เส้นขอบของหน้าอาจจะแสดง หรือพิมพ์ใน Word 2007 ไม่ถูกต้อง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 919602 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้


สำหรับข้อมูล Microsoft Office Word 2003 และ Microsoft Word 2002 รุ่นของบทความนี้ ดู291335.
สำหรับรุ่น Microsoft Word 2000 ของบทความนี้ ดู189889.
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Word 97 โปรดดูที่167874.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เส้นขอบหน้ากระดาษในเอกสาร Microsoft Office Word 2007 อาจไม่สามารถแสดง หรือพิมพ์ตามที่คาดไว้ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอาจเส้นขอบของหน้าในภูมิภาค nonprintable ที่กำหนด โดยโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ บทความนี้ประกอบด้วยสี่วิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ปัญหานี้

อาการ

เมื่อคุณดู หรือพิมพ์เอกสาร Microsoft Office Word 2007 ในตัวอย่างก่อนพิมพ์ เส้นขอบหน้ากระดาษในเอกสารอาจมีแสดง หรือพิมพ์ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
ระยะขอบอย่าง น้อยหนึ่งถูกตั้งค่าอยู่นอกพื้นที่ของหน้ากระดาษสามารถพิมพ์ เลือกปุ่ม'แก้ไข'เพื่อเพิ่มระยะขอบที่เหมาะสม

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเส้นขอบของหน้ากระดาษเริ่มต้น 24 พอยท์ (ประมาณ 0.31 นิ้ว) จากขอบของหน้า นี่คือการตั้งค่าเส้นขอบหน้ากระดาษเริ่มต้นคำนึงถึงภูมิภาค nonprintable จริงสำหรับเครื่องพิมพ์ ถึงแม้ว่าระยะขอบของเอกสารอาจพอดีในภูมิภาคที่สามารถพิมพ์ได้ของหน้า เส้นขอบของหน้ายังอาจในภูมิภาค nonprintable ที่กำหนด โดยโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์

มีผลปัญหานี้กับเครื่องพิมพ์ Hewlett-Packard (HP) DeskJet ใด ๆ มากกว่าเครื่องพิมพ์อื่น ภูมิภาค nonprintable ด้านล่างของเครื่องพิมพ์ HP DeskJet ข้อเป็นนิ้ว 0.67 หรือมีขนาดใหญ่ การตั้งค่าที่ระบุขึ้นอยู่กับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ชุด DeskJet

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าระยะขอบของเส้นขอบของหน้า

วิธีที่ 1: วางเส้นขอบของหน้าสัมพันธ์กับขอบของหน้าภายนอก

 1. ในการเค้าโครงหน้ากระดาษแท็บ คลิกเส้นขอบหน้ากระดาษในการพื้นหลังของเพจกลุ่ม
 2. ในการเส้นขอบหน้ากระดาษแท็บ คลิกตัวเลือก.
 3. ในการเส้นขอบและแรเงาตัวเลือกกล่องโต้ตอบกล่อง การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นของจุด 24 ในนั้นระยะขอบพื้นที่เพื่อการประเมินใหม่ ตัวอย่างเช่น ทำเปลี่ยนค่าสำหรับการด้านบน,ด้านล่าง,ด้านซ้ายและด้านขวาการตั้งค่าระยะขอบจุด 31
หมายเหตุ:ระยะขอบเส้นขอบของหน้าจะได้ระหว่างจุด 0 ถึงจุดที่ 31 เท่านั้น การประเมินของจุด 31 เท่ากับประมาณนิ้วแบบครึ่ง

วิธีที่ 2: วางตัวเส้นขอบของหน้าสัมพันธ์กับระยะขอบของหน้า

เมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งของภายในขอบของเพจเส้นขอบแบบสัมพัทธ์กับระยะขอบของหน้า ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการเค้าโครงหน้ากระดาษแท็บ คลิกเส้นขอบหน้ากระดาษในการพื้นหลังของเพจกลุ่ม
 2. ในการเส้นขอบหน้ากระดาษแท็บ คลิกตัวเลือก.
 3. ในการวัดจากรายการ คลิกข้อความ.
 4. ถ้าจำเป็น เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นของจุด 24 ในนั้นระยะขอบพื้นที่น้อยกว่า 10 จุด
 5. คลิกตกลงสองครั้ง
หมายเหตุ:ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์เริ่มต้นที่มีการกำหนดค่าบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าระยะขอบด้านล่างสำหรับหน้าของคุณ0.8 "หรือมีขนาดใหญ่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกระยะขอบในการตั้งค่าหน้ากระดาษจัดกลุ่ม และจากนั้น คลิกระยะขอบที่กำหนดเอง. ในการระยะขอบแท็บ เปลี่ยนระยะขอบด้านล่างไปยัง0.8 "หรือมีขนาดใหญ่

วิธีที่ 3: วางเส้นขอบที่สัมพันธ์กับระยะขอบของหน้า และเปลี่ยนการตั้งค่าระยะขอบของหน้าแล้ว

 1. ในการเค้าโครงหน้ากระดาษแท็บ คลิกระยะขอบในการตั้งค่าหน้ากระดาษจัดกลุ่ม และจากนั้น คลิกระยะขอบที่กำหนดเอง.
 2. ในการระยะขอบแท็บ เพิ่มระยะขอบด้านล่างเพื่อน้อย0.67 "แล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:การจัดรูปแบบของเอกสารอาจได้รับผลกระทบเมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าระยะขอบ
 3. ในการพื้นหลังของเพจจัดกลุ่ม คลิกเส้นขอบหน้ากระดาษ.
 4. ในการเส้นขอบหน้ากระดาษแท็บ คลิกตัวเลือก.
 5. ในการวัดจากรายการ คลิกข้อความแล้ว คลิกตกลงสองครั้ง

วิธีที่ 4: เปลี่ยนขนาดกระดาษขนาดที่กำหนดเอง

 1. ในการเค้าโครงหน้ากระดาษแท็บ คลิกsizeในการตั้งค่าหน้ากระดาษจัดกลุ่ม และจากนั้น คลิกขนาดกระดาษที่เพิ่มเติม.
 2. ในการกระดาษแท็บ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าไปยัง10 "ในการความสูงกล่อง

  หมายเหตุ
  • กระบวนการขนาดกระดาษการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดที่กำหนดเอง.
  • การจัดรูปแบบของเอกสารอาจได้รับผลกระทบเมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าระยะขอบ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องพิมพ์โดยส่วนใหญ่ไม่สามารถพิมพ์ไปขอบของกระดาษเนื่องจากการข้อจำกัดทางกายภาพในลักษณะที่เครื่องพิมพ์ที่จัดการเอกสาร

ถ้าคุณตั้งค่าระยะขอบเอกสารใกล้กับขอบของกระดาษ และเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ที่ใกล้กับขอบของกระดาษ Word และ Microsoft Word Viewer คืนข้อความแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีส่งเอกสารไปยังเครื่องพิมพ์ ดังนั้น ถ้าคุณพิมพ์มากกว่า หนึ่งสำเนาของเอกสาร คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดมากกว่าหนึ่งครั้ง

เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์มากที่สุด การเช่น LaserJet HP ไม่สามารถพิมพ์ใกล้นิ้ว 0.25 ไปขอบของกระดาษ บางเลเซอร์ เช่น II ชุด HP LaserJet จำเป็นต้องมีระยะขอบ 0.5 นิ้ว โดยทั่วไป เครื่องพิมพ์ DeskJet ไม่สามารถพิมพ์ใกล้นิ้ว 0.67 ไปขอบด้านล่างของกระดาษ เครื่องพิมพ์ PostScript และเครื่องพิมพ์แบบจุดเมทริกซ์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ภายในของตนเองสำหรับระยะขอบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิภาค nonprintable คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
191031ข้อความ: ระยะขอบหนึ่ง หรือมากกว่าถูกตั้งค่าอยู่นอกพื้นที่ของหน้าพิมพ์ได้
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 919602 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Word 2007
Keywords: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbdisplay kbformat kbprinters kbprint kbprb kbmt KB919602 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:919602

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com