Identifikator ?lanka: 927007 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

Ovaj ?lanak navodi naj?e??a pitanja i odgovore o aktivaciji naslova Microsoft igara za Windows i Home proizvoda, kao i o re?avanju problema sa aktivacijom za ove naslove.

DODATNE INFORMACIJE

P1: ?ta je to aktivacija Microsoft proizvoda?

O1: aktivacija Microsoft proizvoda poku?ava da dovede do manjeg koli?ine falsifikovanog softvera, kao i da obezbedi da Microsoft kupci dobiju kvalitet softvera koji o?ekuju. Kada aktivirate softverski proizvod, hardveru ra?unara na kojem ste instalirali proizvod dodeljuje se odre?ena ?ifra proizvoda. Kada se dodeli ova ?ifra proizvoda, ne mo?ete koristiti istu ?ifru proizvoda za aktivaciju proizvoda na drugim ra?unarima. Aktivacija proizvoda je potrebna da bi se proizvod koristio u re?imu sa svim funkcijama. Ako odaberete da aktivirate proizvod, mo?ete ga koristiti samo u probnom re?imu smanjene funkcionalnosti. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
925723 Primate poruku o aktivaciji nakon 30 minuta igranja igre Flight Simulator X (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
P2: koje su prednosti aktivacije Microsoft proizvoda?

O2: aktivacija Microsoft proizvoda vam omogu?ava da pokrenete i koristite proizvod bez upotrebe diska.

P3: koje informacije se prikupljaju, obra?uju ili prenose tokom procesa aktivacije?

O3: kada aktivirate softverski proizvod, informacije o ?ifri proizvoda ?alju se korporaciji Microsoft, zajedno sa he?om hardvera. He? hardvera je nejedinstveni broj koji se generi?e pomo?u konfiguracije hardvera ra?unara. He? hardvera ne predstavlja li?ne informacije ili informacije o proizvodu. He? hardvera ne mo?e da se koristi za odre?ivanje marke i modela ra?unara. Pored toga, he? hardvera nije mogu?e izra?unati unazad da bi se utvrdile neobra?ene informacije o ra?unaru. Pored standardnih informacija o ra?unaru, prikupljaju se i neke dodatne jezi?ke postavke. Ove informacije se ne koriste za va?u identifikaciju. Informacije se koriste samo da bi se potvrdilo da imate licenciranu kopiju proizvoda i da bi se prikupile informacije za statisti?ku analizu.

P4: koliko puta mogu da aktiviram proizvod?

O4: ne postoji ograni?enje za to koliko puta mo?ete aktivirati softverski proizvod na istom ra?unaru. Na primer, proizvod mo?ete ukloniti ili aktivirati neograni?en broj puta. Obezbe?uje se dodatna aktivacija da biste mogli da uklonite i instalirate ra?unar na istom ra?unaru ili na drugom ra?unaru. Vi?e informacija potra?ite u uslovima licenciranja za Microsoft softver. Uslovi licenciranja za Microsoft softver nalaze se u fascikli igre.

P5: kako da znam da li je softver ve? aktiviran?

O5: ako proizvod nije aktiviran, mogu?nosti za vi?e igra?a u igri nisu dostupne.
Napomena Neke igre koje su predvi?ene samo za vi?e igra?a nije mogu?e pokrenuti dok ih ne aktivirate.
P6: mogu li da instaliram proizvod na vi?e ra?unara?

O6: Pogledajte ugovor sa krajnjim korisnikom (uslovi licenciranja za Microsoft softver) da biste prona?li vi?e informacija o tome na koliko ra?unara mo?ete instalirati proizvod. Ugovor sa krajnjim korisnikom nalazi se u fascikli proizvoda ili na DVD-u proizvoda.
P7: kako da aktiviram Microsoft proizvod za Windows?

O7: kada prvi put pokrenete proizvod, od vas se tra?i da izaberete stavku Aktiviraj odmah ili Aktiviraj kasnije. Ako izaberete stavku Aktiviraj odmah, morate da unesete ?ifru proizvoda. Proizvod mo?ete pokrenuti ne aktiviraju?i ga koliko god dugo ?elite. Ako ne aktivirate proizvod, on ?e se pokrenuti u re?imu smanjene funkcionalnosti. Pored toga, neke funkcije, na primer funkcija za vi?e igra?a, ne?e biti dostupne u proizvodu. Da biste nastavili da koristite sve funkcije proizvoda, morate da aktivirate proizvod.

Da biste aktivirali proizvod, sledite ove korake:
 1. Izaberite stavku Aktiviraj odmah, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 2. Otkucajte ?ifru proizvoda, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Napomena Nemojte izgubiti ?ifru proizvoda. Sa?uvajte pakovanje ili zabele?ite broj. Informacije o broju ?uvajte na bezbednom mestu.
 3. ?arobnjak za aktivaciju se pokre?e automatski. ?arobnjak za aktivaciju vam nudi slede?e opcije za nastavak:
  • Aktivacija pomo?u Interneta
   ?arobnjak za aktivaciju se automatski povezuje sa Microsoft serverima za licenciranje putem Internet veze. Kada proizvod aktivirate pomo?u Interneta, ?ifra proizvoda se ?alje korporaciji Microsoft putem ?ifrovanog transfera. Ako odlu?ite da proizvod aktivirate putem Interneta, a jo? niste povezani, ?arobnjak ?e vas upozoriti da ne postoji veza.
  • Aktivacija pomo?u telefona
   Telefonom mo?ete pozvati centar za aktivaciju da biste dobili pomo? predstavnika korisni?ke slu?be i aktivirali proizvod. Telefonska aktivacija mo?e potrajati du?e od aktivacije putem Interneta. Treba da budete za ra?unarom kada uputite poziv. Pored toga, treba da imate ?ifru softverskog proizvoda. Kada izaberete ovu opciju, ?arobnjak za aktiviranje generi?e ID instalacije. Morate da imate ID instalacije da biste proizvod aktivirali telefonskim putem.

   Va?no Kada telefonom pozovete centar za aktivaciju, od vas ?e biti zatra?eno da pro?itate brojeve ID-a instalacije. Ako imate problema u pra?enju uputstava putem telefona, ne spu?tajte slu?alicu. Sa?ekajte dok ne dobijete opciju za prebacivanje. Recite: ?prebaci me?. Bi?ete preusmereni da razgovarate sa predstavnikom korisni?ke slu?be.

   Napomena Centar za aktivaciju nije naveden u ovom ?lanku zato ?to se brojevi za telefonski kontakt razlikuju u zavisnosti od licence, kao i zemlje ili regiona. ?arobnjak za aktivaciju vam daje broj telefona na koji treba da pozovete centar za aktivaciju.
Ako je aktivacija uspe?na, primi?ete slede?u poruku:
Uspe?no ste aktivirali Microsoft <naslov proizvoda> na ovom ra?unaru.

Slede?i koraci

Ako vam je potrebna dodatna pomo?, posetite Veb lokaciju Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku da biste prona?li druga re?enja. Ova Veb lokacija obezbe?uje slede?e usluge:

Svojstva

Identifikator ?lanka: 927007 - Poslednji pregled: 6. maj 2010. - Revizija: 9.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Age of Empires III
 • Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs
 • Microsoft Dungeon Siege II
 • Fable: The Lost Chapters PC
 • Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties
 • Microsoft Flight Simulator X Acceleration Expansion Pack
 • Microsoft Flight Simulator X Service Pack 1
 • Microsoft Gears of War (PC)
 • Microsoft Halo 2 for Windows Vista
 • Microsoft Shadowrun (PC)
 • Microsoft Viva Pinata (PC)
 • Microsoft Zoo Tycoon 2
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Ultimate Collection
 • Microsoft MapPoint 2009 North America
 • Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2009
 • Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator
 • Microsoft MapPoint 2010
 • Microsoft MapPoint 2010 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2010
 • Microsoft Streets & Trips 2010 GPS Locator
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbhowto KB927007

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com