การแก้ไข: คุณอาจประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานช้าลงเมื่อคุณใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แบบรวมพร้อมกับโพรโทคอลการรับรองความถูกต้องของ Kerberos ใน IIS 6.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 917557 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณอาจพบประสิทธิภาพการทำงานช้าลงบนคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 6.0 ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
 • คุณใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แบบรวมพร้อมกับ IIS 6.0
 • คุณสามารถใช้โพรโทคอลการรับรองความถูกต้องของ Kerberos ในการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้บนเว็บไซต์
หมายเหตุ:ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่โฮสต์บนคอมพิวเตอร์ยังอาจพบประสิทธิภาพการทำงานช้าลง ปัญหานี้เป็นแนวโน้มเพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้นได้หากผู้เยี่ยมชมที่ได้รับการจำกัดแบนด์วิธ

สาเหตุ

เมื่อคุณใช้โพรโทคอลการรับรองความถูกต้องของ Kerberos, IIS 6.0 ต้องใช้ไคลเอนต์ให้สามารถ reauthenticated สำหรับแต่ละคำขอ HTTP ลักษณะการทำงานนี้ทำให้มีการเพิ่มในการรับส่งข้อมูลเครือข่าย

ลักษณะการทำงานนี้แตกต่างจาก Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 5.0 ใน IIS 5.0 ไคลเอนต์ที่มีการพิสูจน์คือตัว โดย Kerberos หลังจากการร้องขอ HTTP ที่เริ่มต้น ยัง authenticated สำหรับช่วงเวลาของเซสชัน HTTP แบบ Keep-Alive

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเพิ่ม และการตั้งค่าคอนฟิกค่ารีจิสทรี EnableKerbAuthPersist โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W3SVC\Parameters
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:EnableKerbAuthPersistสำหรับรายการชื่อ แล้วกด ENTER
 5. คลิกขวาEnableKerbAuthPersistแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1หรือค่าใด ๆ nonzero การเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วน แล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:เมื่อต้องการกลับการบริการของ IIS ไปยังลักษณะการทำงานเริ่มต้น กำหนดค่าเป็น 0
 7. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 8. เริ่มต้นบริการของ IIS โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง:
   หยุดสุทธิ iisadmin
   เริ่มต้นสุทธิ iisadmin

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

ถ้ามีการให้บริการ IIS กำลังเรียกใช้เมื่อคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเริ่มต้นบริการของ IIS

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
windows Server 2003 สถาปัตยกรรม Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
W3core.dll6.0.3790.26831,059,32815 2006 Apr18:19
windows Server 2003, x 64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
W3core.dll6.0.3790.2683569,34415 2006 Apr06:04
windows Server 2003, x 86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
W3core.dll6.0.3790.2683348,67215 2006 Apr05:29

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลัง จากที่คุณเปิดใช้ค่ารีจิสทรี EnableKerbAuthPersist เริ่มบริการของ IIS, IIS 6.0 ยังไม่ต้องการไคลเอ็นต์การ reauthenticate สำหรับแต่ละคำขอ HTTP ไคลเอ็นต์มีเพียงการ reauthenticate ถ้าพวกเขาทำการร้องขอ HTTP อื่น โดยใช้พอร์ต TCP ไคลเอนต์ที่แตกต่างกัน สถานการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคุณต้องสามารถสร้างเซสชัน HTTP แบบ Keep-Alive ใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซสชัน HTTP แบบ Keep-Alive แวะไปที่เว็บไซต์ของอินเทอร์เน็ต Engineering บังคับใช้งาน (IETF) ต่อไปนี้:
http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 917557 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
Keywords: 
kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbwinserv2003presp2fix kbfix kbbug kbqfe kbmt KB917557 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:917557

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com