שגיאה בפתיחת העזרה בתוכניות המבוססות על Windows: "התכונה לא כלולה" או "עזרה אינה נתמכת"

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
כאשר בעיה זו מתרחשת, אתה נתקל באחת מהודעות השגיאה הבאות.

הרחב כדי לראות את הודעת השגיאה המלאה
כווץ את התמונההרחב את התמונה
העזרה עבור תוכנית זו נוצרה בתבנית Windows Help, אשר שימשה בגירסאות קודמות של Windows ואינה נתמכת ב-Windows Vista.
העזרה עבור תוכנית זו נוצרה בתבנית Windows Help, התלויה בתכונה שאינה נכללת בגירסה זו של Windows. עם זאת, באפשרותך להוריד תוכנית שתאפשר לך להציג עזרה שנוצרה בתבנית Windows Help.
העזרה עבור תוכנית זו נוצרה בתבנית Windows Help, התלויה בתכונה שאינה נכללת בגירסה זו של Windows. למידע נוסף, עבור לאתר העזרה והתמיכה של Microsoft.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
כדי לפתור בעיה זו, הורד והתקן את תוכנית העזרה של Windows (WinHlp32.exe) המתאימה לגירסת Windows שברשותך.הערות חשובות להורדת תוכנית זו
 • פתח את הקישורים באמצעות Internet Explorer.
 • אם אתה נתקל בהודעה "דרוש אימות" בעת פתיחת דף ההורדה, לחץ על המשך ופעל בהתאם להוראות שבמסך.
 • כשתתבקש להוריד את הקובץ, בחר בשם הקובץ שכולל את "x64" עבור גירסאות 64 סיביות של Windows או "x86" עבור גירסאות 32 סיביות של Windows. השתמש בפרטים הבאים של איתור אוטומטי כדי לבצע את הבחירה.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה

  אתה משתמש כעת במערכת הפעלה של 32 סיביות
  כווץ את התמונההרחב את התמונה

  כווץ את התמונההרחב את התמונה

  אתה משתמש כעת במערכת הפעלה של 64 סיביות
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
 • תוכנית העזרה של Windows אינה נתמכת ב- Windows Server 2012 או בגירסאות חדשות יותר של Windows Server.
אם אתה נתקל בבעיות במהלך התקנת WinHlp32.exe או בשימוש בעזרה, עבור לסעיף "מידע נוסף".

למידע נוסף

בעיה זו מתרחשת כאשר העזרה של Windows עושה שימוש בגירסה קודמת של תוכנית העזרה של Windows (WinHlp32.exe) כדי להציג תוכן.

בעיות ידועות שעשויות להתרחש בעת התקנת WinHlp32.exe

Windows Update שגיאה 80070422

כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או הקישור תקן. אז, לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50776
כווץ את התמונההרחב את התמונה


הערות
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".


תקן בעיה זו באופן ידני
כווץ את התמונההרחב את התמונה
אם מופיעה ההודעה 'Windows Update שגיאה 80070422' במהלך הורדת העדכון של WinHlp32.exe, ייתכן שיהיה עליך לשנות את ההגדרות של שירות Windows Update ולאחר מכן הפעל מחדש את השירות. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, הקלד שירותים בתיבת הטקסט התחל חיפוש או חיפוש תוכניות וקבצים.
 2. לחץ פעמיים על שירותים מתוך רשימת התוכניות. אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק את האישור.
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שירות Windows Update ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 4. בכרטיסיה כללי, ודא שהאפשרות אוטומטי נבחרת לצד סוג הפעלה.
 5. לצד מצב שירות, בדוק אם השירות מופעל. אם שירות זה לא מופעל, לחץ על הפעל. אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק את האישור.
 6. לחץ על אישור

האם הבעיה נפתרה?
 • בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, סעיף זה הושלם. אם הבעיה לא נפתרה, תוכל לפנות לתמיכה של Microsoft.
 • אנו מעריכים את המשוב שלך. כדי לספק משוב או כדי לדווח על בעיות כלשהן בפתרון זה, השאר הערה בבלוג "תקנו עבורי" או שלח לנו דואר אלקטרוני.

בעיות ידועות שעשויות להתרחש לאחר התקנת WinHlp32.exe

הרשימה הבאה מציגה את הנסיגות הידועות בפונקציונליות בהשוואה למהדורות קודמות של WinHlp32.exe. הבעיות המוכרות הבאות חלות רק על גירסת WinHlp32.exe שבה עוסק מאמר זה.
 • פקודות מאקרו מושבתות

  כברירת מחדל, פקודות המאקרו הבאות מושבתות בעזרה של Windows:
  • ExecFile
  • RegisterRoutine
  • ShellExecute
  • ShortCut
  • Generate
  • Test
  • ExecProgram
  עם זאת, כל שאר פקודות המאקרו בקבצים בעלי סיומת hlp יפעלו כמו במהדורות הקודמות. לכן, אם תפתח קובץ .hlp המסתמך על פקודות מאקרו אלה לאחר התקנת העזרה של Windows עבור Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 או Windows Server 2008 R2, ייתכן שחלק מהפונקציונליות של הקובץ לא תפעל כהלכה. אם מצב זה מתרחש עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
  אירעה בעיה בהפעלת המאקרו. (1037)
  אם עליך להשתמש בפקודות מאקרו אלה תוכל להפעילן באמצעות המעקף של מדיניות קבוצתית או במעקף הרישום המתואר בסעיף "ערכי רישום ומדיניות קבוצתית עבור מנהלי רשת".
 • אין באפשרותך לקבל גישה לקבצי hlp השמורים באתרי אינטרה-נט

  כברירת מחדל, אין באפשרותך להשתמש ב-WinHlp32.exe כדי לקבל גישה לקבצי hlp השמורים באתרי אינטרה-נט. אם תנסה לפתוח קובץ מרחוק תקבל את הודעת השגיאה הבאה:
  אין אפשרות להציג קובץ עזרה זה. נסה לפתוח את קובץ העזרה שנית, ואם הודעה זו עדיין מופיעה, העתק את קובץ העזרה לכונן אחר ונסה שוב.
  אם תזדקק לגישה לקבצי .hlp השמורים באתרי אינטרה-נט תוכל להסיר מעליהם את החסימה באמצעות מעקף המדיניות הקבוצתית או מעקף הרישום, כמתואר בסעיף "ערכי רישום ומדיניות קבוצתית עבור מנהלי רשת".
 • גישת משתמש לא אינטראקטיבי חסומה

  הגישה לקבצי .hlp נחסמה בפני משתמשים לא-אינטראקטיביים, כגון תהליכי מערכת. כאשר מתרחשת שגיאה זו, המשתמש אינו מקבל הודעת שגיאה.
 • הפונקציונליות של גרירה-ושחרור הפכה ללא זמינה

  התמיכה לפונקציונליות גרירה-ושחרור ביישום הושבתה. כאשר מתרחשת שגיאה זו, המשתמש אינו מקבל הודעת שגיאה.
 • יחסי תלות הקשורים בקבצי 'כיצד להשתמש בעזרה'

  קבצי העזרה עם הכותרת "כיצד להשתמש בעזרה" הוסרו מ- Windows Vista ומ- Windows Server 2008. הקבצים הבאים הוסרו:
  • Windows.hlp
  • Winhlp32.hlp
  • Winhlp32.cnt
  • Winhelp.cnt
  • Nocntnt.cnt
  הערות
  • קבצים אלה לא נכללו ב- Windows 7 או ב- Windows Server 2008 R2.
  • קבצי .hlp התלויים בקבצים אלה עלולים להחזיר שגיאה כשתנסה לפתוח אותם.

כיצד לטפל בבעיות תאימות הקשורות ל- WinHlp32.exe

ניתן להשתמש ב- WinHlp32.exe כדי להציג קבצי עזרה בגירסת 32 סיביות. מהדורה זו מספקת הגדרות של מדיניות קבוצתית ומפתחות משנה של הרישום שניתן להיעזר בהם כדי לעקוף בעיות של תאימות יישומים. לדוגמה, ניתן להשתמש בהגדרות של מדיניות הקבוצתית ובמפתחות המשנה של הרישום כדי לפתור בעיות הקשורות בפקודות מאקרו בקבצי hlp וכדי לקבל גישה לקבצי hlp שנשמרים באתרי אינטרה-נט. עם זאת, אם המשתמש יציג קבצי עזרה ממקור לא ידוע, המחשב ייחשף לסיכון מוגבר אם המשתמש יפעיל את המדיניות או את ההגדרות הללו. משום כך עליך לנקוט זהירות כאשר תחליט אם ליישם את הדרכים לעקיפת הבעיה המתוארות בסעיף זה בהקשר עם תאימות יישומים.

השתמש בשאלות הבאות כדי להחליט אם להתקין את WinHlp32.exe ואילו שינויים לערוך במדיניות וברישום.
  האם אתה זקוק ליישומים ולפונקציונליות המושפעים מהסרת WinHlp32.ex?
  • כמה יישומים זקוקים ל- WinHlp32.exe? כמה יישומים מושפעים מהשינויים בפונקציונליות? מה מידת חשיבותם של היישומים?
  • עד כמה חמור הליקוי שגרמו השינויים?

  מהן דרישות האבטחה ויכולות האבטחה שלך?
  • מה יותר חשוב: יכולת השימוש בפונקציונליות של WinHlp32.exe או שמירה על רמת אבטחה גבוהה ככל האפשר?
  • האם אמצעי אבטחה חיצוניים, כמו למשל חומת אש מקומית או ארגונית, מעניקים לך מספיק ביטחון כך שבאפשרותך להתקין את WinHlp32.exe ולבצע את שינויי המדיניות או את שינויי הרישום המתוארים במאמר זה?

  אם אתה נמצא בארגון, האם הארגון מספק תוכן בתבנית .hlp?
  • האם באפשרותך לשנות את התוכנית או את התכנים כך שלא יזדקקו לפונקציונליות של WinHlp32.exe? לדוגמה, האם ניתן להמיר תכני עזרה שנמצאים כרגע בתבנית hlp לתבנית קבצים חלופית, כגון .chm, .html או .xml?
  • האם ארגונך נוהג לשמור קובצי .hlp באתר אינטרא-נט? האם תוכל להתקין קבצים אלה באופן מקומי במקום זאת?

כיצד להפוך פקודות מאקרו לזמינות במחשב יחיד לאחר התקנת WinHlp32.exe

לאחר התקנת התוכנית WinHelp32.exe שנדונה במאמר זה, פקודות מאקרו מסוימות מושבתות. לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו, עיין בחלק "בעיות מוכרות".

סעיף זה מכיל שלבים להפעלה מחדש של פקודות מאקרו אלה על-ידי שינוי מפתח רישום. אם המחשב שלך נמצא בסביבה מנוהלת, אל תבצע פעולות אלה בלי להתייעץ תחילה עם אנשי ה- IT. ייתכן שאנשי ה- IT יחליטו לא להפעיל מחדש את פקודות המאקרו או שיחליטו להפעיל אותם מחדש באמצעות מדיניות קבוצתית. מחלקות IT צריכות לקרוא מאמר זה במלואו לפני שתמשיך.

אזהרה מאמר זה מציע מידע על דרכים לעקיפת בעיות הנגרמות בשל השינויים במהדורה הנוכחית של העזרה של Windows. עם זאת, אין Microsoft ממליצה באופן ספציפי על מפתחות הרישום ועל הערכים המתאימים לסביבה הייחודית לך. אם אתה נמצא בסביבה מנוהלת, אנשי ה-IT בארגונך הם המוסמכים ביותר לשקול את היתרונות של פתרונות עוקפים אלה לעומת הסיכונים הכרוכים בהם. בטוח יותר לא להשתמש כלל בפתרונות עוקפים דרך הרישום.

הערה כדי לבצע את הפעולות במשימה זו, עליך להיכנס למחשב באמצעות חשבון מנהל. באמצעות חשבון מנהל, באפשרותך לבצע שינויים במחשב, שאותם לא ניתן לבצע עם אף חשבון אחר, כגון חשבון רגיל.

כדי להיכנס באמצעות חשבון מנהל, עליך לדעת את הסיסמה עבור חשבון מנהל במחשב. אם אתה מבצע פעולות אלה במחשב האישי שלך, סביר להניח שכבר נכנסת באמצעות חשבון מנהל. אם אתה מבצע פעולות אלה במחשב בעבודה, ייתכן שיהיה עליך לבקש עזרה ממנהל המערכת.

כדי להפעיל קבצי מאקרו באופן אוטומטי במחשב יחיד, לחץ על הקישור תקן בעיה זו, לחץ על הפעל בתיבת הדו-שיח הורדת קבצים ולאחר מכן בצע את הפעולות באשף זה.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50105
כווץ את התמונההרחב את התמונה


הערה תיקון זה נועד עבור Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 ו-Windows Server 2008 R2 בלבד. אם אתה משתמש ב- Windows 8 או Windows 8.1 או שאתה מעדיף שלבים ידניים, עיין בסעיף הפעלת קבצי מאקרו באופן ידני במחשב יחיד.

הערה ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.

הערה אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור, ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".

הפעלת קבצי מאקרו באופן ידני במחשב יחיד

חשוב הקפד לפעול בהתאם לשלבים בקטע זה. אם תטעה בשינוי הרישום, עלולות להתרחש בעיות חמורות. לפני שתשנה אותו, גבה את הרישום כדי שתוכל לשחזרו במקרה של בעיה.

כדי להפעיל פקודות מאקרו במחשב יחיד לאחר התקנת WinHelp32.exe, בצע את הפעולות הבאות:
 1. היכנס באמצעות חשבון מנהל.
 2. הקש על מקש הלוגו של Windows + R, הקלד regedit ולחץ על אישור.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הרשאת בקרת גישת משתמש
  אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או לחץ על המשך.
 3. במהדורות 32 סיביות של Windows, אתר ובחר את מפתח המשנה הבא של הרישום:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  במהדורות 64 סיביות של Windows, אתר ובחר את מפתח המשנה הבא של הרישום:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. בתפריט עריכה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על מפתח.
 5. הקלד WinHelp ולאחר מכן הקש על Enter.
 6. לחץ על המפתח WinHelp.
 7. בתפריט עריכה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD (32 סיביות).
 8. הקלד AllowProgrammaticMacros ולאחר מכן והקש Enter.
 9. בתפריט עריכה, לחץ על שנה.
 10. בתיבה נתוני ערך, הקלד 1, לחץ על Hexadecimal באזור בסיס ולאחר מכן לחץ על אישור.
 11. צא מעורך הרישום.
כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?" .

האם הבעיה נפתרה?

 • בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, השלמת סעיף זה. אם היא לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.
 • אנו מעריכים את המשוב שלך. כדי לספק משוב או כדי לדווח על בעיות כלשהן עם פתרון זה, השאר הערה בבלוג "תקנו עבורי" או שלח לנו הודעת דואר אלקטרוני.

כיצד לבטל חסימת קבצי .hlp שמאוחסנים באינטרא-נט במחשב יחיד לאחר התקנת WinHlp32.exe

לאחר התקנת הקובץ WinHelp32.exe שנדון במאמר זה, קובצי .hlp המאוחסנים באתרי אינטרא-נט נחסמים. לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו, עיין בחלק "בעיות מוכרות".

מאמר זה מכיל שלבים לביטול החסימה של קבצי .hlp אלה על-ידי שינוי מפתח רישום. אם המחשב שלך נמצא בסביבה מנוהלת, אל תבצע פעולות אלה בלי להתייעץ תחילה עם אנשי ה- IT. ייתכן שאנשי ה- IT יחליטו לא להפעיל מחדש את פקודות המאקרו או שיחליטו להפעיל אותם מחדש באמצעות מדיניות קבוצתית.

חשוב מאמר זה מכיל מידע המראה כיצד לסייע בהורדת הגדרות האבטחה או כיצד לבטל תכונות אבטחה במחשב. באפשרותך לבצע שינויים אלה כדי לעקוף בעיה ספציפית. לפני שתבצע שינויים אלה, אנו ממליצים לך להעריך את הסיכונים הקשורים ליישום פתרון זה בסביבה הספציפית שלך. אם אתה מיישם דרך זו לעקיפת הבעיה, נקוט אמצעים מתאימים נוספים שיסייעו בהגנה על המחשב שלך.

אזהרה מאמר זה מציע מידע על דרכים לעקיפת בעיות הנגרמות בשל השינויים במהדורה הנוכחית של העזרה של Windows. עם זאת, אין Microsoft ממליצה באופן ספציפי על מפתחות הרישום ועל הערכים המתאימים לסביבה הייחודית לך. אם אתה נמצא בסביבה מנוהלת, אנשי ה-IT בארגונך הם המוסמכים ביותר לשקול את היתרונות של פתרונות עוקפים אלה לעומת הסיכונים הכרוכים בהם. בטוח יותר לא להשתמש כלל בפתרונות עוקפים דרך הרישום.

הערה כדי לבצע את הפעולות במשימה זו, עליך להיכנס למחשב באמצעות חשבון מנהל. באמצעות חשבון מנהל, באפשרותך לבצע שינויים במחשב, שאותם לא ניתן לבצע דרך אף חשבון אחר, כגון חשבון רגיל.

כדי להתחבר באמצעות חשבון מנהל מערכת, עליך לדעת את הסיסמה של חשבון מנהל מערכת במחשב. אם אתה מבצע פעולות אלה במחשב האישי שלך, סביר להניח שכבר נכנסת באמצעות חשבון מנהל. אם אתה מבצע פעולות אלה במחשב בעבודה, ייתכן שיהיה עליך לבקש עזרה ממנהל המערכת.

כדי לבטל באופן אוטומטי חסימה של קבצי .hlp המאוחסנים באינטרה-נט במחשב יחיד, לחץ על הקישור תקן בעיה זו, לחץ על הפעל בתיבת הדו-שיח הורדת קבצים ולאחר מכן פעל בהתאם לשלבים של אשף זה.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50237
כווץ את התמונההרחב את התמונה

הערות
 • תיקון זה מיועד ל- Windows Vista, Windows 7 ו- Windows Server 2008 ול- Windows Server 2008 R2 בלבד. אם אתה משתמש ב- Windows 8 או ב- Windows 8.1 או שאתה מעדיף שלבים ידניים, עיין בסעיף ביטול ידני של חסימת קבצי .hlp שמאוחסנים באינטרה-נט במחשב יחיד.
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".

ביטול ידני של חסימת קבצי .hlp שמאוחסנים באינטרה-נט במחשב יחיד

חשוב הקפד לפעול בהתאם לשלבים בקטע זה. אם תטעה בשינוי הרישום, עלולות להתרחש בעיות חמורות. לפני שתשנה אותו, גבה את הרישום כדי שתוכל לשחזרו במקרה של בעיה.

כדי לבטל את החסימה של קובצי .hlp לאחר התקנת WinHelp32.exe, בצע את הפעולות הבאות.
 1. היכנס באמצעות חשבון מנהל.
 2. הקש על מקש הלוגו של Windows + R, הקלד regedit ולחץ על אישור.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הרשאת בקרת גישת משתמש
  אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או לחץ על המשך.
 3. במהדורות 32 סיביות של Windows, אתר ובחר את מפתח המשנה הבא של הרישום:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  במהדורות 64 סיביות של Windows, אתר ובחר את מפתח המשנה הבא של הרישום:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. בתפריט עריכה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על מפתח.
 5. הקלד WinHelp ולאחר מכן הקש על Enter.
 6. לחץ על המפתח WinHelp.
 7. בתפריט עריכה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD (32 סיביות).
 8. הקלד AllowIntranetAccess והקש על Enter.
 9. בתפריט עריכה, לחץ על שנה.
 10. בתיבה נתוני ערך, הקלד 1, לחץ על Hexadecimal באזור בסיס ולאחר מכן לחץ על אישור.
 11. צא מעורך הרישום.
כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".

האם הבעיה נפתרה?

בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, השלמת סעיף זה. אם היא לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.

ערכי רישום ומדיניות קבוצתית עבור מנהלי רשת

אזהרה דרך זו לעקיפת הבעיה עלולה להפוך את המחשב או את הרשת לפגיעים יותר להתקפות של משתמשים זדוניים או להתקפות של תוכנות זדוניות כגון וירוסים. פתרון זה אינו מומלץ, אך אנו מספקים מידע עליו כדי שתוכל ליישם אותו לפי שיקול דעתך. השימוש בדרך זו לעקיפת הבעיה הוא על אחריותך בלבד.

אזהרה מאמר זה מציע מידע על דרכים לעקיפת בעיות הנגרמות בשל השינויים במהדורה הנוכחית של העזרה של Windows. עם זאת, אין Microsoft ממליצה באופן ספציפי על מפתחות הרישום ועל הערכים המתאימים לארגונך. אנשי ה-IT בארגונך הם המוסמכים ביותר לשקול את היתרונות של דרכים עוקפות אלה לעומת הסיכונים הכרוכים בהם. בטוח יותר לא להשתמש כלל בפתרונות עוקפים דרך הרישום.

פריט ההורדה WinHlp32.exe כולל הגדרות של מדיניות קבוצתית וערכי רישום המאפשרים לעקוף שתי בעיות מוכרות במהדורה הנוכחית של העזרה של Windows. בעזרת ההגדרות הבאות של המדיניות הקבוצתית או ערכי הרישום הבאים, באפשרותם של מנהלי רשתות ומשתמשים להפעיל מחדש פקודות מאקרו ולהסיר חסימה מקבצי hlp השמורים באתרי אינטרה-נט. הגדרת מדיניות קבוצתית של מחשב מקומי והגדרת מדיניות קבוצתית של המשתמש הנוכחי מסופקות כמעקף לכל תכונה. באפשרותך להשתמש גם בערך הרישום user כדי לנהל כל תכונה.

בכל תכונה, העדיפות היא לפי הסדר הבא:
 • מדיניות קבוצתית במחשב המקומי
 • מדיניות קבוצתית של המשתמש הנוכחי
 • ערך הרישום user
אם לא הוגדרו לגבי תכונה מסוימת מדיניות או ערך הרישום של המשתמש, התכונה תתבטא כפי שמתואר בסעיף 'בעיות מוכרות'.

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת הגנה נוספת, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. למידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
 • כיצד להפעיל פקודות מאקרו

  מנהלי רשתות יכולים להשתמש בהגדרת המדיניות הקבוצתית אפשר פקודות מאקרו תוכניתיות ב- WinHlp32.exe כדי להפעיל או להשבית פקודות מאקרו בקבצי hlp. מנהלי מערכות יכולים להשתמש במסוף הניהול של מדיניות קבוצתית (GPMC) כדי לנהל הגדרה זו של מדיניות קבוצתית. לקבלת מידע נוסף על מדיניות קבוצתית, עיין בסעיף 'הפניות'.

  אם לא הוגדרו לגבי תכונה זו מדיניות קבוצתית של המחשב המקומי או מדיניות קבוצתית למשתמש הנוכחי, באפשרותו של המשתמש לשנות את ערך הרישום user לגבי תכונה זו כדי להפעיל או להשבית פקודות מאקרו בקבצי hlp. כדי לשנות את ההגדרה, על המשתמש להוסיף תחילה ברישום את מפתח המשנה הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  לאחר מכן, משתמשים חייבים להוסיף ערך DWORD בשם AllowProgrammaticMacros למפתח משנה זה. כאשר הערך המספרי של AllowProgrammaticMacros הוא 1, פקודות המאקרו יהיו במצב מופעל. כאשר הערך המספרי הוא 0, פקודות המאקרו יהיו לא פעילות. אם ערך זה אינו קיים ברישום, פקודות המאקרו יהיו בלתי פעילות.
 • כיצד להסיר חסימה מקבצי hlp השמורים באינטרה-נט

  מנהלי רשתות יכולים להשתמש בהגדרת המדיניות אפשר ל- WinHlp32.exe לגשת לקבצי .hlp המאוחסנים באתרי אינטרה-נט כדי להסיר את החסימה מקבצי .hlp השמורים באינטרה-נט. מנהלי מערכות יכולים להשתמש ב-GPMC כדי לנהל הגדרה זו של מדיניות קבוצתית. לקבלת מידע נוסף על מדיניות קבוצתית, עיין בסעיף 'הפניות'.

  אם לא הוגדרה לגבי תכונה זו אף אחת מהגדרות המדיניות הקבוצתית, המשתמש יכול לשנות את הגדרת הרישום של המשתמש לגבי תכונה זו כדי לחסום או להסיר את החסימה מקבצי .hlp השמורים באתרי אינטרה-נט. כדי לשנות את ההגדרה, על המשתמש להוסיף תחילה ברישום את מפתח המשנה הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  לאחר מכן, משתמשים חייבים להוסיף ערך DWORD בשם AllowIntranetAccess למפתח משנה זה. אם הערך של AllowIntranetAccess הוא 1, קבצי ה- .hlp שמאוחסנים באתרי אינטרה-נט יהיו זמינים. אם הערך הוא 0, קבצי .hlp השמורים באתרי אינטרה-נט ייחסמו. אם הערך אינו קיים ברישום, קבצי העזרה עם סיומת hlp השמורים באתרי אינטרה-נט ייחסמו.

ספקי תוכן עזרה המפרסמים קבצי .hlp

החל מ- Windows Vista, רכיב העזרה הישן יותר (WinHlp32.exe) מוחלף ברכיב עזרה חדש המוסיף פונקציונליות לגירסאות חדשות יותר של Windows.

במהדורות העתיד של Windows לא תהיה עוד תמיכה בטכנולוגיית WinHlp32.exe במתכונת הנוכחית. לפיכך, מומלץ מאוד שמפתחי תוכנות לא ישתמשו עוד בתוכנית עזרה זו של Windows. מפתחי תוכנה המציעים תוכנות שמסתמכות על קובצי hlp. נקראים להעביר את מערכת העזרה שלהם לתבנית חלופית של קבצי עזרה, כמו למשל .chm, .html או .xml. כמו כן עליהם לשנות את הקריאה מרכיב API של WinHelp למקור התוכן החדש. מפתחי תוכנות יכולים להיעזר במספר כלים של ספקים חיצוניים כדי להמיר תכני עזרה מתבנית אחת לאחרת.

הערה Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 ו- Windows Server 2008 R2 עדיין כוללים WinHelp.exe עבור קובצי .hlp בגירסת 16 סיביות. התוכנית WinHelp.exe היא גירסה מסוימת של תוכנית העזרה של Windows עבור קבצי .hlp של 16 סיביות.

מידע נוסף

אוסף רכיבי מדיניות קבוצתית (באנגלית)

עורך אובייקטים של מדיניות קבוצתית (באנגלית)

כלים והגדרות מרכזיים של מדיניות קבוצתית (באנגלית)

אודות מאמר זה

מספר מאמר: 917607
הביקורת האחרונה: יום שלישי 24 יוני 2014
המידע במאמר זה חל על:: Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2
האם תרצה לספק משוב על מאמר זה?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.