เกมของ Microsoft: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด InstallShield

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 910816 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft เกม คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ทันทีหลังจากที่คุณเริ่มการติดตั้ง:
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1
ข้อผิดพลาด-1607: ไม่สามารถติดตั้ง InstallShield Scripting Runtime
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2
ข้อผิดพลาด - 1628: ล้มเหลวในการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อแอพลิเคชัน InstallShield เสียหาย หรือเสียหาย

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้ตามอาการที่ปรากฏ

เมื่อต้องการให้เราทำวิธีที่ 1 และวิธีที่ 3 ให้คุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ การFix it ปุ่มหรือการเชื่อมโยง ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มคลิกเรียกใช้และจากนั้น ทำตามขั้นตอนในการแก้ไขแฟ้มตัวช่วยสร้าง


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50639


หมายเหตุ
 • วิธีที่ 1 และวิธีที่ 3 เท่านั้นจะเล่นโดยอัตโนมัติตามนี้โซลูชัน Fix it โซลูชัน Fix it ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณ โดยสิ่งนี้ คุณยังคงจำเป็นต้องเรียกใช้วิธีการอื่น ๆ ด้วยตนเอง
 • สำหรับ Windows 7 และ Vista คอมพิวเตอร์ที่มี UAC ที่เปิดใช้งาน คลิกปุ่ม "ยกเลิก" เมื่อกล่องโต้ตอบ "Program Compatibility Assistant" ปรากฏขึ้น
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้กำลังใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้โซลูชันนี้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วนให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

วิธีที่ 1: เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ InstallShield

 1. ใน Windows Explorer หรือ My Computer เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  ไดรฟ์ \Program Files\Common Files\
 2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Installshield และจากนั้น คลิกเปลี่ยนชื่อ
 3. ชนิด InstallShield1แล้ว กด ENTER
 4. ลองติดตั้งเกมนี้
ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ไปที่วิธีที่ 2

วิธีที่ 2: ดาวน์โหลด และการติดตั้งแพคเกจ Windows Installer ล่าสุด

เมื่อต้องการติดตั้ง Windows Installer ล่าสุด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120486
หมายเหตุ
 • ดาวน์โหลดแฟ้ม.msu หรือ.exe สำหรับ Windows รุ่นของคุณ
 • "x 86" หมายความ ว่า คุณมี Windows เวอร์ชั่น 32 บิต "x 64" หมายความ ว่า คุณมี Windows เวอร์ชั่น 64 บิต
 • ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่คุณมี ดาวน์โหลด และติดตั้งรุ่นที่ใช้ x64 ในคำแนะนำ คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แฟ้มที่เหมาะสม
มีรุ่นที่ใหม่กว่ารุ่น 4.5 Windows Installer อาจพร้อมใช้งาน เมื่อต้องการค้นหารุ่นที่ใหม่กว่า แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa372856 (VS.85).aspx
ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ไปที่วิธีที่ 3

วิธีที่ 3: ค้นหา และจากนั้น ปิดแฟ้ม

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ค้นหา และจากนั้น ปิดแฟ้ม Idriver.exe และ Msiexec.exe ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดตัวจัดการงาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกปุ่ม สตาร์ท
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  ชนิด taskmgr ในการเริ่มการค้นหาในกล่อง และจากนั้น คลิกtaskmgr.exeในรายการโปรแกรม
 2. บนแท็บของกระบวนการในคอลัมน์ชื่ออิมเมจค้นหาidriver.exeและmsiexec.exe
 3. เลือกแต่ละอินสแตนซ์ของกระบวนการทั้งสอง และจากนั้น คลิกกระบวนการสิ้นสุด
 4. คลิกจบกระบวนการในแต่ละหน้าต่างตัวจัดการงานของ Windowsที่เปิดอยู่
 5. ปิดตัวจัดการงาน
ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหา ไปที่วิธีที่ 4

วิธีที่ 4: สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ที่สิทธิ์ hasadministrative ใช้บัญชีผู้ใช้นี้ใหม่แล้ว ติดตั้งเกมนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  แล้ว คลิก'แผงควบคุม'
 2. คลิกบัญชีผู้ใช้และความปลอดภัยของครอบครัว
 3. ภายใต้บัญชีผู้ใช้คลิกบัญชีผู้ใช้เพิ่มหรือเอาออก
 4. คลิกสร้างบัญชีใหม่
 5. พิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้
 6. เลือกชนิดบัญชี:มาตรฐานหรือผู้ดูแลระบบ
 7. คลิกสร้างบัญชี เลือกบัญชีที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น
 8. คลิกสร้างรหัสผ่าน
 9. พิมพ์รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ พิมพ์คำใบ้รหัสผ่าน
 10. คลิกสร้างรหัสผ่าน
 11. ออกจากระบบบัญชีปัจจุบันของคุณ
 12. เข้าสู่ระบบ โดยใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณใหม่
 13. เริ่มการติดตั้ง
ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหา ไปที่วิธีที่ 5

วิธีที่ 5: ดำเนินขั้นตอนการเริ่มต้นระบบใหม่ทั้งหมด

เมื่อคุณเริ่มใช้ Microsoft Windows ซอฟต์แวร์อื่น ๆ อาจเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติพร้อมกับระบบปฏิบัติการ โปรแกรมและบริการเหล่านี้อาจรวมถึงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและโปรแกรมอรรถประโยชน์ของระบบที่อาจรบกวนเกม เมื่อคุณทำการเริ่มระบบแบบคลี คุณป้องกันไม่ให้โปรแกรมเหล่านี้เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ คุณต้องล็อกออ นเป็นผู้ดูแลระบบ หรือ เป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators เพื่อทำตามขั้นตอนนี้ ถ้าคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย การตั้งค่านโยบายของเครือข่ายอาจยังป้องกันไม่ให้คุณเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำความสะอาดเริ่ม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
331796 ดำเนินการเริ่มต้นระบบแบบคลีนเพื่อตรวจสอบว่า โปรแกรมแบ็คกราวน์รบกวนเกมหรือโปรแกรมของคุณหรือไม่
ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหา ไปที่วิธีที่ 6

วิธีที่ 6: ดาวน์โหลด และการติดตั้ง.NET Framework รุ่นล่าสุด

เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้ง.NET Framework รุ่นล่าสุด แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/aa569263.aspx
คลิ.NET Framework รุ่นล่าสุด

ถ้าวิธีการเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหา ดำเนินต่อเพื่อแก้ไขปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหา คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
258496 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง Microsoft เกมและโปรแกรมการแมป

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณเสร็จสิ้นส่วนนี้แล้ว ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เรายินดีรับทราบคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การแสดงคำติชม หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดออกจากข้อคิดเห็นในการ "แก้ไขให้ฉัน"บล็อก หรือส่งถึงเราผิด อีเมล.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 910816 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 มีนาคม 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Age of Empires III
 • Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs
 • Microsoft Dungeon Siege 2.0
 • Fable: The Lost Chapters PC
 • Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties
 • Microsoft Flight Simulator X Acceleration Expansion Pack
 • Microsoft Flight Simulator X Service Pack 1
 • Microsoft Gears of War (PC)
 • Microsoft Halo 2 for Windows Vista
 • Microsoft Shadowrun (PC)
 • Microsoft Viva Pinata (PC)
 • Microsoft Zoo Tycoon 2
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Ultimate Collection
 • Microsoft Fable III for PC
Keywords: 
dftsdahomeportal kberrmsg kbsetup kbtshoot kbfixme kbmsifixme kbmt KB910816 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:910816

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com