คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ไม่สามารถตรวจพบ USB แฟลชไดรฟ์ iPod Apple ผิด หรือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายนอก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 925196 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

เมื่อต้องการรับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ต่อไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 3 (SP3)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิงถึงเว็บไซต์นี้ของ Microsoft: สนับสนุนจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณสามารถแนบกับอุปกรณ์แบบ USB ไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP จากนั้น คุณพยายามสแกนหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์ตรวจไม่พบอุปกรณ์ต่อสาย และคุณไม่เห็นอุปกรณ์ในโฟลเดอร์คอมพิวเตอร์ของฉัน

คุณอาจพบปัญหานี้เมื่อคุณใช้อย่างน้อยหนึ่งอุปกรณ์ต่อไปนี้:
 • USB แฟลชไดรฟ์
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ Apple iPod
 • ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายนอก
นอกจากนี้ คุณอาจไม่เห็น iPod ในโปรแกรมประยุกต์ iTunesสาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีคีย์ที่เสียหาย หรือไม่ถูกต้องในรีจิสทรี

การแก้ไข

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุอื่น ๆ ว่า ตรวจไม่พบอุปกรณ์ USB แวะไป "การอ้างอิง"เซสชัน

เมื่อต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน หากคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวคุณเอง ให้ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

หมายเหตุ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

แก้ไขให้ฉัน

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกที่ลิงค์ แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิกเรียกใช้เดี๋ยวนี้ปุ่มจากหน้าอัตโนมัติบริการแก้ไขปัญหาและทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Automated Troubleshooting Services: Your CD or DVD drive cannot read or write media

หมายเหตุ
โซลูชันนี้อัตโนมัติไม่ใช่เฉพาะสำหรับไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี แต่ยัง สามารถใช้ได้สำหรับการแก้ไขปัญหาของปัญหาทั่วไปขณะนี้ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้อย่างไร" ส่วน

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ลบค่ารีจิสทรีUpperFiltersและค่ารีจิสทรีLowerFilters ค่าเหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าถึง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง
 2. ค้นหา และจากนั้น คลิกค่ารีจิสทรีUpperFilters ค่านี้จะอยู่ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 3. บนเมนูแก้ไขคลิกลบและจากนั้น คลิกตกลง

  หมายเหตุ ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะลบคีย์ย่อยของรีจิสทรี คุณอาจไม่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขคีย์ย่อย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่า หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การแก้ไขรีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  310426 วิธีการตั้งค่า หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ ใน Windows XP หรือ Windows Server 2003 การแก้ไขรีจิสทรี
 4. ค้นหา และจากนั้น คลิกค่ารีจิสทรีLowerFilters ค่านี้จะอยู่ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 5. บนเมนูแก้ไขคลิกลบและจากนั้น คลิกตกลง

  หมายเหตุ ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะลบคีย์ย่อยของรีจิสทรี คุณอาจไม่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขคีย์ย่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่า หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การแก้ไขรีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  310426 วิธีการตั้งค่า หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ ใน Windows XP หรือ Windows Server 2003 การแก้ไขรีจิสทรี
 6. ออกจาก Registry Editor
 7. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ ถ้าคุณเอาค่ารีจิสทรีทั้งสอง และจากนั้น คุณสูญเสียฟังก์ชันการทำงานในบางโปรแกรมเช่นซอฟต์แวร์การบันทึกซีดี คุณอาจต้องติดตั้งซอฟต์แวร์นั้น หากปัญหานี้เกิดขึ้นอีกครั้ง ติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับวิธีใช้
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple, Inc. แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นนี้ขณะนี้ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้อย่างไร" ส่วน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ถ้าได้รับการแก้ไข คุณก็จบบทความนี้ ถ้ายังไม่มีแก้ไข คุณสามารถดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องในการ "การอ้างอิง"ส่วน หรือคุณสามารถ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน.

การอ้างอิงอาจมีสาเหตุอื่น ๆ ว่า ตรวจไม่พบอุปกรณ์ USB สำหรับบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ที่เกี่ยวข้อง:


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB ที่ไม่ได้มีการตรวจพบ คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
892050 อุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับฮับ USB 2.0 ตรวจไม่พบใน Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 Service Pack 1 หรือ Windows Server 2003 x เวอร์ชั่น 64
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความข้อผิดพลาด "อุปกรณ์กล้องอย่างถูกต้องรู้จัก" ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
911737 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้เมื่อคุณเริ่มการทำงานของโปรแกรมที่เข้าถึงอุปกรณ์ USB 2.0 กล้อง: "กล้องอุปกรณ์ไม่ถูกต้องรู้จัก"
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เมาส์ USB ที่ไม่ได้มีการตรวจพบ คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
893711 Windows XP ไม่พบเมาส์ USB ที่เชื่อมต่อกับฮับ USB 2.0
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
314464 วิธีการแก้ปัญหาที่ไม่รู้จักอุปกรณ์ที่ระบุอยู่ในตัวจัดการอุปกรณ์ใน Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "อุปกรณ์ USB ที่ไม่รู้จัก" คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
318773 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "USB อุปกรณ์ไม่รู้จัก" เมื่อคุณดำเนินต่อคอมพิวเตอร์ของคุณจากการหยุดชั่วคราวหรือโหมดไฮเบอร์เนต
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออีกอุปกรณ์ USB ที่ไม่ได้มีการตรวจพบ คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
920875 อุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อ และจากนั้น เชื่อมต่อใหม่ไปยังฮับ USB อาจไม่ตรวจพบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่สูญหาย คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
812489 ฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์หายไปจากโฟลเดอร์คอมพิวเตอร์ของฉัน


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 925196 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 เมษายน 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbmatsfixme kbfixme kbresolve kbhardware kbtshoot kbprb kbcip kbmt KB925196 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:925196

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com