בעת השימוש בסביבת השחזור (Windows RE) כדי לפתור בעיות בהפעלה, נסה תחילה את האפשרות תיקון הפעלה בתיבת הדו-שיח אפשרויות שחזור מערכת. אם פעולה זו לא פותרת את הבעיה, או אם עליך לפתור בעיות נוספות באופן ידני, השתמש בכלי Bootrec.exe. מאמר זה דן בשימוש בכלי Bootrec.exe ב- Windows RE כדי לפתור ולתקן את הפריטים הבאים ב- Windows Vista או Windows 7:
 • רשומת אתחול ראשית (MBR)
 • סקטור אתחול
 • מאגר נתוני תצורת אתחול (BCD)
תוכל להשתמש בכלי Bootrec.exe גם כדי לפתור שגיאת בקובץ נתוני תצורת האתחול של Windows חסר מידע דרוש.

כיצד להפעיל את הכלי Bootrec.exe

כדי להפעיל את הכלי Bootrec.exe, עליך להפעיל תחילה את Windows RE:
 1. שים את המדיה של Windows Vista או Windows 7 בכונן ה- DVD, והפעל את המחשב.
 2. לחץ על מקש כלשהו כאשר תונחה לעשות כן.
 3. בחר שפה, שעה, מטבע וכן מקלדת או שיטת הזנה, ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. לחץ על תקן את מחשבך.
 5. בחר את מערכת ההפעלה שברצונך לתקן ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. בתיבת הדו-שיח אפשרויות שחזור מערכת, לחץ על שורת פקודה.
 7. הקלד Bootrec.exe ולאחר מכן הקש Enter.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הערה כדי להפעיל את המחשב מכונן ה-DVD של Windows Vista או Windows 7, יש לקבוע את תצורת המחשב כך שיופעל מכונן ה-DVD. לקבלת פרטים על הדרך לבצע זאת, עיין בתיעוד הנכלל עם המחשב או פנה ליצרן המחשב.

אפשרויות של Bootrec.exe

הכלי Bootrec.exe תומך באפשרויות הבאות. השתמש באפשרות המתאימה למצבך.

/FixMbr

אפשרות זו כותבת MBR תואמת Windows Vista או Windows 7 למחיצת המערכת. היא אינה מחליפה את טבלת המחיצות הקיימת. השתמש באפשרות זו כאשר עליך לפתור בעיות של פגמים ב- MBR, או כשעליך להסיר קוד לא סטנדרטי מ- MBR.

/FixBoot

אפשרות זו כותבת סקטור אתחול חדש למחיצת המערכת שתואמת ל- Windows Vista או Windows 7. השתמש באפשרות זו אם אחד מהתנאים הבאים חל:
 • סקטור האתחול הוחלף בסקטור אתחול לא סטנדרטי של Windows Vista או Windows 7.
 • סקטור האתחול פגום.
 • מערכת הפעלה ישנה יותר של Windows הותקנה לאחר ההתקנה של Windows Vista או Windows 7. במצב זה, המחשב מתחיל בשימוש ב-Windows NT Loader (NTLDR) במקום במנהל האתחול של Windows (Bootmgr.exe).

/ScanOs

אפשרות זו סורקת את כל הדיסקים ומחפשת התקנות שתואמות ל- Windows Vista או Windows 7. היא מציגה גם את הערכים שאינם נמצאים כעת במאגר BCD. השתמש באפשרות זו כאשר יש התקנות של Windows Vista או Windows 7 שהתפרט 'מנהל האתחול' לא מפרט.

/RebuildBcd

אפשרות זו סורקת את כל הדיסקים ומחפשת התקנות שתואמות ל- Windows Vista או Windows 7. בנוסף לכך, היא מאפשרת לך לבחור את ההתקנות שברצונך להוסיף למאגר BCD. השתמש באפשרות זו כשעליך לבנות מחדש את מאגר BCD במלואו.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הערה השתמש בכלי Bootrec.exe כדי לפתור את השגיאה "Bootmgr חסר". אם בנייה מחדש של מאגר ה- BCD אינה פותרת את בעיית האתחול, תוכל לייצא ולמחוק את מאגר ה- BCD, ולאחר מכן להפעיל את האפשרות שוב. כך תוודא שמאגר ה- BCD נבנה מחדש במלואו.

כדי לעשות זאת, הקלד את הפקודות הבאות בשורת הפקודה של Windows RE:
 • bcdedit /export C:\BCD_Backup
 • c:
 • cd boot
 • attrib bcd -s -h -r
 • ren c:\boot\bcd bcd.old
 • bootrec /RebuildBcd

אודות מאמר זה

מספר מאמר: 927392
הביקורת האחרונה: שבת 08 מרץ 2014
המידע במאמר זה חל על:: Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N
האם תרצה לספק משוב על מאמר זה?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.