ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยมีอยู่ในแฟ้มอิมเม ISO 9660 DVD5 จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 913086 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงแฟ้มอิมเม ISO 9660 DVD5 ที่ประกอบด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Windows บทความนี้ประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังแฟ้มรูป ISO ปัจจุบันที่พร้อมใช้งานบนเว็บไซต์ของศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft นำออกใช้แฟ้มอิมเม ISO 9660 DVD5 ที่ประกอบด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยทั้งหมดที่นำออกใช้แล้วบนเว็บไซต์ Windows Update ในขณะนี้ แฟ้มรูปแบบ ISO ถูกนำออกใช้ในเวลาเดียวกันที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ Windows Update โปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

แฟ้มรูปแบบ ISO จัดทำขึ้นเพื่อผู้ดูแลระบบของบริษัทซึ่ง:
 • จัดการองค์กรสากลขนาดใหญ่
 • ต้องดาวน์โหลดหลายภาษาแต่ละรุ่นแต่ละการปรับปรุงความปลอดภัย
 • อย่าใช้การแก้ไขปัญหาแบบอัตโนมัติเช่น Microsoft Windows Server Update Services (WSUS)
โดยใช้ไฟล์รูปภาพ ISO ผู้ดูแลระบบสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงหลายภาษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

การขอรับแฟ้มอิมเม ISO ล่าสุดจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

เมื่อต้องการรับรูป ISO เวอร์ชั่น 2014Security theSeptember แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3ea76c6a-5aca-406b-bd72-2134a5487c12

คุณสามารถบันทึก URL นี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างรวดเร็วเข้าถึงแฟ้มอิมเม ISO ล่าสุด

การขอรับแฟ้มอิมเม ISO จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ที่ผ่านมา


เมื่อต้องการรับรูป ISO เวอร์ชั่น 2014Security theAugust แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=cf502c64-f643-408c-843d-e8ab043af62a

การขอรับ 2014 กรกฎาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7dc59441-f469-4e0a-9205-4b064da39b47

เพื่อขอรับ 2014 มิถุนายนรูป ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัย ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=a254ddb9-bf06-4d8f-8e35-b0389b1f77c8

2014 อาจขอรับรูป ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัย ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=eeb33ad1-2206-43fc-9e8d-37c4cc1d6881

การขอรับในเดือน 2014 เมษายน ISO รูป ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c7ea2289-e6ef-425c-9636-9a78b09621b4
เมื่อต้องการรับการ 2014 มีนาคม ISO รูป ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4d554cd0-2d31-4dcd-94bf-141d72496bc2
ลิงค์เพื่อขอรับในเดือน 2014 กุมภาพันธ์รูปแฟ้ม ISO ไปต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41929
เพื่อขอรับ 2013 ธันวาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41534
เพื่อขอรับ 2013 พฤศจิกายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41137
เพื่อขอรับ 2013 ตุลาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40718
เพื่อขอรับการ 2013 กันยายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40264
เพื่อขอรับ 2013 สิงหาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39830
เพื่อขอรับ 2013 กรกฎาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39528
เพื่อขอรับ 2013 มิถุนายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39202
ขอรับ 2013 อาจ ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39038
ขอรับ 2013 ในเดือนเมษายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38298
เพื่อขอรับ 2013 มีนาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36959
เพื่อขอรับ 2013 กุมภาพันธ์ ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36707
เพื่อขอรับ 2013 มกราคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36277
เมื่อต้องการขอรับประจำเดือน 2012 ธันวาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36041
ขอรับ 2012 พฤศจิกายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35744
ขอรับ 2012 ตุลาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34953
เพื่อขอรับการ 2012 สิงหาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30629
เพื่อขอรับการ 2012 กรกฎาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30313
เพื่อขอรับ 2012 มิถุนายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c2ede9de-0ee8-4320-bca4-ac2bfd864f43
ขอรับ 2012 อาจ ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=663b3080-a750-499b-80a1-e2356994b7c8
ขอรับ 2012 ในเดือนเมษายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=62661c06-f953-44bb-8689-891930c8a4cb
ขอรับ 2012 มีนาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=61750aa8-59a6-4d34-ab98-377b7e1871df
เพื่อขอรับหมาย 2012 กุมภาพันธ์ ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=86308b18-4505-42be-b0dd-55195a0d87f1
เพื่อขอรับหมาย 2012 มกราคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c0f2d4aa-fe3c-472d-bb03-276b56233112
การขอรับการ 2011 ธันวาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=60beb338-8342-44b5-a2d1-2d7ba5e650a0
เพื่อขอรับ 2011 พฤศจิกายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=a405d25d-c81e-40d3-87fb-abdf693df970
เพื่อขอรับหมาย 2011 ตุลาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=52eaa660-b310-4529-a5ba-891461b29995
การขอรับการ 2011 กันยายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=154810db-e79a-47f2-b327-b70b70b405a6
เมื่อต้องการขอรับ 2554 สิงหาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6e3807a9-87ab-4426-a441-c794ec36690d
การขอรับการ 2011 กรกฎาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=761cb6ed-4721-4b2a-9730-0dab23fcc1b5
เมื่อต้องการรับช่วงเดือน 2554 มิถุนายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8ac72e6d-11ef-4bfc-98f0-03265e7110ce
2011 พฤษภาคมที่รับ ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyId=f134d93b-dd1e-401a-a214-343f99b77350
การขอรับการ 2011 เมษายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyId=55a462c8-7ef8-4cf0-974d-3babbfcf69c5
การขอรับการ 2011 มีนาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyId=ab55654c-c685-4316-93fc-e3a80cccac71
การขอรับการ 2011 กุมภาพันธ์ ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyId=5aea1000-ba54-4056-93bb-e74444186bfc
การขอรับการ 2011 มกราคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c29b043e-e7fc-420f-a2b5-a2c4f3d72045
การขอรับการ 2010 ธันวาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=41e8319b-7bea-423b-8f9d-f7f3aef55c62
การขอรับการ 2010 ตุลาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=07c7c176-a801-4868-8f53-c8b1aebb2b11
การขอรับการ 2010 กันยายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=29f2d1bc-f763-415d-8c83-7df07e82ffed
การขอรับการ 2010 สิงหาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=bffb7545-2df8-4121-8bbc-43717f19c644
การขอรับเดือน 2010 มิถุนายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=81171ba3-cbe7-4650-a4b0-643faa780640
การขอรับเดือน 2010 พฤษภาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=98215276-302f-4566-a65c-697b71e69891
การขอรับมีนาคม 2010 ปี ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4ef25bf7-b869-4b38-a970-08b4092c9b8c
การขอรับ 2010 ในเดือนกุมภาพันธ์ ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=dea7a868-a5dc-488e-b4a8-50fdadcbf138
เมื่อต้องการขอรับในเดือน 2010 มกราคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=72e99b28-b26e-46ce-a0f0-0fcaeba090c0
เมื่อต้องการขอรับธันวาคม 2009 ปัญหา ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=015876ae-2335-48e3-8b60-0e7d7d7eaab2
เมื่อต้องการขอรับการ 2009 พฤศจิกายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=403954d3-668e-4818-adb5-e40e0f37881f
การขอรับการ 2009 ตุลาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7025d986-b552-43ba-8d40-4b579d592729
เมื่อต้องการขอรับ 2009 กันยายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=fab6b8f8-b766-4146-b86d-0953d19d95ab
เมื่อต้องการขอรับเดือน 2009 สิงหาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4c9ed44e-6a3e-45ea-9830-0c23f37d77a4
เพื่อขอรับ 2009 กรกฎาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=58c72b24-2e5b-4e00-84f3-798f7d296cc2
การขอรับเดือน 2009 มิถุนายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d81a8c5e-ca61-473f-bdf7-5bb3b3169d16
การขอรับการ 2009 เมษายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=faf813fd-001a-4f03-bfa8-08042138dd8e
การขอรับการ 2009 มีนาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?Familyid=ffc89a11-3e5f-4a1a-a183-3d340b9503d8
การขอรับการ 2009 กุมภาพันธ์ ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=b298d437-0284-48a7-ae4a-df7fe948d133
การขอรับการ 2009 มกราคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=1b93a273-906f-4049-b6f1-f4caf2117564
เมื่อต้องการขอรับ 2008 ธันวาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=a72bf06d-d755-445c-adc5-3b9561406aa4
การขอรับการ 2008 พฤศจิกายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4269C703-A4CF-4071-AB4D-90070348E9B5
เมื่อต้องการขอรับเดือน 2008 ตุลาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=0A678CA9-5953-44CD-A781-9990D49E5C21
เมื่อต้องการขอรับ 2008 กันยายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E15BA462-D99E-4129-A050-E9E3617A332A
การขอรับการ 2008 สิงหาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AD629D05-F2B2-47AB-8EF3-DBEE36E8C60B
การขอรับการ 2008 กรกฎาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B9456BD2-F6EF-4D61-9D3C-FA855118397D
เมื่อต้องการขอรับเดือน 2008 มิถุนายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0b6c5f73-e661-4b2f-8aca-d90f4179f39f
การขอรับเดือน 2008 พฤษภาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=04670B1A-7801-4074-8E40-CAB74D586A6C
เมื่อต้องการขอรับถึงเดือน 2008 เมษายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6D59CB21-007F-4EE5-A440-D9CAF613AE2A
เมื่อต้องการขอรับ 2008 กุมภาพันธ์ ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=70A1DD6F-841E-46FF-B4DC-DE7E970BD29A
เมื่อต้องการขอรับ 2551 มกราคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=36F25511-213F-461A-AC68-090A353CECE2
เมื่อต้องการขอรับ 2550 ธันวาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=450FFFCE-9B87-411C-8147-C17F33590F96
การขอรับ 2007 พฤศจิกายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=CA311D3E-F4FB-4F79-825B-D5A81BB44376
เมื่อต้องการขอรับ 2550 ตุลาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=51ABD334-EE54-493E-9690-C2611DE4EA08
การขอรับ 2007 กันยายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=08CB7697-468F-4642-857E-1B5137ECC242
เมื่อต้องการขอรับเดือน 2007 สิงหาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E4DCC3E7-36BD-4C6F-A8B6-421CB8902EAA
การขอรับ 2007 กรกฎาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=25B9E53B-1402-4A08-8410-D855466D6205
เมื่อต้องการขอรับเดือน 2007 มิถุนายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8825D33F-C864-465F-9D46-C19780CA7E48
การขอรับ 2007 อาจ ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=355AD7A2-B6D0-48D9-B0D1-9535D2E0C343
เมื่อต้องการขอรับ 2007 เมษายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=D8E3AC4B-DE00-47D8-BC4C-B57CD3B37CF3
เมื่อต้องการขอรับ 2007 กุมภาพันธ์ ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=633F1587-1F2C-43A2-AA7B-AFACD57EC446
เพื่อขอรับ 2007 มกราคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=1304957C-6570-40F8-B18B-77965D6062FE
เมื่อต้องการขอรับ 2549 ธันวาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=BC288ABD-273B-4D3A-92A3-92EE51A510EF
เมื่อต้องการขอรับ 2549 พฤศจิกายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=20129B71-2BD8-432C-B2E7-D8821E450D73
เมื่อต้องการขอรับ 2006 ตุลาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=D11E2BDD-AE5D-4908-BB63-D0054775EE9E
เมื่อต้องการขอรับ 2006 กันยายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6AD10048-6147-4743-9DA7-15853A93F9F9
เมื่อต้องการขอรับ 2006 สิงหาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2388D484-73BE-4E7E-A310-D7A979CC0C98
เมื่อต้องการขอรับกรกฏา 2006 คม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=608BEC39-C0FC-4E9F-852F-F633F9678A6C
เมื่อต้องการขอรับเดือนมิถุนายนปี 2006 ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=247CFAC8-D8FD-4436-99E3-C61218AA6311
2006 พฤษภาคมที่รับ ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8EACE2A3-66CF-475A-A590-8A809490303B
การขอรับการ 2006 เมษายน ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3F44D8C5-7195-4D74-9DFC-5292B6DE1E49
เมื่อต้องการขอรับ 2549 มีนาคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7412619E-0091-44BC-97F9-C984A8625843
เมื่อต้องการขอรับ 2006 กุมภาพันธ์ ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=191486CC-E295-4199-8281-8C7AAB7D599D
เมื่อต้องการขอรับ 2006 มกราคม ISO รุ่นการรักษาความปลอดภัยรูป แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=27EB2D43-5F8E-4C93-B2DC-7954D7624758
ข้อควรระวัง เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า การปรับปรุงได้ไม่ได้ล่าสุดที่ปรับปรุง ตรวจดูกระดานข่าวความปลอดภัยแต่ละแบบก่อนปรับใช้การปรับปรุงใด ๆ เมื่อต้องการตรวจดูกระดานข่าวการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/technet/security

ใช้แฟ้มอิมเม ISO

ISO 9660 ไฟล์รูปภาพเป็นการแสดงที่แน่นอนของซีดีหรือดีวีดีที่มีเนื้อหาและรูปแบบตรรกะ แฟ้มอิมเม ISO ใช้กันมากที่สุดคือการ บันทึก หรือ "เขียน ไฟล์รูปภาพไปยังซีดีแบบบันทึกได้หรือดีวีดี การดำเนินการนี้สร้างสำเนาของดิสก์ที่มีชื่อและไดรฟ์ข้อมูลป้ายชื่อข้อมูลของแฟ้มต้นฉบับ คุณสามารถเปิดแฟ้มอิมเม ISO และคัดลอกเนื้อหาไปยังโฟลเดอร์ภายในเครื่อง ฟังก์ชันนี้คล้ายกับที่แฟ้ม.zip นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดใช้ และเข้าถึงแฟ้มอิมเม ISO เป็นอุปกรณ์เสมือน

หมายเหตุ เมื่อต้องการสร้างซีดีรอมที่ใช้งานได้จากแฟ้มรูป ISO คุณต้องใช้ซอฟต์แวร์เขียนซีดีรอมของบริษัทอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการสร้างซีดีรอม หรือ เกี่ยวกับวิธีการกำหนดใช้แฟ้มอิมเม ISO ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์เขียนซีดีรอมของบริษัทอื่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะการบันทึกซีดีที่รวมอยู่ใน Windows Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
317525 คำอธิบายของคุณลักษณะการบันทึกซีดีรอมใน Windows Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 913086 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2557 - Revision: 37.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbexpertiseinter atdownload kbmt KB913086 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:913086

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com