คำอธิบาย MS09-010: โปรแกรมปรับปรุงสำหรับตัวแปลง WordPad Windows: 14 เมษายน 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 923561 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 010 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ถ้ามีใช้วิธีแก้ปัญหาที่ได้อธิบายไว้ในการรักษาความปลอดภัย 960906 คำแนะนำ

เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ การติดตั้งอาจล้มเหลวเมื่อมีใช้วิธีแก้ปัญหาที่ได้อธิบายไว้ใน 960906 คำแนะนำความปลอดภัย Microsoft ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากวิธีการแก้ปัญหาการเอาสิทธิ์ทั้งหมดออกจากแฟ้ม ดังนั้น โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถแทนแฟ้ม โดยใช้รุ่นที่ใหม่

การรักษาความปลอดภัย 960906 คำแนะนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการช่องโหว่ที่ได้อธิบายไว้ใน CVE 2008 4841 วิธีแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงรายการการควบคุมการเข้าถึงบนไบนารีได้รับผลกระทบ วิธีแก้ปัญหานี้ช่วยเหลือเพื่อปกป้องลูกค้าจากการโจมตีได้เนื่องจากไม่สามารถโหลดไบนารีภาวะได้

คุณต้องย้อนกลับวิธีการแก้ปัญหานี้ก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ผู้ดูแลระบบต้องพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter หลังจากแต่ละคำสั่ง

หมายเหตุ:บางคำสั่งเหล่านี้อาจส่งผลในข้อความแสดงข้อผิดพลาด คาดว่าข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้:
echo cacls y| "%ProgramFiles%\Common Shared\TextConv\mswrd832.cnv Files\Microsoft" /E /R ทุกคน

echo cacls y| "% ProgramFiles (x86) %\Common Shared\TextConv\mswrd832.cnv Files\Microsoft" /E /R ทุกคน

echo cacls y| "%ProgramFiles%\Windows NT\Accessories\mswrd8.wpc" /E /R ทุกคน

echo cacls y| "%ProgramFiles%\Windows NT\Accessories\mswrd864.wpc" /E /R ทุกคน

echo cacls y| "% ProgramFiles (x86) %\Windows NT\Accessories\mswrd8.wpc" /E /R ทุกคน

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มของ windows 2000

สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่นของ Microsoft Windows 2000 Service Pack 4


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Mswrd6.wpc10.0.803.10186,88010 2008 Apr10:10ไม่สามารถใช้งานได้
Mswrd8.wpc10.0.803.10279,55210 2008 Apr10:10ไม่สามารถใช้งานได้
Sp3res.dll5.0.2195.72266,313,47205 2009 แจ07:07x86
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้333,00825 2009 มีนาคม02:23ไม่สามารถใช้งานได้
Wordpad.exe5.0.2195.7155187,66430 2008 Apr06:08x86
Write.wpc10.0.803.1089,08810 2008 Apr10:10ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลของแฟ้ม Windows XP และ Windows Server 2003


 • แฟ้มที่นำไปใช้กับ milestone เฉพาะ (RTM, SPn) และบริการสาขา (QFE, GDR) กำลังจดบันทึกไว้ใน "ข้อกำหนด SP" และ "บริการสาขา" คอลัมน์
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญ สาขาเซอร์วิสของ QFE จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • ติดเหนือไปจากแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางเหล่านี้ การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้จะตั้งเป็นแฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (กิโลไบต์ตัวเลข.cat) ที่ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft

สำหรับ Windows XP รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Mswrd8.wpc10.0.803.10279,55221 2008 Apr09:56ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,193,41427 2009 มีนาคม07:09ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
Wordpad.exe5.1.2600.3355215,55221 2008 Apr10:02x86SP2SP2GDR
Xpsp3res.dll5.1.2600.3314351,74415 2008 Feb09:06x86SP2SP2GDR
Acadproc.dll5.1.2600.354339,42425 2009 มีนาคม05:54x86SP2SP2QFE
Mswrd8.wpc10.0.803.10279,55221 2008 Apr09:35ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,198,44227 2009 มีนาคม05:59ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
Wordpad.exe5.1.2600.3355215,55221 2008 Apr09:26x86SP2SP2QFE
Xpsp3res.dll5.1.2600.3314351,74415 2008 Feb09:06x86SP2SP2QFE
Mswrd8.wpc2007.10.31.10279,55221 2008 Apr12:20ไม่สามารถใช้งานได้SP3SP3GDR
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,203,92227 2009 มีนาคม06:58ไม่สามารถใช้งานได้SP3SP3GDR
Wordpad.exe5.1.2600.5584215,55221 2008 Apr12:08x86SP3SP3GDR
Xpsp4res.dll5.1.2600.55942,560พฤษภาคม-03-200811:55x86SP3SP3GDR
Mswrd8.wpc2007.10.31.10279,55222 2008 Apr00:58ไม่สามารถใช้งานได้SP3SP3QFE
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,203,92227 2009 มีนาคม06:33ไม่สามารถใช้งานได้SP3SP3QFE
Wordpad.exe5.1.2600.5584215,55221 2008 Apr12:15x86SP3SP3QFE
Xpsp4res.dll5.1.2600.55942,560พฤษภาคม-03-200811:55x86SP3SP3QFE


สำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Spupdsvc.exe6.3.4.125,90427 2009 มีนาคม19:42x64Noneไม่สามารถใช้งานได้
Mswrd8.wpc10.0.803.10384,00027 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้18,16027 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR
Wordpad.exe5.2.3790.3129342,52827 2009 มีนาคม19:20x64SP1SP1GDR
Wmswrd8.wpc10.0.803.10279,55227 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR\wow
Wsysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,344,02227 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR\wow
Ww03a2409.dll5.2.3790.309029,69627 2009 มีนาคม19:20x86SP1SP1GDR\wow
Wwordpad.exe5.2.3790.3129217,08827 2009 มีนาคม19:20x86SP1SP1GDR\wow
Mswrd8.wpc10.0.803.10384,00027 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้18,16027 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE
Wordpad.exe5.2.3790.3129342,52827 2009 มีนาคม19:20x64SP1SP1QFE
Wacgenral.dll5.2.3790.33131,860,60827 2009 มีนาคม19:20x86SP1SP1QFE\wow
Wmswrd8.wpc10.0.803.10279,55227 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE\wow
Wsysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,348,57027 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE\wow
Ww03a2409.dll5.2.3790.309029,69627 2009 มีนาคม19:20x86SP1SP1QFE\wow
Wwordpad.exe5.2.3790.3129217,08827 2009 มีนาคม19:20x86SP1SP1QFE\wow
Mswrd8.wpc10.0.803.10384,00027 2009 มีนาคม19:30ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้19,47427 2009 มีนาคม19:30ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.423615,36027 2009 มีนาคม19:30x64SP2SP2GDR
Wordpad.exe5.2.3790.4282342,52827 2009 มีนาคม19:30x64SP2SP2GDR
Wmswrd8.wpc10.0.803.10279,55227 2009 มีนาคม19:30ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR\WOW
Wsysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,359,39427 2009 มีนาคม19:30ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.423614,84827 2009 มีนาคม19:30x86SP2SP2GDR\WOW
Wwordpad.exe5.2.3790.4282217,08827 2009 มีนาคม19:30x86SP2SP2GDR\WOW
Mswrd8.wpc10.0.803.10384,00027 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้19,83827 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.423615,36027 2009 มีนาคม19:20x64SP2SP2QFE
Wordpad.exe5.2.3790.4282342,52827 2009 มีนาคม19:20x64SP2SP2QFE
Wmswrd8.wpc10.0.803.10279,55227 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE\WOW
Wsysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,359,20627 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.423614,84827 2009 มีนาคม19:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wwordpad.exe5.2.3790.4282217,08827 2009 มีนาคม19:20x86SP2SP2QFE\WOW

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Spupdsvc.exe6.3.4.123,85601 2007 มีนาคม05:สีกันx86Noneไม่สามารถใช้งานได้
Mswrd8.wpc10.0.803.10279,55229-Apr-200811:10ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,344,02227 2009 มีนาคม08:03ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR
Wordpad.exe5.2.3790.3129217,08829-Apr-200811:06x86SP1SP1GDR
Acgenral.dll5.2.3790.33131,860,60825 2009 มีนาคม08:09x86SP1SP1QFE
Mswrd8.wpc10.0.803.10279,55225 2009 มีนาคม21:28ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,348,57027 2009 มีนาคม07:10ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE
Wordpad.exe5.2.3790.3129217,08829-Apr-200811:06x86SP1SP1QFE
Mswrd8.wpc10.0.803.10279,55229-Apr-200816:38ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,359,39427 2009 มีนาคม07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.423614,84814 2008 Feb09:51x86SP2SP2GDR
Wordpad.exe5.2.3790.4282217,08829-Apr-200816:สีกันx86SP2SP2GDR
Mswrd8.wpc10.0.803.10279,55229-Apr-200816:45ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,359,20627 2009 มีนาคม07:38ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.423614,84814 2008 Feb09:51x86SP2SP2QFE
Wordpad.exe5.2.3790.4282217,08829-Apr-200816:35x86SP2SP2QFE

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่รองรับทั้งหมด


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Spupdsvc.exe6.3.4.139,72827 2009 มีนาคม19:41IA-64Noneไม่สามารถใช้งานได้
Mswrd8.wpc10.0.803.10733,18427 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้18,24027 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR
Wordpad.exe5.2.3790.3129607,23227 2009 มีนาคม19:20IA-64SP1SP1GDR
Wmswrd8.wpc10.0.803.10279,55227 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR\wow
Wsysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,344,02227 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR\wow
Ww03a2409.dll5.2.3790.309029,69627 2009 มีนาคม19:20x86SP1SP1GDR\wow
Wwordpad.exe5.2.3790.3129217,08827 2009 มีนาคม19:20x86SP1SP1GDR\wow
Mswrd8.wpc10.0.803.10733,18427 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้18,24027 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE
Wordpad.exe5.2.3790.3129607,23227 2009 มีนาคม19:20IA-64SP1SP1QFE
Wacgenral.dll5.2.3790.33131,860,60827 2009 มีนาคม19:20x86SP1SP1QFE\wow
Wmswrd8.wpc10.0.803.10279,55227 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE\wow
Wsysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,348,57027 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE\wow
Ww03a2409.dll5.2.3790.309029,69627 2009 มีนาคม19:20x86SP1SP1QFE\wow
Wwordpad.exe5.2.3790.3129217,08827 2009 มีนาคม19:20x86SP1SP1QFE\wow
Mswrd8.wpc10.0.803.10733,18427 2009 มีนาคม19:25ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้19,11827 2009 มีนาคม19:25ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.423613,82427 2009 มีนาคม19:25IA-64SP2SP2GDR
Wordpad.exe5.2.3790.4282607,23227 2009 มีนาคม19:25IA-64SP2SP2GDR
Wmswrd8.wpc10.0.803.10279,55227 2009 มีนาคม19:25ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR\WOW
Wsysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,359,39427 2009 มีนาคม19:25ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.423614,84827 2009 มีนาคม19:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wwordpad.exe5.2.3790.4282217,08827 2009 มีนาคม19:25x86SP2SP2GDR\WOW
Mswrd8.wpc10.0.803.10733,18427 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้19,48227 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.423613,82427 2009 มีนาคม19:20IA-64SP2SP2QFE
Wordpad.exe5.2.3790.4282607,23227 2009 มีนาคม19:20IA-64SP2SP2QFE
Wmswrd8.wpc10.0.803.10279,55227 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE\WOW
Wsysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,359,20627 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.423614,84827 2009 มีนาคม19:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wwordpad.exe5.2.3790.4282217,08827 2009 มีนาคม19:20x86SP2SP2QFE\WOW

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 923561 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB923561 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:923561

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com