ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณพยายามติดตั้งแพคเกจของ Windows Installer ขนาดใหญ่หรือเป็นแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง Windows Installer ที่ใหญ่ ใน Windows Server 2003 หรือ ใน Windows XP: "ข้อผิดพลาด 1718 แฟ้มถูกปฏิเสธจากนโยบายลายเซ็นดิจิทัล"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 925336 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้งแพคเกจของ Microsoft Windows Installer (.msi) ขนาดใหญ่หรือ Microsoft Windows Installer ใหญ่แพคเกจโปรแกรมแก้ไข (.msp) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 หรือ Microsoft Windows XP คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกิดข้อผิดพลาด 1718 แฟ้ม:FileName :ถูกปฏิเสธ โดยนโยบายลายเซ็นดิจิทัล
นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชัน:
ชนิด: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มา: MsiInstaller
ประเภท: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 1008
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: แ
คอมพิวเตอร์:computername

คำอธิบาย: ติดที่ตั้งFileName :ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการประมวลผลนโยบายการจำกัดซอฟต์แวร์ไป วัตถุไม่สามารถเชื่อถือได้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้ากระบวนการติดตั้ง Windows มีหน่วยความไม่เพียงพอต่อเนื่องจำเสมือนเพื่อตรวจสอบว่า แพคเกจ.msi หรือมีการเซ็นชื่อแพคเกจ.msp อย่างถูกต้อง

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนจะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows Server 2003 ไม่มีอยู่ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2003

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว แต่มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack รุ่นถัดไปของ Microsoft Windows Server 2003 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะหมายเหตุ:ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนตามคำแนะนำในบทความนี้

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 (KB925336)

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 (KB925336)

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Advapi32.dll5.2.3790.2895620,54407 2007 มีนาคม07:05x86SP1SP1QFE
Advapi32.dll5.2.3790.4036619,00807 2007 มีนาคม07:02x86SP2SP2QFE

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003, x 64 Edition (KB925336)

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 แพคเกจ Edition (KB925336) 64

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Advapi32.dll5.2.3790.28951,051,64807 2007 มีนาคม07:52x64SP1SP1QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.2895620,54407 2007 มีนาคม07:52x86SP1SP1QFE\wow
Advapi32.dll5.2.3790.40361,052,16007 2007 มีนาคม16:52x64SP2SP2QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.4036619,00807 2007 มีนาคม16:52x86SP2SP2QFE\WOW

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB925336)

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB925336) แพ็คเกจ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Advapi32.dll5.2.3790.28951,481,21607 2007 มีนาคม11:42IA-64SP1SP1QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.2895620,54407 2007 มีนาคม11:42x86SP1SP1QFE\wow
Advapi32.dll5.2.3790.40361,482,24007 2007 มีนาคม16:53IA-64SP2SP2QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.4036619,00807 2007 มีนาคม16:53x86SP2SP2QFE\WOW

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

การหลีกเลี่ยงปัญหา

วิธีแก้ปัญหานี้ใช้ กับ Windows Server 2003 และ Windows XP

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนค่ารีจิสทรี PolicyScope 1 ก่อนที่คุณพยายามติดตั้งแพคเกจ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หมายเหตุ:หากเครื่องคอมพิวเตอร์ในโดเมน การปรับปรุงนโยบายโดเมนอาจแทนที่การเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีที่คุณทำ เราขอแนะนำให้ คุณถอดคอมพิวเตอร์จากโดเมนก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในตัวแก้ไขรีจิสทรี หาตำแหน่งแล้วคลิกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Safer\CodeIdentifiers


  หมายเหตุ:ก่อนที่คุณปรับเปลี่ยนคีย์นี้ เราขอแนะนำให้ คุณสำรองคีย์นี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกขวาCodeIdentifiersแล้ว คลิกส่งออก. บันทึกแฟ้มไปยังตำแหน่งที่คุณสามารถค้นหาได้ในคอมพิวเตอร์
 3. การเปลี่ยนแปลงค่ารีจิสทรี PolicyScope เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกสองครั้งPolicyScopeแล้ว เปลี่ยนการตั้งค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1
 4. ปิด Registry Editor
 5. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการเปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง
 6. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  หยุดสุทธิ msiserver
  คำสั่งนี้ให้หยุดบริการ Windows Installer ถ้าบริการถูกเรียกใช้อยู่ในเบื้องหลัง เมื่อมีหยุดบริการ ปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง และจากนั้น ไปที่ขั้นตอนที่ 7

  หมายเหตุ:ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง ปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง และไปที่ขั้นตอนที่ 7 แล้ว:
  บริการ Windows Installer ไม่เริ่มทำงาน
 7. ติดตั้งแพคเกจที่คุณได้พยายามที่จะติดตั้งเมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ"
 8. หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจ ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 เปลี่ยนแปลงค่ารีจิสทรี PolicyScope แล้ว กลับไปเป็น 0
 9. ถ้าคุณได้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จากโดเมน re-join โดเมน แล้ว รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่เคยถอดคอมพิวเตอร์จากโดเมน คุณไม่มีการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
หากขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ปัญหา ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:ตัวควบคุม admintoolsแล้ว คลิกตกลง.
 2. คลิกสองครั้งนโยบายการรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น.
 3. คลิกนโยบายการจำกัดซอฟต์แวร์.

  หมายเหตุ:ถ้ามีการระบุไว้ไม่มีข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ คลิกขวานโยบายการจำกัดซอฟต์แวร์แล้ว คลิกสร้างนโยบายใหม่.
 4. ภายใต้ชนิดของวัตถุคลิกสองครั้งบังคับ.
 5. คลิกผู้ใช้ทั้งหมดยกเว้นผู้ดูแลท้องถิ่นแล้ว คลิกตกลง.
 6. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
สิ่งสำคัญหลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ ผู้ดูแลท้องถิ่นสามารถติดตั้งแพคเกจ.msi หรือแพคเกจ.msp หลังจากที่มีการติดตั้งแพคเกจ ตั้งค่าระดับการบังคับการตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ ในขั้นตอนที่ 5 คลิกผู้ใช้ทั้งหมดแทนผู้ใช้ทั้งหมดยกเว้นผู้ดูแลท้องถิ่น.

หมายเหตุ
 • วิธีแก้ปัญหาอาจไม่ทำงานในสภาพแวดล้อมโดเมน Active Directory ในระบบที่โดเมนของ Active Directory เลิกการฟื้นฟูนโยบายโดเมนจะเขียนทับกฎข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ภายในเครื่อง
 • การเพิ่ม RAM เพิ่มลงในคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถแก้ปัญหา

ข้อมูลเพิ่มเติม

นำมาเริ่มการทำงานกับ Microsoft Windows XP นโยบายความปลอดภัยที่ชื่อว่าซอฟต์แวร์จำกัดนโยบาย (เรียกอีกอย่างว่า SAFER) ถูกใช้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่หลีกเลี่ยงการเรียกใช้แฟ้มที่ไม่ปลอดภัย ตัวติดตั้ง windows ใช้นโยบายการจำกัดซอฟต์แวร์ตรวจสอบลายเซ็นของแฟ้มแพคเกจ.msi ที่เซ็นชื่อและแฟ้ม.msp มีลายเซ็นของแพคเกจ ตัวติดตั้ง windows ไม่ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟ้มถูกเปลี่ยนไม่แปลงด้วยก่อนที่จะมีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์นี้ windows XP และ Windows Server 2003 ต้องใช้แฟ้มแพคเกจ.msi ทั้งหมดหรือแฟ้มแพคเกจ.msp ทั้งหมดที่จะโหลดลงในส่วนที่อยู่ติดกันหนึ่งของหน่วยความจำในพื้นที่ที่อยู่ของกระบวนการติดตั้ง Windows

ถ้าแฟ้มแพคเกจ.msi หรือแฟ้มแพคเกจ.msp มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่พอดีเข้าไปในส่วนที่ต่อเนื่องของหน่วยความจำเสมือน ตัวติดตั้ง Windows ไม่สามารถตรวจสอบว่า แพคเกจที่ถูกต้อง ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณพบอาการตามที่อธิบายไว้ในส่วน “อาการ ” โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ช่วยให้ซอฟต์แวร์นโยบายการจำกัดการใช้หน่วยความจำเสมือนน้อยกว่าการดำเนินการในการตรวจสอบลายเซ็น ดังนั้น ตัวติดตั้ง Windows สามารถตรวจสอบขนาดแฟ้ม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 925336 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbHotfixServer atdownload kbwinserv2003sp2fix kbexpertiseinter kberrmsg kbmt KB925336 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:925336

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com