การเปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ลัดใน Word 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 926809 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

แป้นพิมพ์ลัดบางตัวใน Microsoft Word รุ่นก่อนหน้าไม่ทำงานใน Microsoft Office Word 2007 บทความนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ลัดใน Word 2007 เมื่อเปรียบเทียบกับแป้นพิมพ์ลัดใน Word รุ่นก่อนหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดที่มีการเปลี่ยนแปลงใน Word 2007 นอกจากนี้ ตารางอธิบายถึงลักษณะการทำงานของแป้นพิมพ์ลัดใน Word รุ่นก่อนหน้า และอธิบายถึงลักษณะการทำงานใหม่ของแป้นพิมพ์ลัดใน Word 2007
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แป้นพิมพ์ลัดลักษณะการทำงานเดิมลักษณะการทำงานใหม่
ctrl + กะ + fเลือกการFontรายการในการการฟอร์แมตแถบเครื่องมือ ถ้าการการฟอร์แมตไม่สามารถเห็นแถบเครื่องมือ CTRL + SHIFT + F แสดงFontกล่องโต้ตอบแสดงการFontกล่องโต้ตอบ
ctrl + กะ + gแสดงการนับจำนวนคำกล่องโต้ตอบ ถ้าการนับจำนวนคำแสดงแถบเครื่องมือ การสถิติการนับจำนวนคำรายการที่ถูกเลือกแสดงการนับจำนวนคำกล่องโต้ตอบ
ctrl + กะ + pเลือกการขนาดแบบอักษรรายการในการการฟอร์แมตแถบเครื่องมือ ถ้าการการฟอร์แมตไม่สามารถเห็นแถบเครื่องมือ CTRL + SHIFT + P แสดงการFontกล่องโต้ตอบแสดงการFontกล่องโต้ตอบ
กะ + ctrl + sเลือกการลักษณะรายการในการการฟอร์แมตแถบเครื่องมือ ถ้าการการฟอร์แมตไม่สามารถเห็นแถบเครื่องมือ CTRL + SHIFT + S แสดงลักษณะกล่องโต้ตอบแสดงการใช้ลักษณะบานหน้าต่างงาน
alt + nถ้าการข้อความอัตโนมัติแสดงแถบเครื่องมือ และมีเลือกข้อความ ALT + N แสดงสร้างข้อความอัตโนมัติกล่องโต้ตอบ นอกจากนี้ยัง มีชื่อของรายการข้อความอัตโนมัติจะแนะนำในการสร้างข้อความอัตโนมัติกล่องโต้ตอบทริกเกอร์ KeyTip ที่เริ่มต้นด้วยnบนแท็บที่ใช้งานอยู่
alt + rเปลี่ยนมุมมองไปยังอ่านเค้าโครง. ถ้าอ่านเค้าโครงกำลังทำงาน แสดง ALT + Rการวิจัยบานหน้าต่างงานแสดงการตรวจทานแท็บ ถ้าการตรวจทานแท็บที่ทำงานอยู่ ALT + R แสดงการวิจัยบานหน้าต่างงาน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดใน Word คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
290938รายการของแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Word 2002, Word 2003 และ Word 2007
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Word 2007 และ เกี่ยวกับวิธีการใช้แป้นพิมพ์เพื่อนำทางริบบิ้นการพูดคล่อง Office แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบบทความ Office Online “แป้นพิมพ์ทางลัดสำหรับ Microsoft Office Word ”:
http://office.microsoft.com/en-us/word/HP101476261033.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 926809 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Word 2007
Keywords: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB926809 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:926809

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com