Straipsnio ID: 925196 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Jei norite toliau gauti sistemos ?Windows? saugos naujinimus, ?sitikinkite, kad naudojat?s ?Windows XP? su 3 pakeitim? paketu (SP3). Daugiau informacijos rasite ?iame ?Microsoft? tinklalapyje: Nutraukiamas kai kuri? ?Windows? versij? palaikymas

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Prijungiate USB ?rengin? prie kompiuterio, kuriame veikia sistema ?Windows XP?. Tada bandote ie?koti aparat?ros ?rengini?. Ta?iau kompiuteris neaptinka prijungto ?renginio ir jo nematote aplanke Mano kompiuteris.

?i problema gali kilti naudojantis vienu ar keliais nurodyt? ?rengini?:
  • USB ?flash? atmintine
  • ?Apple iPod?
  • I?oriniu stand?iuoju disku
Be to, ?iPod? gali b?ti nerodomas programoje ?iTunes?.

 

PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti, jei registre yra sugadint? arba klaiding? rakt?.

SPRENDIMAS

Pastaba Daugiau informacijos apie kitas prie?astis, d?l kuri? neaptinkamas USB ?renginys, rasite apsilank? seanse ?Nuorodos?.

Jei pageidaujate, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie dalies ?Leiskite taisyti pa?iam?.

PastabaTre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, bendrovei ?Microsoft? gamina nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada spustel?kite mygtuk? Vykdyti dabar puslapyje Automatin?s trik?i? diagnostikos paslaugos ir vykdykite ?io vedlio veiksmus.

Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft? automatin?s trik?i? diagnostikos tarnybos: J?s? CD arba DVD disk? ?renginys negali nuskaityti laikmenos arba ? j? ?ra?yti

Pastaba
?is automatizuotas sprendimas yra skirtas ne tik CD arba DVD disk? ?renginiams ? jis veikia ir sprend?iant bendr?sias problemas.

Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?


Dabar eikite ? dal? ?Ar tai i?sprend? problem???

Leiskite taisyti pa?iam

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

Dabar eikite ? dal? ?Ar tai i?sprend? problem???

?Ar tai i?sprend? problem???

Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei ji i?spr?sta, toliau skaityti ?io straipsnio nebereikia. Jei problema nei?sprend?iama, galite per?i?r?ti susijusius ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius, esan?ius skyriuje ?Nuorodos?, arba galite kreiptis ? palaikymo tarnyb? .

NUORODOS

Gali b?ti ir kit? prie?as?i?, d?l kuri? neaptinkamas USB ?renginys. D?l susijusi? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsni?:

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

Savyb?s

Straipsnio ID: 925196 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 23 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbmatsfixme kbfixme kbresolve kbhardware kbtshoot kbprb kbcip KB925196

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com