คุณไม่ได้รับพร้อมท์ให้บันทึกแฟ้ม OFX เมื่อคุณดาวน์โหลดแฟ้ม OFX จากธนาคารกับเว็บไซต์ ใน Professional บัญชี หรือบัญชี Express

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 916273 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณต้องการนำเข้าแฟ้มเปิดทางการเงิน Exchange (OFX) ลง ใน Microsoft Office บัญชี Professional หรือเข้าไป ใน Microsoft Office บัญชี Express เมื่อคุณดาวน์โหลดแฟ้ม OFX จากเว็บไซต์ที่มีจากธนาคาร คุณจะไม่ได้รับพร้อมท์ให้บันทึกแฟ้ม OFX ไปยังคอมพิวเตอร์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากมีการติดตั้งบริการแจ้ง Microsoft บนคอมพิวเตอร์

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับวิธี OFX แฟ้มจะถูกบันทึกไว้เมื่อคุณดาวน์โหลดแฟ้ม OFX เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: Windows Vista

 1. คลิกเริ่มการทำงาน.
 2. คลิกโปรแกรมเริ่มต้น.
 3. คลิกการเชื่อมโยงชนิดของแฟ้มหรือโพรโทคอลกับโปรแกรม.
 4. ในการชื่อ:คอลัมน์ คลิก.ofxแล้ว คลิกการเปลี่ยนโปรแกรม.
 5. คลิกเรียกดู.
 6. การค้นหาโฟลเดอร์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • สำหรับ Microsoft Office บัญชี 2009:
   C:\Program Files\Microsoft เล็ก Business\Office บัญชี 2009
  • สำหรับ Microsoft Office บัญชี 2008:
   C:\Program Files\Microsoft เล็ก Business\Office บัญชี 2008
  • สำหรับ Microsoft Office 2007 ที่บัญชี:
   C:\Program Files\Microsoft เล็ก Business\Small Business บัญชี 2007
  จากนั้น คลิกการSBA.exeแฟ้ม:

  หมายเหตุ:ถ้าโปรแกรมไม่ได้ถูกติดตั้งในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น เส้นทางของแฟ้ม SBA.exe จะแตกต่างกัน
 7. คลิกMicrosoft Office ที่บัญชี 2009,Microsoft Office ที่บัญชี 2008หรือMicrosoft Office Accounting 2007แล้ว คลิกตกลง.
 8. คลิกปิด.

วิธีที่ 2: Windows XP

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งตัวเลือกโฟลเดอร์.
 2. คลิกการชนิดของแฟ้มแท็บ คลิกOFX เปิดทางการเงินแลกเปลี่ยนแฟ้มในการชนิดแฟ้มที่มีการลงทะเบียนรายการ และจากนั้น คลิกขั้นสูง.
 3. ในการแก้ไขชนิดแฟ้มกล่องโต้ตอบ คลิกเพื่อเลือกนั้นยืนยันการเปิดหลังจากการดาวน์โหลดกล่องกาเครื่องหมายและแสดงส่วนขยายเสมอกล่องกาเครื่องหมาย
 4. คลิกตกลง.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 916273 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Accounting Professional 2008
 • Microsoft Office Accounting Express 2008
 • Microsoft Office Accounting Professional 2007
 • Microsoft Office Accounting Express 2007
Keywords: 
kbtshoot kbmbsmigrate kbprb kbmt KB916273 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:916273

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com