Age of Empires III: gauti ESO vartotojo vard? ir slapta?od?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 911712 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip nuskaityti Ensemble Studios Online (ESO) vartotojo vard? ir slapta?od?.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti slapta?od? ar vartotojo vard?, Ensemble Studios interneto svetain?je ir naudoti ESO abonement? valdymo ?rankiai:
https://esoaccounts.agecommunity.com
Nor?dami gauti slapta?od?, ?veskite savo vartotojo vard?. Jei neatsimenate savo vartotojo vard?, spustel?kite Pamir?au naudotojo vard? gauti informacij?.

Pastaba Nor?dami gauti savo vartotojo vard?, turite savo produkto ID (PID). PID yra serijos numerius, kad yra spausdinamas Age of Empires III produkto d???je. Pvz., 12345-123-1234567-12345 yra galiojantis produkto ID formatas

Jei jums nereikia prisiminti, j?s? produkto ID, jums gali b?ti nuskaityti vartotojo vard?, esant? stand?iajame diske, jei negali b?ti i?trintas produktas. Pabandyti rasti vartotojo vardo, kuris buvo naudotas anks?iau, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Kompiuteryje, kuriame veikia Windows 7 arba Windows Vista, spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Dokumentai.
 2. Du kartus spustel?kite Mano ?aidimai, du kartus spustel?kite Age of Empires 3, o tada dukart spustel?kite Duomen?.
 3. Ie?koti ?? fail?, jei <account></account> yra j?s? ESO abonemento vard?:
  Uipersonastats-<account></account>.XML
 4. ?eiti ? ESO naudodami ?io abonemento pavadinim?.
Jei j?s negalite rasti Uipersonastats-<account></account>.XML fail? arba slapta?od?, j?s? abonemento pavadinim? galite gauti elektroniniu pa?tu. Naudoti ESO abonento vard?, kur? suk?r?te ?aisti Age of Empires III, si?sti el. lai?k? adresu:age3support@Microsoft.com

?traukti ?i? informacij? ? prane?im?:
 • El. pa?to adresas, kur? nurod?te, kai registravot?s paskyr?, naudoja ESO.
 • Produkto ID, Age of Empires III kopij?.
Pastaba Raskite savo PID, prad?ti Age of Empires III, spustel?kite Pagalba ir ?rankiai, tada spustel?kite Apie. Produkto identifikatorius yra skai?i?, pvz., 12345-123-1234567-12345.

Po to, kai i?siun?iate el. lai?k?, j?s gausite Automatinis atsakyti, kuriuose teigiama, kad j?s? pra?ymas apdorojamas. Jei negaunate automatin? atsakym?, pra?ome patikrinti savo nepageidaujamo pa?to aplanke nustatyti ar automatinio atsakymo negavo j?s? aplanke Gauta. Jei vis dar negalite rasti automatin? atsakym?, j?s? prane?imas gali neb?ti pasiek? ESO. Atsi?skite informacij? ? ESO kaip apra?yta ?iame skyriuje.

J?s gausite el. lai?k?, kuriame yra j?s? vartotojo vardas po j?s? pra?ym? apdorojama ESO. Gali praeiti 2-3 darbo dienas apdoroti ?? pra?ym?.

Nuskaityti abonemento slapta?od? per ?aidimas

Naudoti ESO i? naujo abonemento slapta?od?, kur? j?s pamir?ote, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Prad?ti Age of Empires III.
 2. Pagrindiniame meniu, spustel?kite Multiplayer, tada spustel?kite ES internete.
 3. ?veskite vartotojo vard? ir tada spustel?kite Pamir?au slapta?od?.
 4. ?veskite atsakym? ? slapt? klausim?, kad pateik?te, kai registravot?s abonemento naudojant u?uomin?, kuris pasirodo ekrane.
 5. Spustel?kite gerai.
 6. Gausite prane?im?, kad slapta?odis pra?ymo gavimo ir kad el. lai?kas bus i?si?stas jums.
 7. Spustel?kite gerai.
El. lai?kas bus i?si?stas i? ESO el. pa?to adresu, kur? nurod?te, kai registravot?s paskyr?. Sekite instrukcijas, kurios yra i?vardytos slapta?od?io nustatymo i? naujo el. lai?ko.

Microsoft teikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij? pad?s jums rasti technin?s pagalbos. ?i kontaktin? informacija gali keistis be i?ankstinio ?sp?jimo. Microsoft negarantuoja ?ios tre?iosios ?alies kontaktin?s informacijos tikslum?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 911712 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 20 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Age of Empires III
 • Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs
 • Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties
Rakta?od?iai: 
dftsdahomeportal kbtshoot kbhowto kbmt KB911712 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 911712

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com