เกิดข้อผิดพลาดในการทำให้หยุดชะงัก หรือคอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงาน Windows Vista หรือ Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 925810 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista โดยไม่มีการติดตั้ง service pack จะสิ้นสุดภายใน 13 เมษายน 2010 เมื่อต้องการดำเนินการได้รับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista มี Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้::การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงาน Windows Vista หรือ Windows 7 ข้อผิดพลาดในการทำให้หยุดชะงักเกิดขึ้น หรือ คอมพิวเตอร์จะหยุดการตอบสนอง

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ มากมาย สถานการณ์เหล่านี้รวมต่อไปนี้:
 • รีจิสทรีเสียหาย
 • แฟ้มระบบจะสูญหาย หรือเสียหาย
 • แฟ้มโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์จะสูญหาย หรือเสียหาย

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้เครื่องมือซ่อมแซมการเริ่มต้น เครื่องมือ'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ'สามารถช่วยแก้ไขปัญหาบางอย่างที่ป้องกันไม่ให้ระบบปฏิบัติการเริ่มการทำงานอย่างถูกต้อง

คุณสามารถเรียกใช้เครื่องมือซ่อมแซมการเริ่มต้น โดยใช้ Windows Vista หรือแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 หรือ โดยใช้ตัวเลือกการกู้คืน preinstalled ของคอมพิวเตอร์

เมื่อต้องการรันเครื่องมือซ่อมแซมการเริ่มต้น โดยใช้ดิสก์การติดตั้ง Windows Vista หรือ Windows 7

ถ้าคุณมีดิสก์สำหรับติดตั้ง Windows Vista หรือ Windows 7 ทำตามขั้นตอนการใช้เครื่องมือซ่อมแซมการเริ่มต้น:
 1. ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้ง

  หมายเหตุ:ต้องกำหนดค่าคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มการทำงาน จากซีดี หรือ จากแผ่นดีวีดี สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าให้คอมพิวเตอร์เริ่มการทำงาน จากซีดี หรือ จากแผ่นดีวีดี ให้ดูที่ข้อมูลที่มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากนั้นล็อกปุ่ม แล้วคลิกเริ่มต้นใหม่.

  หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่สามารถเริ่มระบบใหม่ โดยใช้วิธีนี้ ใช้ปุ่ม'เปิด/ปิด'เพื่อปิดคอมพิวเตอร์ แล้ว ให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
 3. การตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของคุณ และจากนั้น คลิกถัดไป.

  หมายเหตุ:ในกรณีส่วนใหญ่ กระบวนการซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ และคุณไม่มีตัวเลือกในเมนูตัวเลือกการกู้คืนระบบ
 4. คลิกการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของคุณ.
 5. ในการตัวเลือกการกู้คืนระบบกล่องโต้ตอบกล่อง คลิกระบบปฏิบัติการที่คุณต้อง การซ่อมแซม แล้ว คลิกถัดไป.
 6. ในการตัวเลือกการกู้คืนระบบเมนู คลิกการซ่อมแซมการเริ่มต้นเมื่อต้องการเริ่มต้นกระบวนการซ่อมแซม
 7. เมื่อกระบวนการซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกเสร็จสิ้น.

เมื่อต้องการรันเครื่องมือซ่อมแซมการเริ่มต้นถ้าคอมพิวเตอร์มี preinstalled ตัวเลือกการกู้คืน

ถ้าคอมพิวเตอร์มี preinstalled ตัวเลือกการกู้คืนทำตามขั้นตอนการใช้เครื่องมือซ่อมแซมการเริ่มต้น

หมายเหตุ:ในกรณีส่วนใหญ่ กระบวนการซ่อมแซมการเริ่มต้นเริ่มโดยอัตโนมัติ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เท่านั้นหากการซ่อมแซมการเริ่มต้นไม่เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ
 1. การเอาออกทั้งหมดฟลอปปีดิสก์ ซีดี และดีวีดีจากคอมพิวเตอร์ แล้ว รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 2. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • ถ้าคอมพิวเตอร์มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการเพียงระบบเดียว กด และกดแป้น F8 ไว้เป็นการเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์ คุณต้องกดแป้น F8 ก่อนที่โลโก้ Windows ปรากฏขึ้น ถ้าโลโก้ Windows ปรากฏอยู่ คุณต้องเริ่มระบบใหม่ แล้วลองอีกครั้ง
  • ถ้าคอมพิวเตอร์มีระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่ง ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการซ่อมแซม จากนั้นกด และเก็บ F8
 3. ในตัวเลือกการเริ่มระบบขั้นสูงใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์แล้ว กด ENTER
 4. คลิกรูปแบบแป้นพิมพ์ในรายการ และจากนั้น คลิกถัดไป.
 5. คลิกชื่อผู้ใช้ในรายการ ป้อนรหัสผ่าน และจากนั้น คลิกตกลง.
 6. ในการตัวเลือกการกู้คืนระบบเมนู คลิกการซ่อมแซมการเริ่มต้น.
 7. เมื่อกระบวนการซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกเสร็จสิ้น.
หมายเหตุ:ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอาจหลังจากเครื่องมือซ่อมแซมการเริ่มต้นการดำเนินการครั้งเดียว หากแก้ปัญหาไม่ได้เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่ ทำตามขั้นตอนนี้อีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือ'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ'แก้ไขปัญหาทั่วไปมากโดยอัตโนมัติ เครื่องมือยังให้คุณได้อย่างรวดเร็ววินิจฉัย และซ่อมแซมปัญหาการเริ่มต้นที่ซับซ้อนมากขึ้น เมื่อคอมพิวเตอร์ตรวจพบปัญหาในการเริ่มต้น คอมพิวเตอร์เริ่มทำงานเครื่องมือซ่อมแซมการเริ่มต้น เมื่อมีการเริ่มต้นเครื่องมือ โปรแกรมทำการวินิจฉัย การวินิจฉัยเหล่านี้รวมถึงการวิเคราะห์ไฟล์บันทึกเริ่มต้นเพื่อระบุสาเหตุของปัญหา เมื่อเครื่องมือซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบกำหนดสาเหตุ เครื่องมือพยายามแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

When a startup problem occurs and the Startup Repair tool cannot fix the problem, the system returns to its last known working state. If the Startup Repair tool cannot automatically recover the system, the tool gives you diagnostic information and support options to make troubleshooting easier.

The Startup Repair tool generates a log file to help you understand the startup problems and the repairs that were made. You can find the log file in the following location:
%windir%\System32\LogFiles\Srt\Srttrail.txt
Here, %windir% is the folder where Windows is installed.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 925810 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbbug kbprb kbmt KB925810 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:925810

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com