วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 913089 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft กระจายการแก้ไขในเซอร์วิสแพ็ค เซอร์วิสแพ็คเก็บผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน มีโปรแกรมแก้ไขด่วนและซอฟต์แวร์ที่ปรับปรุง เซอร์วิสแพ็คอาจยังรวมถึงเครื่องมือการดูแลระบบ ไดรเวอร์ และคอมโพเนนต์เพิ่มเติม คอมโพเนนต์และโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้จะ conveniently รวมสำหรับการดาวน์โหลดได้ง่ายขึ้น

Service Pack เป็นแบบสะสม แต่ละเซอร์วิสแพ็คใหม่ประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่อยู่ในก่อนหน้าเซอร์วิสแพ็ค พร้อมกับการแก้ไขใหม่ใด ๆ คุณไม่มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็คก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณติดตั้งล่าสุด ตัวอย่างเช่น คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1) ก่อนที่คุณติดตั้ง Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 4

วันที่นำออกใช้: 17 ธันวาคม 2010

วิธีการขอรับ

การขอรับ SP4 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=204632
การขอรับ SQL Server 2005 Express Edition SP4 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=204633

รายการการแก้ไข

สำหรับรายการของบักที่มีแก้ไขใน SP4 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2463332รายการของบักที่มีแก้ไขใน SQL Server 2005 Service Pack 4

หมายเหตุที่สำคัญสำหรับการใช้ Microsoft Update

 • เมื่อคุณใช้ Microsoft Update เพื่อติดตั้ง SP4 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ติดตั้งจะทำงานอัตโนมัติถ้ามี clustered คอมโพเนนต์ด้วย ถ้ามีคอมโพเนนต์ clustered คุณต้องทำตามพร้อมท์เพื่อทำการติดตั้ง
 • Microsoft Update upgrades อินสแตนซ์ทั้งหมดของ SQL Server 2005 เพื่อ SP4 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีสองกรณีของ SQL Server 2005 ที่รันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งสองอินสแตนซ์กำลังปรับรุ่นเป็น SP4 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL
 • การปรับปรุงของ SQL Server 2005 ระบุ Edition จะแสดงขึ้นเมื่อคุณทำการสแกนระบุ และพร้อมใช้งานเป็นการปรับปรุงอัตโนมัติ รุ่นอื่น ๆ ของ SQL Server จะพร้อมใช้งานการปรับปรุงที่กำหนดเอง หรือ เป็นการปรับปรุงที่เลือกกำหนดได้
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/about.aspx

รายการของคุณลักษณะใหม่ ๆ และการปรับปรุง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ ๆ และการปรับปรุงใน SP4 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL อ้างอิงไปยัง Microsoft SQL Server 2005 SP4 นำออกใช้บันทึก เมื่อต้องการอ่านแฟ้มเหล่านั้น แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/?LInkID=9749584

Readme

เมื่อต้องการอ่านแฟ้ม readme สำหรับ SP4 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/?LinkID=9749571

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3

วันที่นำออกใช้: 15 ธันวาคม 2008

วิธีการขอรับ

การขอรับ SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=135960
การขอรับ SQL Server 2005 คุณลักษณะ Pack 2008 ธันวาคม แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=135971
การขอรับ SQL Server 2005 Express Edition SP3 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=135970
การขอรับ Microsoft SQL Server 2005 Express Edition กับ SP3 บริการขั้นสูง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=135973
การขอรับ SQL Server 2005 Express Edition Toolkit SP3 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=135974

รายการการแก้ไข

สำหรับรายการของบักที่มีแก้ไขใน SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
955706รายการของบักที่มีแก้ไขใน SQL Server 2005 Service Pack 3

หมายเหตุที่สำคัญสำหรับการใช้ Microsoft Update

 • เมื่อคุณใช้ Microsoft Update เพื่อติดตั้ง SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ติดตั้งจะทำงานอัตโนมัติถ้ามี clustered คอมโพเนนต์ด้วย ถ้ามีคอมโพเนนต์ clustered คุณต้องทำตามพร้อมท์เพื่อทำการติดตั้ง
 • Microsoft Update upgrades อินสแตนซ์ทั้งหมดของ SQL Server 2005 เพื่อ SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีสองกรณีของ SQL Server 2005 ที่รันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งสองอินสแตนซ์กำลังปรับรุ่นเป็น SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL
 • การปรับปรุงของ SQL Server 2005 ระบุ Edition จะแสดงขึ้นเมื่อคุณทำการสแกนระบุ และพร้อมใช้งานเป็นการปรับปรุงอัตโนมัติ รุ่นอื่น ๆ ของ SQL Server จะพร้อมใช้งานการปรับปรุงที่กำหนดเอง หรือ เป็นการปรับปรุงที่เลือกกำหนดได้
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/about.aspx

รายการของคุณลักษณะใหม่ ๆ และการปรับปรุง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ ๆ และการปรับปรุงใน SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131442

Readme

มีแฟ้มหลาย ๆ แฟ้ม readme ที่แตกต่างกันสำหรับ SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL To read them, visit the following Microsoft Web site:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130542

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2

Release date: March 5, 2007

วิธีการขอรับ

To obtain SQL Server 2005 SP2 for all editions of SQL Server 2005 in an automated way, visit the following Microsoft Update Web site. (These editons include Microsoft SQL Server 2005 Express Edition.)
http://update.microsoft.com
To obtain SQL Server 2005 SP2, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=d07219b2-1e23-49c8-8f0c-63fa18f26d3a
To obtain SQL Server 2005 Express Edition SP2, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=31711d5d-725c-4afa-9d65-e4465cdff1e7
To obtain Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services SP2, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=5b5528b9-13e1-4db9-a3fc-82116d598c3d
To obtain Windows Internal Database x86 (WYukon SP2 x86), visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=30A7365B-91C5-4C28-85A5-9AB861168C0E&displaylang=en
To obtain Windows Internal Database x64 (WYukon SP2 x64), visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=DE6B898B-1E59-4571-A301-D26FB39D6D9F&displaylang=en

รายการการแก้ไข

For a list of the bugs that are fixed in SQL Server 2005 SP2, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
921896รายการของบักที่มีแก้ไขใน SQL Server 2005 Service Pack 2

Important notes for using Microsoft Update

 • When you use Microsoft Update to install SQL Server 2005 SP2, the installation will be unattended unless components are clustered. If components are clustered, you must follow the prompts to complete the installation.
 • Microsoft Update will upgrade all instances of SQL Server 2005 to SQL Server 2005 SP2. For example, if you have two instances of SQL Server 2005 running on your computer, both instances will be upgraded to SQL Server 2005 SP2.
 • The SQL Server 2005 Express updates will be shown when you do an express scan and will be available as an automatic update. The other editions of SQL Server will be available as a custom update or as an optional update.
 • For more information about Microsoft Update, visit the following Microsoft Web site:
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/about.aspx

List of new features and improvements

For more information about the new features and improvements in SQL Server 2005 SP2, visit the following Microsoft Web site:
http://download.microsoft.com/download/2/B/5/2B5E5D37-9B17-423D-BC8F-B11ECD4195B4/WhatsNewSQL2005SP2.htm

Readme

There are several different readme files for SQL Server 2005 SP2. To read them, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=eb05d099-8a66-45f6-84ce-4888760d2af8

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 1

Release date: March 18, 2006

วิธีการขอรับ

To obtain SQL Server 2005 SP1, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=CB6C71EA-D649-47FF-9176-E7CAC58FD4BC
To obtain Microsoft SQL Server 2005 Express Edition SP1, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=11350B1F-8F44-4DB6-B542-4A4B869C2FF1
To obtain Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services SP1, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4c6ba9fd-319a-4887-bc75-3b02b5e48a40

Microsoft Update

การขอรับ SQL Server 2005 SP1 จาก Microsoft Update แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://update.microsoft.com

หมายเหตุที่สำคัญสำหรับการใช้ Microsoft Update

 • เมื่อคุณใช้ Microsoft Update เพื่อติดตั้ง SQL Server 2005 SP1 ติดตั้งจะเป็นแบบอัตโนมัติ เว้นแต่ว่าคอมโพเนนต์กำลัง clustered ถ้ามีคอมโพเนนต์ clustered คุณต้องทำตามพร้อมท์เพื่อทำการติดตั้ง
 • Microsoft Update จะปรับรุ่นอินสแตนซ์ทั้งหมดของ SQL Server 2005 เป็น SQL Server 2005 SP1 ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีอินสแตนซ์ที่สองของ SQL Server 2005 ทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ อินสแตนซ์ทั้งสองจะสามารถปรับรุ่นให้ SQL Server 2005 SP1
 • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ SQL Server 2005 ใน Microsoft Windows Vista รุ่น beta ใช้การเชื่อมโยงศูนย์ดาวน์โหลดการปรับรุ่นเป็น SQL Server 2005 SP1 ถ้าคุณพยายามปรับรุ่นเป็น SQL Server 2005 SP1 โดยการใช้ Microsoft Update คุณอาจพบข้อผิดพลาดที่แจ้งว่า ใบรับรองไม่ถูกต้อง
sql Server 2005 Express Edition SP1 จะไม่พร้อมใช้งานจาก Microsoft Update

รายการการแก้ไข

สำหรับรายการของบักที่มีแก้ไขใน SQL Server 2005 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913090รายการของบักที่ได้รับการแก้ไขใน SQL Server 2005 Service Pack 1

รายการของคุณลักษณะใหม่ ๆ และการปรับปรุง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ ๆ และการปรับปรุงใน SQL Server 2005 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
916940รายการของคุณลักษณะใหม่ ๆ และการปรับปรุงที่รวมอยู่ใน SQL Server 2005 Service Pack 1

Readme

มีแฟ้มหลาย ๆ แฟ้ม readme ที่แตกต่างกันสำหรับ SQL Server 2005 SP1 เมื่อต้องการอ่านแฟ้มเหล่านั้น แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b0167129-5ac8-49c4-90bd-0493f3773081

รุ่นที่เพิ่มเติม

รุ่นที่เพิ่มเติมจะพร้อมใช้งานสำหรับ SQL Server

Edition Express Server 2005 Microsoft SQL กับบริการขั้นสูง

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition กับบริการขั้นสูงคือ รุ่นของ SQL Server Express ใหม่ ว่าง และง่ายใช้ sql Server 2005 Express Edition กับบริการขั้นสูงมีคุณลักษณะเพิ่มเติม และช่วยได้ง่ายขึ้นกว่าที่เกิดการเริ่มต้นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์มีประสิทธิภาพซึ่งควบคุมข้อมูลโดยโปรแกรม สำหรับการพัฒนาเว็บ หรือ สำหรับการพัฒนาที่เดสก์ท็อปท้องถิ่น

การขอรับ SQL Server 2005 Express Edition กับบริการขั้นสูง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4C6BA9FD-319A-4887-BC75-3B02B5E48A40

Toolkit Edition Express Server 2005 Microsoft SQL

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Toolkit แสดงเครื่องมือเพิ่มเติมและทรัพยากร สำหรับ Edition ด่วนของ SQL Server 2005 และ SQL Server 2005 Express Edition กับบริการขั้นสูง

การขอรับ SQL Server 2005 Express Edition Toolkit แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3C856B93-369F-4C6F-9357-C35384179543

Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL Express (SSMSE)

Microsoft SQL Server Management Studio Express (SSMSE) เป็นเครื่องมือการจัดการกราฟิกว่าง และง่ายใช้สำหรับการจัดการ Edition ด่วนของ SQL Server 2005 และ SQL Server 2005 Express Edition กับบริการขั้นสูง

การขอรับ SQL Server Management Studio Express (SSMSE), แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=C243A5AE-4BD1-4E3D-94B8-5A0F62BF7796
หมายเหตุ:แฟ้ม Readme จะพร้อมใช้งาน สำหรับ SQL Server 2005 Express Edition กับ บริการขั้นสูง สำหรับ SQL Server 2005 Express Edition Toolkit และ SQL Server Management Studio Express:
 • ReadmeSSMSE.htm: Readme สำหรับ SQL Server Management Studio Express
 • ReadmeSQLEXP2005Advanced.htm: Readme สำหรับ Edition Server 2005 Express SQL กับบริการขั้นสูง
 • ReadmeSQLEXP2005Toolkit.htm: Readme สำหรับ Toolkit Edition Server 2005 Express SQL

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 913089 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
Keywords: 
kbgetsp kbservicepack kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbtshoot kbinfo kbmt KB913089 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:913089

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com