วิธีการใช้ใบรับรองบริการเว็บเพจการลงทะเบียนพร้อมกับ Windows Vista หรือ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 922706 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ฟังก์ชันการลงทะเบียน Windows Server 2003 เว็บบริการใบรับรองอาศัยอยู่กับตัวควบคุม ActiveX ที่ชื่อ Xenroll ตัวควบคุม ActiveX นี้จะพร้อมใช้งาน ใน Microsoft Windows 2000 และ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า อย่างไรก็ตาม Xenroll มีการสนับสนุน ใน Windows Vista และ Windows Server 2008 ลงทะเบียนใบรับรองตัวอย่างเว็บเพจที่มีอยู่ในต้นฉบับปล่อยรุ่นของ Microsoft Windows Server 2003, Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1), และกับ Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) จะไม่ได้ออกแบบเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ Windows Vista และ Windows Server 2008 ดำเนินการลงทะเบียนใบรับรองที่มีใช้เว็บ

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ใบรับรองบริการเว็บเพจการลงทะเบียนพร้อมกับ Windows Vista หรือ Windows Server 2008

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการใบรับรองมีอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Windows 2003, Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2008
บริการใบรับรองให้บริการที่กำหนดเองออก และ การจัดการใบรับรองสำหรับใช้กับระบบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยที่ใช้เทคโนโลยีคีย์สาธารณะ Windows Certificate Services ประกอบด้วยชุดของผู้ออกใบรับรอง (CA) ผู้ให้บริการเว็บเพจ หน้าเว็บเหล่านี้มีอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้อย่างง่ายในการทำงานผู้ใช้ทั่วไปในการออกใบรับรอง เพจการลงทะเบียนเว็บเหล่านี้ช่วยให้คุณใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อเชื่อมต่อกับใบรับรอง คุณสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อทำงานทั่วไป เช่นการร้องขอใบรับรอง การร้องขอใบรับรองผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรอง ส่งคำร้องขอใบรับรองได้ โดยใช้ไฟล์ PKCS #10 และอื่น ๆ

ลงทะเบียนใบรับรองหน้าเว็บจะมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์สมมติที่ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับใบรับรองได้โดยตรง คุณอาจพบสถานการณ์สมมตินี้ในสภาพแวดล้อมการที่คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ไม่ใช่สมาชิก ของโดเมน หรือที่ออกใบรับรองจะอยู่ในฟอเรสต์บริการไดเรกทอรีของ Active Directory แตกต่างกัน

การลงทะเบียนใบรับรองที่เว็บเพจที่มีอยู่เป็นคอมโพเนนต์เลือกกำหนดได้ ในรุ่นที่วางจำหน่ายต้นฉบับ ของ Windows Server 2003 ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1), และ ใน Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) หน้าเว็บเหล่านี้รวมถึงสคริปต์ที่ใช้ตัวควบคุม Xenroll ActiveX เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำหรับการลงทะเบียนใบรับรอง คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ และติดตั้ง Xenroll รุ่นถูกต้องถ้ารุ่นถูกต้องของ Xenroll ไม่ได้รับการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

Windows Vista และ Windows Server 2008 ไม่ใช้ Xenroll แทน Windows Vista และ Windows Server 2008 ใช้ชุดของอินเทอร์เฟซแบบสองรูปแบบวัตถุที่คอมโพเนนต์ (COM) วัตถุ ชุดนี้ของออบเจ็กต์ COM ที่ทราบเป็น CertEnroll Xenroll ถูกปิดการใช้งาน ใน Windows Vista และ Windows Server 2008 ดังนั้น ถ้าคุณพยายามที่จะ Xenroll ที่ติดตั้งด้วยตนเอง การติดตั้งไม่สำเร็จ

Windows Server 2008 รวมถึงมีการปรับปรุงตัวอย่างเว็บเพจสำหรับการดำเนินงานในการลงทะเบียนใบรับรองที่มีใช้เว็บ หน้าเว็บเหล่านี้จะถูกปรับปรุงการทำงานร่วมกับคอมโพเนนต์ของ CertEnroll ใน Windows Vista นอกจากนี้ หน้าเว็บเหล่านี้ทำงานร่วมกับ Xenroll

การลงทะเบียนใบรับรองของ Windows Server 2008 เว็บเพจ

Windows Server 2008 รวมถึงมีการปรับปรุงตัวอย่างเว็บเพจสำหรับการดำเนินงานในการลงทะเบียนใบรับรองที่มีใช้เว็บ หน้าเว็บเหล่านี้จะถูกปรับปรุงการทำงานร่วมกับคอมโพเนนต์ของ CertEnroll ใน Windows Vista นอกจากนี้ หน้าเว็บเหล่านี้ทำงานร่วมกับ Xenroll

ลงทะเบียนใบรับรองเว็บเพจใน Windows Server 2008 ถูกออกแบบมา เพื่อตรวจสอบระบบปฏิบัติการไคลเอ็นต์ และใช้ตัวควบคุมที่เหมาะสมแล้ว ถ้าไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Microsoft Windows XP ลงทะเบียนใบรับรองเว็บเพจที่ใช้ Xenroll ถ้าไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ลงทะเบียนใบรับรองเว็บเพจที่ใช้ CertEnroll

หมายเหตุ คอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์การลงทะเบียน Windows Vista ใบรับรองได้รับการปรับปรุงผ่านของ Windows รุ่นก่อนหน้านี้ ตอนนี้บางฟังก์ชันที่เคยถูกเข้าถึงได้ โดยใช้เว็บเพจที่จะรวมอยู่ในคอมโพเนนต์ไคลเอนต์ ดังนั้น ฟังก์ชันการทำงานนี้ได้ถูกเอาออกจากการลงทะเบียนใบรับรองที่มีการปรับปรุงเว็บเพจ ฟังก์ชันที่ถูกเอาออกรวมต่อไปนี้:
 • ที่ การลงทะเบียนในนามของ การดำเนินงาน

  ตัวแทนของการลงทะเบียนใช้คุณลักษณะนี้เพื่อลงทะเบียนขอใบรับรองในนามของผู้ใช้อื่น
 • ลงทะเบียนใบรับรองของคอมพิวเตอร์

  จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ระดับผู้ดูแลเมื่อต้องการร้องขอใบรับรองของคอมพิวเตอร์ ใน Windows Vista, Microsoft Internet Explorer ไม่ได้ใช้สิทธิ์ระดับผู้ดูแลเมื่อต้องการเรียกใช้ ดังนั้น ตัวเลือกในการจัดเก็บใบรับรองของคอมพิวเตอร์ในเก็บคอมพิวเตอร์ถูกเอาออกจากหน้าการลงทะเบียนใบรับรองของ Windows Server 2008
 • แฟ้ม.cab Xenroll

  ถ้าคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์มี Xenroll ที่ติดตั้งรุ่นก่อนหน้านี้ ไคลเอนต์จะไม่ถูกพร้อมท์ให้ปรับรุ่นเป็นรุ่นล่าสุดของ Xenroll
 • ช่วงทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้งสำหรับเว็บเพจ

  บางรุ่นภาษาท้องถิ่นของเว็บเพจการลงทะเบียนใบรับรองอาจไม่สามารถใช้จนกว่ามีปล่อย Windows Server 2008

Windows Server 2003 และ Windows Server 2003 SP1 ใบรับรองทะเบียนเว็บเพจ

การลงทะเบียนเว็บเพจประกอบด้วยรหัสการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนใบรับรอง ใน Windows Vista และ Windows Server 2008 รับรอง Windows Server 2003 และ Windows Server 2003 SP1 ดังนั้น หน้าเว็บเหล่านี้เสมอลองใช้ Xenroll ดังนั้น เมื่อคุณพยายามที่จะทำการดำเนินการลงทะเบียนใบรับรองบนเว็บ จาก Windows Vista หรือ Windows Server 2008 การดำเนินการลงทะเบียนใบรับรองจะไม่ประสบความสำเร็จ

ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความต่อไปนี้ในหน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์:
ดาวน์โหลดตัวควบคุม ActiveX

การลงทะเบียนใบรับรองของ Windows Server 2003 SP2 เว็บเพจ

การลงทะเบียนใบรับรองของ Windows Server 2003 SP2 เว็บเพจที่ได้รับการปรับปรุงการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนใบรับรอง ใน Windows Vista และ Windows Server 2008 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการนำออกใช้ที่แตกต่างกันวันที่ สำหรับ Windows Server 2003 SP2, Windows Vista และ สำหรับ Windows Server 2008 การลงทะเบียนใบรับรองของ Windows Server 2003 SP2 เว็บเพจที่ไม่รู้จักอินเตอร์เฟส CertEnroll ดังนั้น ถ้าคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำหรับการลงทะเบียนใบรับรอง โดยการใช้คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 คุณได้รับข้อความแจ้งว่า เว็บเพจที่ต้องปรับปรุง

ตารางการทำงานร่วมกัน

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันระหว่างรุ่นต่าง ๆ ของการลงทะเบียนใบรับรองเว็บเพจและคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows ที่แตกต่างกัน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Windows Server 2003 และ Windows Server 2003 SP1Windows Server 2003 SP2Windows Server 2008
คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่เก่ากว่า Windows Vistaได้รับการสนับสนุนได้รับการสนับสนุนได้รับการสนับสนุน แต่ลดฟังก์ชันการทำงานด้วย
Windows Vista โดยใช้ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ไม่ประสบความสำเร็จพร้อมกับข้อความ "ตัวควบคุม Downloading ActiveX"ไม่ประสบความสำเร็จพร้อมกับข้อความแจ้งว่า เว็บเพจที่ต้องปรับปรุงได้รับการสนับสนุน
สิ่งสำคัญ เราขอแนะนำให้ คุณสำรอง %systemroot%\System32\Certsrv โฟลเดอร์ก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงเว็บเพจ กระบวนการติดตั้งทำให้การปรับปรุงและการลบแฟ้มในโฟลเดอร์นี้ที่อาจทำให้คุณสูญเสียการกำหนดเองและการเพิ่ม หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นกระบวนการสำรองข้อมูล ทำตามคำแนะนำการติดตั้งบนหน้าดาวน์โหลดสำหรับแพ็คเกจการปรับปรุง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 922706 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 กุมภาพันธ์ 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbhowto kbenv kbinfo kbmt KB922706 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:922706

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com