รายการรหัสข้อผิดพลาดที่คุณอาจได้รับเมื่อพยายามเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ หรือเชื่อมต่อ VPN ใน Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 923944 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้แสดงรหัสข้อผิดพลาดที่คุณอาจได้รับเมื่อพยายามเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ หรือเชื่อมต่อ VPN บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows Vista

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการต่อไปนี้เป็นรหัสข้อผิดพลาดที่คุณอาจได้รับเมื่อพยายามเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์หรือเชื่อมต่อ VPN

600
การดำเนินการค้างอยู่

601
การจัดการพอร์ตไม่ถูกต้อง

602
พอร์ตเปิดอยู่แล้ว

603
บัฟเฟอร์ของตัวเรียกมีขนาดเล็กเกินไป

604
ระบุข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

606
ไม่ได้เชื่อมต่อพอร์ต

608
อุปกรณ์ไม่มีอยู่

609
ประเภทอุปกรณ์ไม่มีอยู่

610
บัฟเฟอร์ไม่ถูกต้อง

612
ไม่ได้จัดสรรเส้นทาง

615
ไม่พบพอร์ต

616
การร้องขอแบบอะซิงโครนัสค้างอยู่

617
ยกเลิกการเชื่อมต่อพอร์ตหรืออุปกรณ์แล้ว

618
ไม่ได้เปิดพอร์ต

619
ยกเลิกการเชื่อมต่อพอร์ต

621
ไม่สามารถเปิดแฟ้มสมุดโทรศัพท์

622
ไม่สามารถโหลดแฟ้มสมุดโทรศัพท์

623
ไม่พบรายการของสมุดโทรศัพท์

624
ไม่สามารถเขียนแฟ้มสมุดโทรศัพท์

625
พบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในสมุดโทรศัพท์

627
ไม่พบคีย์

628
ยกเลิกการเชื่อมต่อพอร์ตแล้ว

629
พอร์ตถูกยกเลิกการเชื่อมต่อด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล

630
พอร์ตถูกยกเลิกการเชื่อมต่อเนื่องจากฮาร์ดแวร์ล้มเหลว

631
พอร์ตถูกยกเลิกการเชื่อมต่อโดยผู้ใช้

632
ขนาดโครงสร้างไม่ถูกต้อง

633
พอร์ตมีการใช้งานอยู่หรือไม่ได้กำหนดค่าสำหรับการเรียกการเข้าถึงระยะไกล

หมายเหตุ ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ คำว่า "dialout" เป็นคำที่สะกดผิดของคำว่า "dial out."

635
ข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก

636
มีการต่ออุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องเข้ากับพอร์ต

638
การร้องขอหมดเวลา

645
การรับรองความถูกต้องภายในเกิดข้อผิดพลาด

646
บัญชีผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบในช่วงเวลานี้ของวัน

647
บัญชีผู้ใช้ถูกปิดใช้งาน

648
รหัสผ่านหมดอายุแล้ว

649
บัญชีผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงระยะไกล

651
โมเด็มของคุณ (หรืออุปกรณ์การเชื่อมต่ออื่นๆ) มีการรายงานข้อผิดพลาด

652
การตอบสนองที่ไม่รู้จักจากอุปกรณ์

653
ไม่พบแมโครที่กำหนดสำหรับอุปกรณ์ในส่วนแฟ้ม .INF ของอุปกรณ์

654
คำสั่งหรือการตอบสนองในส่วนแฟ้ม .INF ของอุปกรณ์อ้างอิงถึงแมโครที่ไม่ได้กำหนดไว้

655
ไม่พบแมโคร<message> ในส่วนแฟ้ม .INF ของอุปกรณ์

656
แมโคร<defaultoff> ในส่วนแฟ้ม .INF ของอุปกรณ์มีแมโครที่ไม่ได้กำหนดไว้

657
ไม่สามารถเปิดแฟ้ม .INF ของอุปกรณ์

658
ชื่ออุปกรณ์ในแฟ้ม .INFของอุปกรณ์หรือแฟ้ม .INI ของสื่อยาวเกินไป

659
แฟ้ม .INI ของสื่ออ้างอิงถึงชื่ออุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก

660
แฟ้ม .INF ของอุปกรณ์ไม่มีการตอบสนองสำหรับคำสั่ง

661
แฟ้ม .INF ของอุปกรณ์ไม่มีคำสั่ง

662
มีความพยายามที่จะกำหนดแมโครที่ไม่อยู่ในส่วนแฟ้ม .INF ของอุปกรณ์

663
แฟ้ม .INI ของสื่ออ้างอิงถึงประเภทอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก

664
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยความจำ

665
พอร์ตไม่ได้กำหนดค่าสำหรับการเข้าถึงระยะไกล

666
โมเด็มของคุณ (หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆ ) ไม่ทำงาน

667
ไม่สามารถอ่านแฟ้ม .INI ของสื่อ

668
การเชื่อมต่อขาดหายไป

669
พารามิเตอร์การใช้งานในแฟ้ม .INI ของสื่อไม่ถูกต้อง

670
ไม่สามารถอ่านชื่อส่วนจากแฟ้ม .INI ของสื่อ

671
ไม่สามารถอ่านชนิดอุปกรณ์จากแฟ้ม .INI ของสื่อ

672
ไม่สามารถอ่านชื่ออุปกรณ์จากแฟ้ม .INI ของสื่อ

673
ไม่สามารถอ่านการใช้งานจากแฟ้ม .INI ของสื่อ

676
สายไม่ว่าง

677
มีผู้รับสายแทนโมเด็ม

678
ไม่มีการตอบรับ

679
ไม่สามารถตรวจหาสัญญาณพาห์

680
ไม่มีเสียงสัญญาณการเรียกเลขหมาย

691
การเข้าถึงถูกปฏิเสธเนื่องจากชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านบนโดเมนไม่ถูกต้อง

692
ฮาร์ดแวร์ล้มเหลวที่พอร์ตหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

693
ข้อผิดพลาด ไม่ใช่แมโครแบบไบนารี

694
ข้อผิดพลาด ไม่พบ DCB

695
ข้อผิดพลาด สเตทแมชชีนไม่เริ่มต้น

696
ข้อผิดพลาด เริ่มสเตทแมชชีนเรียบร้อยแล้ว

697
ข้อผิดพลาด การตอบสนองบางส่วนมีการวนรอบ

698
ชื่อคีย์ที่ตอบสนองในแฟ้ม .INF ของอุปกรณ์ไม่อยู่ในรูปแบบที่คาดไว้

699
การตอบสนองของอุปกรณ์ทำให้บัฟเฟอร์เกิน

700
คำสั่งที่ขยายในแฟ้ม .INF ของอุปกรณ์ยาวเกินไป

701
อุปกรณ์ที่เปลี่ยนเป็นอัตรา BPS ไม่ได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรมควบคุม COM

702
ได้รับการตอบสนองของอุปกรณ์โดยไม่คาดคิด

703
ข้อผิดพลาด โหมดโต้ตอบ

704
ข้อผิดพลาด หมายเลขการตอบกลับใช้ไม่ได้

705
ข้อผิดพลาด สถานะการรับรองความถูกต้องใช้ไม่ได้

707
การแสดงถึงการวินิจฉัย X.25

708
บัญชีผู้ใช้หมดอายุ

709
เกิดข้อผิดพลาดในการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านบนโดเมน

710
ตรวจพบข้อผิดพลาดจากการเรียงลำดับเกินขณะกำลังติดต่อกับโมเด็มของคุณ

711
การเตรียมใช้งาน RasMan ล้มเหลว ตรวจสอบแฟ้มบันทึกเหตุการณ์

713
ไม่มีสาย ISDN ที่พร้อมใช้งาน

716
การกำหนดค่า IP การเข้าถึงระยะไกลไม่สามารถใช้งานได้

717
ไม่มีที่อยู่ IP ที่พร้อมใช้งานในพูลแบบคงที่ของที่อยู่ IP เข้าถึงระยะไกล

718
PPP หมดเวลา

720
ไม่ได้กำหนดค่าโพรโทคอลควบคุม PPP

721
เพียร์ PPP ระยะไกลไม่มีการตอบสนอง

722
แพคเก็ต PPP ไม่ถูกต้อง

723
หมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งคำนำหน้าและคำต่อท้ายยาวเกินไป

726
ไม่สามารถใช้โพรโทคอล IPX เรียกเลขหมายได้มากกว่าหนึ่งพอร์ตในแต่ละครั้ง

728
ไม่สามารถค้นหา IP อะแด็ปเตอร์ที่รวมกับการเข้าถึงระยะไกล

729
ไม่สามารถใช้ SLIP ได้ถ้าไม่ติดตั้งโพรโทคอล IP

730
การลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ไม่สมบูรณ์

731
ไม่ได้กำหนดค่าโพรโทคอล

732
การเจรจา PPP ไม่บรรจบกัน

733
โพรโทคอลควบคุม PPP สำหรับโพรโทคอลเครือข่ายนี้ไม่พร้อมใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์

734
โพรโทคอลควบคุมการเชื่อมโยง PPP สิ้นสุดลง

735
ที่อยู่ที่ร้องขอถูกปฏิเสธโดยเซิร์ฟเวอร์

736
คอมพิวเตอร์ระยะไกลยุติโพรโทคอลควบคุม

737
ตรวจพบการวนกลับ

738
เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้กำหนดที่อยู่

739
เซิร์ฟเวอร์ระยะไกลไม่สามารถใช้รหัสผ่านที่เข้ารหัสลับของ Windows NT

740
อุปกรณ์ TAPI ที่กำหนดค่าสำหรับการเข้าถึงระยะไกลไม่สามารถเริ่มต้นระบบ หรือไม่ได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง

741
คอมพิวเตอร์เฉพาะที่ไม่สนับสนุนการเข้ารหัสลับ

742
เซิร์ฟเวอร์ระยะไกลไม่สนับสนุนการเข้ารหัสลับ

749
ERROR_BAD_PHONE_NUMBER

752
พบข้อผิดพลาดของไวยากรณ์ขณะประมวลผลสคริปต์

753
ไม่สามารถยกเลิกการเชื่อมต่อได้เพราะสร้างโดยเราเตอร์แบบหลายโพรโทคอล

754
ระบบไม่สามารถค้นหากลุ่มแบบ Multi-link

755
ระบบไม่สามารถดำเนินการเรียกเลขหมายแบบอัตโนมัติ เนื่องจากการเชื่อมต่อนี้มีการระบุตัวเรียกเลขหมายแบบกำหนดเอง

756
การเชื่อมต่อนี้มีการเรียกเลขหมายอยู่แล้ว

757
บริการการเข้าถึงระยะไกลไม่สามารถเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเพิ่มเติมมีอยู่ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์

764
ไม่มีตัวอ่านสมาร์ทการ์ดติดตั้งอยู่

765
Internet Connection Sharing ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ การเชื่อมต่อ LAN มีการกำหนดค่าด้วยที่อยู่ IP ที่กำหนดไว้สำหรับการกำหนดที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ

766
ไม่พบใบรับรอง การเชื่อมต่อที่ใช้โพรโทคอล L2TP ผ่าน IPSec ต้องมีการติดตั้งใบรับรองเครื่อง หรือที่เรียกว่า ใบรับรองคอมพิวเตอร์

767
Internet Connection Sharing ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ การเชื่อมต่อ LAN ที่เลือกเป็นเครือข่ายส่วนตัวมีการกำหนดค่าที่อยู่ IP มากกว่าหนึ่งค่า โปรดกำหนดค่าการเชื่อมต่อ LAN ใหม่ด้วยที่อยู่ IP เดียวก่อนที่จะเปิดใช้งาน Internet Connection Sharing

768
ความพยายามในการเชื่อมต่อล้มเหลว เนื่องจากความล้มเหลวของการเข้ารหัสลับข้อมูล

769
ปลายทางที่ระบุไว้ไม่สามารถเข้าถึงได้

770
คอมพิวเตอร์ระยะไกลปฏิเสธความพยายามในการเชื่อมต่อ

771
ความพยายามในการเชื่อมต่อล้มเหลวเนื่องจากเครือข่ายไม่ว่าง

772
ฮาร์ดแวร์เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ระยะไกลเข้ากันไม่ได้กับประเภทการเรียกที่ร้องขอ

773
ความพยายามในการเชื่อมต่อล้มเหลวเนื่องจากเลขหมายปลายทางมีการเปลี่ยนแปลง

774
ความพยายามในการเชื่อมต่อล้มเหลวเนื่องจากความล้มเหลวชั่วคราว ลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

775
การเรียกถูกบล็อกโดยคอมพิวเตอร์ระยะไกล

776
การเรียกไม่สามารถเชื่อมต่อได้เนื่องจากคอมพิวเตอร์ระยะไกลเรียกคุณลักษณะ 'ห้ามรบกวน'

777
ความพยายามในการเชื่อมต่อล้มเหลว เนื่องจากโมเด็ม (หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลไม่สามารถใช้งานได้

778
ไม่สามารถตรวจสอบรหัสประจำตัวของเซิร์ฟเวอร์

780
ฟังก์ชันที่พยายามใช้ไม่ถูกต้องสำหรับการเชื่อมต่อนี้

782
Internet Connection Sharing (ICS และไฟร์วอลล์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ICF ไม่สามารถเปิดใช้ได้ เนื่องจากมีการเปิดใช้งานการกำหนดเส้นทางและการเข้าถึงระยะไกลบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ เมื่อต้องการเปิดใช้งาน ICS หรือ ICF ให้ปิดใช้งานการกำหนดเส้นทางและการเข้าถึงระยะไกลก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางและการเข้าถึงระยะไกล ICS หรือ ICF ให้ดูที่ 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้'

783
Internet Connection Sharing ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ การเชื่อมต่อ LAN ที่เลือกเป็นเครือข่ายส่วนตัวไม่มีอยู่ หรือถูกยกเลิกการเชื่อมต่อกับเครือข่าย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อ LAN อะแด็ปเตอร์ก่อนที่จะเปิดใช้งาน Internet Connection Sharing

784
คุณไม่สามารถเรียกเลขหมายโดยใช้การเชื่อมต่อนี้ในเวลาเข้าสู่ระบบ เนื่องจากมีการกำหนดค่าให้ใช้ชื่อผู้ใช้ที่แตกต่างจากชื่อที่อยู่บนสมาร์ทการ์ด หากต้องการใช้หมายเลขนี้ในเวลาเข้าสู่ระบบ คุณต้องกำหนดค่าให้ใช้ชื่อผู้ใช้บนสมาร์ทการ์ด

785
คุณไม่สามารถเรียกเลขหมายโดยใช้การเชื่อมต่อนี้เมื่อเข้าสู่ระบบ เนื่องจากไม่มีการกำหนดค่าให้ใช้สมาร์ทการ์ด หากต้องการใช้หมายเลขนี้ในเวลาเข้าสู่ระบบ คุณต้องแก้ไขคุณสมบัติของการเชื่อมต่อนี้ให้มีการใช้สมาร์ทการ์ด

786
ความพยายามในการเชื่อมต่อ L2TP ล้มเหลว เนื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณมีใบรับรองเครื่องที่ไม่ถูกต้องสำหรับการรับรองความถูกต้องของความปลอดภัย

787
ความพยายามในการเชื่อมต่อ L2TP ล้มเหลวเนื่องจากเลเยอร์ความปลอดภัยไม่สามารถรับรองความถูกต้องของคอมพิวเตอร์ระยะไกล

788
ความพยายามในการเชื่อมต่อ L2TP ล้มเหลว เนื่องจากเลเยอร์ความปลอดภัยไม่สามารถเจรจากับพารามิเตอร์ที่เข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์ระยะไกล

789
ความพยายามในการเชื่อมต่อ L2TP ล้มเหลว เนื่องจากเลเยอร์ความปลอดภัยพบข้อผิดพลาดในการประมวลผลระหว่างการเริ่มเจรจากับคอมพิวเตอร์ระยะไกล

790
ความพยายามในการเชื่อมต่อ L2TP ล้มเหลว เนื่องจากการตรวจสอบความถูกต้องใบรับรองของคอมพิวเตอร์ระยะไกลล้มเหลว

791
ความพยายามในการเชื่อมต่อ L2TP ล้มเหลวเนื่องจากไม่พบนโยบายความปลอดภัยสำหรับการเชื่อมต่อ

792
ความพยายามในการเชื่อมต่อ L2TP ล้มเหลว เนื่องจากการเจรจาความปลอดภัยหมดเวลา

793
ความพยายามในการเชื่อมต่อ L2TP ล้มเหลว เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดขณะกำลังเจรจาความปลอดภัย

794
แอตทริบิวต์ Framed Protocol RADIUS สำหรับผู้ใช้นี้ไม่ใช่ PPP

795
แอตทริบิวต์ Tunnel Type RADIUS สำหรับผู้ใช้นี้ไม่ถูกต้อง

796
แอตทริบิวต์ Service Type RADIUS สำหรับผู้ใช้นี้ไม่ใช่ Framed หรือ Callback Framed

797
การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลไม่สามารถสร้างได้ เนื่องจากไม่พบโมเด็มหรือโมเด็มไม่ว่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่ 'ข้อมูลเพิ่มเติม' หรือค้นหา 'ศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' สำหรับหมายเลขข้อผิดพลาดนี้

798
ไม่พบใบรับรองที่สามารถใช้กับ Extensible Authentication Protocol นี้

799
Internet Connection Sharing (ICS ไม่สามารถเปิดใช้งานเนื่องจากที่อยู่ IP บนเครือข่ายขัดแย้งกัน ICS ต้องการโฮสต์ที่กำหนดค่าเพื่อใช้ 192.168.0.1 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีไคลเอ็นต์อื่นบนเครือข่ายที่ได้รับการกำหนดค่าให้ใช้ 192.168.0.1

800
ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อ VPN ได้ เซิร์ฟเวอร์ VPN อาจไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือพารามิเตอร์ความปลอดภัยอาจกำหนดค่าสำหรับการเชื่อมต่อนี้อย่างไม่ถูกต้อง

801
การเชื่อมต่อนี้มีการกำหนดให้ตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึง แต่ Windows ไม่สามารถตรวจสอบใบรับรองดิจิทัลที่เซิร์ฟเวอร์ส่งได้

802
การ์ดที่จัดหาไม่เป็นที่รู้จัก โปรดตรวจสอบว่าใส่การ์ดอย่างถูกต้องเข้าที่ดีแล้ว

803
การกำหนดค่า PEAP ที่เก็บอยู่ในเซสชันคุกกี้ไม่ตรงกับการกำหนดค่าเซสชันปัจจุบัน

804
ข้อมูลเฉพาะตัว PEAP ที่เก็บอยู่ในเซสชันคุกกี้ไม่ตรงกับข้อมูลเฉพาะตัวปัจจุบัน

805
คุณไม่สามารถเรียกเลขหมายโดยใช้การเชื่อมต่อนี้ในเวลาเข้าสู่ระบบ เนื่องจากมีการกำหนดค่าให้ใช้ข้อมูลเฉพาะตัวที่เข้าสู่ระบบของผู้ใช้

806
การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ VPN ได้เริ่มต้นแล้ว แต่การเชื่อมต่อ VPN ไม่สามารถดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ สาเหตุที่พบกันโดยทั่วไปในกรณีนี้คือ อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตอย่างน้อยหนึ่งอย่าง (เช่น ไฟร์วอลล์หรือเราเตอร์) ระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ VPN ไม่ได้กำหนดค่าให้อนุญาตแพคเก็ตโพรโทคอล Generic Routing Encapsulation (GRE) ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

807
การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ VPN ถูกขัดจังหวะ ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาในการส่งผ่าน VPN และผลโดยทั่วไปจากเวลาแฝงของอินเทอร์เน็ต หรือเพียงเพราะเซิร์ฟเวอร์ VPN มีความจุเต็ม โปรดลองเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ VPN อีกครั้ง ถ้าปัญหานี้ยังคงอยู่ ให้ติดต่อผู้ดูแล VPN และวิเคราะห์คุณภาพของการเชื่อมต่อเครือข่าย

808
ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ VPN เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลปฏิเสธการเชื่อมต่อ ซึ่งมักมีสาเหตุจากการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ตรงกับการตั้งค่าการเชื่อมต่อของคุณ โปรดติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลเพื่อตรวจสอบการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์และการตั้งค่าการเชื่อมต่อของคุณ

809
ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ VPN เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลไม่ตอบสนอง ซึ่งอาจเป็นเพราะไม่มีการกำหนดค่าอุปกรณ์เครือข่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง (เช่น ไฟร์วอลล์ NAT เราเตอร์ ฯลฯ) ระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลให้อนุญาตการเชื่อมต่อ VPN โปรดติดต่อผู้ดูแลหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อดูว่าอุปกรณ์ใดที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหา

810
การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ VPN เริ่มต้นแล้ว แต่การเชื่อมต่อ VPN ไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งมักมีสาเหตุจากการใช้ใบรับรองสำหรับการรับรองความถูกต้องระหว่างไคลเอ็นต์กับเซิร์ฟเวอร์ที่หมดอายุหรือไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อผู้ดูแลของคุณเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบรับรองที่ใช้สำหรับการรับรองความถูกต้องนั้นสามารถใช้ได้

811
การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ VPN ไม่สามารถสร้างได้ เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลไม่ตอบสนอง ซึ่งมักมีสาเหตุจากปัญหาคีย์ก่อนการใช้ร่วมกันระหว่างไคลเอ็นต์กับเซิร์ฟเวอร์ คีย์ก่อนการใช้ร่วมกันจะใช้สำหรับรับรองว่าคุณคือผู้ที่คุณบอกว่าอยู่ในวงจรการติดต่อสื่อสารความปลอดภัยของ IP (IPSec) กรุณาขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลของคุณเพื่อดูว่าที่มาของปัญหาคีย์ก่อนการใช้ร่วมกันอยู่ที่ใด

812
การเชื่อมต่อได้รับการป้องกันเนื่องจากนโยบายที่กำหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์ RAS/VPN ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิธีการรับรองความถูกต้องที่เซิร์ฟเวอร์ใช้ตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณอาจไม่ตรงกับวิธีการรับรองความถูกต้องที่กำหนดค่าไว้ในโปรไฟล์การเชื่อมต่อ โปรดติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ RAS และแจ้งเตือนหากเกิดข้อผิดพลาดนี้

813
คุณพยายามที่จะสร้างการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ที่สอง ในขณะที่มีการสร้างการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ก่อนหน้านี้ไว้แล้วด้วยอุปกรณ์หรือพอร์ตเดียวกัน กรุณายกเลิกการเชื่อมต่อก่อนหน้านี้และสร้างการเชื่อมต่อใหม่

814
ไม่พบการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตต้นแบบที่กำหนดสำหรับการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ กรุณาติดตั้งและเปิดใช้งานการ์ดเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านโฟลเดอร์ 'การเชื่อมต่อเครือข่าย' ก่อนที่จะพยายามสร้างการเชื่อมต่อนี้

815
ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายบรอดแบนด์ได้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพราะเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลไม่ตอบสนอง ซึ่งอาจเป็นเพราะค่าไม่ถูกต้องสำหรับเขตข้อมูล 'ชื่อบริการ' สำหรับการเชื่อมต่อนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณและสอบถามเกี่ยวกับค่าที่ถูกต้องของเขตข้อมูลนี้ และปรับปรุงค่าใน 'คุณสมบัติการเชื่อมต่อ'

816
คุณลักษณะหรือการตั้งค่าที่คุณลองใช้เพื่อเปิดใช้งานไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริการเข้าถึงระยะไกลอีกต่อไป

817
ไม่สามารถลบการเชื่อมต่อขณะที่มีการเชื่อมต่อได้

818
ไคลเอ็นต์การบังคับ Network Access Protection (NAP) ไม่สามารถสร้างทรัพยากรระบบสำหรับการเชื่อมต่อการเข้าถึงระยะไกล บริการหรือทรัพยากรเครือข่ายบางส่วนอาจไม่พร้อมใช้งาน ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ และลองใช้การเชื่อมต่อการเข้าถึงระยะไกลอีกครั้ง หรือติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงระยะไกล

819
บริการ Network Access Protection Agent (NAP Agent) อาจปิดใช้งานหรือไม่ได้ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ บริการหรือทรัพยากรเครือข่ายบางส่วนอาจไม่พร้อมใช้งาน ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ และลองใช้การเชื่อมต่อการเข้าถึงระยะไกลอีกครั้ง หรือติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงระยะไกล

820
ไคลเอ็นต์การบังคับ Network Access Protection (NAP) ไม่สามารถลงทะเบียนบริการ Network Access Protection Agent (NAP Agent) บริการหรือทรัพยากรเครือข่ายบางส่วนอาจไม่พร้อมใช้งาน ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ และลองใช้การเชื่อมต่อการเข้าถึงระยะไกลอีกครั้ง หรือติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงระยะไกล

821
ไคลเอ็นต์การบังคับ Network Access Protection (NAP) ไม่สามารถประมวลผลการร้องขอ เนื่องจากการเชื่อมต่อการเข้าถึงระยะไกลไม่มีอยู่ ลองใช้การเชื่อมต่อการเข้าถึงระยะไกลอีกครั้ง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงระยะไกล

822
ไคลเอ็นต์การบังคับ Network Access Protection (NAP) ไม่ตอบสนอง บริการหรือทรัพยากรเครือข่ายบางส่วนอาจไม่พร้อมใช้งาน ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ และลองใช้การเชื่อมต่อการเข้าถึงระยะไกลอีกครั้ง หรือติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงระยะไกล

823
TLV การรวมวิธีเข้ารหัสลับที่ได้รับไม่ถูกต้อง

824
ไม่ได้รับ TLV การรวมวิธีเข้ารหัสลับ

825
Point-to-Point Tunnelling Protocol (PPTP) เข้ากันไม่ได้กับ IPv6 เปลี่ยนประเภทเครือข่ายส่วนตัวเสมือนเป็น Layer Two Tunnelling Protocol (L2TP)

หมายเหตุ ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด 8255 คำว่า "Tunnelling" เป็นการสะกดผิดของคำว่า "Tunneling"

826
การตรวจสอบความถูกต้อง EAPTLS ของข้อมูลเฉพาะตัวที่แคชล้มเหลว ให้ลบข้อมูลเฉพาะตัวที่แคชออก

827
การเชื่อมต่อ L2TP/IPsec ไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีการเรียกใช้บริการ IKE และ AuthIP IPSec Keying Modules และ/หรือบริการ Base Filtering Engine บริการเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ L2TP/IPSec กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เริ่มบริการเหล่านี้แล้วก่อนที่จะเรียกเลขหมายการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด 827 คำว่า "dialling" เป็นคำที่สะกดผิดของคำว่า "dialing"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 923944 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 กุมภาพันธ์ 2550 - Revision: 2.1
ใช้กับ
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbtshoot kberrmsg kbnetwork kbexpertisebeginner kbinfo KB923944

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com