วิธีการใช้เครื่องมือวินิจฉัย Debug การแก้ไขปัญหาการใช้งาน CPU สูงกระบวนการใน IIS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 919791 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือวินิจฉัย Debug การแก้ไขปัญหาการใช้งาน CPU สูงกระบวนการใน Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS)

บทนำ

การใช้งาน CPU สูงกระบวนการใน IIS เกิดขึ้นเมื่อมีใช้กระบวนการ IIS 80 เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่าหนึ่งรอบ CPU ที่มีอยู่สำหรับช่วงเวลาคง ตัวอย่างของกระบวนการ IIS จะ Inetinfo.exe, Dllhost.exe และ W3wp.exe เมื่อใช้งาน CPU สูง โดยการดำเนินการ IIS เกิดขึ้น คุณพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • ไม่สามารถโหลดหน้าเว็บอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น เว็บเพจที่ว่างเปล่า หรือไม่ตอบสนอง
 • คุณพบประสิทธิภาพการทำงานช้าลงบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS ตัวอย่างเช่น ตัวบ่งชี้ความคืบหน้าย้ายช้ามากเมื่อคุณพยายามดูเว็บเพจนั้น
บทความนี้อธิบายถึงวิธีการติดตั้ง และจากนั้น ตั้งค่าคอนฟิก Tool การวินิจฉัย Debug การแก้ไขปัญหาการใช้งาน CPU สูงตามกระบวนการของ IIS

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้ากระบวนการ IIS ใช้เปอร์เซ็นต์สูงสุดของรอบ CPU ที่มีอยู่ เราขอแนะนำให้ คุณสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำแบบเต็มของกระบวนการ IIS เมื่อ IIS ประมวลผลการร้องขอของไคลเอ็นต์ คุณสามารถใช้เครื่องมือวินิจฉัย Debug เพื่อจับภาพ และ การวิเคราะห์แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเมื่อ IIS ประมวลผลการร้องขอของไคลเอ็นต์

หมายเหตุ:Debug การวินิจฉัยเครื่องมือ 1.0 มีอยู่ใน Toolkit การวินิจฉัยของ IIS

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดแล้ว ติดตั้งเครื่องมือวินิจฉัย Debug

เมื่อต้องการดาวน์โหลดแล้ว ติดตั้งเครื่องมือวินิจฉัย Debug แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloadS/details.aspx?FamilyID=28bd5941-c458-46f1-b24d-f60151d875a3&displaylang=en

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าคอนฟิกการบันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพ

การกำหนดค่าการบันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้พิมพ์เส้นทางของเครื่องมือวินิจฉัย Debug และจากนั้น คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น เครื่องมือวินิจฉัย Debug จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  Resources\DebugDiag Files\IIS C:\Program
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกการตั้งค่าและตัวเลือก.
 3. ในการการบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานแท็บ คลิกการเปิดใช้งานการบันทึกข้อมูลของตัวนับจำนวนเยี่ยมประสิทธิภาพการทำงานแล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:ค่าในการช่วงเวลา Sampling ข้อมูลกล่องขึ้นเมื่อเกิดปัญหาการใช้งาน CPU สูง ขนาดของแฟ้มบันทึก grows ตามที่มีการรวบรวมข้อมูล ติดต่อ Microsoft Support Professional สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าในการช่วงเวลา Sampling ข้อมูลกล่อง

ขั้นตอนที่ 3: ปิดใช้งานข้อยกเว้นการดีบัก Catching

หมายเหตุ:ถ้าคุณกำลังกำหนดค่า Tool การวินิจฉัย Debug เมื่อต้องการใช้เครื่องมือกับ IIS 6.0 ไปที่ "ขั้นตอนที่ 4: สร้างแฟ้มการถ่ายโอน"

ถ้าคุณกำลังกำหนดค่า Tool การวินิจฉัย Debug เมื่อต้องการใช้เครื่องมือ IIS 5.1 หรือ IIS 5.0 ปิดใช้งาน Catching ข้อยกเว้น Debug โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Inetmgr.exeแล้ว คลิกตกลง.
 2. คลิกขวาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณต้อง การตั้งค่าคอนฟิก แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการคุณสมบัติต้นแบบรายการ คลิกบริการ wwwแล้ว คลิกแก้ไข.
 4. ในการไดเรกทอรีภายในบ้านแท็บ คลิกconfiguration.
 5. ในการตัวเลือกการประมวลผลแท็บ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นการเปิดใช้งานการตรวจแก้จุดบกพร่องข้อยกเว้น catchingกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

ขั้นตอนที่ 4: สร้างแฟ้มการถ่ายโอน

เมื่อต้องการสร้างแฟ้มการถ่ายโอน ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีที่ 1: สร้างกฎแฮง

เมื่อต้องการสร้างกฎแฮงค์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้พิมพ์เส้นทางของเครื่องมือวินิจฉัย Debug และจากนั้น คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น เครื่องมือวินิจฉัย Debug จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  Resources\DebugDiag Files\IIS C:\Program
 2. ในการกฎแท็บ คลิกเพิ่มกฎ.
 3. คลิกวาง iisแล้ว คลิกถัดไป.
 4. คลิกเพิ่ม URLพิมพ์ URL ของเว็บไซต์ที่คุณประสบปัญหา และคลิกตกลง. จากนั้น คลิกใช่เมื่อต้องการทดสอบ URL
 5. คลิกตกลงแล้ว คลิกถัดไป.
 6. คลิกเพิ่มการถ่ายโอนข้อมูลเป้าหมาย.
 7. ในการชนิดเป้าหมายรายการ คลิกชนิดของเป้าหมายที่คุณต้อง คลิกตกลงแล้ว คลิกถัดไป.
 8. พิมพ์ชื่อสำหรับกฎ พิมพ์เส้นทางสำหรับตำแหน่งแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลผู้ใช้ และคลิกถัดไป.
 9. คลิกเรียกใช้กฎเดี๋ยวนี้แล้ว คลิกเสร็จสิ้น.

  ในการกฎแท็บ สังเกตว่า กฎเป็นใช้งานอยู่ในคอลัมน์สถานะ

วิธีที่ 2: สร้างแฟ้มที่ IIS วางถ่ายโอนข้อมูลด้วยตนเอง

เมื่อต้องการสร้างแฟ้มที่ IIS วางถ่ายโอนข้อมูลด้วยตนเอง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้พิมพ์เส้นทางของเครื่องมือวินิจฉัย Debug และจากนั้น คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น เครื่องมือวินิจฉัย Debug จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  Resources\DebugDiag Files\IIS C:\Program
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกสร้างการถ่ายโอนข้อมูลวาง IIS.

วิธีที่ 3: สร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลผู้ใช้สำหรับกระบวนการในเครื่องมือวินิจฉัย Debug

เมื่อต้องการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลผู้ใช้สำหรับกระบวนการ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้พิมพ์เส้นทางของเครื่องมือวินิจฉัย Debug และจากนั้น คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น เครื่องมือวินิจฉัย Debug จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  Resources\DebugDiag Files\IIS C:\Program
 2. ในการกระบวนการแท็บ คลิกขวาที่กระบวนการที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิกสร้าง Userdump ทั้งหมด.

ขั้นตอนที่ 5: ปิดใช้งานการบันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพ

ประมาณสองนาทีหลังจากจบกระบวนการจับภาพของแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลผู้ใช้ ปิดใช้งานการบันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้พิมพ์เส้นทางของเครื่องมือวินิจฉัย Debug และจากนั้น คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น เครื่องมือวินิจฉัย Debug จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  Resources\DebugDiag Files\IIS C:\Program
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกการตั้งค่าและตัวเลือก.
 3. ในการการบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานแท็บ คลิกปิดใช้งานการบันทึกข้อมูลของตัวนับจำนวนเยี่ยมประสิทธิภาพการทำงาน.

ขั้นตอนที่ 6: วิเคราะห์แฟ้มการถ่ายโอน

การวิเคราะห์แฟ้มการถ่ายโอน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้พิมพ์เส้นทางของเครื่องมือวินิจฉัย Debug และจากนั้น คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น เครื่องมือวินิจฉัย Debug จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  Resources\DebugDiag Files\IIS C:\Program
 2. ในการการวิเคราะห์ขั้นสูงแท็บ คลิกเพิ่มแฟ้มข้อมูล.
 3. ค้นหา และจากนั้น คลิกแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ คลิกOPEN.
 4. ในการการวิเคราะห์ขั้นสูงแท็บ คลิกความล้มเหลว/วางการวิเคราะห์แล้ว คลิกเริ่มการวิเคราะห์.
 5. ตรวจทานรายงานที่แสดงอยู่ใน Microsoft Internet Explorer เก็บสำเนาของรายงานนี้ยังอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  Resources\DebugDiag\Reports Files\IIS C:\Program
หมายเหตุ:If you want to troubleshoot a custom .dll file, include the custom .pdb files. To include the custom .pdb files, clickเครื่องมือคลิกOptions and SettingsคลิกFolder and Search Paths, type the path in theเส้นทางการค้นหาสัญลักษณ์สำหรับการแก้จุดบกพร่องกล่อง แล้วคลิกตกลง.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about how to use IIS, visit the following Microsoft Web site:
http://www.iis.net
To view Microsoft Developer Network (MSDN) Web casts about how to handle issues with IIS, visit the following MSDN Web sites:
How to troubleshoot situations where IIS does not respond
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=40968
How to diagnose memory leaks in IIS
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=40969
How to diagnose situations where IIS closes unexpectedly
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=40967
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือวินิจฉัย Debug การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการ IIS คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
919792วิธีการใช้เครื่องมือวินิจฉัย Debug แก้ไขกระบวนการที่หยุดการตอบสนองใน IIS
919790วิธีการใช้เครื่องมือการวินิจฉัย Debug IIS เพื่อแก้ไขปัญหาหน่วยความจำรั่วในกระบวนการของ IIS
919789วิธีการใช้เครื่องมือวินิจฉัย Debug แก้ไขกระบวนการ IIS ที่หยุดโดยไม่คาดคิด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 919791 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
Keywords: 
kbhowto kbmt KB919791 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:919791

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com