การแก้ไข: เมื่อคุณสอบถามถึงมุมมองที่ใช้อนุประโยคสั่ง BY ใน SQL Server 2008 ผลลัพธ์ถูกส่งยังคงกลับในลำดับสุ่ม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 926292 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

sql Server 2008

Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 แก้ไขเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก

sql Server 2005

Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการหลัก builds ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
957826ซึ่งคุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQL Server 2008 สร้างที่นำออกใช้หลังจาก SQL Server 2008 และสร้าง SQL Server 2005 ที่นำออกใช้หลังจาก SQL Server 2005 Service Pack 2
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทความนี้อธิบายต่อไปนี้เกี่ยวกับรุ่นของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
 • ปัญหาที่แก้ไขตามที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ไม่ว่าคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแทนที่ด้วยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนตัวอื่นหรือไม่
 • ไม่ว่าคุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีใด ๆ หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • แฟ้มที่มีอยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

อาการ

คุณมีมุมมองในฐานข้อมูลใน SQL Server 2005 หรือ SQL Server 2008 ในข้อกำหนดของมุมมอง คำสั่ง SELECT ตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
 • คำสั่ง SELECT ใช้นิพจน์ (100) เปอร์เซ็นต์ TOP
 • คำสั่ง SELECT ใช้ใบสั่ง BY อนุประโยค
เมื่อคุณสอบถามถึงมุมมอง ผลลัพธ์ถูกส่งกลับในลำดับสุ่ม

อย่างไรก็ตาม ลักษณะการทำงานนี้จะแตกต่างใน Microsoft SQL Server 2000 ใน SQL Server 2000 ผลลัพธ์ถูกส่งคืนในใบสั่งที่ระบุในใบสั่ง BY อนุประโยค

sql Server 2008

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 1 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
956717แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ SQL Server 2008
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
956909สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008

sql Server 2005

สองเวอร์ชันของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีอยู่ รุ่นหนึ่งจะได้รับการออกแบบที่จะใช้กับ SQL Server 2005 รุ่นวางจำหน่าย รุ่นอื่น ๆ จะได้รับการออกแบบที่จะใช้กับ SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ SQL Server 2005 รุ่นวางจำหน่าย ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ (สร้าง 1554) ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ SQL Server 2005 SP2 ใช้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2005 SP2 (สร้าง 3175) ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1), ติดตั้ง SQL Server 2005 SP2 และจากนั้น ให้ใช้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2005 SP2 (สร้าง 3175) แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2005 SP2 (สร้าง 3175) มีการอธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 936305สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
936305แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 จะพร้อมใช้งาน

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องได้ติดตั้งรุ่นวางจำหน่ายของ SQL Server 2005 เพื่อที่ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณต้องเริ่มต้นบริการ SQL Server หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

การดำเนินการหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แนะนำการตั้งค่าสถานะของการสืบค้นกลับ 168 หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเปิดใช้ค่าสถานะการสืบค้นกลับ 168 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานการตั้งค่าสถานะการสืบค้นกลับใน SQL Server 2005 ดูส่วน "เหตุ" ที่อยู่ของเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms188396.aspx
นอกจากนี้ คุณต้องเปลี่ยนระดับความเข้ากันได้ของฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยมุมมองการ 80

เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับความเข้ากันได้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิด Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL และการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005
 2. คลิกขวาที่ฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยมุมมอง และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการเลือกเพจที่บานหน้าต่าง คลิกตัวเลือก.
 4. ในการระดับความเข้ากันได้รายการ การเลือกsql Server 2000 (80).
หมายเหตุ:ค่าสถานะการสืบค้นกลับ 168 ต้องตั้งค่าก่อนที่ฐานข้อมูลถูกย้ายไปยัง SQL Server 2005 ถ้ามีตั้งค่าสถานะการสืบค้นกลับ 168 หลังจากที่มีย้ายฐานข้อมูล ผลการสอบถามจะยังคงอยู่ไม่ได้เรียงลำดับ

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Logread.exe2005.90.1554.0397,08804 2006 Oct16:06x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.1554.01,608,48004 2006 Oct16:06x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.1554.01,559,32804 2006 Oct16:06x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.1554.0895,77604 2006 Oct16:06x86
Msmdlocal.dll9.0.1554.015,626,52804 2006 Oct16:08x86
Msmdredir.dll9.0.1554.03,929,88804 2006 Oct16:08x86
Osql.exe2005.90.1554.051,48804 2006 Oct16:04x86
Replrec.dll2005.90.1554.0781,08804 2006 Oct16:06x86
Sqlaccess.dll2005.90.1554.0349,47204 2006 Oct16:06x86
Sqldiag.exe2005.90.1554.0960,28804 2006 Oct16:06x86
Sqlservr.exe2005.90.1554.028,791,64004 2006 Oct16:08x86

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบลักษณะการทำงานใน SQL Server 2005 จะยังคงอยู่ในอนาคต รุ่นของ SQL Server

sql Server 2008

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มใดถูกเปลี่ยนแปลง และข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นใด ๆ เพื่อนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
956717แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ SQL Server 2008

sql Server 2005

ถ้าคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปยัง SQL Server 2005 ก่อนที่คุณย้ายโปรแกรมประยุกต์จาก SQL Server 2000 กับ SQL Server 2005 โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะทำให้โปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานกับ SQL Server 2005 ตัวอย่างเช่น คุณต้องการขอรับข้อมูลในใบสั่งเรียงลำดับที่ระบุ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องใช้ใบสั่ง BY อนุประโยคในคำสั่ง SELECT ที่คุณใช้ในการสอบถามถึงมุมมอง หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ และโยกย้ายโปรแกรมประยุกต์ คุณจะได้รับผลการสอบถามที่เรียงลำดับ

อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเฉพาะการแก้ไขปัญหาชั่วคราว หลังจากที่คุณย้ายแอพลิเคชัน คุณต้องปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานอย่างถูกต้องกับลักษณะการทำงานใหม่ใน SQL Server 2005

หลังจากที่คุณปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ คุณสามารถปิดใช้งานการตั้งค่าสถานะของการสืบค้นกลับ 168 และเปลี่ยนระดับความเข้ากันได้ของฐานข้อมูลกลับไป 90 องศา

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ builds ที่พร้อมใช้งานหลังจากการออกวางจำหน่ายของ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
956909สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเข้ากันได้ของฐานข้อมูลใน SQL Server 2005 ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms178653.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าตัวเลือกการเริ่มต้นระบบของเซิร์ฟเวอร์ใน SQL Server 2005 ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms345416.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวเลือกการเริ่มต้นบริการ SQL Server, MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms190737.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 926292 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbqfe kbmt KB926292 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:926292

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com