Article ID: 922976 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

לאחר השימוש בהגדרת BIOS של מחשב המבוסס על Windows 7 או מחשב המבוסס על Windows Vista כדי לשנות את מצב Serial Advanced Technology Attachment (SATA) של כונן האתחול כדי להשתמש במפרט Advanced Host Controller Interface (AHCI) או בתכונות מערך יתיר של דיסקים עצמאיים (RAID), מופיעה הודעת השגיאה הבאה בעת הפעלה מחדש של המחשב: 
STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE

סיבה

בעיה זו מתרחשת אם מנהל ההתקן של הדיסקים ב- Windows 7 או Windows Vista אינו זמין. יש להפוך מנהל התקן זה לזמין לפני שינוי מצב ה- SATA/RAID של כונן האתחול.

תקנו עבורי

כדי לפתור בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הקישור תקן בעיה זו. לאחר מכן, לחץ על הפעל בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets fixit1
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50470
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets fixit2כווץ את התמונההרחב את התמונה
2683283
הערה ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
2683283
הערה אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור, כך שתוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

אני מעדיף לתקן בעצמי

כווץ את התמונההרחב את התמונה
2684263
חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
כדי לפתור בעיה זו בעצמך, הפוך את מנהל ההתקן AHCI לזמין ברישום לפני שתשנה את מצב SATA של כונן האתחול. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. צא מכל התוכניות המבוססות על Windows.
 2. לחץ על התחל, הקלד regedit בתיבה התחל חיפוש והקש ENTER.
 3. אם תופיע תיבת הדו-שיח בקרת חשבון משתמש, לחץ על המשך.
 4. אתר את אחד ממפתחות המשנה הבאים של הרישום ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IastorV
 5. בחלונית השמאלית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התחל בעמודה שם ולאחר מכן לחץ על שנה.
 6. בתיבה נתוני ערך, הקלד 0, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 7. בתפריט קובץ, לחץ על יציאה כדי לסגור את עורך הרישום.

מידע נוסף

במהלך ההתקנה של Windows 7 או של Windows Vista, כל מנהלי ההתקנים שאינם בשימוש הופכים ללא זמינים. אופן פעולה זה מגביר את מהירות תהליך האתחול של מערכת ההפעלה. בעת שינוי כונן האתחול למנהל התקן שהפך ללא זמין, עליך להפוך את מנהל ההתקן החדש לזמין לפני שתשנה את תצורת החומרה.

לדוגמה, נניח שאתה מתקין את Windows Vista או את Windows 7 במחשב המכיל בקר שמשתמש במנהל ההתקן Pciide.sys. מאוחר יותר אתה משנה את מצב SATA ל- AHCI. מסיבה זו, על הכונן לטעון כעת את מנהל ההתקן Msahci.sys. עם זאת, עליך להפוך את מנהל ההתקן Msahci.sys לזמין לפני שתבצע שינוי זה.

בעיה זו משפיעה על כונן האתחול בלבד. אם הכונן שאתה משנה איננו כונן האתחול, אינך נתקל בבעיה זו.

AHCI מספק כמה תכונות להתקני SATA. תכונות אלה כוללות פונקציונליות חיבור חם ופונקציונליות ניהול חשמל. לקבלת פרטים נוספים על מפרט AHCI, בקר באתר האינטרנט הבא של Intel:
http://www.intel.com/technology/serialata/ahci.htm
Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי קשר אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. Microsoft אינה אחראית לרמת הדיוק בפרטי הקשר של ספקים חיצוניים. מוצרים של ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft. Microsoft אינה מעניקה אחריות, אם במפורש ואם במשתמע, לגבי הביצועים או האמינות של מוצרים אלה.

מאפיינים

Article ID: 922976 - Last Review: יום חמישי 31 אוקטובר 2013 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
מילות מפתח 
kbtshoot kbhardware kberrmsg kbexpertiseinter kbprb kbfixme kbmsifixme KB922976

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com