2147942487הספציפי לשירות (0x80070057).
שגיאה זו פירושה שהגדרות ה-proxy של HTTP ב-Windows אינן חוקיות. כדי לפתור את הבעיה, הסר את הגדרות ה-proxy של HTTP. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. הקלד Proxycfg.exe והקש ENTER.

  הגדרות ה-proxy הקיימות יוצגו על המסך.
 3. הקלד Proxycfg ?d והקש ENTER כדי להסיר את הגדרות ה-proxy.
 4. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד services.msc ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. לחץ פעמיים על Background Intelligent Transfer Service.
 6. בכרטיסייה כללי, לחץ על הפעל.
שגיאה 5: הגישה נדחתה
שגיאה זו פירושה שחל שינוי בהרשאות הגישה של שירות BITS. כדי לתקן את הרשאות הגישה, היעזר באחת מהשיטות הבאות, בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך.

Windows XP
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:
  sc sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
 3. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד services.msc ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. לחץ פעמיים על Background Intelligent Transfer Service.
 5. בכרטיסייה כללי, לחץ על הפעל.
Windows 2000

הערה כדי לבצע פעולות אלה, תזדקק לכלי השירות SubInACL. כדי להשיג את כלי השירות, בקר במרכז ההורדות של Microsoft.

הקובץ הבא זמין להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה SubInACL.exe כעת.

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
קובץ זה עבר סריקת וירוסים של Microsoft.? Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי-מורשים בקובץ.
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:
  Subinacl /service wuauserv /sddl=D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
  .
 3. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד services.msc ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. לחץ פעמיים על Background Intelligent Transfer Service.
 5. בכרטיסייה כללי, לחץ על הפעל.
??ל-Windows לא היתה אפשרות להפעיל את Background Intelligent Transfer service במחשב המקומי. לקבלת מידע נוסף, עיין ביומן האירועים של המערכת. אם שירות זה אינו של Microsoft, פנה לספק השירות והפנה אותו לקוד השגיאה 2147467243 הספציפי לשירות (0x80080005).
הודעה זו דומה להודעת השגיאה 'שגיאה 5: הגישה נדחתה'. כדי לפתור את הבעיה, בצע את הפעולות המתוארות בסעיף 'שגיאה 5: הגישה נדחתה'.
שגיאה: הנתיב לא נמצא (0x80070003)
אם מתקבלת הודעת שגיאה זו, פעל לפי השלבים הבאים:
 1. ודא שהתיקייה הבאה קיימת:
  ?%systemdrive%\Documents and Settings\All users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader
  אם התיקייה לא קיימת, צור אותה.
 2. ודא שמיקומי הפרופילים ברישום מדויקים. לקבלת מידע נוסף אודות אופן הביצוע, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  214653 כיצד להגדיר את הנתיב אל הפרופיל 'כל המשתמשים' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
??ל-Windows לא היתה אפשרות להפעיל את Background Intelligent Transfer service במחשב המקומי. לקבלת מידע נוסף, עיין ביומן האירועים של המערכת. אם שירות זה אינו של Microsoft, פנה לספק השירות והפנה אותו לקוד השגיאה 2147746132 או 2147220986 הספציפיים לשירות (0x80040154).
שגיאה זו פירושה שקטלוג COM+? פגום. כדי לפתור את הבעיה, פעל לפי ההוראות המופיעות במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
315296 כיצד לנקות קטלוג COM+? שניזוק (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

שגיאה 0x80200013

שירות BITS עשוי לבקש טווחי עדכונים. אולם אם ה-proxy לרשת או התקן חומת האש אינם תומכים בבקשות לטווחים, שירות BITS לא יצליח להוריד את העדכונים. במצב כזה, שירות BITS יחזיר את קוד השגיאה 0x80200013. אם הבעיה מתעוררת, יופיע בקובץ היומן ?%windir%\Windowsupdate.log הרישום הבא:
Download job failed due to insufficient range support (ההורדה נכשלה בשל העדר תמיכה מספקת בטווחים)
כדי לפתור את הבעיה, פנה לספק של ה-proxy לרשת או התקן חומת האש.

מאפיינים

Article ID: 910337 - Last Review: יום רביעי 15 ספטמבר 2010 - Revision: 2.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
מילות מפתח 
kbtshoot kbprb KB910337

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com