เปิดใช้งาน Windows ล้มเหลว และอาจสร้างรหัสข้อผิดพลาด 0x8004FE33

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 921471 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เปิดใช้งานล้มเหลวเมื่อคุณพยายามที่จะเรียกใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ต่อไปนี้หนึ่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต:
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008
นอกจากนี้ คุณอาจพบอย่างน้อยหนึ่งอาการดังต่อไปนี้:
 • เปิดใช้งานล้มเหลว และสร้างรหัสข้อผิดพลาด 0x8004FE33
 • มีบันทึกเหตุการณ์ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:
  LogName: แอพลิเคชัน
  ต้นฉบับ: บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของซอฟต์แวร์
  รหัสเหตุการณ์: 8198
  ระดับ: คำอธิบายข้อผิดพลาด: เปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งาน (SLUI.exe) ล้มเหลว ด้วยรหัสข้อผิดพลาด thefollowing: 0x80004005
  ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
  แหล่งที่มา: SoftwareLicensing บริการ
  รหัสเหตุการณ์: 1008
  ระดับ: ข้อผิดพลาดคำอธิบาย: การซื้อของการรักษาความปลอดภัยตัวประมวลผลรับรองล้มเหลว StatusCode = hr = 0x8004FE33
 • เปิดใช้งานล้มเหลว และคุณได้รับพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัว

สาเหตุ

Issuesmay เหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านทางพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ถูกเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องพื้นฐาน

ถ้ามีการกำหนดค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับการรับรองความถูกต้องพื้นฐาน เซิร์ฟเวอร์ที่ต้องให้คุณพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน อย่างไรก็ตาม ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เปิดใช้งานช่วยให้คุณใส่ข้อมูลประจำตัวเหล่านี้ ดังนั้น จึงไม่ผ่านการรับรองความถูกต้องพื้นฐาน และเปิดใช้งานล้มเหลว

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ผู้ใช้ทั่วไป

วิธีที่ 1: ใช้โทรศัพท์เพื่อเปิดใช้งาน Windows

เริ่มตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน Windows เพื่อใช้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ และเปิดใช้งาน Windows เมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้าง คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด SLUI 04แล้ว คลิกตกลง

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows 8 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ปัดเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา หรือ ถ้าคุณใช้เมาส์ ชี้ไปมุมขวาล่างของหน้าจอ และจากนั้น คลิกค้นหา
 2. ชนิด SLUI 04และจากนั้น เคาะ หรือคลิกไอคอนแสดงเพื่อเปิดตัวช่วยสร้าง

ผู้ใช้ขั้นสูง

วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง หากคุณไม่สะดวกในการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/

วิธีที่ 1: ตั้งค่าคอนฟิกพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เมื่อต้องการปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องพื้นฐาน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำวิธีนี้ ให้ดูเอกสารที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์พร็อกซี

วิธีที่ 2: กำหนดค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อเอา Url สำหรับรายการการเพิกถอนใบรับรอง (Crl) จากข้อกำหนดสำหรับการรับรองความถูกต้องพื้นฐาน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ กำหนดค่ารายการ Crl ที่จะรับรองความถูกต้องบนพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้:
 • http://go.microsoft.com/
 • https://sls.microsoft.com/
 • https://sls.microsoft.com:443
 • http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftRootAuthority.crl
 • http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftProductSecureCommunications.crl
 • http://www.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftProductSecureCommunications.crl
 • http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftProductSecureServer.crl
 • http://www.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftProductSecureServer.crl
 • https://activation.sls.microsoft.com
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำวิธีนี้ ให้ดูเอกสารที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์พร็อกซี

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Vista ไดรฟ์ข้อมูลที่เปิดใช้งาน 2.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อไปยังบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
929712 ข้อมูลการเปิดใช้งานไดรฟ์ข้อมูลสำหรับ Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 และ Windows 7
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน Windows Vista ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อไปยังบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
940315 วิธีการเปิดใช้งาน Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมวิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งานไดรฟ์ข้อมูลรหัส คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อไปยังบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
938450 วิธีการแก้ไขปัญหารหัสข้อผิดพลาดการเปิดใช้งานไดรฟ์ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista
ถ้าคุณพบข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ" เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งาน Windows ให้ไปเว็บไซต์ Windows ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม:หากบทความเหล่านี้ไม่สามารถช่วยคุณแก้ปัญหา ค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อต้องการค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com
ในการค้นหาฝ่ายสนับสนุน (KB)ฟิลด์ พิมพ์ข้อความของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ หรือพิมพ์คำอธิบายของปัญหา

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 921471 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 18.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Microsoft Hyper-V Server 2012
 • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbresolve kbsetup kbactivation kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB921471 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:921471

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com